PERS - System Informacji o Pracownikach

prof. dr hab. n. med. Maria Gańczak

Dyscypliny naukowe:
nauki medyczne; udział: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0002-6424-128X

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji