PERS - System Informacji o Pracownikach

prof. dr hab. nauk med. Wojciech Leppert

Dyscypliny naukowe:
nauki medyczne; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0003-0852-2535

Stanowisko: Profesor

Jednostka: Prorektor ds. Collegium Medicum / Collegium Medicum / Instytut Nauk Medycznych / Katedra Medycyny Paliatywnej

Adres: F-00 - Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Zyty 28 Zielona Góra

Adres E-mail:

Strona www: www.cm.uz.zgora.pl

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: