PERS - System Informacji o Pracownikach

Klinika Kardiochirurgii

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Kliniki dr hab. n. med. Romuald Cichoń
Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!