PERS - System Informacji o Pracownikach

Katedra Otolaryngologii i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Katedry prof. dr hab. n. med. Paweł Golusiński
Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!