PERS - System Informacji o Pracownikach

Katedra Medycyny Paliatywnej

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Katedry prof. dr hab. nauk med. Wojciech Leppert
Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!