PERS - System Informacji o Pracownikach

dr n. med. Angelika Osińska

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Prorektor ds. Collegium Medicum / Collegium Medicum / Instytut Nauk Medycznych / Klinika Kardiologii

Adres: F-00 - Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Zyty 28 Zielona Góra

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: