PERS - System Informacji o Pracownikach

lek. Karolina Pieszko

Dyscypliny naukowe:
nauki medyczne; udział procentowy: 50%, oświadczenie N: Tak
nauki o zdrowiu; udział procentowy: 50%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0003-1948-508X

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Asystent

Jednostka: Prorektor ds. Collegium Medicum / Collegium Medicum / Instytut Nauk Medycznych / Katedra Chirurgii i Onkologii

Adres: F-00 - Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Zyty 28 Zielona Góra

Adres E-mail:

Strona www: www.cm.uz.zgora.pl

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: