PERS - System Informacji o Pracownikach

dr hab. Katarzyna Baldy-Chudzik

Dyscypliny naukowe:
nauki o zdrowiu; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0001-8432-435X

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor UZ

Jednostka: Prorektor ds. Collegium Medicum / Collegium Medicum / Instytut Nauk o Zdrowiu / Katedra Mikrobiologii i Biologii Molekularnej

Adres: A-26 - Budynek Dydaktyczny, Monte Cassino 21b, 65-561, Zielona Góra

Pokój: 115

Telefon: 683287333

Adres E-mail:

Adres E-mail:

Strona www: www.cm.uz.zgora.pl

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: