PERS - System Informacji o Pracownikach

dr n. med. Piotr Zorga

Dyscypliny naukowe:
nauki medyczne; udział procentowy: 50%, oświadczenie N: Nie
nauki o zdrowiu; udział procentowy: 50%, oświadczenie N: Nie

ORCID: 0000-0002-9962-3747

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Prorektor ds. Collegium Medicum / Collegium Medicum / Instytut Nauk Medycznych / Zakład Radiologii i Medycyny Nuklearnej

Adres: F-00 - Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Zyty 28 Zielona Góra

Adres E-mail:

Adres E-mail:

Strona www: www.cm.uz.zgora.pl

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: