PERS - System Informacji o Pracownikach

dr n. med. Aleksander Celewicz

Dyscypliny naukowe:
nauki medyczne; udział: 75%, oświadczenie N: Tak
nauki o zdrowiu; udział: 25%, oświadczenie N: Nie

ORCID: 0000-0002-8877-0266

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Prorektor ds. Collegium Medicum / Collegium Medicum / Instytut Nauk Medycznych / Katedra Ginekologii i Położnictwa

Adres: F - Szpital - Budynek Administracyjny, Zyty 28, 65-046, Zielona Góra

Adres E-mail:

Strona www: www.cm.uz.zgora.pl