PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr hab. inż. Marek Kowal

Dyscypliny naukowe informatyka techniczna i telekomunikacja; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych / Zakład Informatyki Technicznej
Okres 1960 - 2030
Znaleziono 76 pozycji bibliograficznych
14 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi Oznaczona kolorami punktacja za osiągnięcia dotyczy publikacji za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2021]
[A] [B] gdzie:
A - Wartość punktowa udziału jednostkowego autora
B - Udział jednostkowy autora
Pokazana punktacja bierze pod uwagę dyscyplinę podstawową współautorów.
Gwiazdka (*) przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano inną niż UZ afiliację tego autora.
Znak (#) w opisie bibliograficznym oznacza, że publikacja wydana jest przez wydawcę z listy ministerialnej lub dotyczy konferencji z listy ministerialnej.
JIF: Journal Impact Factor (dana wyświetlana tylko z poziomu LAN UZ)
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)
1. Optimization of neuro-fuzzy structures in technical diagnostic systems, 2005, Marek Kowal , Zielona Góra: University of Zielona Góra Press, s. 113, (Lecture Notes in Control and Computer Science, Vol. 9), ISBN: 8389712881, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: MON-ANG BibTeX (pkt. 25)
[WZ-7407] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)
1. Breast Cancer Computer-Aided Diagnosis System Using k-NN Algorithm Based on Hausdorff Distance, 2020, Marcin Skobel , Marek Kowal , Józef Korbicz , W: Current Trends in Biomedical Engineering and Bioimages Analysis: proceedings of the 21st Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering - PCBEE 2019, 2020 / eds. J. Korbicz, R. Maniewski, K. Patan, M. Kowal, Cham: Springer Nature Switzerland (#), (Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 1033), s. 179--188, ISBN: 9783030298845
Kod: MOR-W1 BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.1007/978-3-030-29885-2_16
Cytowania wg WOS: 0 [06-02-2023]
[WZCZ-21005] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[8.2] [0.41]
2. Deep Neural Networks for Breast Cancer Diagnosis: Fine Needle Biopsy Scenario, 2020, Bartosz Miselis , Thomas Fevens , Adam Krzyżak , Marek Kowal , Roman Monczak , W: Current Trends in Biomedical Engineering and Bioimages Analysis: proceedings of the 21st Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering - PCBEE 2019, 2020 / eds. J. Korbicz, R. Maniewski, K. Patan, M. Kowal, Cham: Springer Nature Switzerland (#), (Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 1033), s. 131--142, ISBN: 9783030298845
Kod: MOR-W1 BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.1007/978-3-030-29885-2_12
Cytowania wg WOS: 0 [30-01-2023]
[WZCZ-21003] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[9] [0.45]
3. Automatic Breast Cancer Diagnostics Based on Statistical Analysis of Shape and Texture Features of Individual Cell Nuclei, 2019, Artur Gramacki , Marek Kowal , Małgorzata Mazurkiewicz , Jarosław Gramacki , Anna Pławiak-Mowna , W: Stochastic Models, Statistics and Their Applications: SMSA 2019, 2019 / eds. A. Steland, E. Rafajłowicz, O. Okhrin, Cham: Springer Nature Switzerland, (Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, Vol. 294), s. 373--383, ISBN: 9783030286644
Kod: MOR-W1 BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.1007/978-3-030-28665-1_28
Open Access: Licence: CC-BY, Article mode: PUBLISHER_WEBSITE, Release time: AT_PUBLICATION, Text version: ORIGINAL_AUTHOR, Date of publication: 03-09-2021
[WZCZ-21198] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[6.3] [0.32]
4. Cell Nuclei Segmentation Using Marker-Controlled Watershed and Bayesian Object Recognition, 2019, Marcin Skobel , Marek Kowal , Józef Korbicz , Andrzej Obuchowicz , W: Information Technology in Biomedicine: Proceedings 6th International Conference, ITIB-2018, 2019 / eds. E. Pietka, P. Badura, J. Kawa, W. Wieclawek, Cham: Springer International Publishing (#), (Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 762), s. 407--418, ISBN: 9783319912110
Kod: MOR-W1 BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.1007/978-3-319-91211-0_36
Cytowania wg WOS: 1 [06-02-2023]
[WZCZ-20177] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[5.8] [0.29]
5. Nuclei Detection in Cytological Images Using Convolutional Neural Network and Ellipse Fitting Algorithm, 2018, Marek Kowal , Michał Żejmo , Józef Korbicz , W: Artificial Intelligence and Soft Computing: 17th International Conference, ICAISC 2018, 2018 / eds. L. Rutkowski, R. Scherer, M. Korytkowski, W. Pedrycz, R. Tadusiewicz, J. M. Zurada , Cham: Springer International Publishing (#), (Lecture Notes in Computer Science, Vol. 10842), s. 157--167, ISBN: 9783319912622 https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-91262-2
Kod: MOR-W1 BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.1007/978-3-319-91262-2_15
Cytowania wg WOS: 1 [06-02-2023]
[WZCZ-20201] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[8.2] [0.41]
6. Stochastic Geometry for Automatic Assessment of Ki-67 Index in Breast Cancer Preparations, 2018, Marek Kowal , Marcin Skobel , Józef Korbicz , Roman Monczak , W: Bioinformatics and Biomedical Engineering: 6th International Work-Conference, IWBBIO 2018, 2018 / eds. I. Rojas, F. Ortuno, Cham: Springer International Publishing (#), (Lecture Notes in Bioinformatics, 10814), s. 151--162, ISBN: 9783319787596
Kod: MOR-W1 BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.1007/978-3-319-78759-6_15
Cytowania wg WOS: 0 [06-02-2023]
[WZCZ-20176] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[7.1] [0.36]
7. Discovering important regions of cytological slides using classification tree, 2015, Marek Kowal , Andrzej Marciniak , Roman Monczak , Andrzej Obuchowicz , W: Image processing & communications challenges 6, 2015 / ed. R. S. Choraś, Cham Heidelberg: Springer International Publishing Switzerland, (Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 313), s. 67--74, ISBN: 9783319106625
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5) DOI: 10.1007/978-3-319-10662-5
[WZCZ-16464] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
8. Neuronowo-rozmyte przetwarzanie obrazów cytologicznych w diagnostyce nowotworu piersi, 2013, Marek Kowal , Paweł Filipczuk , Andrzej Obuchowicz , Józef Korbicz , W: Sieci neuronowe w inżynierii biomedycznej, 2013 / red. R. Tadeusiewicz, J. Korbicz, L. Rutkowski, W. Duch. T. 9, Warszawa: Akademicka Oficyna Wydaw. EXIT, (Inżynieria Biomedyczna. Podstawy i Zastosowania), s. 155--169, ISBN: 9788378370246
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-15542] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
9. Automatic breast cancer diagnostis based on k-means clustering and adaptive thresholding hybrid segmentation, 2011, Paweł Filipczuk , Marek Kowal , Andrzej Obuchowicz , W: Image processing and communications challenges 3, 2011 / ed. Ryszard S. Choraś, Berlin - Heidelberg: Springer-Verlag, (Advances in Intelligent and Soft Computing, 102), s. 295--303, ISBN: 9783642231537
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5) DOI: 10.1007/978-3-642-23154-4
[WZCZ-13590] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
10. Segmentation of breast cancer fine needle biopsy cytological images using fuzzy clustering, 2010, Marek Kowal , Józef Korbicz , W: Advances in Machine Learning I: Dedicated to the Memory of Professor Ryszard S. Michalski, 2010, Berlin - Heidelberg: Springer-Verlag, (Studies in Computational Intelligence, 262), s. 407--417, ISBN: 9783642051760
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5) DOI: 10.1007/978-3-642-05177-7_20
[WZCZ-11994] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
11. Cytological image segmentation using fuzzy clustering, 2009, Marek Kowal , Andrzej Obuchowicz , W: Diagnosis of processes and systems, 2009 / ed. Z. Kowalczuk, Gdańsk: Pomeranian Science and Technology Publishers PWNT, (Control and Computer Science - Information Technology : Control Theory : Fault and System Diagnosis), s. 283--290, ISBN: 9788392680635
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-11615] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
12. Solving optimization tasks in the construction of diagnostic systems, 2007, Andrzej Obuchowicz , Andrzej Pieczyński , Marek Kowal , Przemysław Prętki , W: Measurements models systems and design, 2007 / ed. by J. Korbicz, Warszawa: Wydaw. Komunikacji i Łączności, s. 204--239, ISBN: 9788320616446
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-9202] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
13. Systemy neuro-rozmyte w diagnostyce procesów, 2001, Józef Korbicz , Marek Kowal , W: Zbiory rozmyte i ich zastosowania: praca dedykowana profesorowi Ernestowi Czogale, 2001, Gliwice: Wydaw. Politechniki Śląskiej, s. 333--379, ISBN: 8388000640
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-2201] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
14. Neuro-Fuzzy Detector for Industrial Process, 2000, Marek Kowal , Józef Korbicz , W: Fuzzy control: theory and practice, 2000, Heidelberg: Physica-Verlag, (Advances in Soft Computing), s. 294--301, ISBN: 3790813273
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-1362] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)
1. Breast cancer nuclei segmentation and classification based on a deep learning approach, 2021, Marek Kowal , Marcin Skobel , Artur Gramacki , Józef Korbicz , International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, Vol. 31, no. 1, 85--106, ISSN: 1641-876X, eISSN: 1641-876X, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: breast cancer, classification, image processing, nuclei segmentation
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 100) DOI: 10.34768/amcs-2021-0007
Cytowania wg WOS: 10 [30-01-2023] , JIF: 2.157
Open Access: Licence: CC-BY-NC-ND, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AT_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 03-04-2021
[AWCZ-31781] [data modyf. 30-06-2022 10:40]
[33.33] [0.33]
2. Cell Nuclei Segmentation in Cytological Images Using Convolutional Neural Network and Seeded Watershed Algorithm, 2020, Marek Kowal , Michał Żejmo , Marcin Skobel , Józef Korbicz , Roman Monczak , Journal of Digital Imaging, Vol. 33, 231--242, ISSN: 0897-1889, eISSN: 1618-727X, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Breast cancer, Convolutional neural networks, Mathematical morphology, Nuclei segmentation, Oversegmentation, Watershed
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 70) DOI: 10.1007/s10278-019-00200-8
Cytowania wg WOS: 29 [30-01-2023] , JIF: 4.056
[AWCZ-24138] [data modyf. 02-05-2022 14:17]
[22.14] [0.32]
3. The feature selection problem in computer-assisted cytology, 2018, Marek Kowal , Marcin Skobel , Norbert Nowicki , International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, Vol. 28, no. 4, 759--770, ISSN: 1641-876X, eISSN: 1641-876X, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: breast cancer, classification, convolutional neural network, feature selection, nuclei segmentation
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 25) DOI: 10.2478/amcs-2018-0058
Cytowania wg WOS: 13 [30-01-2023] , JIF: 1.504
Open Access: Licence: CC-BY-NC-ND, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AFTER_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 11-01-2019
[AWCZ-23504] [data modyf. 22-06-2022 14:11]
[14.43] [0.58]
4. Nuclei segmentation for computer-aided diagnosis of breast cancer, 2014, Marek Kowal , Paweł Filipczuk , International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, Vol. 24, no. 1, 19--31, ISSN: 1641-876X, eISSN: 1641-876X, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: breast cancer, computer-aided diagnosis, fast marching, pattern analysis
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 25) DOI: 10.2478/amcs-2014-0002
Cytowania wg WOS: 28 [06-02-2023]
[AWCZ-18667] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
5. Computer-aided diagnosis of breast cancer based on fine needle biopsy microscopic images, 2013, Marek Kowal , Paweł Filipczuk , Andrzej Obuchowicz , Józef Korbicz , Roman Monczak , Computers in Biology and Medicine, Vol. 43, iss. 10, 1563--1572, ISSN: 0010-4825, eISSN: 1879-0534, bibliogr. fot. rys. tab. summ.
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.1016/j.compbiomed.2013.08.003
[AWCZ-17533] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
6. Computer-aided diagnosis of breast cancer using Gaussian mixture cytological image segmentation, 2011, Marek Kowal , Paweł Filipczuk , Andrzej Obuchowicz , Józef Korbicz , Journal of Medical Informatics & Technologies, Vol. 17, 257--262, ISSN: 1642-6037, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: breast cancer, classification, image segmentation
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 5)
[AWCZ-15989] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
7. Hybrid cytological image segmentation method based on competitive neural network and adaptive thresholding, 2011, Marek Kowal , Paweł Filipczuk , Józef Korbicz , Pomiary, Automatyka, Kontrola, Vol. 57, nr 11, 1448--1451, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: breast cancer, diagnosis, diagnostyka, image segmentation, neural networks, rak piersi, segmentacja obrazu, sieci neuronowe
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 7)
[AWCZ-16110] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
8. Feature selection for breast cancer malignancy classification problem, 2010, Paweł Filipczuk , Marek Kowal , Andrzej Marciniak , Journal of Medical Informatics & Technologies, Vol. 15, 193--199, ISSN: 1642-6037, bibliogr. rys. tab. wykr.
Słowa kluczowe: breast cancer, classification, feature selection
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 6)
[AWCZ-15162] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
9. Fault detection under fuzzy model uncertainty, 2007, Marek Kowal , Józef Korbicz , International Journal of Automation and Computing, Vol. 4, no 2, 117--124, ISSN: 1476-8186, eISSN: 1751-8520, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: fault diagnosis, fuzzy systems, noise, uncertainty
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. [?])
[AWCZ-12264] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
10. Neuro-fuzzy networks and their application to fault detection of dynamical systems, 2007, Józef Korbicz , Marek Kowal , Engineering Applications of Artificial Intelligence, Vol. 20, no 5, 609--617, ISSN: 0952-1976, eISSN: 1873-6769, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: bounded noise, fault detection, neuro-fuzzy modelling, robustness, uncertainty
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 20)
[AWCZ-12263] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
11. Robust fault detection using neuro-fuzzy models, 2006, Marek Kowal , Józef Korbicz , Przegląd Elektrotechniczny, nr 1, 32--36, ISSN: 0033-2097, eISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: detekcja uszkodzeń, fault detection, fuzzy modelling, modelowanie rozmyte, niepewność, uncertainty
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 6)
[AWCZ-10689] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
12. Odporna detekcja uszkodzeń przy niepewności modelu rozmyto-neuronowego, 2005, Marek Kowal , Józef Korbicz , Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 9, wyd. spec., 93--95, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: detekcja uszkodzeń, modelowanie rozmyte, niepewność
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 6)
[AWCZ-10355] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
13. Fault detection using neuro-fuzzy networks, 2002, Marek Kowal , Józef Korbicz , Mario J. G. C. Mendes , Joao M. F. Calado , Systems Science, Vol. 28, no 1, 45--57, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. [?])
[AWCZ-8719] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
14. Neuro fuzzy detector for industrial process, 1999, Marek Kowal , Józef Korbicz , Wissenschaftliche Berichte: 7th Zittau Fuzzy Coloquium ; Hochschule Zittau/Görlitz ; Zittau, H. 59, 148--153, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE3 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-26449] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
5. Materiały konferencyjne (KONF)
1. Cell nuclei detection in breast cancer cytology images with U-Net neural network, 2021, Marcin Skobel , Marek Kowal , Józef Korbicz , W: XXII Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering - PCBBE: Abstract Book, Warsaw, Polska, Warsaw: Committee of Biocybernetics and Biomedical Engineering of the Polish Academy of Sciences, 2021, s. 126, https://pcbbe.ibib.waw.pl/
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-23811] [data modyf. 14-10-2021 15:58]
2. Convolution neural network in breast cancer microscopic images classification, 2020, Marcin Skobel , Marek Kowal , Józef Korbicz , W: 14th International Conference on Diagnostics of Processes and Systems - DPS: abstract book, Zielona Góra, Polska, Zielona Góra: --, 2020, s. 41, braklinku
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-23706] [data modyf. 12-10-2021 11:07]
3. Analysis of cytological specimens using the distribution function of morphological features, 2019, Kamil Kiliszek , Marek Kowal , Marcin Skobel , Andrzej Obuchowicz , Józef Korbicz , W: 21st Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering: Abstract Book, Zielona Góra, Polska, Zielona Góra: Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2019, s. 1, ISBN: 9788388317163, https://www.pcbbe.uz.zgora.pl/
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-23538] [data modyf. 11-10-2021 10:00]
4. Analysis of texture features extracted from virtual slides of cytological samples, 2019, Sebastian Podgórski , Marcin Skobel , Marek Kowal , Andrzej Obuchowicz , Józef Korbicz , W: 21st Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering: Abstract Book, Zielona Góra, Polska, Zielona Góra: Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2019, s. 1, ISBN: 9788388317163, https://www.pcbbe.uz.zgora.pl/
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-23537] [data modyf. 11-10-2021 10:01]
5. Discriminant analysis of morphologic features of cell nuclei for breast cancer diagnosis based on fine needle biopsy smears, 2019, Norbert Nowicki , Marek Kowal , Andrzej Obuchowicz , W: 21st Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering: abstract book, Zielona Góra, Polska, Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 2019, s. 94, ISBN: 9788388317163, https://www.pcbbe.uz.zgora.pl/
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-23592] [data modyf. 12-10-2021 12:38]
6. Refinement of Convolutional Neural Network Based Cell Nuclei Detection Using Bayesian Inference, 2019, Marek Kowal , Józef Korbicz , W: Engineering in Medicine and Biology Society - EMBC 2019: 41st Annual International Conference (#), Berlin, Niemcy, New York: IEEE Xplore, 2019, s. 7216--7222, ISBN: 9781538613115,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.1109/EMBC.2019.8857950
[KONF-23584] [data modyf. 01-10-2021 17:57]
[10] [0.5]
7. Statistical analysis of the morphometric parameters of human cell nuclei, 2019, Artur Gramacki , Marek Kowal , Anna Pławiak-Mowna , Małgorzata Mazurkiewicz , W: 21st Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering: abstract book, Zielona Góra, Polska, Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 2019, s. 93, ISBN: 9788388317163, https://www.pcbbe.uz.zgora.pl/
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-23588] [data modyf. 12-10-2021 12:38]
8. Marked Point Process for Nuclei Detection in Breast Cancer Microscopic Images, 2017, Marek Kowal , Józef Korbicz , W: Recent advances in applied mathematics and computational and information sciences: 20th Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering, Krakow, Polska, Cham: Springer International Publishing, 2018, Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 647, s. 230--241, ISBN: 9783319669052,
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15) DOI: 10.1007/978-3-319-66905-2_20
Cytowania wg WOS: 2 [06-02-2023]
[KONF-23433] [data modyf. 11-06-2021 09:21]
[7.5] [0.5]
9. Nuclei Recognition Using Convolutional Neural Network and Hough Transform, 2017, Michał Żejmo , Marek Kowal , Józef Korbicz , Roman Monczak , W: 13th International Conference on Diagnostics of Processes and Systems - DPS, Sandomierz, Polska, Cham: Springer International Publishing, 2018, Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 635, s. 316--327, ISBN: 9783319644745,
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15) DOI: 10.1007/978-3-319-64474-5_26
Cytowania wg WOS: 0 [06-02-2023]
[KONF-23402] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[3.75] [0.25]
10. Nuclei Recognition Using Iterated Conditional Modes Approach, 2017, Marcin Skobel , Marek Kowal , Józef Korbicz , W: 10th International Conference on Computer Recognition Systems - CORES 2017, Polanica Zdrój, Polska, Cham: Springer International Publishing, 2018, Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 578, s. 326--335, ISBN: 9783319591612,
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15) DOI: 10.1007/978-3-319-59162-9_34
Cytowania wg WOS: 1 [09-01-2023]
[KONF-23039] [data modyf. 29-09-2021 11:31]
[5] [0.33]
11. Classification of breast cancer cytological specimen using convolutional neural network, 2016, Michał Żejmo , Marek Kowal , Józef Korbicz , Roman Monczak , W: 13th European Workshop on Advanced Control and Diagnosis - ACD 2016, Lille, Francja, Bristol: IOP Publishing, 2017, Journal of Physics: Conference Series, Vol. 783, s. 1--12,
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15) DOI: 10.1088/1742-6596/783/1/012060
Cytowania wg WOS: 21 [06-02-2023]
[KONF-22479] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
[3.75] [0.25]
12. Stochastic geometry approach for segmenting complex nuclei structures in cytological images, 2017, Marcin Skobel , Marek Kowal , Józef Korbicz , W: 14th European Workshop on Advanced Control and Diagnosis - ACD 2017, Bucharest, Rumunia, New York: IEEE Xplore, 2017, s. 1--6, https://www.aconf.org/conf_128040
Słowa kluczowe: Hough Transform, nuclei recognition, recognition, stochastic geometry
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-22828] [data modyf. 12-10-2021 10:54]
13. Combining image thresholding and fast marching for nuclei extraction in microscopic images, 2016, Marek Kowal , Przemysław Jacewicz , Józef Korbicz , W: Image Processing and Communications Challenges 8: 8th International Conference, IP&C 2016, Advances in Intelligent Systems and Computing, Bydgoszcz, Polska, Bydgoszcz: Springer, Cham, 2016, s. 195--202, ISBN: 978-3-319-47274-4,
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15) DOI: 10.1007/978-3-319-47274-4_23
Cytowania wg WOS: 0 [06-02-2023]
[KONF-22570] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
14. Computer-aided diagnosis for breast tumor classification using microscopic images of fine needle biopsy, 2013, Marek Kowal , W: 11th International Conference on Diagnostics of Processes and Systems - DPS 2013, Łagów Lubuski, Polska, Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2014, s. 213--224, ISBN: 9783642398803,
Słowa kluczowe: breast cancer, classification, computer-aided diagnosis, image segmentation
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15)
[KONF-21180] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
15. Swarm intelligence algorithms for multi-level image thresholding, 2013, Andrzej Marciniak , Marek Kowal , Paweł Filipczuk , Józef Korbicz , W: 11th International Conference on Diagnostics of Processes and Systems - DPS 2013, Łagów Lubuski, Polska, Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2014, s. 301--311, ISBN: 9783642398803,
Słowa kluczowe: image segmentation, multi-level thresholding, swarm intelligence
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15)
[KONF-21182] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
16. Multi-label fast marching and seeded watershed segmentation methods for diagnosis of breast cancer cytology, 2013, Paweł Filipczuk , Marek Kowal , Andrzej Obuchowicz , W: 35th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society - EMBC 2013, Osaka, Japonia, --: [brak wydawcy], 2013, s. 7368--7371, ISBN: 9781457702167, - ISSN
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15) DOI: 10.1109/EMBC.2013.6611260
[KONF-20983] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
17. Swarm optimization and multi-level thresholding of cytological images for breast cancer diagnosis, 2013, Marek Kowal , Paweł Filipczuk , Andrzej Marciniak , Andrzej Obuchowicz , W: Proceedings of the 8th International Conference on Computer Recognition Systems - CORES 2013, Wroclaw, Polska, New York: Springer, 2013, Advances in Intelligent Systems and Computing ; Vol. 226, s. 611--620, ISBN: 9783319009681,
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15)
[KONF-22392] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
18. Breast fibroadenoma automatic detection using k-means based hybrid segmentation method, 2012, Paweł Filipczuk , Marek Kowal , Andrzej Obuchowicz , W: IEEE International Symposium on Biomedical Imaging: from nano to macro - ISBI 2012, Barcelona, Hiszpania, Bryan: Conference Management Service, Inc., 2012, s. 1623--1626 [CD-ROM], ISBN: 9781457718564,
Słowa kluczowe: breast cancer, fibroadenoma, image analysis, image segmentation
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15)
[KONF-20425] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
19. Fuzzy clustering and adaptive thresholding based segmentation method for breast cancer diagnosis, 2011, Paweł Filipczuk , Marek Kowal , Andrzej Obuchowicz , W: The 7th International Conference on Computer Recognition Systems - CORES 2011, Wrocław, Polska, Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2011, Advances in Intelligent and Soft Computing, Vol. 95, s. 613--622, ISBN: 9783642203190,
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15) DOI: 10.1007/978-3-642-20320-6
Cytowania wg WOS: 2 [09-01-2023]
[KONF-23408] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
20. Hybrid cytological image segmentation method based on competitive neural network and adaptive thresholding, 2011, Marek Kowal , Paweł Filipczuk , Józef Korbicz , W: Diagnostics of Processes and Systems - DPS 2011: 10th International Science and Technology Conference, Zamość, Polska, [B. m.]: [brak wydawcy], 2011, s. 521--527,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-20167] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
21. Automated cell nuclei segmentation in breast cancer fine needle biopsy smears, 2010, Marek Kowal , Andrzej Obuchowicz , W: 2nd International Conference Information Technologies in Biomedicine - ITiB 2010, Kamień Śląski, Polska, Berlin: Springer-Verlag, 2010, Advances in Intelligent and Soft Computing, Vol. 69, s. 321--332, ISBN: 9783642131042,
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15) DOI: 10.1007/978-3-642-13105-9
[KONF-23409] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
22. Segmentacja obrazów mikroskopowych biopsji cienkoigłowej nowotworów piersi z wykorzystaniem klasteryzacji rozmytej i krzywych Lame, 2010, Marek Kowal , Andrzej Obuchowicz , W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna: XVI krajowa konferencja, Warszawa, Polska, Warszawa: [brak wydawcy], 2010, s. 65 [abstr.],
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-19619] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
23. Cell nuclei segmentation in cytological images using fuzzy clustering and ellipse fitting algorithm, 2009, Marek Kowal , W: Advanced Control and Diagnosis - ACD 2009: 7th Workshop, Zielona Góra, Polska, Zielona Góra: Institute of Control and Computation Engineering University of Zielona Góra, 2009, s. [6] CD-ROM,
Słowa kluczowe: fuzzy clustering, image segmentation, parameter optimization
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-19416] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
24. Segmentacja obrazów cytologicznych biopsji cienkoigłowej nowotworów piersi z wykorzystaniem klasteryzacji rozmytej, 2007, Marek Kowal , Andrzej Marciniak , Andrzej Obuchowicz , W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna: XV krajowa konferencja naukowa, Wrocław, Polska, Wrocław: [brak wydawcy], 2007, s. [4] CD-ROM, ISBN: 9788387982522,
Słowa kluczowe: biopsja cienkoigłowa, klasteryzacja rozmyta, obrazowanie medyczne, segmentacja
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-18554] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
25. Fault detection under fuzzy model uncertainty, 2006, Marek Kowal , Józef Korbicz , W: 6th IFAC Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety of Technical Processes - SAFEPROCESS 2006, Beijing, Chiny, Beijing: [brak wydawcy], 2006, s. 775--780 [CD-ROM],
Słowa kluczowe: bounded noise, fault detection, fuzzy modelling, uncertainty
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-17958] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
26. Fault detection using neuro-fuzzy networks and bounded error approaches, 2005, Marek Kowal , Józef Korbicz , W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2005: 11th IEEE International Conference, Międzyzdroje, Polska, Szczecin: [brak wydawcy], 2005, s. [6] CD-ROM, ISBN: 8360140901,
Słowa kluczowe: bounded noise, fault detection, fuzzy modelling, uncertainty
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-17323] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
27. Robust fault detection using neuro-fuzzy networks, 2005, Marek Kowal , Józef Korbicz , W: 16th IFAC World Congress, Prague, Czechy, [B.m.]: [brak wydawcy], 2005, s. [6] CD-ROM,
Słowa kluczowe: bounded noise, fault detection, fuzzy modeling, uncertainty
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-17293] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
28. Fault isolation based on HSFNN applied to DAMADICS benchmark problem, 2003, Joao M. F. Calado , R. Louro , Mario J. G. C. Mendes , J. M. G. Sá da Costa , Marek Kowal , W: 5th IFAC Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety of Technical Processes - SAFEPROCESS 2003, Washington, USA, Washington: [brak wydawcy], 2003, s. 1053--1058 [CD-ROM],
Słowa kluczowe: actuators, fault isolation, fuzzy systems, hierarchical structures, neural networks
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-15691] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
29. Samoorganizujący się rozmyty model Takagi-Sugeno w układzie detekcji uszkodzeń, 2003, Marek Kowal , Józef Korbicz , W: Diagnostyka Procesów Przemysłowych - DPP '03: VI Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Władysławowo, Polska, Gdańsk: Pomorskie Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2003, s. 253--258, ISBN: 8391866300,
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-15791] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
30. Detekcja uszkodzeń z wykorzystaniem rozmytych sieci neuronowych, 2002, Marek Kowal , Józef Korbicz , W: XIV Krajowa Konferencja Automatyki, Zielona Góra, Polska, Zielona Góra: [brak wydawcy], 2002, T. 1, s. 595--600, ISBN: 8389044609, - + CD-ROM
Słowa kluczowe: algorytmy klasteryzacji, detekcja uszkodzeń, diagnostyka techniczna, rozmyte sieci neuronowe
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-14921] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
31. Faul detection using takagi-sugeno neuro-fuzzy networks and ARX models, 2002, Marek Kowal , Józef Korbicz , W: Algorytmy ewolucyjne i optymalizacja globalna: Materiały warsztatów naukowych oraz konferencji "Systemy rozmyte", Kraków, Polska, Warszawa: [brak wydawcy], 2002, s. 198--205, ISBN: 8391458059,
Słowa kluczowe: ARX models, clustering algorithms, fault detection, modelling, neuro-fuzzy network
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-15014] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
32. Fault isolation approach using a profibus network : a case study, 2002, Mario J. G. C. Mendes , Marek Kowal , Joao M. F. Calado , Józef Korbicz , J. M. G. Sá da Costa , W: Controlo 2002: Proceedings of the 5th Portuguese Conference on Automatic Control, Aveiro, Portugalia, [B.m.]: [brak wydawcy], 2002, s. 219--224, ISBN: 9727890725,
Słowa kluczowe: benchmark examples, fault diagnosis, fault isolation, fuzzy logic, hierarchical structure, neural network
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-15158] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
33. Neuro-fuzzy fault detection approach using a profibus network, 2002, Joao M. F. Calado , Marek Kowal , Mario J. G. C. Mendes , Józef Korbicz , J. M. G. Sá da Costa , W: 10th Mediterranean Conference on Control and Automation - MED 2002, Lisboa, Portugalia, [B. m.]: [brak wydawcy], 2002, s. [10] CD-ROM,
Słowa kluczowe: abrupt and incipient faults, fault detection, fieldbus, neuro-fuzzy
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-15159] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
34. Neuro-fuzzy structures in FDI system, 2002, Mario J. G. C. Mendes , Marek Kowal , Józef Korbicz , J. M. G. Sá da Costa , W: 15th Triennial World Congress of the International Federation of Automatic Control, Barcelona, Hiszpania, Oxford: Pergamon, 2002, s. [6] CD-ROM,
Słowa kluczowe: actuators, backpropagation algorithms, fault diagnosis, fuzzy modelling, hierarchical structure, neural network
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-14951] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
35. Robust diagnosis of faults in industrial processes using moving time window approach and neuro-fuzzy network, 2001, Marek Kowal , Józef Korbicz , W: System - Modelling - Control: 10th International Conference, Zakopane, Polska, Łódź: Institute of Computer Science Technical University of Łódź, 2001, Vol. 1, s. 401--406,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-10115] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
36. Robust diagnosis of process faults using neuro-fuzzy networks, 2001, Marek Kowal , Józef Korbicz , W: Proceedings of the 14th International Conference on Systems Science, Wroclaw, Polska, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2001, Vol. 2 : Systems and control engineering, operation and manufacturing systems, knowledge engineering and intelligent systems, s. 306--313,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-10873] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
37. Zastosowanie metody okien czasowych oraz rozmytych sieci neuronowych w diagnostyce uszkodzeń, 2001, Marek Kowal , W: Diagnostyka Procesów Przemysłowych - DPP 2001: V Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Łagów Lubuski, Polska, Zielona Góra: Oficyna Wydaw. PZ, 2001, s. 199--204, - + CD-ROM
Słowa kluczowe: algorytmy klasteryzacji, detekcja uszkodzeń, rozmyte sieci neuronowe, ruchome okna czasowe
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-10699] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
38. Neuro-fuzzy approach for fault diagnosis of dynamic systems, 2000, Marek Kowal , Józef Korbicz , W: Neural Networks and Soft Computing: Proceedings of the Fifth Conference, Zakopane, Polska, Częstochowa: [brak wydawcy], 2000, s. 503--508,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-2280] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
39. Neuro-fuzzy approach to fault diagnosis in two-tank system, 2000, Marek Kowal , Józef Korbicz , W: Colloquia in Artificial Intelligence - CAI 2000: Third Polish Conference on Theory and Applications of Artificial Intelligence, Łódź, Polska, Łódź: [brak wydawcy], 2000, s. 107--120,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-4101] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
40. Rozmyte sieci neuronowe w diagnostyce procesów przemysłowych, 2000, Marek Kowal , W: II Ogólnopolskie Warsztaty Doktoranckie, Istebna, Polska, Gliwice: Komitet Organizacyjny Sympozjum PPEE i Seminarium BSE, 2000, s. 34--39,
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-2462] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
41. Rozmyte sieci neuronowe w układzie detekcji uszkodzeń obiektów dynamicznych, 1999, Marek Kowal , Józef Korbicz , W: Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim: II Krajowa Konferencja, Kraków, Polska, Kraków: Krakowskie Centrum Informatyki Stosowanej, 1999, s. 613--618,
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-3422] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
42. Rozmyte sieci neuronowe w układzie detekcji, 1998, Marek Kowal , Józef Korbicz , W: XXIII Konferencja Koła Naukowego Elektroników: Materiały Konferencyjne, Warszawa - Bemowo, Polska, [B.m.]: [brak wydawcy], 1998, s. 229--236,
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-3361] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)
1. Current Trends in Biomedical Engineering and Bioimages Analysis proceedings of the 21st Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering, 2020, / (Red.) Józef Korbicz , Roman Maniewski , Krzysztof Patan , Marek Kowal , .- Cham: Springer Nature Switzerland (#), 2020, s. 338.- ISBN: 9783030298845
Kod: RED-MON-W1 BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.1007/978-3-030-29885-2
[RED-5839] [data modyf. 23-09-2021 09:51]
[5.8] [0.29]
2. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science Spec. section: selected provblems of biomedical engineering, 2014, / (Red.) Marek Kowal , Józef Korbicz , .- Zielona Góra: University of Zielona Góra Press, 2014, Vol. 24, no. 1.- ISSN: 1641-876X
Kod: RED-S-ANG BibTeX (pkt. 0)
[RED-5263] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
3. Intelligent systems in technical and medical diagnostics, 2014, / (Red.) Józef Korbicz , Marek Kowal , .- Berlin - Heidelberg: Springer-Verlag, 2014, s. 536.- ISBN: 9783642398810
Kod: RED-MP-ANG BibTeX (pkt. 5)
[RED-5129] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
4. Diagnostyka procesów i systemów, 2007, / (Red.) Józef Korbicz , Krzysztof Patan , Marek Kowal , .- Warszawa: Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2007.- ISBN: 9788360434314
Kod: RED-MP-POL BibTeX (pkt. 5)
[RED-4380] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
5. Fault diagnosis and fault tolerant control, 2007, / (Red.) Józef Korbicz , Krzysztof Patan , Marek Kowal , .- Warszawa: Academic Publishing House EXIT, 2007, s. 373.- ISBN: 9788360434321
Kod: RED-MP-ANG BibTeX (pkt. 5)
[RED-4379] [data modyf. 06-04-2021 13:59]