PERS - System Informacji o Pracownikach

Klinika Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierowik Kliniki dr hab. n. med. Daniel Kotrych
Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!