PERS - System Informacji o Pracownikach

lek. Krzysztof Nowak

Stanowisko: Wykładowca

Jednostka: Prorektor ds. Collegium Medicum / Collegium Medicum / Instytut Nauk Medycznych / Katedra Chorób Zakaźnych

Adres: F-00 - Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Zyty 28 Zielona Góra

Uwagi: null

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: