PERS - System Informacji o Pracownikach

dr n. med. Maciej Mądry

Dyscypliny naukowe:
nauki medyczne; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0003-1280-7939

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Prorektor ds. Collegium Medicum / Collegium Medicum / Instytut Nauk Medycznych / Klinika Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu

Adres: F - Szpital - Budynek Administracyjny, Zyty 28, 65-046, Zielona Góra

Adres E-mail:

Strona www: www.cm.uz.zgora.pl

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: