PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr hab. inż. Marek Sawerwain

Dyscypliny naukowe informatyka techniczna i telekomunikacja; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych / Zakład Informatyki Technicznej
Okres 1960 - 2030
Znaleziono 66 pozycji bibliograficznych
13 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi Oznaczona kolorami punktacja za osiągnięcia dotyczy publikacji za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2021]
[A] [B] gdzie:
A - Wartość punktowa udziału jednostkowego autora
B - Udział jednostkowy autora
Pokazana punktacja bierze pod uwagę dyscyplinę podstawową współautorów.
Gwiazdka (*) przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano inną niż UZ afiliację tego autora.
Znak (#) w opisie bibliograficznym oznacza, że publikacja wydana jest przez wydawcę z listy ministerialnej lub dotyczy konferencji z listy ministerialnej.
JIF: Journal Impact Factor (dana wyświetlana tylko z poziomu LAN UZ)
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)
1. Informatyka kwantowa : wybrane obwody i algorytmy, 2015, Marek Sawerwain , Joanna Wiśniewska , Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 368, , ISBN: 9788301183660, bibliogr. rys. tab.
Kod: MON-NANG BibTeX (pkt. 25)
[WZ-12834] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
2. OpenCL Akceleracja GPU w praktyce, 2014, Marek Sawerwain , Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN SA, s. 342, , ISBN: 9788301180126, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: MON-NANG BibTeX (pkt. 25)
[WZ-12260] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
3. Selected topics in quantum programming languages theory, 2011, Marek Sawerwain , Zielona Góra: University of Zielona Góra Press, s. 252, (Lecture Notes in Control and Computer Science, Vol. 18), ISBN: 9788374814577, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: MON-ANG BibTeX (pkt. 25)
[WZ-10911] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
4. CORBA : programowanie w praktyce, 2002, Marek Sawerwain , Warszawa: Wydaw. Mikom, s. 215, , ISBN: 8372792623, rys. tab.
Kod: MON-NANG BibTeX (pkt. 25)
[WZ-7409] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)
1. Quantum Router for Qutrit Networks, 2020, Marek Sawerwain , Joanna Wiśniewska , W: Computer Networks: 27th International Conference, CN 2020, 2020 / eds. P. Gaj, W. Gumiński, A. Kwiecień, Cham: Springer Nature Switzerland (#), (Communications in Computer and Information Science, 1231), s. 41--55, ISBN: 9783030507183
Kod: MOR-W1 BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.1007/978-3-030-50719-0_4
[WZCZ-21775] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[14.2] [0.71]
2. GPU: accelerated computation routines for quantum trajectories method, 2014, Joanna Wiśniewska , Marek Sawerwain , W: Numerical computations with GPUs, 2014 / ed. V. Kindratenko, Cham Heidelberg: Springer International Publishing Switzerland, s. 299--318, ISBN: 9783319065472
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5) DOI: 10.1007/978-3-319-06548-9__14
[WZCZ-16187] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
3. Sorting of quantum states with respect to amount of entanglement included, 2009, Roman Gielerak , Marek Sawerwain , W: Computer networks: 16th conference, CN 2009, 2009 / ed. A. Kwiecień, P. Gaj, P. Stera, Berlin: Springer-Verlag, (Communications in Computer and Information Science, 39), s. 11--18, ISBN: 9783642026706
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-11183] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
4. Remarks about stochastic quantum communications: a numerical example, 2008, Roman Gielerak , Marek Sawerwain , Przemysław Ratajczak , W: Contemporary aspects of computers networks, 2008 / Ed. S. Węgrzyn, T. Czachórski, A. Kwiecień. Vol. 2, Warszawa: Wydaw. Komunikacji i Łączności, s. 31--42, ISBN: 9788320616934
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-10300] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
5. Stochastic transfer of classical information through quantum channels, 2008, Roman Gielerak , Marek Sawerwain , Przemysław Ratajczak , W: Contemporary aspects of computers networks, 2008 / Ed. S. Węgrzyn, T. Czachórski, A. Kwiecień. Vol. 2, Warszawa: Wydaw. Komunikacji i Łączności, s. 21--30, ISBN: 9788320616934
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-10299] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
6. Kwantowy etykietowany system przejścia z predykatami, 2007, Marek Sawerwain , Roman Gielerak , W: Sieci komputerowe. T. 1: nowe technologie, 2007 / red. S. Węgrzyn, J. Klamka, S. Kozielski, T. Czachórski, L. Znamirowski, Warszawa: Wydaw. Komunikacji i Łączności, s. 31--41, ISBN: 9788320616491
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-9187] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
7. Quantum information processing with applications in cryptography, 2007, Roman Gielerak , Eugeniusz Kuriata , Marek Sawerwain , Kamil Pawłowski , W: Measurements models systems and design, 2007 / ed. by J. Korbicz, Warszawa: Wydaw. Komunikacji i Łączności, s. 273--295, ISBN: 9788320616446
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-9204] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
8. Semantyka operacyjna w informatyce kwantowej, 2006, Marek Sawerwain , Roman Gielerak , Jakub Pilecki , W: Nowe technologie sieci komputerowych. T. 1, 2006 / red. S. Węgrzyn, L. Znamirowski, T. Czachórski, S. Kozielski, Warszawa: Wydaw. Komunikacji i Łączności, s. 69--77, ISBN: 8320616107
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-8395] [data modyf. 20-04-2021 14:09]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)
1. Classical Computer Assisted Analysis of Small Multiqudit Systems, 2022, Roman Gielerak , Joanna Wiśniewska , Marek Sawerwain , Marek Wróblewski , Józef Korbicz , IEEE Access, Vol. 10, 82636--82655, ISSN: 2169-3536, eISSN: 2169-3536, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 100) DOI: 10.1109/ACCESS.2022.3196656
Cytowania wg WOS: 0 [23-01-2023] , JIF: 3.476
Open Access: Licence: CC-BY-NC-ND, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AFTER_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 05-08-2022
[AWCZ-33386] [data modyf. 12-12-2022 13:00]
[50] [0.5]
2. Switching and Swapping of Quantum Information: Entropy and Entanglement Level, 2021, Marek Sawerwain , Joanna Wiśniewska , Roman Gielerak , Entropy, Vol. 23, iss. 6, 1--21, ISSN: 1099-4300, eISSN: 1099-4300, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: entropy, level of entanglement, local quantum information swapping, negativity, quantum qubit switch
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 100) DOI: 10.3390/e23060717
Cytowania wg WOS: 0 [06-02-2023] , JIF: 2.738
Open Access: Licence: CC-BY, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AFTER_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 04-06-2021
[AWCZ-31994] [data modyf. 05-07-2022 09:41]
[100] [1]
3. A Gramian Approach to Entanglement in Bipartite Finite Domensional Systems: The Case of Pure States, 2020, Roman Gielerak , Marek Sawerwain , Quantum Information & Computation, Vol. 20, no. 13-14, 1081--1108, ISSN: 1533-7146, eISSN: 1533-7146, bibliogr. summ.
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 100) DOI: 10.26421/QIC20.13-14-1
, JIF: .976
[AWCZ-25808] [data modyf. 05-05-2022 11:13]
[100] [1]
4. Basic Quantum Circuits for Classification and Approximation Tasks, 2020, Joanna Wiśniewska , Marek Sawerwain , Andrzej Obuchowicz , International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, Vol. 30, no. 4, 733--744, ISSN: 1641-876X, eISSN: 1641-876X, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: data classification, quantum circuits, qubits, qudits, supervised learning
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 100) DOI: 10.34768/amcs-2020-0054
Cytowania wg WOS: 1 [30-01-2023] , JIF: 1.417
Open Access: Licence: CC-BY-NC-ND, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AT_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 31-12-2020
[AWCZ-25996] [data modyf. 12-12-2022 09:56]
[50] [0.5]
5. Maximally entangled states of $(D,\infty)$ quantum systems: some numerical studies, 2019, Roman Gielerak , Marek Sawerwain , Studia Informatica, Vol. 40, no. 2, 5--17, ISSN: 1642-0489, bibliogr. wykr. summ. https://delibra.bg.polsl.pl/publication/26584
Słowa kluczowe: entanglement, numerical computations, obliczenia numeryczne, quantum systems, splatanie, systemy kwantowe
Kod: CZR-INNE-5 BibTeX (pkt. 5)
[AWCZ-24256] [data modyf. 07-12-2021 14:00]
[2.5] [0.5]
6. Recommendation systems with the quantum k-NN and Grover algorithms for data processing, 2019, Marek Sawerwain , Marek Wróblewski , International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, Vol. 29, no. 1, 139--150, ISSN: 1641-876X, eISSN: 1641-876X, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Grover algorithm, big data, quantum k-NN algorithm, recommendation systems
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 100) DOI: 10.2478/amcs-2019-0011
Cytowania wg WOS: 2 [30-01-2023] , JIF: .967
Open Access: Licence: CC-BY-NC-ND, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AFTER_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 29-03-2019
[AWCZ-23974] [data modyf. 22-06-2022 14:11]
[100] [1]
7. QTM: Computational package using MPI protocol for Quantum Trajectories Method, 2018, Marek Sawerwain , Joanna Wiśniewska , PLoS One, Vol. 13, no. 12, 1--21, ISSN: 1932-6203, eISSN: 1932-6203, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 40) DOI: 10.1371/journal.pone.0208263
Cytowania wg WOS: 0 [06-02-2023] , JIF: 2.776
Open Access: Licence: CC-BY, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AFTER_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 10-12-2018
[AWCZ-23408] [data modyf. 24-06-2022 12:13]
[40] [1]
8. Recognizing the pattern of binary Hermitian matrices by quantum kNN and SVM methods, 2018, Joanna Wiśniewska , Marek Sawerwain , Vietnam Journal of Computer Science, Vol. 5, iss. 3-4, 197--204, ISSN: 2196-8888, eISSN: 2196-8896, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Hamming distance, Pattern recognition, Quantum circuits, Supervised machine learning
Kod: CZR-INNE-5 BibTeX (pkt. 5) DOI: 10.1007/s40595-018-0115-y
[AWCZ-23153] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[2.5] [0.5]
9. The entanglement level and the detection of quantum data transfer correctness in short qutrit spin chains, 2017, Marek Sawerwain , Joanna Wiśniewska , Wireless Personal Communications, Vol. 96, iss. 4, 5437--5452, ISSN: 0929-6212, eISSN: 1572-834X, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Computable cross norm and realignment criterion, Concurrence, Correctness of transfer, Entanglement, Numerical simulations, Perfect transfer, Quantum information transfer, Qubit/qutrit chains
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.1007/s11277-016-3749-z
Cytowania wg WOS: 1 [06-02-2023] , JIF: 1.2
Open Access: Licence: CC-BY, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AT_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 03-10-2016
[AWCZ-20515] [data modyf. 22-06-2022 14:15]
[14.14] [0.71]
10. FPGA-Based Bandwidth Selection for Kernel Density Estimation Using High Level Synthesis Approach, 2016, Artur Gramacki , Marek Sawerwain , Jarosław Gramacki , Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Technical Sciences, Vol. 64, iss. 4, 821--829, ISSN: 0239-7528, eISSN: 2300-1917, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: FPGA, bandwidth selection, high level synthesis, kernel density estimation, plug-in selector
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.1515/bpasts-2016-0091
Cytowania wg WOS: 5 [30-01-2023]
[AWCZ-20319] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
11. Symulacja metody kwantowych trajektorii dla problemów optyki kwantowej oraz informatyki kwantowej, 2015, Joanna Wiśniewska , Marek Sawerwain , Symulacja w Badaniach i Rozwoju, Vol. 6, no. 1, 67--75, ISSN: 2081-6154, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: CUDA technology, GPU computation, metoda kwantowych trajektorii, numerical computations, obliczenia GPU, obliczenia numeryczne, quantum trajectories method, simulation of open quantum systems, symulacja kwantowych systemów otwartych, technologia CUDA
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 5)
[AWCZ-20516] [data modyf. 12-12-2022 09:56]
12. GPU-based parallel algorithms for transformations of quantuum states expressed as vectors and density matrices, 2012, Marek Sawerwain , Lecture Notes in Computer Science: Parallel processing and applied mathematics, Vol. 7203, 215--224,
Słowa kluczowe: GPGPU - CUDA - parallel computations - quantum computations
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. [?]) DOI: 10.1007/978-3-642-31464-3_22
[AWCZ-16571] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
13. Detecting and localizing multipartite entangement by two-partite methods, 2010, Roman Gielerak , Marek Sawerwain , Metody Informatyki Stosowanej, nr 3, 79--86, ISSN: 1898-5297, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: bipartite methods for entanglement detection, entanglement of quantum states, partial entanglement
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 6)
[AWCZ-15410] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
14. Generalised quantum weakest preconditions, 2010, Roman Gielerak , Marek Sawerwain , Quantum Information Processing, Vol. 9, no 4, 441--449, ISSN: 1570-0755, eISSN: 1573-1332, bibliogr. summ.
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 27) DOI: 10.1007/s11128-009-0151-8
Cytowania wg WOS: 2 [06-02-2023]
[AWCZ-14895] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
15. Sorting of amount of entanglement in quantum states functions implemented for quantum computing simulator, 2009, Roman Gielerak , Marek Sawerwain , Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 7, 524--527, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: quantum computing simulator, sorting of entangled quantum states, sortowanie splątanych stanów kwantowych, symulator obliczeń kwantowych
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 6)
[AWCZ-13911] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
16. Natural quantum operational semantics with predicates, 2008, Marek Sawerwain , Roman Gielerak , International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, Vol. 18, no 3, 341--359, ISSN: 1641-876X, eISSN: 1641-876X, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: predicate notion for quantum programs, quantum computation, quantum labelled transition systems
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 6) DOI: 10.2478/v10006-008-0031-x
Cytowania wg WOS: 8 [06-02-2023]
[AWCZ-13345] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
17. Nowe funkcjonalności Zielonogórskiego Symulatora Obliczeń Kwantowych, 2008, Roman Gielerak , Przemysław Ratajczak , Marek Sawerwain , Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne, nr 6, 780--783 [CD-ROM], ISSN: 1230-3496, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: obliczenia jednokierunkowe, obliczenia kwantowe, obwody kwantowej, one-way quantum computation, quantum circuit, quantum computation, simulation of quantum computation model, symulacja kwantowego modelu obliczeniowego
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 4)
[AWCZ-13091] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
18. Parallel algorithm for simulation of circuit and one-way quantum computation models, 2008, Marek Sawerwain , Lecture Notes in Computer Science: Parallel processing and applied mathematics, Vol. 4967, 530--539, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: circuit simulation, one-way quantum computation simulation, parallel vector state transformation, quantum computation
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 10)
[AWCZ-13062] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
19. Probabilistyczny protokół transferu klasycznej informacji w kanale kwantowym, 2008, Roman Gielerak , Marek Sawerwain , Przemysław Ratajczak , Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne, nr 6, 776--779 [CD-ROM], ISSN: 1230-3496, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: kryptografia kwantowa, protokół kwantowej teleportacji probabilistycznej, quantum cryptography, quantum probabilistic teleportation
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 4)
[AWCZ-13090] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
20. Stochastic transfer of a classical information throught quantum channels using the quantum probabilistic telportation protocol, 2008, Roman Gielerak , Marek Sawerwain , Przemysław Ratajczak , Studia Informatica, Vol. 29, no 4B(81), 49--60, ISSN: 1642-0489, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: probabilistic quantum teleportation, probabilistyczna teleportacja kwantowa
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. [?])
[AWCZ-13642] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
21. Parallel implementation of a quantum computing simulator, 2006, Marek Sawerwain , Jakub Pilecki , Journal of Applied Computer Science, Vol. 14, no 2, 79--89, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. [?])
[AWCZ-12161] [data modyf. 20-04-2021 14:09]
22. Symulacje obliczeń kwantowych, 2006, Roman Gielerak , Marek Sawerwain , Software Developer's Journal, nr 10, 64--71, rys. tab.
Kod: CZR-INNE3 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-11282] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
23. QCL - a quantum programming language, 2005, Roman Gielerak , Marek Sawerwain , Software Developer's Journal, no 8, 34--40, rys.
Kod: CZR-INNE3 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-10519] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
24. Informatyka kwantowa, 2004, Roman Gielerak , Marek Sawerwain , Software 2.0, nr 9, 38--47, rys. tab. wykr.
Kod: CZR-INNE3 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-10520] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
5. Materiały konferencyjne (KONF)
1. EntDetector: Entanglement Detecting Toolbox for Bipartite Quantum States, 2021, Roman Gielerak , Marek Sawerwain , Joanna Wiśniewska , Marek Wróblewski , W: International Conference on Computational Science - ICCS 2021 (#), Krakow, Polska, Cham: Springer Nature Switzerland, 2021, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 12747, s. 113--126, ISBN: 9783030779795,
Słowa kluczowe: Quantum entanglement, Quantum software, numerical computations
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 140) DOI: 10.1007/978-3-030-77980-1_9
[KONF-23807] [data modyf. 29-09-2021 11:50]
[140] [1]
2. Quantum Model of Simple Motion and Objects Positions Based on Controlled Operations, 2021, Joanna Wiśniewska , Marek Sawerwain , W: Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference - IBIMA 2021: Innovation Management and information Technology impact on Global Economy in the Era of Pandemic (#), Cordoba, Hiszpania, Norristown: International Business Information Management Association (IBIMA), 2021, s. 9927--9931, ISBN: 9780999855164, https://ibima.org/accepted-paper/quantum-model-of-simple-motion-and-objects-positions-based-on-controlled-operations/
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 70)
[KONF-23906] [data modyf. 23-12-2021 11:27]
[49.5] [0.71]
3. Hybrid Classifier of Recommender Systems Based on Quantum Methods for Decision Trees, 2020, Marek Wróblewski , Marek Sawerwain , W: Proceedings of the 36th International Business Information Management Association - IBIMA: Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the era of Global Pandemic (#), Granada, Hiszpania, Norristown: International Business Information Management Association (IBIMA), 2020, s. 6231--6244, ISBN: 9780999855157, https://ibima.org/accepted-paper/hybrid-classier-of-recommender-systems-based-on-quantum-methods-for-decision-trees/
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 70)
[KONF-23766] [data modyf. 29-09-2021 15:24]
[49.5] [0.71]
4. Quantum Classification in the Risk Assessment of the Credit Sales, 2020, Joanna Wiśniewska , Marek Sawerwain , W: Proceedings of the 36th International Business Information Management Association - IBIMA: Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the era of Global Pandemic (#), Granada, Hiszpania, Norristown: International Business Information Management Association (IBIMA), 2020, s. 6299--6308, ISBN: 9780999855157, https://ibima.org/accepted-paper/quantum-classification-in-the-risk-assessment-of-the-credit-sales/
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 70)
[KONF-23767] [data modyf. 12-12-2022 09:56]
[49.5] [0.71]
5. Simple Quantum Circuits for Data Classification, 2020, Joanna Wiśniewska , Marek Sawerwain , W: Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems - ACIIDS 2020 (#), Phuket, Tajlandia, Singapore: Springer Nature, 2020, Lecture Notes in Computer Science, Vol 12033, s. 392--403, ISBN: 9789811533792,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.1007/978-3-030-41964-6_34
Cytowania wg WOS: 1 [06-02-2023]
[KONF-23730] [data modyf. 29-09-2021 12:38]
[10] [0.5]
6. Application of Quantum k-NN and Grover's Algorithms for Recommendation Big-Data System, 2018, Marek Sawerwain , Marek Wróblewski , W: 39th International Conference on Information Systems Architecture and Technology - ISAT 2018, Nysa, Polska, Cham: Springer International Publishing, 2019, Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 853, s. 235--244, ISBN: 9783319999807,
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15) DOI: 10.1007/978-3-319-99981-4_22
Cytowania wg WOS: 1 [23-01-2023]
[KONF-23415] [data modyf. 01-10-2021 16:39]
[7.5] [0.5]
7. Quantum Switch Realization by the Quantum Lyapunov Control, 2019, Marek Sawerwain , Joanna Wiśniewska , W: Computer Networks: 26 th International Conference, CN 2019: proceedings, Kamień Śląski, Polska, Cham: Springer, 2019, Communications in Computer and Information Science, 1039, s. 76--85, ISBN: 9783030219512,
Słowa kluczowe: quantum Lyapunov control, quantum switch
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0) DOI: 10.1007/978-3-030-21952-9_6
Cytowania wg WOS: 0 [06-02-2023]
[KONF-23476] [data modyf. 12-12-2022 09:56]
8. Quantum Coherence Measures for Quantum Switch, 2018, Marek Sawerwain , Joanna Wiśniewska , W: 25th International Conference on Computer Networks - CN 2018, Gliwice, Polska, Berlin: Springer - Verlag, 2018, Communications in Computer and Information Science, Vol. 860, s. 130--141, ISBN: 9783319924588,
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15) DOI: 10.1007/978-3-319-92459-5_11
Cytowania wg WOS: 0 [06-02-2023]
[KONF-23368] [data modyf. 01-10-2021 16:54]
[7.5] [0.5]
9. A Qutrit Switch for Quantum Networks, 2017, Joanna Wiśniewska , Marek Sawerwain , W: 24th International Conference on Computer Networks - CN 2017, Lądek Zdrój, Polska, Cham: Springer International Publishing, 2017, Communications in Computer and Information Science, Vol. 718, s. 295--304, ISBN: 9783319597676,
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15) DOI: 10.1007/978-3-319-59767-6_24
Cytowania wg WOS: 0 [30-01-2023]
[KONF-22950] [data modyf. 29-09-2021 12:32]
[7.5] [0.5]
10. Pseudo-random numbers generators implemented with FPGA technology, 2017, Marek Wróblewski , Marek Sawerwain , W: Proceedings of the CGW Workshop' 17, Kraków, Polska, Kraków: Academic Computer Centre CYFRONET AGH, 2017, s. 31--32, ISBN: 9788361433248, https://www.cyfronet.pl/cgw17/
Słowa kluczowe: FPGA, high-level sybthesis, pseudo-random number generators
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-22816] [data modyf. 13-10-2021 13:16]
11. Recognizing the Pattern of Binary Hermitian Matrices by a Quantum Circuit, 2017, Joanna Wiśniewska , Marek Sawerwain , W: 9th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems - ACIIDS 2017 (#), Kanazawa, Japonia, Cham: Springer International Publishing, 2017, Lecture Notes in Artificial Intelligence, Vol. 10191, s. 466--475, ISBN: 9783319544724,
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.1007/978-3-319-54472-4_44
Cytowania wg WOS: 1 [06-02-2023]
[KONF-22723] [data modyf. 29-09-2021 12:37]
[10] [0.5]
12. Quantum network protocol for qudits with use of quantum repeaters and Pauli Z-type operational errors, 2016, Marek Sawerwain , Joanna Wiśniewska , W: 23rd International Conference on Computer Networks - CN 2016, Brunów, Polska, Cham-Haidelberg: Springer International Publishing Switzerland, 2016, Communications in Computer and Information Science ; Vol. 608, s. 237--245, ISBN: 9783319392066,
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15) DOI: 10.1007/978-3-319-39207-3_21
Cytowania wg WOS: 0 [06-02-2023]
[KONF-22365] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
13. Tracing of an entanglement level in short qubit and qutrit spin chains, 2015, Marek Sawerwain , Joanna Wiśniewska , W: Computer Networks - CN 2015: 22nd international conference, Brunów, Polska, Cham: Springer International Publishing Switzerland, 2015, Communications in Computer and Information Science , Vol. 522, s. 270--279, ISBN: 978331919418,
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15)
[KONF-22306] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
14. Detecting entanglement in quantum systems with artificial neural network, 2015, Joanna Wiśniewska , Marek Sawerwain , W: 7th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems - ACIIDS, Bali, Indonezja, Cham: Springer International Publishing Switzerland, 2015, Lecture Notes in Artificial Intelligence, Vol. 9011, s. 358--367, ISBN: 9783319157016,
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15) DOI: 10.1007/978-3-319-15702-3_35
Cytowania wg WOS: 2 [23-01-2023]
[KONF-22425] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
15. High performance computing and quantum trajectory method in CPU and GPU systems, 2014, Joanna Wiśniewska , Marek Sawerwain , Wiesław Leoński , W: 3rd International Conference on Mathematical Modeling in Physical Sciences - IC-MSQUARE 2014, Madrid, Hiszpania, [B. m.]: [brak wydawcy], 2015, Journal of Physics : Conference Series, Vol. 574, s. 1--4,
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15) DOI: 10.1088/1742-6596/574/1/012127
Cytowania wg WOS: 1 [06-02-2023]
[KONF-21655] [data modyf. 12-12-2022 09:56]
16. Generation of entangled qudits states with XY-like dynamics in 1D qudits spins, 2014, Marek Sawerwain , Joanna Wiśniewska , W: Computer networks: 21st International Conference, CB 2014 : proceedings, Brunów, Polska, Cham-Haidelberg: Springer Science+Business Media, 2014, Communications in Computer and Information Science, 431, s. 187--196, ISBN: 9783319079417,
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15)
[KONF-21431] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
17. Quantum circuits with qutrits for solving systems of linear equations, 2013, Marek Sawerwain , Wiesław Leoński , W: 20th Central European Workshop on Quantum Optics, Stockholm, Szwecja, Stockholm: KTH Royal Institute of Technology, 2013, s. 120, ISBN: 9789175018683,
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-21066] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
18. Transfers of entangled qudit states in quantum networks, 2013, Marek Sawerwain , Joanna Wiśniewska , W: 20th International Conference on Computer Networks (CN), Lwówek Śląski, Polska, Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2013, Communications in Computer and Information Science, Vol. 370, s. 344--353, ISBN: 9783642388644,
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15) DOI: 10.1007/978-3-642-38865-1_35
[KONF-21426] [data modyf. 12-12-2022 09:56]
19. GPU-based parallel algorithms for transformations of quantum states expressed as vectors and density matrices, 2011, Marek Sawerwain , W: 9th International Conference on Parallel Processing and Applied Mathematics - PPAM, Toruń, Polska, Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2012, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 7203, s. 215--224,
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15)
[KONF-21427] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
20. Transfer of quantum continuous variable and qudit states in quantum networks, 2012, Marek Sawerwain , Roman Gielerak , W: 19th International Conference on Computer Networks Location, Szczyrk, Polska, Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2012, Communications in Computer and Information Science, Vol. 291, s. 63--72, ISBN: 9783642312168,
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15)
[KONF-21428] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
21. pi-local operations in composite quantum systems with applications to multipartite entanglement, 2011, Roman Gielerak , Marek Sawerwain , W: 18th Conference on Computer Networks - CN 2011, Ustroń, Polska, Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2011, Communications in Computer and Information Science, Vol. 160, s. 1--10, ISBN: 9783642217708,
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15) DOI: 10.1007/978-3-642-21771-5_1
[KONF-21429] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
22. Quantum information transfer protocols: a model and its numerical simulations, 2011, Marek Sawerwain , Roman Gielerak , W: 18th Conference on Computer Networks - CN 2011, Ustroń, Polska, Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2011, Communications in Computer and Information Science, Vol. 160, s. 11--18, ISBN: 9783642217708,
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15) DOI: 10.1007/978-3-642-21771-5_2
[KONF-21430] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
23. Detecting and localizing multipartite entanglement by two-partite methods, 2010, Roman Gielerak , Marek Sawerwain , W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 2010: materiały 7. konferencji naukowej, Świnoujście, Polska, [B. m.]: [brak wydawcy], 2010, s. 135--138,
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-19679] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
24. GPGPU based simulations for one and two dimensional quantum walks, 2010, Marek Sawerwain , Roman Gielerak , W: 17th International Conference Computer Networks Location - CN 2010, Ustroń, Polska, Berlin: Springer-Verlag, 2010, Communications in Computer and Informations Science, Vol. 79, s. 29--38, ISBN: 9783642138607,
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15)
[KONF-21432] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
25. Sorting of amount of entaglement in Quantum states functions implemented for quantum computing simulator, 2009, Roman Gielerak , Marek Sawerwain , W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 09: materiały 6. konferencji naukowej : preprint, Rydzyna, Polska, [B. m.]: [brak wydawcy], 2009, s. 144--146,
Słowa kluczowe: quantum computing simulator, sorting of entangled quantum states, sortowanie splątanych stanów kwantowych, symulator obliczeń kwantowych
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-19235] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
26. Natural quantum operational semantics with predicates and observators (extended abstracts), 2006, Marek Sawerwain , W: 1st. International Conference for Young Researchers in Computer Science, Control, Electrical Engineering and Telecommunications - ICYR: abstracts, Zielona Góra, Polska, Zielona Góra: [brak wydawcy], 2006, s. 52--53,
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-18429] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
27. Równoległa implementacja symulacji obliczeń kwantowych, 2006, Marek Sawerwain , W: Sieci i systemy informatyczne : teoria, projekty, wdrożenia, aplikacje: XIV konferencja, Łódź, Polska, Łódź: "Piątek Trzynastego Wydaw.", 2006, s. 241--244, ISBN: 8374151323,
Słowa kluczowe: MPI, algorytmy współbieżne i rozproszone, symulacje obliczeń kwantowych
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-18057] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
28. Simulating quantum correction codes in QCS - quantum computer simulator, 2006, Kamil Pawłowski , Marek Sawerwain , W: 1st. International Conference for Young Researchers in Computer Science, Control, Electrical Engineering and Telecommunications - ICYR: abstracts, Zielona Góra, Polska, Zielona Góra: [brak wydawcy], 2006, s. 108--109,
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-18442] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
29. Symulacja obliczeń kwantowych - system QCS w zastosowaniach dla edukacji, 2006, Marek Sawerwain , W: Poznańskie Warsztaty Telekomunikacyjne - PWT 2006: XI poznańska konferencja naukowo-dydaktyczna w dziedzinie telekomunikacji i elektroniki, Poznań, Polska, Poznań: Politechnika Poznańska, 2006, s. 160--165, ISBN: 8391291677,
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-18124] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
30. Symulator obliczeń kwantowych, 2005, Marek Sawerwain , W: Computer Methods and Systems - CMS '05: V konferencja, Kraków, Polska, Kraków: Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, 2005, Vol. 2 : Regular sessions, s. 185--190, ISBN: 8391642038,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-17500] [data modyf. 06-04-2021 13:59]