PERS - System Informacji o Pracownikach

dr n. med. Sleiman Aboul-Hassan

Dyscypliny naukowe:
nauki medyczne; udział: 100%, oświadczenie N: Tak

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji