PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - prof. dr hab. Leszek Jerzak

Dyscypliny naukowe nauki biologiczne; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Nauk Biologicznych / Katedra Ochrony Przyrody
Okres 1960 - 2022
Znaleziono 278 pozycji bibliograficznych
44 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi Podana punktacja za osiągnięcia dotyczy publikacji za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2021]
[A] [B] gdzie:
A - Wartość punktowa udziału jednostkowego autora
B - Udział jednostkowy autora
Pokazana punktacja bierze pod uwagę dyscyplinę podstawową współautorów.
Gwiazdka (*) przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano inną niż UZ afiliację tego autora.
Znak (#) w opisie bibliograficznym oznacza, że publikacja wydana jest przez wydawcę z listy ministerialnej lub dotyczy konferencji z listy ministerialnej.
JIF: Journal Impact Factor (dana wyświetlana tylko z poziomu LAN UZ)
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)
1. Lubuski atlas ornitologiczny. Ptaki lęgowe Ziemi Lubuskiej, 2018, Paweł Czechowski , Marcin Bocheński , Sławomir Rubacha , Olaf Ciebiera , Grzegorz Jędro , Leszek Jerzak , Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (#), s. 455, , ISBN: 9788378423249, bibliogr. fot. il. summ. https://opac.bu.uz.zgora.pl/integro/search/description?bID=33&_lang=&q=Lubuski+atlas+ornitologiczny.+Ptaki+l%C4%99gowe+Ziemi+Lubuskiej&index=1
Kod: MON-W1 BibTeX (pkt. 80)
[WZ-14680] [data modyf. 09-09-2021 12:15]
[18.93] [0.24]
2. Przyroda Kopalni Surowców Mineralnych Nowogród Bobrzański, 2018, Ewa Burda , Olaf Ciebiera , Paweł Czechowski , Leszek Jerzak , Bartłomiej Najbar , Ewa Nowacka-Chiari , Andrzej Nowacki , Robert Rektor , Krystyna Walińska , Magdalena Wieczorek , Wojciech Zieleniewski , Zielona Góra: Liga Ochrony Przyrody, s. 138, , ISBN: 9788390440460, bibliogr. fot. rys. tab. http://wnb.uz.zgora.pl/files/staff/ljerzak/papers/Gorazdze_19-07-18_internet.pdf
Kod: MON-INNE BibTeX (pkt. 20)
[WZ-14551] [data modyf. 24-08-2021 12:19]
[1.82] [0.09]
3. Ptaki powiatu zielonogórskiego, 2016, Paweł Czechowski(*) , Leszek Jerzak , Marcin Bocheński , Grzegorz Jędro , Sławomir Rubacha , Andrzej Wąsicki , Zielona Góra: Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 220, , ISBN: 9788378422358,
Kod: MON-NANG BibTeX (pkt. 25)
[WZ-13323] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
4. Zwierzęta konfliktowe w miastach, 2016, Krzysztof Dudek , Leszek Jerzak , Piotr Tryjanowski , Gorzów Wlkp.: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, s. 240, , ISBN: 9788363564025,
Kod: MON-NANG BibTeX (pkt. 25)
[WZ-13380] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
5. Ochrona ptaków w mieście, 2013, Marcin Bocheński , Olaf Ciebiera , Paweł T. Dolata , Leszek Jerzak , Adam Zbyryt , Gorzów Wielkopolski: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, s. 160, , ISBN: 9788363564087, bibliogr. fot. rys. tab.
Kod: MON-NANG BibTeX (pkt. 25)
[WZ-11862] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
6. Ekologia ptaków krajobrazu rolniczego, 2009, Piotr Tryjanowski , Stanisław Kuźniak , Krzysztof Kujawa , Leszek Jerzak , Poznań: Bogucki Wydaw. Naukowe, s. 390, , ISBN: 9788361320449, bibliogr. fot. rys. tab. wykr.
Kod: MON-NANG BibTeX (pkt. 25)
[WZ-9085] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
7. Synurbizacja sroki Pica pica w Eurazji (badania na ziemi lubuskiej i stan w Eurazji), 2002, Leszek Jerzak , Zielona Góra: Redakcja Wydawnictw Naukowo-Technicznych UZ, s. 114, , ISBN: 8389044358, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: MON-NANG BibTeX (pkt. 25)
[WZ-6226] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
8. Przyroda województwa zielonogórskiego, 1996, Bartłomiej Najbar , Leszek Jerzak , Zielona Góra: Wydaw. Liga Ochrony Przyrody, s. 83, , ISBN: 8390440415, bibliogr. fot. rys. tab.
Kod: MON-NANG BibTeX (pkt. 25)
[WZ-3041] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)
1. Problemy ochrony zimujących nietoperzy w rezerwcie Nietoperek, 2020, Jan Cichocki , Anna Bator-Kocoł , Marcin Warchałowski , Leszek Jerzak , W: Nietoperze rezerwatu Nietoperek : badania, zagrożenia, ochrona, 2020 / red. J. Cichocki, A. Bator-Kocoł, R. M. Jurga, M. Warchałowski, O. Ciebiera, M. Bocheński, L. Jerzak, Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Nauk Biologicznych (#), s. 85--92, ISBN: 9788395770500 https://opac.bu.uz.zgora.pl/integro/search/description?q=Nietoperze+rezerwatu+Nietoperek+%3A+badania%2C+zagro%C5%BCenia%2C+ochrona&index=1
Kod: MOR-WI BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-21727] [data modyf. 11-08-2021 11:50]
[7.1] [0.36]
2. Turystyka i edukacja, 2020, Paweł Czechowski , Leszek Jerzak , W: Krzesiński Park Krajobrazowy: monografia, 2020 / red. P. Grochowski, L. Jerzak, Opole: Wydaw. Sindruk-DIMK (#), s. 188--203, ISBN: 9788395971907 http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:5097765&fromLocationLink=false&theme=nukat
Kod: MOR-WI BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-21800] [data modyf. 13-08-2021 13:46]
[14.2] [0.71]
3. Case study 1. Bird as indicators of HNV: Case study in farmlands from Central Italy, 2017, Federico Morelli , Leszek Jerzak , Piotr Tryjanowski , W: Birds as useful indicators of high nature value farmlands, 2017 / eds. F. Morelli, P. Tryjanowski, Cham: Springer International Publishing (#), s. 71--88, ISBN: 9783319502823
Kod: MOR-WI BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.1007/978-3-319-50284-7_5 Cytowania wg Scopus: 0 [08-08-2022]
[WZCZ-18816] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
[11.6] [0.58]
4. Ochrona środowiska na terenie Gminy Polkowice, 2017, Olaf Ciebiera , Leszek Jerzak , W: Półwiecze Polkowic. Przemiany społeczno-gospodarcze w latach 1967-2017, 2017 / red. nauk. Włodzimierz Olszewski, Polkowice: Wydawnictwo Uczelni Jana Wyżkowskiego, s. 159--176, ISBN: 9788361234715 https://depot.ceon.pl/handle/123456789/15097?show=full
Kod: MOR-INNE BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-22368] [data modyf. 10-11-2021 14:04]
[2.5] [0.5]
5. Development of red blood cells parameters in the White Stork Ciconia ciconia chicks, growing in different environments, 2016, Aleksandra Steliga , Mariusz Kasprzak , Marcin Bocheński , Piotr Kamiński , Leszek Jerzak , W: The White Stork : studies in biology, ecology and conservation, 2016 / eds. Leszek Jerzak, Jill Shephard, Jose A. Aquirre, Judy Shamoun-Baranes, Piotr Tryjanowski, Zielona Góra: Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 195--208, ISBN: 978-83-7842-XXX-X
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-18924] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
6. Factors influencing fledgling success of the White Stork Ciconia ciconia in Eastern Poland, 2016, Ireneusz Kaługa , Marcin Bocheński , Leszek Jerzak , W: The White Stork : studies in biology, ecology and conservation, 2016 / eds. Leszek Jerzak, Jill Shephard, Jose A. Aquirre, Judy Shamoun-Baranes, Piotr Tryjanowski, Zielona Góra: Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 137--161, ISBN: 978-83-7842-XXX-X
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-18923] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
7. Formy ochrony przyrody, 2016, Danuta Wyrzykowska , Katarzyna Kopka , Leszek Jerzak , W: 30 lat - Pszczewski Park Krajobrazowy: historia i przyroda, 2016 / red. P. Grochowski, L. Jerzak, Gorzów Wlkp. - Zielona Góra: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego, s. 233--243, ISBN: 9788380560895
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-18087] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
8. How microbiology can contribute to our understanding of White Stork biology, 2016, Gottfried Wilharm , Evelyn Skiebe , Mariusz Kasprzak , Marcin Bocheński , Leszek Jerzak , W: The White Stork : studies in biology, ecology and conservation, 2016 / eds. Leszek Jerzak, Jill Shephard, Jose A. Aquirre, Judy Shamoun-Baranes, Piotr Tryjanowski, Zielona Góra: Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 209--217, ISBN: 978-83-7842-XXX-X
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-18927] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
9. Ptaki, 2016, Paweł Czechowski , Marcin Bocheński , Leszek Jerzak , W: 30 lat - Pszczewski Park Krajobrazowy: historia i przyroda, 2016 / red. P. Grochowski, L. Jerzak, Gorzów Wlkp. - Zielona Góra: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego, s. 192--211, ISBN: 9788380560895
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-18085] [data modyf. 18-02-2022 09:21]
10. Bocian biały Ciconia ciconia, 2015, Piotr Profus , Leszek Jerzak , W: Monitoring ptaków lęgowych: poradnik metodyczny, 2015 / red. P. Chylarecki, A. Sikora, Z. Cenian, T. Chodkiewicz, Warszawa: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska,.- Wyd. 2 uzup. s. 333--340, ISBN: 9788361227458
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-16906] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
11. System zieleni miasta Zielona Góra - stan przed powiększeniem do aglomeracji i możliwości rozwoju, 2015, Piotr Reda , Leszek Jerzak , W: Zieleń w programach rewitalizacji miast, 2015 / red. nauk. M. Kosmala, Toruń: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Toruń, s. 49--56, ISBN: 9788393574070
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-17263] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
12. Przyroda gminy Kargowa, 2013, Leszek Jerzak , Marek Maciantowicz , Paweł Czechowski(*) , W: Historia Kargowej i zarys dziejów miasta partnerskiego Weissenberg = Die Geschichte der Stadt Kargowa mit historischer Beschreibung der Partnerstadt Weissenberg, 2013 / red. nauk. Wojciech Strzyżewski, Zielona Góra: Gminna Biblioteka Publiczna im. Eugeniusza Paukszty w Kargowej, s. 19--48, ISBN: 9788393500222 - s. 37--48 tekst w j. niem.
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-15332] [data modyf. 06-04-2021 14:09]
13. Enzymatic antioxidant responses of plants in saline anthropogenic environments, 2012, Piotr Kamiński , Beata Koim-Puchowska , Piotr Puchowski , Leszek Jerzak , Monika Wieloch , Karolina Bombolewska , W: Cell interaction, 2012 / ed. S. Gowder, Rijeka: InTech, s. 35--64, ISBN: 9789535107927
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5) DOI: 10.5772/51149
[WZCZ-14992] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
14. Ochrona przyrody w Zielonej Górze do 1945 roku, 2012, Leszek Jerzak , Piotr Reda , W: Historia Zielonej Góry: dzieje miasta w XIX i XX wieku, 2012 / pod red. Wojciecha Strzyżewskiego. tom II, Zielona Góra: Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 191--202, ISBN: 9788378420217
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-14746] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
15. Elektrownie wiatrowe a ptaki - aktualny problem, 2011, Marcin Bocheński , Leszek Jerzak , W: Energetyka alternatywna, 2011 / red. J. Popczyk, Polkowice: Wydaw. Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki, s. 121--125, ISBN: 9788361234562
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-13744] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
16. The impact of ad libitum feeding upon body mass and red blood cell parameters of Feral Pigeon Columba livia f. urbana, 2011, Mariusz Kasprzak , Marcin Bocheński , Piotr Kamiński , Leszek Jerzak , W: Urban fauna: studies of animal biology, ecology and conservation in european cities, 2011 / ed. P. Indykiewicz, L. Jerzak, J. Böhner, B. Kavanagh, Bydgoszcz: University of Technology and Life Sciences, s. 471--477, ISBN: 9788375900855
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-13855] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
17. Cenne przyrodniczo obszary miasta Zielona Góra, 2010, Paweł Czechowski , Marek Maciantowicz , Marcin Bocheński , Jan Cichocki , Andrzej Greinert , Leszek Jerzak , Bartłomiej Najbar , Mariusz Mleczak , Piotr Reda , Agnieszka Ważna , Marcin Dziubek , W: Stan środowiska w Zielonej Górze w latach 2005-2010, 2010 / red. Z. Lewicki, K. Damczyk, Zielona Góra: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, (Biblioteka Monitoringu Środowiska), s. 25--37
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-12544] [data modyf. 18-02-2022 09:34]
18. Dolina Środkowej Odry - Zielonogórski Las Odrzański, 2010, Grzegorz Jędro , Leszek Jerzak , W: Turystyka ornitologiczna w województwie lubuskim, 2010 / red. P. Czechowski, M. Bocheński, L. Jerzak, Sulechów: Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, s. 106--109, ISBN: 9788360792209
Kod: SKR-MP-PN BibTeX (pkt. 0)
[WZCZ-12192] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
19. Przyroda gminy Otyń, 2010, Marek Maciantowicz , Paweł Czechowski , Leszek Jerzak , W: Otyń: zarys dziejów, 2010 / oprac. zespół pod red. Tomasza Andrzejewskiego, Otyń: Urząd Gminy, s. 7--26, ISBN: 9788360087534
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-12546] [data modyf. 18-02-2022 09:32]
20. Ptaki, 2010, Sławomir Rubacha , Paweł Czechowski , Andrzej Wąsicki , Leszek Jerzak , W: Przyroda gminy Sława, 2010 / red. L. Jerzak, A. Rösler, Sława: Urząd Miejski w Sławie, s. 93--106, ISBN: 9788392010036
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-12195] [data modyf. 18-02-2022 09:31]
21. Bocian biały, 2009, Piotr Profus , Leszek Jerzak , W: Monitoring ptaków lęgowych: poradnik metodyczny dotyczący gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią, 2009 / red. P. Chylarecki, A. Sikora, Z. Cenian, Warszawa: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, s. 144--153, ISBN: 9788361227120
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-11556] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
22. Nietypowy obraz rozwojowych zmian parametrów czerwonokrwinkowych dymówki Hirundo rustica, 2009, Mariusz Kasprzak , Paweł Czechowski , Leszek Jerzak , Piotr Kamiński , Aleksandra Steliga , Grzegorz Jędro , Tomasz Hetmański , W: Ptaki - Środowisko - Zagrożenia - Ochrona: wybrane aspekty ekologii ptaków, 2009 / red. J. Wiącek, M. Polak, M. Kucharczyk, G. Grzywaczewski, L. Jerzak, Lublin: Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne, s. 165--175, ISBN: 9788361301738
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-11617] [data modyf. 18-02-2022 09:22]
23. Ptaki, 2009, Marcin Bocheński , Paweł Czechowski , Jarosław Szeliga , Leszek Jerzak , W: Przyroda gminy Skwierzyna, 2009 / red. L. Lipnicki, Skwierzyna: Urząd Miejski, s. 203--215, ISBN: 9788375850468
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-11621] [data modyf. 18-02-2022 09:31]
24. Wybrane elementy ekologii rozrodu dymówki Hirundo rustica gniazdującej w opuszczonych bunkrach w dolinie środkowej Odry, 2009, Paweł Czechowski , Leszek Jerzak , W: Ptaki - Środowisko - Zagrożenia - Ochrona: wybrane aspekty ekologii ptaków, 2009 / red. J. Wiącek, M. Polak, M. Kucharczyk, G. Grzywaczewski, L. Jerzak, Lublin: Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne, s. 155--164, ISBN: 9788361301738
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-11616] [data modyf. 18-02-2022 09:23]
25. Wybrane parametry biochemiczne w surowicy gołębia miejskiego Columba livia f. urbana w okresie lęgowym i pozalęgowym, 2009, Mariusz Kasprzak , Tomasz Hetmański , Piotr Kamiński , Leszek Jerzak , Aleksandra Steliga , W: Ptaki - Środowisko - Zagrożenia - Ochrona: wybrane aspekty ekologii ptaków, 2009 / red. J. Wiącek, M. Polak, M. Kucharczyk, G. Grzywaczewski, L. Jerzak, Lublin: Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne, s. 177--184, ISBN: 9788361301738
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-11618] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
26. Wybrane parametry biologii lęgowej miejskiej i niemiejskiej populacji sroki Pica pica, 2009, Leszek Jerzak , Marcin Bocheński , Olaf Ciebiera , Jacek Słoma , W: Ptaki - Środowisko - Zagrożenia - Ochrona: wybrane aspekty ekologii ptaków, 2009 / red. J. Wiącek, M. Polak, M. Kucharczyk, G. Grzywaczewski, L. Jerzak, Lublin: Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne, s. 343--349, ISBN: 9788361301738
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-11619] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
27. Liczebność i miejsca lęgowe grzywacza Columba palumbus na Cmentarzu Komunalnym w Legnicy w latach 2004-2006, 2008, Grzegorz Jędro , Paweł Czechowski , Ludwik Tomiałojć , Leszek Jerzak , W: Fauna miast: ochronić różnorodność biotyczną w miastach, 2008 / red. P. Indykiewicz, L. Jerzak, T. Barczak, Bydgoszcz: SAR "Pomorze", s. 471--475, ISBN: 9788388245985
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-10816] [data modyf. 18-02-2022 09:24]
28. Liczebność, zagęszczenie i miejsca lęgowe sroki Pica pica w Zielonej Górze w latach 2007 i 2008, 2008, Leszek Jerzak , Magdalena Knast , Małgorzata Kolasińska , Marcin Bocheński , Paweł Czechowski , Jakub Z. Kosicki , W: Fauna miast: ochronić różnorodność biotyczną w miastach, 2008 / red. P. Indykiewicz, L. Jerzak, T. Barczak, Bydgoszcz: SAR "Pomorze", s. 440--447, ISBN: 9788388245985
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-10815] [data modyf. 18-02-2022 09:24]
29. Ptaki, 2008, Paweł Czechowski , Marcin Bocheński , Leszek Jerzak , W: Przyroda ożywiona: opracowanie ekofizjograficzne województwa lubuskiego, 2008 / red. L. Jerzak, Zielona Góra: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, s. 179--201, ISBN: 9788391503706
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-10811] [data modyf. 18-02-2022 09:32]
30. Synteza - obszary najcenniejsze oraz zagrożenia, 2008, Leszek Jerzak , Marek Maciantowicz , W: Przyroda ożywiona: opracowanie ekofizjograficzne województwa lubuskiego, 2008 / red. L. Jerzak, Zielona Góra: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, s. 259--267, ISBN: 9788391503706
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-10813] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
31. Zanik populacji lęgowej dzierlatki Galerida cristata w Zielonej Górze, 2008, Marcin Bocheński , Paweł Czechowski , Grzegorz Jędro , Leszek Jerzak , W: Fauna miast: ochronić różnorodność biotyczną w miastach, 2008 / red. P. Indykiewicz, L. Jerzak, T. Barczak, Bydgoszcz: SAR "Pomorze", s. 124--128, ISBN: 9788388245985
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-10814] [data modyf. 18-02-2022 09:24]
32. Interakcje pierwiastków a aktywność enzymów antyoksydacyjnych we krwi piskląt bociana białego Ciconia ciconia, 2007, Piotr Kamiński , Nataliya Kurhalyuk , Mariusz Kasprzak(*) , Leszek Jerzak , Małgorzata Szady-Grad , W: Wybrane zagadnienia interakcji ksenobiotyków, 2007 / red. B. Zielińska-Psuja, J. Orłowski, Poznań: Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, s. 55--64, ISBN: 9788360187890
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-10175] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
33. Ptaki, 2007, Marcin Bocheński , Paweł Czechowski , Sławomir Rubacha , Leszek Jerzak , W: Bory Lubuskie: Leśny Kompleks Promocyjny, 2007 / red. L. Jerzak, G. Gabryś, Lubsko: Nadleśnictwo Lubsko, s. 93--104, ISBN: 8390918277
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-9787] [data modyf. 18-02-2022 09:30]
34. Antioxidant enzymes activity and lipid peroxidation processes in the blood of White Stork Ciconia ciconia chicks from Western Poland, 2006, Nataliya Kurhalyuk , Piotr Kamiński , Mariusz Kasprzak(*) , Leszek Jerzak , W: The White Stork in Poland: studies in biology, ecology and conservation, 2006 / ed. P. Tryjanowski, T. H. Sparks, L. Jerzak, Poznań: Bogucki Wydaw. Naukowe, s. 395--406, ISBN: 8360247358
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-8741] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
35. Behaviour of the White Stork Ciconia ciconia: a review, 2006, Marcin Bocheński , Leszek Jerzak , W: The White Stork in Poland: studies in biology, ecology and conservation, 2006 / ed. P. Tryjanowski, T. H. Sparks, L. Jerzak, Poznań: Bogucki Wydaw. Naukowe, s. 295--324, ISBN: 8360247358
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-8734] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
36. Bocian biały w województwie lubuskim w roku 2004, 2006, Leszek Jerzak , Marcin Bocheński , Paweł Czechowski , Sławomir Rubacha , W: Bocian biały Ciconia ciconia (L.) w Polsce w roku 2004. Wyniki VI Międzynarodowego Spisu Bociana Białeg, 2006 / red. Guziak, R., Jakubiec, Z., Wrocław: PTPP "pro Natura", s. 93--110, ISBN: 8385773754
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-8644] [data modyf. 18-02-2022 09:44]
37. Changes in the White Stork Ciconia ciconia population number, density and breeding places in Zielona Góra region 1926-2004, 2006, Sławomir Rubacha , Leszek Jerzak , W: The White Stork in Poland: studies in biology, ecology and conservation, 2006 / ed. P. Tryjanowski, T. H. Sparks, L. Jerzak, Poznań: Bogucki Wydaw. Naukowe, s. 47--54, ISBN: 8360247358
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-8732] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
38. Circadian periodicity of antioxidant enzymes' activity and lipid peroxidation processes in the blood of White Stork Ciconia ciconia chicks: results of a pilot study, 2006, Nataliya Kurhalyuk , Piotr Kamiński , Mariusz Kasprzak(*) , Leszek Jerzak , W: The White Stork in Poland: studies in biology, ecology and conservation, 2006 / ed. P. Tryjanowski, T. H. Sparks, L. Jerzak, Poznań: Bogucki Wydaw. Naukowe, s. 353--357, ISBN: 8360247358
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-8737] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
39. Day-night variations in hematological parameters in wild juvenile White Storks Ciconia ciconia, 2006, Mariusz Kasprzak(*) , Anna Ponińska , Leszek Jerzak , Ewa Kulczykowska , W: The White Stork in Poland: studies in biology, ecology and conservation, 2006 / ed. P. Tryjanowski, T. H. Sparks, L. Jerzak, Poznań: Bogucki Wydaw. Naukowe, s. 339--342, ISBN: 8360247358
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-8735] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
40. Dynamics of chemical elements in the blood of White Stork Ciconia ciconia chicks from polluted environments in W. Poland, 2006, Piotr Kamiński , Nataliya Kurhalyuk , Mariusz Kasprzak(*) , Małgorzata Szady-Grad , Leszek Jerzak , W: The White Stork in Poland: studies in biology, ecology and conservation, 2006 / ed. P. Tryjanowski, T. H. Sparks, L. Jerzak, Poznań: Bogucki Wydaw. Naukowe, s. 373--383, ISBN: 8360247358
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-8739] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
41. Element-element interactions in the blood of the White Stork Ciconia ciconia chicks from Poland, 2006, Piotr Kamiński , Nataliya Kurhalyuk , Mariusz Kasprzak(*) , Małgorzata Szady-Grad , Leszek Jerzak , W: The White Stork in Poland: studies in biology, ecology and conservation, 2006 / ed. P. Tryjanowski, T. H. Sparks, L. Jerzak, Poznań: Bogucki Wydaw. Naukowe, s. 385--394, ISBN: 8360247358
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-8740] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
42. Induction of reactive species and antioxidant defence systems in the blood of White Stork Ciconia ciconia chicks from different environments in Poland, 2006, Nataliya Kurhalyuk , Piotr Kamiński , Mariusz Kasprzak(*) , Leszek Jerzak , W: The White Stork in Poland: studies in biology, ecology and conservation, 2006 / ed. P. Tryjanowski, T. H. Sparks, L. Jerzak, Poznań: Bogucki Wydaw. Naukowe, s. 343--352, ISBN: 8360247358
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-8736] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
43. Introduction. White Stork Ciconia ciconia research in Poland: where we are and where we are going?, 2006, Piotr Tryjanowski , Tim H. Sparks , Leszek Jerzak , W: The White Stork in Poland: studies in biology, ecology and conservation, 2006 / ed. P. Tryjanowski, T. H. Sparks, L. Jerzak, Poznań: Bogucki Wydaw. Naukowe, s. 7--14, ISBN: 8360247358
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-8731] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
44. Mużakowski/Muskauer Park: Polish-German Landscape Park on the Nysa Łużycka/Neiße River, 2006, Leszek Jerzak , Jacek Koźma , Tadeusz Morysiński , Cord Panning , Renata Stachańczyk , Czesław Wysocki , W: My place: historic european parks and their communities, 2006, London: London Borough of Hounslow, s. 72--85, ISBN: 8392290623
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-8573] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
45. Natura 2000 w dolinie Odry, 2006, Leszek Jerzak , Piotr Indykiewicz , W: EkoSpotkania: "Zielone Lubuskie - Odra 2006", 2006 / red. A. Owoc, A. Grzybowska-Wywiał, Zielona Góra: Nowe Zdrowie Publiczne - Stowarzyszenie Społeczne Kreator, s. 45--51, ISBN: 8392384733
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-8701] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
46. Plastic strings cause leg bone degeneration in the White Stork Ciconia ciconia, 2006, Zbigniew Kwieciński , Honorata Kwiecińska , Paweł Botko , Adam Wysocki , Leszek Jerzak , Piotr Tryjanowski , W: The White Stork in Poland: studies in biology, ecology and conservation, 2006 / ed. P. Tryjanowski, T. H. Sparks, L. Jerzak, Poznań: Bogucki Wydaw. Naukowe, s. 431--436, ISBN: 8360247358
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-8742] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
47. Ptaki (Aves), 2006, Marcin Bocheński , Paweł Czechowski , Leszek Jerzak , W: Przyroda gminy Drezdenko, 2006 / red. L. Lipnicki, Drezdenko: Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk, s. 144--169, ISBN: 8389961873
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-8604] [data modyf. 18-02-2022 09:32]
48. Red blood cell parameters in juvenile White Storks Ciconia ciconia with reference to chick development in various weather conditions, 2006, Mariusz Kasprzak(*) , Leszek Jerzak , Elżbieta Wołk , Marcin Bocheński , W: The White Stork in Poland: studies in biology, ecology and conservation, 2006 / ed. P. Tryjanowski, T. H. Sparks, L. Jerzak, Poznań: Bogucki Wydaw. Naukowe, s. 359--371, ISBN: 8360247358
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-8738] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
49. Turystyka przyrodnicza szansą dla terenów dotychczas nieatrakcyjnych - przykład Muzeum Bociana Białego w Kłopocie, 2006, Leszek Jerzak , W: Turystyka w badaniach naukowych, 2006 / red. J. Krupa, J. Biliński, Rzeszów: Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, (Prace Przyrodnicze i Humanistyczne), s. 23--30, ISBN: 8387658871
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-8421] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
50. Unusual feeding behaviour of the White Stork Ciconia ciconia in the Kłopot colony, W. Poland, 2006, Leszek Jerzak , Marcin Bocheński , Paweł Czechowski , W: The White Stork in Poland: studies in biology, ecology and conservation, 2006 / ed. P. Tryjanowski, T. H. Sparks, L. Jerzak, Poznań: Bogucki Wydaw. Naukowe, s. 203--207, ISBN: 8360247358
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-8733] [data modyf. 18-02-2022 09:33]
51. Magpie Pica pica communal roosting in an urban environment (Zielona Góra, W Poland), 2005, Paweł Czechowski , Leszek Jerzak , W: Ptaki krukowate Polski, 2005 / red. L. Jerzak, B. P. Kavanagh, P. Tryjanowski, Poznań: Bogucki Wydaw. Naukowe, s. 287--298, ISBN: 8389290928
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-7482] [data modyf. 18-02-2022 09:34]
52. Przyroda i zasoby naturalne. Ochrona środowiska, 2005, Leszek Jerzak , Zbigniew Lewicki , Michał Stosik , W: Województwo lubuskie w roku przyjęcia Polski do Unii Europejskiej, 2005 / red. Cz. Osękowski, J. Korbicz, Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe, s. 29--68, ISBN: 8388317806
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-7468] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
53. Przyroda Łuku Mużakowa = Flora und Fauna des Muskauer Faltenbogens, 2005, Leszek Jerzak , W: Park Mużakowski i atrakcje geoturystyczne okolic Łęknicy = Muskauer Park und die geotouristischen Sehenswürdigkeiten in der Umgebung von Łęknica, 2005 / red. J. Koźma, Łęknica: "Chroma" Drukarnia, s. 72--89, ISBN: 8392241223
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-7600] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
54. Ptaki, 2005, Leszek Jerzak , Józef Radkiewicz , Marcin Bocheński , Paweł Czechowski , W: Stan środowiska w Zielonej Górze w 2004 roku, 2005, Zielona Góra: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, s. 31--34, ISBN: 8372172730
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-8196] [data modyf. 18-02-2022 09:29]
55. Rozmieszczenie i liczebność kolonii lęgowych gawrona Corvus frugilegus w województwie lubuskim w 2004 roku, 2005, Leszek Jerzak , Robert Piekarski , W: Ptaki krukowate Polski, 2005 / red. L. Jerzak, B. P. Kavanagh, P. Tryjanowski, Poznań: Bogucki Wydaw. Naukowe, s. 599--611, ISBN: 8389290928
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-7484] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
56. Sroka Pica pica w Polsce - przegląd badań, 2005, Leszek Jerzak , W: Ptaki krukowate Polski, 2005 / red. L. Jerzak, B. P. Kavanagh, P. Tryjanowski, Poznań: Bogucki Wydaw. Naukowe, s. 35--51, ISBN: 8389290928
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-7481] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
57. Flora i fauna, 2004, Leszek Jerzak , W: Sława: zarys dziejów, 2004 / oprac. zespół pod red. Wojciecha Strzyżewskiego, Sława: Urząd Miasta i Gminy, s. 19--26, ISBN: 8392010000
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-7120] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
58. Liczebność, zagęszczenie i miejsca gniazdowania oknówki Delichon urbica (L.) w wybranych środowiskach Zielonej Góry w 2003 r., 2004, Marcin Bocheński , Leszek Jerzak , Marta Tubielewicz , W: Fauna miast Europy Środkowej 21. wieku, 2004 / Wydaw. LOGO, Bydgoszcz: Kubik & Krause, s. 439--444, ISBN: 838758634X
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-7122] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
59. Możliwości wykorzystania najcenniejszych pomników przyrody województwa lubuskiego w rozwoju turystycznym regionu, 2004, Leszek Jerzak , Paweł Czechowski , Marek Maciantowicz , W: Krajoznawstwo na Dolnym Śląsku, 2004 / red. J. Wyrzykowski, R. Błacha, Legnica: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, s. 125--130, ISBN: 838910234X
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-8181] [data modyf. 18-02-2022 09:34]
60. Pojezierze Sławskie, 2004, Leszek Jerzak , Stanisław Kuźniak , Alfred Rosler , Andrzej Wąsicki , W: Ostoje ptaków o randze europejskiej w Polsce, 2004, Warszawa: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, s. 355--357, ISBN: 8389830000
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-7893] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
61. Liczebność i zagęszczenie sroki Pica pica w Zielonej Górze w 2001 r., 2001, Marcin Bocheński , Leszek Jerzak , Paweł Czechowski , W: Bioróżnorodność i ekologia populacji zwierzęcych w środowiskach zurbanizowanych, 2001, Bydgoszcz: Wydaw. NICE, s. 245--249, ISBN: 8388716115
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-5536] [data modyf. 18-02-2022 09:33]
62. Rozmieszczenie i liczebność kolonii gawrona Corvus frugilegus w województwie lubuskim w 2001 r., 2001, Leszek Jerzak , Robert Piekarski , W: Bioróżnorodność i ekologia populacji zwierzęcych w środowiskach zurbanizowanych, 2001, Bydgoszcz: Wydaw. NICE, s. 263--267, ISBN: 8388716115
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-5537] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
63. Synurbanization of the magpie in the Palearctic, 2001, Leszek Jerzak , W: Avian ecology and conservation in an urbanizing world, 2001, Boston: Kluwer Academic Publishers, s. 403--425, ISBN: 0792374584
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-5545] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
64. Wyniki lęgów bogatki Parus major i modraszki Parus caeruleus w skrzynkach w zielonogórskim parku miejskim, 2001, Leszek Jerzak , Daniel Bąk , W: Bioróżnorodność i ekologia populacji zwierzęcych w środowiskach zurbanizowanych, 2001, Bydgoszcz: Wydaw. NICE, s. 277--279, ISBN: 8388716115
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-5538] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
65. Charakterystyka Obniżenia Obrzańskiego, 2000, Józef Radkiewicz , Leszek Jerzak , W: Wzorcowa sieć korytarzy ekologicznych na przykładzie byłego województwa gorzowskiego, 2000, Szczecin: Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, s. 81--83, ISBN: 8388135910
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-5660] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
66. Natur der Gemeinde Górzyca und ihrer Umgebung, 2000, Józef Radkiewicz , Leszek Jerzak , W: Die Monographie Geschichte-Natur Górzyca und der Umgebung, 2000, Gorzów: Euroregion Pro Europa Viadrina, s. 82--102
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-5659] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
67. Przyroda gminy Bytom Odrzański, 2000, Leszek Jerzak , Józef Radkiewicz , W: Bytom Odrzański: zarys dziejów, 2000, Bytom Odrzański: Miejsko-Gminny Ośrodek kultury, s. 11--26, ISBN: 8391502309
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-3873] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
68. Magpie Pica pica, 1997, Gert Baeyens , Leszek Jerzak , W: The EBCC atlas of European breeding birds: their distribution and abundance, 1997, London: T & A D Poyser, s. 672--673, ISBN: 0856610917
Kod: ENC-H BibTeX (pkt. 0)
[WZCZ-5665] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
69. Factors affecting the breeding performance of the Magpie (Pica pica) in three European cities, 1991, Brendan P. Kavanagh , Leszek Jerzak , Wojciech Górski , W: Nestling mortality of granivorous birds due to microorganisms and toxic substances: Proceedings of International Symposium of the Working Group on Granivorous Birds - INTECOL, 1991, Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, s. 71--81, ISBN: 8301104767
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-5539] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)
1. Head and body orientation of the White Stork Ciconia ciconia during incubation: effect of wind, apex predators and power lines, 2022, Adam Zbyryt , Łukasz Jankowiak , Leszek Jerzak , Piotr Tryjanowski , Journal of Ornithology, Vol. 163, 181--189, ISSN: 0021-8375, eISSN: 1439-0361, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Apex predator, Incubation behaviour, Landscape of fear, Magnetic field detection, Unmanned aerial vehicle
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 140) DOI: 10.1007/s10336-021-01920-x Cytowania wg Scopus: 1 [08-08-2022] , JIF: 1.816
Open Access: Licence: CC-BY, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AT_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 28-07-2021
[AWCZ-32133] [data modyf. 28-06-2022 13:59]
2. Awifauna Parku Tysiąclecia w Zielonej Górze, 2021, Joerg Boehner , Paweł Czechowski , Andrzej Wąsicki , Leszek Jerzak , Ptaki Śląska, Vol. 27, 37--49, bibliogr. fot. tab. wykr. summ. http://www.ptakislaska.pl/
Kod: CZR-INNE-5 BibTeX (pkt. 5)
[AWCZ-32920] [data modyf. 24-01-2022 14:56]
[1.25] [0.25]
3. Does Traditional Feeding of Outdoor Guard Dogs Provide a Food Resource for Wild Mammals and Birds?, 2021, Róża Andrzejczak , Łukasz Dylewski , Leszek Jerzak , Branislav Pet'ko , Łukasz Myczko , Animals, Vol. 11, 1--8, ISSN: 2076-2615, eISSN: 2076-2615, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: farmland, pets, traditional food sources, villages
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 100) DOI: 10.3390/ani11051198 Cytowania wg Scopus: 0 [08-08-2022] , JIF: 3.231
Open Access: Licence: CC-BY, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AFTER_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 22-04-2021
[AWCZ-31840] [data modyf. 01-07-2022 11:10]
[100] [1]
4. Effects of urbanization on taxonomic, functional and phylogenetic aviandiversity in Europe, 2021, Federico Morelli(*) , Leszek Jerzak , Olaf Ciebiera , Piotr Tryjanowski , - [et al.] , Science of the Total Environment, Vol. 795, 148874, 1--10, ISSN: 0048-9697, eISSN: 1879-1026, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Biotic homogenization, Bird diversity, Conservation, Functional diversity, Light pollution, Noise pollution, Urban green
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 200) DOI: 10.1016/j.scitotenv.2021.148874 Cytowania wg Scopus: 4 [08-08-2022] , JIF: 10.753
[AWCZ-32082] [data modyf. 29-06-2022 13:00]
[66.67] [0.33]
5. Selection of Urbanized Areas by Magpie Pica pica in a Medium Size City in Poland, 2021, Olaf Ciebiera , Paweł Czechowski , Federico Morelli , Robert Piekarski , Marcin Bocheński , Justyna Chachulska-Serweta , Leszek Jerzak , Animals, Vol. 11, iss. 6, 1--8, ISSN: 2076-2615, eISSN: 2076-2615, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Pica pica, habitat selectivity, magpie, urban population
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 100) DOI: 10.3390/ani11061738 Cytowania wg Scopus: 1 [08-08-2022] , JIF: 3.231
Open Access: Licence: CC-BY, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AFTER_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 10-06-2021
[AWCZ-31964] [data modyf. 01-07-2022 11:10]
[25] [0.25]
6. Strong declines of the White Stork Ciconia ciconia population in south-western Poland: a differentiated importance of altitude and land use changes, 2021, Andrzej Wuczyński , Jacek Betleja , Leszek Jerzak , Wiesław Król , Paweł Mielczarek , Piotr Profus , Artur Siekiera , Joachim Siekiera , Sławomir Springer , Hanna Sztwiertnia , Jakub Szymczak , Marcin Tobółka , Piotr Tryjanowski , Maciej Wuczyński , Acta Ornithologica, Vol. 56, no. 2, 1--17, ISSN: 0001-6454, eISSN: 1734-8471, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Central Europe, altitudinal gradient, cenzus, land use, long-term trends, population ecology
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 70) DOI: 10.3161/00016454AO2021.56.2.011 Cytowania wg Scopus: 0 [08-08-2022] , JIF: .809
[AWCZ-33004] [data modyf. 13-07-2022 09:46]
[18.71] [0.27]
7. The role of aphids in the transfer of chemical elements in disturbed Polish saline environments, 2021, Piotr Kamiński , Tadeusz Barczak , Janina Bennewicz , Leszek Jerzak , Brendan P. Kavanagh , Halyna Tkachenko , Tomasz Stuczyński , Jędrzej Baszyński , Małgorzata Szady-Grad , Alina Woźniak , Science of the Total Environment, Vol. 776, 1--11, ISSN: 0048-9697, eISSN: 1879-1026, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Bioaccumulation, Essential nutrients, Toxic metals
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 200) DOI: 10.1016/j.scitotenv.2021.145980 Cytowania wg Scopus: 0 [08-08-2022] , JIF: 10.753
[AWCZ-26201] [data modyf. 29-06-2022 12:59]
[200] [1]
8. Top ten birds indicators of high environmental quality in European cities, 2021, Federico Morelli , Jiri Reif , Mario Díaz , Piotr Tryjanowski , Juan Diego Ibánez-Álamo , Jukka Suhonen , Jukka Jokimäki , Marja-Liisa Kaisanlahti-Jokimäki , Anders Pape Moller , Raphaël Bussiere , Marko Mägi , Theodoros Kominos , Antonia Galanaki , Nikos Bukas , Gabor Markó , Fabio Pruscini , Leszek Jerzak , Olaf Ciebiera , Yanina Benedetti , Ecological Indicators, Vol. 133, 1--10, ISSN: 1470-160X, eISSN: 1872-7034, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Bird species richness, Conservation, Environmental quality, Greenery, Light pollution, Urban bird diversity, Urban tree
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 140) DOI: 10.1016/j.ecolind.2021.108397 Cytowania wg Scopus: 2 [08-08-2022] , JIF: 6.263
Open Access: Licence: CC-BY-NC-ND, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AFTER_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 19-11-2021
[AWCZ-32576] [data modyf. 11-07-2022 11:17]
[46.67] [0.33]
9. Co nad nami lata, 2020, Paweł Czechowski , Leszek Jerzak , Na Winnicy, nr 7, 6--8, fot.
Kod: ROZ-3 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-25304] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
10. Combining the potential resilience of avian communities with climate change scenarios to identify areas of conservation concern, 2020, Federico Morelli , Yanina Benedetti , Leszek Jerzak , Jan Kubecka , Juan D. Delgado , Ecological Indicators, Vol. 116, 1--8, ISSN: 1470-160X, eISSN: 1872-7034, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Bird species, Climate change scenarios, Community resilience, Conservation concerns, Functional evenness, Hotspot
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 140) DOI: 10.1016/j.ecolind.2020.106509 Cytowania wg Scopus: 3 [08-08-2022] , JIF: 4.958
[AWCZ-25268] [data modyf. 29-04-2022 11:06]
[70] [0.5]
11. Could mycotoxigenic Fusarium sp. play a role in ulcerative dermal necrosis (UDN) of brown trout (Salmo trutta morpha trutta)?, 2020, Agnieszka Pękala-Safińska , Piotr Jedziniak , Anna Kycko , Mateusz Ciepliński , Ewa Paździor , Łukasz Panasiuk , Mariusz Kasprzak , Leszek Jerzak , Mycotoxin Research, Vol. 36, 311--318, ISSN: 0178-7888, eISSN: 1867-1632, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Fish diseases, Fungi, Mycotoxin, Ulcerative dermal necrosis (UDN), Zearalenone
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 70) DOI: 10.1007/s12550-020-00395-8 Cytowania wg Scopus: 4 [08-08-2022] , JIF: 3.833
[AWCZ-25727] [data modyf. 23-05-2022 17:41]
[24.75] [0.35]
12. Do agricultural environments increase the reproductive success of White Stork Ciconia ciconia populations in South-Western Poland?, 2020, Piotr Kamiński , Leszek Jerzak , Mariusz Kasprzak , Edmund Kartanas , Marcin Bocheński , Martin Hromada(*) , Jędrzej Baszyński , Wojciech Kozera , Alina Woźniak , Werner Ulrich , Science of the Total Environment, Vol. 702, 1--9, ISSN: 0048-9697, eISSN: 1879-1026, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Agricultural environments, Environmental protection, Landscape ecology, Reproductive success, Resource availability, Trophic ecology
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 200) DOI: 10.1016/j.scitotenv.2019.134503 Cytowania wg Scopus: 5 [08-08-2022] , JIF: 7.963
[AWCZ-24576] [data modyf. 29-04-2022 09:49]
[66.67] [0.33]
13. Infected Ixodes ricinus ticks are attracted by electromagnetic radiation of 900 MH, 2020, Martyna Frątczak , Blažena Vargová , Piotr Tryjanowski , Igor Majláth , Leszek Jerzak , Juraj Kurimský , Roman Cimbala , Łukasz Jankowiak , Zsolt Conka , Viktoriá Majláthová , Ticks and Tick-borne Diseases, Vol. 11, iss. 4, 1--6, ISSN: 1877-959X, eISSN: 1877-9603, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Borrelia, EMF, Electromagnetic sense, Prevention, Rickettsia
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 100) DOI: 10.1016/j.ttbdis.2020.101416 Cytowania wg Scopus: 6 [08-08-2022] , JIF: 3.744
[AWCZ-25206] [data modyf. 04-05-2022 14:12]
[100] [1]
14. Low Occurrence of Acinetobacter baumannii in Gulls and Songbirds, 2020, Andżelina Łopińska , Piotr Indykiewicz , Evelyn Skiebe , Ivonne Pfeifer , Janja Trček , Leszek Jerzak , Piotr Minias , Jacek Nowakowski , Mateusz Ledwoń , Jacek Betleja , Gottfried Wilharm , Polish Journal of Microbiology, Vol. 69, iss. 1, 85--90, ISSN: 1733-1331, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Acinetobacter baumannii, Chroicocephalus ridibundus, Erithacus rubecula, free-living birds, nosocomial pathogen, seagulls, songbirds
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 40) DOI: 10.33073/pjm-2020-011 Cytowania wg Scopus: 3 [08-08-2022]
Open Access: Licence: CC-BY-NC-ND, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AFTER_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 12-03-2020
[AWCZ-25014] [data modyf. 02-11-2021 10:08]
[12.06] [0.3]
15. Physicochemical Differentiation of the Muskau Arch Pit Lakes in the Light of Long-Term Changes, 2020, Małgorzata Oszkinis-Golon , Marcin Frankowski , Leszek Jerzak , Andrzej Pukacz , Water, Vol. 12, iss. 9, 1--14, ISSN: 2073-4441, eISSN: 2073-4441, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Muskau Arch, pit lakes, temporal changes, water chemistry
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 100) DOI: 10.3390/w12092368 Cytowania wg Scopus: 4 [08-08-2022] , JIF: 3.103
Open Access: Licence: CC-BY-NC-ND, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AT_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 24-08-2020
[AWCZ-25560] [data modyf. 26-04-2022 12:47]
[100] [1]
16. Tanopicobia gen. nov., a new genus of quill mites, its phylogenetic placement in the subfamily Picobiinae (Acariformes: Syringophilidae) and picobiine relationships with avian hosts, 2020, Maciej Skoracki , Bożena Sikora , Leszek Jerzak , Martin Hromada , PLoS One, Vol. 15, iss. 1, 1--15, ISSN: 1932-6203, eISSN: 1932-6203, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 100) DOI: 10.1371/journal.pone.0225982 Cytowania wg Scopus: 4 [08-08-2022] , JIF: 3.24
Open Access: Licence: CC-BY, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AFTER_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 15-01-2020
[AWCZ-24832] [data modyf. 02-05-2022 09:59]
[50] [0.5]
17. The impact of mobilization on hip osteoarthritis, 2020, Maria Katarzyna Pawłowska , Rafał Bochyński , Jakub Pawłowski , Leszek Jerzak , Agnieszka Grochulska , Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation, Vol. 33, no. 5, 817--822, ISSN: 1053-8127, eISSN: 1878-6324, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Hip osteoarthritis, manual therapy, mobilization, therapeutic exercises
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 40) DOI: 10.3233/BMR-181118 Cytowania wg Scopus: 2 [08-08-2022] , JIF: 1.398
[AWCZ-24835] [data modyf. 04-05-2022 09:41]
[17.89] [0.45]
18. Global congruence between cuckoo species richness and biodiversity hotspots, 2019, Federico Morelli(*) , Yanina Benedetti , David Moravec , Leszek Jerzak , Piotr Tryjanowski , Wei Liang , Anders Pape Moller , Biological Conservation, Vol. 232, 28--34, ISSN: 0006-3207, eISSN: 1873-2917, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Amphibian richness, Biodiversity hotspots, Bird richness, Cuculidae, Mammal richness, Spatial mismatch analysis
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 140) DOI: 10.1016/j.biocon.2019.01.025 Cytowania wg Scopus: 3 [08-08-2022] , JIF: 4.711
[AWCZ-23616] [data modyf. 05-07-2022 11:02]
[70] [0.5]
19. Human Sperm Characteristics with Regard to Cobalt, Chromium, and Lead in Semen and Activity of Catalase in Seminal Plasma, 2019, Urszula Marzec-Wróblewska , Piotr Kamiński , Paweł Łakota , Marek Szymański , Karolina Wasilow , Grzegorz Ludwikowski , Leszek Jerzak , Tomasz Stuczyński , Alina Woźniak , Adam Buciński , Biological Trace Element Research, Vol. 188, iss. 2, 251--260, ISSN: 0163-4984, eISSN: 1559-0720, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: Catalase, Chromium, Cobalt, Lead, Male infertility, Semen parameters, Seminal plasma
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 70) DOI: 10.1007/s12011-018-1416-9 Cytowania wg Scopus: 8 [08-08-2022] , JIF: 2.639
[AWCZ-22920] [data modyf. 05-07-2022 11:21]
[22.14] [0.32]
20. Linking land cover satellite data with dietary variation and reproductive output in an opportunistic forager: Arable land use can boost an ontogenetic trophic bottleneck in the White Stork Ciconia ciconia, 2019, Grzegorz Orłowski , Jerzy Karg , Leszek Jerzak , Marcin Bocheński , Piotr Profus , Zofia Książkiewicz-Parulska , Karol Zub , Anna Ekner-Grzyb , Joanna Czarnecka , Science of the Total Environment, Vol. 646, 491--502, ISSN: 0048-9697, eISSN: 1879-1026, bibliogr. il. rys. summ.
Słowa kluczowe: Microtus arvalis, energy requirements, invertebrate prey, nestling diet, ontogenetic diet switch, orthoptera
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 200) DOI: 10.1016/j.scitotenv.2018.07.297 Cytowania wg Scopus: 7 [08-08-2022] , JIF: 6.551
[AWCZ-22961] [data modyf. 13-06-2022 11:03]
[100] [0.5]
21. Możliwości wykorzystania pomników przyrody w promocji gmin, 2019, Paweł Czechowski , Leszek Jerzak , Społeczności Lokalne. Studia Interdyscyplinarne, nr 3, 181--190, ISSN: 2544-5545, bibliogr. rys. summ. https://rb.ujw.pl/local/
Słowa kluczowe: commune, gmina, local self-government, natural monument, pomnik przyrody, promocja, promotion, samorząd lokalny
Kod: CZR-INNE-5 BibTeX (pkt. 5)
[AWCZ-24646] [data modyf. 25-10-2021 12:31]
[2.5] [0.5]
22. O ptakach Ziemi Lubuskiej, 2019, Paweł Czechowski , Leszek Jerzak , Ziemia Lubuska, nr 5, 139--150, ISSN: 2450-3355, bibliogr. rys.
Kod: CZR-INNE-5 BibTeX (pkt. 5)
[AWCZ-24922] [data modyf. 27-10-2021 14:06]
[2.5] [0.5]
23. The effect of dipotassium EDTA and lithium heparin on hematologic values of farmed brown trout Salmo trutta (L.) spawners, 2019, Mateusz Ciepliński , Mariusz Kasprzak , Monika Grandtke , Aleksandra Steliga , Piotr Kamiński , Leszek Jerzak , Aquaculture International, Vol. 27, iss. 1, 79--87, ISSN: 0967-6120, eISSN: 1573-143X, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: anticoagulant, blood, brown trout, erythrocyte, hematology
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 70) DOI: 10.1007/s10499-018-0308-5 Cytowania wg Scopus: 8 [08-08-2022] , JIF: 1.363
[AWCZ-23210] [data modyf. 13-06-2022 11:05]
[28.58] [0.41]
24. Ticks (Acari: Ixodida) on birds (Aves) migrating through the Polish Baltic coast, 2019, Olaf Ciebiera , Leszek Jerzak , Magdalena Nowak-Chmura , Marcin Bocheński , Experimental and Applied Acarology, Vol. 77, iss. 2, 241--251, ISSN: 0168-8162, eISSN: 1572-9702, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: Baltic Sea, Ixodida, Migration routes, Migratory birds, Poland, Ticks
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 100) DOI: 10.1007/s10493-019-00341-z Cytowania wg Scopus: 8 [08-08-2022] , JIF: 1.532
[AWCZ-23697] [data modyf. 05-07-2022 11:08]
[33.33] [0.33]
25. Analysis of peripheral blood white blood cell parameters in European White Storks (Ciconia ciconia L.) chicks that varies by sex, 2018, Monika Grandtke , Mariusz Kasprzak , Mateusz Ciepliński , Ewa Burda , Ariel Durajski , Joachim Siekiera , Leszek Jerzak , Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Naturae, Vol. 3, 41--51, ISSN: 2543-8832, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: bocian biały, hematologia, hematology, krwinki białe, morfometria, morphometric, white blood cells size, white stork
Kod: CZR-INNE-5 BibTeX (pkt. 5) DOI: 10.2491/25438832.3.3
[AWCZ-24362] [data modyf. 23-05-2022 17:41]
[0.71] [0.14]
26. Data exploration on diet, and composition, energy value and functional division of prey items ingested by White Storks Ciconia ciconia in south-western Poland: Dietary variation due to land cover, reproductive output and colonial breeding, 2018, Grzegorz Orłowski , Jerzy Karg , Leszek Jerzak , Marcin Bocheński , Piotr Profus , Zofia Książkiewicz-Parulska , Karol Zub , Anna Ekner-Grzyb , Joanna Czarnecka , Data in Brief, Vol. 21, 1186--1203, ISSN: 2352-3409, eISSN: 2352-3409, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE-5 BibTeX (pkt. 5) DOI: 10.1016/j.dib.2018.10.064 Cytowania wg Scopus: 1 [08-08-2022]
Open Access: Licence: CC-BY, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AFTER_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 31-12-2018
[AWCZ-23288] [data modyf. 05-05-2022 11:32]
[0.56] [0.11]
27. Ecophysiological determinants of the human skeletal system, 2018, Piotr Kamiński , Agnieszka Wiśniewska , Leszek Jerzak , Paweł Żuchowski , Sławomir Jeka , Brendan P. Kavanagh , Wojciech Kozera , Alina Woźniak , Medical Research Journal, Vol. 3, no. 2, 47--54, ISSN: 2451-2591, eISSN: 2451-4101, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: antioxidant enzymes, bone tissue, environmental stress, osteoarticular system, total hip replacement, toxic metals
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 6) DOI: 10.5603/MRJ.2018.0010
[AWCZ-22966] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[0.75] [0.13]
28. Escape behaviour of birds in urban parks and cemeteries across Europe: Evidence of behavioural adaptation to human activity, 2018, Federico Morelli , Peter Mikula , Yanina Benedetti , Raphaël Bussiere , Leszek Jerzak , Piotr Tryjanowski , Science of the Total Environment, Vol. 631-632, 803--810, ISSN: 0048-9697, eISSN: 1879-1026, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Bird species, Flight initiation distance, Graveyard, Human disturbance, Pedestrians speed, Urban habitat
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 40) DOI: 10.1016/j.scitotenv.2018.03.118 Cytowania wg Scopus: 23 [08-08-2022] , JIF: 5.589
[AWCZ-22512] [data modyf. 29-06-2022 13:02]
[20] [0.5]
29. Selected breeding parameters of Jackdaw Corvus Monedula in nesting boxes in Sulechów (Western Poland), 2018, Paweł Czechowski , Michał Kurzaj , Leszek Jerzak , International Studies on Sparrows, Vol. 42, 4--12, ISSN: 1734-624X, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Corvus monedula, Jackdaw, Poland, Sulechów, breeding biology, nesting boxes
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 7) DOI: 10.1515/isspar-2018-0001
[AWCZ-23976] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[2.33] [0.33]
30. Stan populacji bociana białego Ciconia ciconia w Śląskim Regionie Ornitologicznym w 2014 roku, 2018, Hanna Sztwiertnia , Andrzej Wuczyński , Jacek Betleja , Leszek Jerzak , Piotr Profus , Artur Siekiera , Joachim Siekiera , Jakub Szymczak , Ptaki Śląska, Vol. 25, 83--98, bibliogr. rys. tab. wykr. summ. http://www.ptakislaska.pl/
Słowa kluczowe: Ciconia ciconia, Silesia, White Stork, bocian biały, degradacja siedlisk, habitat degradation, population decrease, spadek liczebności, Śląsk
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 3)
[AWCZ-23739] [data modyf. 10-05-2021 14:26]
[0.38] [0.13]
31. The impact of UDN on selectwed blood parameters of female sea trout Salmo trutta m. trutta L. spawners, 2018, Mateusz Ciepliński , Mariusz Kasprzak , Monika Grandtke , Aleksandra Steliga , Piotr Kamiński , Leszek Jerzak , Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Naturae, Vol. 3, suppl., 7--16, ISSN: 2543-8832, bibliogr. fot. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Ulcerative Dermal Necrosis, blood, haematology, hematologia, krew, sea trout, troć wędrowna, wrzodziejąca martwica skóry UDN
Kod: CZR-INNE-5 BibTeX (pkt. 5) DOI: 10.2491/25438832.3supp.1
[AWCZ-24361] [data modyf. 23-05-2022 17:41]
[0.83] [0.17]
32. Bird diversity in urban green space: a large-scale analysis of differences between parks and cemeteries in Central Europe, 2017, Piotr Tryjanowski , Federico Morelli , Peter Mikula , Anton Krištin , Piotr Indykiewicz , Grzegorz Grzywaczewski , Jakub Kronenberg , Leszek Jerzak , Urban Forestry & Urban Greening, 264--271, ISSN: 1618-8667, bibliogr. summ. - A.Morelli afiliacja również 2Czech University of Life Sciences Prague
Słowa kluczowe: Europe, bird communities, mapping method, refuge, urbanization, wildlife
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 40) DOI: 10.1016/j.ufug.2017.08.014 Cytowania wg Scopus: 45 [08-08-2022] , JIF: 2.782
[AWCZ-21642] [data modyf. 24-06-2022 12:10]
[20] [0.5]
33. Cuckoo as indicator of high functional diversity of bird communities: a new paradigm for biodiversity surrogacy, 2017, Federico Morelli , Anders Pape Moller , Emma Nelson , Yanina Benedetti , Muriel Tichit , Petra Šimová , Leszek Jerzak , Marco Moretti , Piotr Tryjanowski , Ecological Indicators, Vol. 72, 565--573, ISSN: 1470-160X, eISSN: 1872-7034, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Bioindicator, Citizen programs, Cuculus canorus, Evolutionary distinctiveness, Functional diversity, Taxonomic diversity, Umbrella species
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 35) DOI: 10.1016/j.ecolind.2016.08.059 Cytowania wg Scopus: 9 [08-08-2022] , JIF: 3.983
[AWCZ-20370] [data modyf. 23-06-2022 12:16]
[35] [1]
34. Man-made perching sites - electricity pylons accelerate fleshy-fruited plants succession in farmlands, 2017, Łukasz Dylewski , Przemysław Kurek , Blanka Wiatrowska , Leszek Jerzak , Piotr Tryjanowski , Flora, Vol. 231, 51--56, ISSN: 0367-2530, eISSN: 1618-0585, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: alien plant, farmland, fleshy-fruited plant, ornitochory, plant regeneration
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 25) DOI: 10.1016/j.flora.2017.04.004 Cytowania wg Scopus: 16 [08-08-2022] , JIF: 1.365
[AWCZ-21271] [data modyf. 28-06-2022 11:32]
[11.18] [0.45]
35. Relatedness of wildlife and livestock avian isolates of the nosocomial pathogen Acinetobacter baumannii to lineages spread in hospitals worldwide, 2017, Gottfried Wilharm , Evelyn Skiebe , Paul G. Higgins , Marie T. Poppel , Ulrike Blaschke , Sarah Leser , Christine Heider , Magdalena Heindorf , Paul Brauner , Udo Jäckel , Karin Böhland , Christiane Cuny , Andżelina Łopińska , Piotr Kamiński , Mariusz Kasprzak , Marcin Bocheński , Olaf Ciebiera , Marcin Tobółka , Katarzyna M. Żołnierowicz , Joachim Siekiera , Harald Seifert , Stéphanie Gagné , Suzana P. Salcedo , Michael Kaatz , Franziska Layer , Jennifer K. Bender , Stephan Fuchs , Torsten Semmler , Ivonne Pfeifer , Leszek Jerzak , Environmental Microbiology, Vol. 19, iss. 10, 4349--4364, ISSN: 1462-2912, eISSN: 1462-2920, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 40) DOI: 10.1111/1462-2920.13931 Cytowania wg Scopus: 34 [08-08-2022] , JIF: 4.974
Open Access: Licence: CC-BY, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AFTER_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 19-09-2017
[AWCZ-21718] [data modyf. 29-06-2022 11:28]
[13.33] [0.33]
36. Rozmieszczenie i liczebność kolonii lęgowych gawrona Corvus frugilegus na Śląsku w latach 2013-2014, 2017, Leszek Jerzak , Aleksandra Szurlej-Kielańska , Szymon Beuch , Joanna Frankiewicz , Paweł Kołodziejczyk , Leszek Matacz , Ptaki Śląska, Vol. 24, 75--88, bibliogr. summ. http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.agro-bcad1e68-1e1f-4a22-ae5d-2a5d8f67fb9d
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 3)
[AWCZ-22444] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[0.5] [0.17]
37. Wieża lęgowa dla jerzyków w Zielonej Górze, 2017, Paweł Błażejewski , Joerg Boehner , Leszek Jerzak , Jakub Marcinowski , Ulrich Tigges , Chrońmy Przyrodę Ojczystą, R. 73, z. 5, 410--416, ISSN: 0009-6172, bibliogr. rys. summ. https://www.iop.krakow.pl/informacje_redakcyjne_1_151.html
Słowa kluczowe: lost breeding sites, replaced breeding sites, termomodenizacja/renowacja budynków, thermal modernisation/renovation of building, utrata lęgowisk, zastępcze miejsca lęgowe
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 8)
[AWCZ-22250] [data modyf. 24-11-2021 09:21]
[1.6] [0.2]
38. Costs of migratory decisions: A comparison across eight white stork populations, 2016, Andrea Flack , Wolfgang Fiedler , Julio Blas , Ivan Pokrovsky , Michael Kaatz , Maxim Mitropolsky , Karen Aghababyan , Ioannis Fakriadis , Eleni Makrigianni , Leszek Jerzak , Hichem Azafzaf , Claudia Feltrup-Azafzaf , Shay Rotics , Thabiso M. Mokotjomela , Ran Nathan , Martin Wikelski , Science Advances, Vol. 2, no. 1, 1--7, ISSN: 2375-2548, eISSN: 2375-2548, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE BibTeX (pkt. 0) DOI: 10.1126/sciadv.1500931 Cytowania wg Scopus: 97 [08-08-2022]
[AWCZ-19794] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
39. Effects of chemical elements in the trophic levels of natural salt marshes, 2016, Piotr Kamiński , Tadeusz Barczak , Janina Bennewicz , Leszek Jerzak , Maria Bogdzińska , Oleg Aleksandrowicz , Beata Koim-Puchowska , Małgorzata Szady-Grad , Jacek J. Klawe , Alina Woźniak , Environmental Geochemistry and Health, Vol. 38, no. 3, 783--810, ISSN: 0269-4042, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Acidity, Disturbed areas, Ecotoxicology, Heavy metals, Saline environments, Trophic links
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 30) DOI: 10.1007/s10653-015-9761-5 Cytowania wg Scopus: 8 [08-08-2022]
[AWCZ-19338] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
40. Using soil from pellets of White Storks Ciconia ciconia to assess the number of earthworms (Lumbricidae) consumed as primary and secondary prey, 2016, Grzegorz Orłowski , Zofia Książkiewicz-Parulska , Jerzy Karg , Marcin Bocheński , Leszek Jerzak , Karol Zub , IBIS : International Journal of Avian Science, Vol. 158, no. 3, 587--597, ISSN: 0019-1019, eISSN: 1474-919X, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Lumbricidae, agriculture, bird diet, chaetae, digestion, food, pellet analysis
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 40) DOI: 10.1111/ibi.12375 Cytowania wg Scopus: 4 [08-08-2022]
[AWCZ-19958] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
41. Corynebacterium pelargi sp. nov., isolated from the trachea of white stork nestlings, 2015, Peter Kämpfer , Leszek Jerzak , Marcin Bocheński , Mariusz Kasprzak , G. Wilharm , Jan Golke , Hans Jürgen Busse , Stefanie P. Glaeser , International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, Vol. 65, 1415--1420, ISSN: 1466-5026,
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 25) DOI: 10.1099/ijs.0.000115 Cytowania wg Scopus: 5 [08-08-2022]
[AWCZ-19111] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
42. Częstotliwość karmienia piskląt wróbla Passer domesticus (L.) i mazurka Passer montanus (L.) a kompensacja niedoboru pokarmu, 2015, Piotr Indykiewicz , Leszek Jerzak , Radomir Graczyk , Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Biologia i Hodowla Zwierząt: Wydaw. Uniwersytetu Przyrodniczego ; Wrocław, nr 608, 19--30, ISSN: 1897-8223, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: House Sparrow, Passer domesticus, Passer montanus, Tree Sparrow, częstotliwość karmienia piskląt, lack of food, nestling feeding rate, niedobór pokarmu
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 5)
[AWCZ-31169] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
43. Description of Corynebacterium trachiae sp. nov., isolated from a white stork (Ciconia ciconia), 2015, Peter Kämpfer , Leszek Jerzak , Gottfried Wilharm , Jan Golke , Hans Jürgen Busse , Stefanie P. Glaeser , International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, Vol. 65, 784--788, ISSN: 1466-5026, bibliogr. tab. summ.
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 25) DOI: 10.1099/ijs.0.000014 Cytowania wg Scopus: 5 [08-08-2022]
[AWCZ-22150] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
44. Determination of rare earth elements in human sperm and association with semen quality, 2015, Urszula Marzec-Wróblewska , Piotr Kamiński , Paweł Łakota , Grzegorz Ludwikowski , Marek Szymański , Karolina Wasilow , Tomasz Stuczyński , Adam Buciński , Leszek Jerzak , Archives of Environmental Contamination and Toxicology, Vol. 69, no. 2, 191--201, ISSN: 0090-4341, eISSN: 1432-0703, bibliogr. tab. summ. - [P. Kamiński - podwójna afiliacja]
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 25) DOI: 10.1007/s00244-015-0143-x Cytowania wg Scopus: 25 [08-08-2022]
[AWCZ-18893] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
45. Możliwości kształtowania zieleni w Zielonej Górze, 2015, Leszek Jerzak , Piotr Reda , Przegląd Komunalny, nr 10, 104--107, ISSN: 1232-9126, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: CZR-INNE3 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-19455] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
46. Nestling Development of Jackdaws Corvus Monedula in Agricultural Landscape, 2015, Piotr Kamiński , Leszek Jerzak , Joerg Boehner , International Studies on Sparrows, Vol. 39, 4--23, ISSN: 1734-624X, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Corvus monedula, Jackdaw, breeding ecology, breeding success, hatching success, nestling mortality, predation
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 7) DOI: 10.1515/isspar-2015-0030
[AWCZ-20333] [data modyf. 07-04-2021 09:38]
47. Prevalence, Virulence and Antimicrobial Resistance of Campylobacter jejuni and Campylobacter coli in White Stork Ciconia ciconia in Poland, 2015, Bernadeta Szczepańska , Piotr Kamiński , Małgorzata Andrzejewska , Dorota Śpica , Edmund Kartanas , Werner Ulrich , Leszek Jerzak , Mariusz Kasprzak , Marcin Bocheński , Jacek J. Klawe , Foodborne Pathogens and Disease, Vol. 12, no. 1, 24--31,
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 30) DOI: 10.1089/fpd.2014.1793 Cytowania wg Scopus: 14 [08-08-2022]
[AWCZ-18655] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
48. Psychrobacter ciconiae sp. nov., isolated from white storks (Ciconia ciconia), 2015, Peter Kämpfer , Leszek Jerzak , Gottfried Wilharm , Jan Golke , Hans Jürgen Busse , Stefanie P. Glaeser , International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, Vol. 65, 772--777, ISSN: 1466-5026, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 25) DOI: 10.1099/ijs.0.000013 Cytowania wg Scopus: 6 [08-08-2022]
[AWCZ-22807] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
49. Sex ratio of White Stork Ciconia ciconia in different environments of Poland, 2015, Piotr Kamiński , Ewa Grochowska , Sławomir Mroczkowski , Leszek Jerzak , Mariusz Kasprzak , Beata Koim-Puchowska , Alina Woźniak , Olaf Ciebiera , Damian Markulak , Environmental Science and Pollution Research, Vol. 22, no. 17, 13194--13203, ISSN: 0944-1344, eISSN: 1614-7499, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Ciconia ciconia, Environmental stress, Pb and Cd impact, Poland, Sex determination, Sex ratio, White Stork
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 30) DOI: 10.1007/s11356-015-4250-z Cytowania wg Scopus: 4 [08-08-2022]
[AWCZ-19019] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
50. Testing bird response to roads on a rural environment: A case study from Central Italy, 2015, Federico Morelli , Leszek Jerzak , Fabio Pruscini , Riccardo Santolini , Yanina Benedetti , Piotr Tryjanowski , Acta Oecologica : International Journal of Ecology, Vol. 69, 146--152, ISSN: 1146-609X, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Bird, Ecological planning, Effects, Roads, Urban ecology
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 25) DOI: 10.1016/j.actao.2015.10.006 Cytowania wg Scopus: 11 [08-08-2022]
[AWCZ-19512] [data modyf. 21-04-2021 05:46]
51. Urban and rural habitats differ in number and type of bird feeders and in bird species consuming supplementary food, 2015, Piotr Tryjanowski , Piotr Skórka , Tim H. Sparks , Waldemar Biaduń , Tomasz Brauze , Tomasz Hetmański , Rafał Martyka , Piotr Indykiewicz , Łukasz Myczko , Przemysław Kunysz , Piotr Kawa , Stanisław Czyż , Paweł Czechowski(*) , Michał Polakowski , Piotr Zduniak , Leszek Jerzak , Tomasz Janiszewski , Artur Goławski , Leszek Duduś , Jacek J. Nowakowski , Andrzej Wuczyński , Dariusz Wysocki , Environmental Science and Pollution Research, Vol. 22, no. 19, 15097--15103, ISSN: 0944-1344, eISSN: 1614-7499, bibliogr. fot. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Central Europe, Human support, Human-wildlife interaction, Supplemental food, Urban ecosystems, Urbanization, Wintering
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 30) DOI: 10.1007/s11356-015-4723-0 Cytowania wg Scopus: 75 [08-08-2022]
[AWCZ-19052] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
52. Winter bird assemblages in rural and urban environments: a national survey, 2015, Piotr Tryjanowski , Tim H. Sparks , Waldemar Biaduń , Tomasz Brauze , Tomasz Hetmański , Rafał Martyka , Piotr Skórka , Piotr Indykiewicz , Łukasz Myczko , Przemysław Kunysz , Piotr Kawa , Stanisław Czyż , Paweł Czechowski(*) , Michał Polakowski , Piotr Zduniak , Leszek Jerzak , Tomasz Janiszewski , Artur Goławski , Leszek Duduś , Jacek J. Nowakowski , Andrzej Wuczyński , Dariusz Wysocki , PLoS One, Vol. 10, iss. 6, 1--25, ISSN: 1932-6203, eISSN: 1932-6203, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 40) DOI: 10.1371/journal.pone.0130299 Cytowania wg Scopus: 36 [08-08-2022]
[AWCZ-19112] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
53. A paradox for conservation: electricity pylons may benefit avian diversity in intensive farmland, 2014, Piotr Tryjanowski , Tim H. Sparks , Leszek Jerzak , Zuzanna M. Rosin , Piotr Skórka , Conservation Letters, Vol. 7, no. 1, 34--40, ISSN: 1755-263X, eISSN: 1755-263X, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Birds, Poland, electricity, nesting, power-line, pylon
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 40) DOI: 10.1111/conl.12022 Cytowania wg Scopus: 49 [08-08-2022]
[AWCZ-17156] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
54. Birds as useful indicators of high nature value (HNV) farmland in Central Italy, 2014, Federico Morelli , Leszek Jerzak , Piotr Tryjanowski , Ecological Indicators, Vol. 38, 236--242, ISSN: 1470-160X, eISSN: 1872-7034, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: HNV farmland, conservation, farmland birds, hierarchical partitioning, marginal vegetation
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 35) DOI: 10.1016/j.ecolind.2013.11.016 Cytowania wg Scopus: 64 [08-08-2022]
[AWCZ-17978] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
55. Can roads, railways and related structures have positive effects on birds? - a review, 2014, Federico Morelli , Michał Beim , Leszek Jerzak , Darryl Jones , Piotr Tryjanowski , Transportation Research. Part D, Vol. 30, 21--31, ISSN: 1361-9209, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: bird species, landscape planning, positive effects, road structures, scavenging, urban ecology
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 30) DOI: 10.1016/j.trd.2014.05.006 Cytowania wg Scopus: 127 [08-08-2022]
[AWCZ-18365] [data modyf. 21-04-2021 05:46]
56. New Year's Eve fireworks impact on the number of Magpies on the roosting place, 2014, Krzysztof Karolewski , Marcin Bocheński , Olaf Ciebiera , Damian Markulak , Leszek Jerzak , International Studies on Sparrows, Vol. 38, 27--29, ISSN: 1734-624X, bibliogr. wykr. summ.
Kod: ANK3_13_16 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-18828] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
57. Sex and other sources of variation in the haematological parameters of White Stork Ciconia ciconia chicks, 2014, Piotr Kamiński , Leszek Jerzak , Tim H. Sparks , Alison Johnston , Marcin Bocheński , Mariusz Kasprzak , Ewa Wiśniewska , Sławomir Mroczkowski , Piotr Tryjanowski , Journal of Ornithology, Vol. 155, 307--314, ISSN: 0021-8375, eISSN: 1439-0361, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: age, blood parameters, haematology, regional differences, sex, year effect
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 40) DOI: 10.1007/s10336-013-1016-6 Cytowania wg Scopus: 9 [08-08-2022]
[AWCZ-17598] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
58. XI spotkanie przedstawicieli Europejskiej Sieci Wiosek Bocianich = The 11th meeting of the European Stork Villages Network's representatives, 2014, Zbigniew Jakubiec , Leszek Jerzak , Chrońmy Przyrodę Ojczystą, R. 70, z. 4, 382--384, ISSN: 0009-6172, bibliogr. fot. rys.
Kod: CZR-WYKAZ-0 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-18534] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
59. Badania nad bocianem białym Ciconia ciconia w Polsce w 2012 roku. Relacja z II Zjazdu Grupy Badawczej Bociana Białego (Kłopot, 21-23.11.2012r.), 2013, Marcin Tobółka , Marcin Bocheński , Tomasz Grabowski , Zbigniew Jakubiec , Leszek Jerzak , Ireneusz Kaługa , Wojciech Kania , Jakub Kronenberg , Paweł Poniński , Artur Siekiera , Joachim Siekiera , Marcin Stępień , Piotr Tryjanowski , Magdalena Zagalska-Neubauer , Józef Jacek Zawodniak , Katarzyna M. Żołnierowicz , Chrońmy Przyrodę Ojczystą, R. 69, z. 5, 3--13, ISSN: 0009-6172, bibliogr. fot. summ.
Słowa kluczowe: Ciconia ciconia, Grupa Badawcza Bociana Białego, bocian biały, inwentaryzacja, obrączkowanie, ochrona, organizacja badań, telemetria, usługi ekosystemów, świadczenia ekosystemów
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 3)
[AWCZ-17592] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
60. Bird Migration Advances More Strongly in Urban Environments, 2013, Piotr Tryjanowski , Tim H. Sparks , Stanisław Kuźniak , Paweł Czechowski(*) , Leszek Jerzak , PLoS One, Vol. 8, iss. 5, 1--6, ISSN: 1932-6203, eISSN: 1932-6203, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 40) DOI: 10.1371/journal.pone.0063482 Cytowania wg Scopus: 52 [08-08-2022]
[AWCZ-17297] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
61. Lubuska przyroda - warta zachodu?, 2013, Grzegorz Gabryś , Leszek Jerzak , Beata Gabryś , Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska: Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego ; Zielona Góra, nr 150 (30), 54--64, ISSN: 1895-7323, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: monitoring, ochrona przyrody, województwo lubuskie, zagrożenia
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 4)
[AWCZ-30677] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
62. Znaczenie bociana białego Cicionia cicionia dla społeczeństwa: analiza z perspektywy koncepcji usług ekosystemów, 2013, Jakub Kronenberg , Marcin Bocheński , Paweł T. Dolata , Leszek Jerzak , Piotr Profus , Marcin Tobółka , Piotr Tryjanowski , Andrzej Wuczyński , Katarzyna M. Żołnierowicz , Chrońmy Przyrodę Ojczystą, Vol. 69, nr 3, 179--203, ISSN: 0009-6172, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: bocian biały, usługi ekosystemów, usługi kulturowe, usługi regulacyjne
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 3)
[AWCZ-17402] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
63. Częstość izolacji grzybów z rodzaju Aspergillus z dziobów i kloaki piskląt bociana białego Ciconia ciconia (L.) na terenie województwa lubuskiego, 2012, K. Skowron , Joanna Kwiecińska-Piróg , Eugenia Gospodarek , Piotr Kamiński , Leszek Jerzak , Ekologia i Technika, R. 20, nr 6, 349--356, ISSN: 1230-462X,
Słowa kluczowe: Bocian Biały (Ciconia ciconia), White Stork (Ciconia ciconia), aspergillosis in birds, aspergiloza u ptaków, beak, dziób, isolation of Aspergillus SPP, izolacja Aspergillus SPP, kloaka, rectum
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 2)
[AWCZ-17101] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
64. Seasonal changes in group size and foraging activity in an urban population of Magpies (Pica pica), 2012, Leszek Jerzak , Olaf Ciebiera , Joerg Boehner , International Studies on Sparrows, Vol. 36, 80--87, ISSN: 1734-624X, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Magpie, foraging activity, group size, urban population
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 3)
[AWCZ-17154] [data modyf. 07-04-2021 09:38]
65. The scientific conference "Birds of the cities", Zielona Góra, Poland, 2012, Leszek Jerzak , Marcin Bocheński , Olaf Ciebiera , International Studies on Sparrows, Vol. 36, 114--116, ISSN: 1734-624X,
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 3)
[AWCZ-17447] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
66. Conservation of farmland birds faces different challenges in Western and Central-Eastern Europe, 2011, Piotr Tryjanowski , Tibor Hartel , András Báldi , Paweł Szymański , Marcin Tobolka , Irina Herzon , Artur Goławski , Martin Konvička , Martin Hromada , Leszek Jerzak , Krzysztof Kujawa , Magdalena Lenda , Grzegorz Orłowski , Marek Panek , Piotr Skórka , Tim H. Sparks , Stanisław Tworek , Andrzej Wuczyński , Michał Żmichorski , Acta Ornithologica, Vol. 46, no 1, 79--90, ISSN: 0001-6454, eISSN: 1734-8471, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Central and Eastern Europe, Grey Partridge, Lanius collurio, Perdix perdix, Red-backed Shrike, habitat, land use, landscape ecology, matrix
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 20) Cytowania wg Scopus: 199 [08-08-2022]
[AWCZ-15860] [data modyf. 21-04-2021 05:46]
67. Do males hatch first and dominate sex rations in White Stork Ciconia ciconia chicks?, 2011, Piotr Tryjanowski , Tim H. Sparks , Marcin Bocheński , Mirosława Dabert , Mariusz Kasprzak , Piotr Kamiński , Sławomir Mroczkowski , Ewa Wiśniewska , Leszek Jerzak , Journal of Ornithology, Vol. 152, no 2, 213--218, ISSN: 0021-8375, eISSN: 1439-0361, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: brood size, chick size, sex ratio, time of breeding, year effect
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 35) DOI: 10.1007/s10336-010-0571-3 Cytowania wg Scopus: 14 [08-08-2022]
[AWCZ-14992] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
68. Lekowrażliwość szczepów Proteus mirabilis izolowanych od bociana białego (Ciconia ciconia), 2011, Joanna Kwiecińska-Piróg , Tomasz Bogiel , Eugenia Gospodarek , Mariusz Kasprzak , Leszek Jerzak , Piotr Kamiński , Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia, Vol. 63, 139--144, ISSN: 0025-8601, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 5)
[AWCZ-15810] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
69. Liczebność, zagęszczenie i miejsca lęgowe dzięcioła średniego Dendrocopos medius w Zielonogórskim Lesie Odrzańskim, 2011, Leszek Jerzak , Olaf Ciebiera , Łukasz Michalski , Robert Rektor , Ptaki Śląska: Uniwersytet Wrocławski ; Wrocław, nr 18, 19--25, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE3 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-31087] [data modyf. 06-04-2021 14:10]
70. Parametry czerwonokrwinkowe piskląt dymówki Hirundo rustica z lęgów wczesnych i późnych, 2011, Mariusz Kasprzak , Marcin Bocheński , Paweł Czechowski , Aleksandra Steliga , Grzegorz Jędro , Leszek Jerzak , Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Biologia i Hodowla Zwierząt: Wydaw. Uniwersytetu Przyrodniczego ; Wrocław, nr 580 (62), 37--44, ISSN: 1897-8223, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: Burn Swallow, Hirundo rustica, dymówka, haematocri Hct, haemoglobin concentration Hgb, hematokryt (Hct), hemoglobina (Hgb), liczba krwinek czerwonych (RBC), mean corpuscular haemoglobin MCH, mean corpuscular haemoglobin concentration MCHC, mean corpuscular volume MCV, number of red blood cells RBC, średnia zawartość hemoglobiny w krwince (MCH), średnie stężenie hemoglobiny w krwince (MCHC)
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 5)
[AWCZ-30109] [data modyf. 11-02-2022 14:07]
71. Tick numbers on migratory birds - preliminary data from the Polish Baltic Coast, 2011, Olaf Ciebiera , Leszek Jerzak , Acta Universitatis Prešoviensis(Seria: Folia Oecologica), R. 53, 6, 26--30, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: birds, infestation intensity, migration ways, ticks
Kod: CZR-INNE3 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-30230] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
72. A large scale survey of the great grey shrike Lanius excubitor in Poland: breeding densities, habitat use and population trends, 2010, Lechosław Kuczyński , Marcin Antczak , Paweł Czechowski(*) , Jerzy Grzybek , Leszek Jerzak , Piotr Zabłocki , Piotr Tryjanowski , Annales Zoologici Fennici, Vol. 47, [12], ISSN: 0003-455X, eISSN: 1797-2450, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 32)
[AWCZ-14586] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
73. Blood chemistry in white stork Ciconia ciconia chicks varies by sex and age, 2010, Leszek Jerzak , Tim H. Sparks , Mariusz Kasprzak(*) , Marcin Bocheński , Piotr Kamiński , Ewa Wiśniewska , Sławomir Mroczkowski , Piotr Tryjanowski , Comparative Biochemistry and Physiology, Part B, Vol. 156, no. 2, 144--147, ISSN: 1096-4959, eISSN: 1879-1107, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: White stork, blood parameters, brood size, chick age, free-living birds, lipid, protein, sex
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 27) DOI: 10.1016/j.cbpb.2010.03.003 Cytowania wg Scopus: 9 [08-08-2022]
[AWCZ-14587] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
74. Czy już czas, aby regulować liczebność sroki?, 2010, Leszek Jerzak , Joerg Boehner , Marcin Bocheński , Ptaki : kwartalnik Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, nr 2, 12--13, bibliogr. fot.
Kod: CZR-INNE3 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-14993] [data modyf. 07-04-2021 09:38]
75. Nest site selection of the magpie Pica pica sericea in Beijing of China, 2010, Zhengmei Wang , Yong Wang , Leszek Jerzak , Zhengwang Zhang , Biologični Studi = Studia Biologica, T. 4, no 1, 1--12, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Beijing, Pica pica, black-billed Magpie, breeding, nest site selection, principal component analysis
Kod: CZR-INNE3 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-29747] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
76. Autumn sexual display in tree sparrows (Passer Montaunus L.) as a component of the winter survival strategy, 2009, Jan Pinowski , Barbara Pinowska , Piotr Zduniak , Piotr Tryjanowski , Leszek Jerzak , Jerzy Romanowski , Polish Journal of Ecology, Vol. 57, nr 1, 159--169, ISSN: 1505-2249, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 10)
[AWCZ-13849] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
77. Ecophysiological determinations of antioxidant enzymes and lipoperoxidation in the blood of White Stork Ciconia ciconia from Poland, 2009, Piotr Kamiński , Nataliya Kurhalyuk , Leszek Jerzak(*) , Mariusz Kasprzak , Halyna Tkachenko , Jacek J. Klawe , Małgorzata Szady-Grad , Beata Koim , Ewa Wiśniewska , Environmental Research, Vol. 109, no 1, 29--39, ISSN: 0013-9351, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: White Stork, age, antioxidant enzymes activity, chemical elements, chicks, environmental stress, lipoperoxidation
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 24) DOI: 10.1016/j.envres.2008.07.013 Cytowania wg Scopus: 22 [08-08-2022]
[AWCZ-13500] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
78. Identification of bacterial species in White Stork chicks in Poland using PCR method and sequencing of bacterial 16SrRNA, 2009, R. Nawrot , J. Barylski , Ł. Tomaszewski , Leszek Jerzak , A. Goździcka-Józefiak , Sz. Jędrzejewski , Piotr Tryjanowski , Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 18, no 2, 301--304, ISSN: 1230-1485, eISSN: 2083-5906, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: 16SrRNA, Ciconia ciconia, PCR, birds, human pathogens, infectious diseases
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 10) Cytowania wg Scopus: 4 [08-08-2022]
[AWCZ-13631] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
79. Przyczynek do biografii Kurt'a Gruhl'a - zielonogórskiego przyrodnika, 2009, Leszek Jerzak , Józef Radkiewicz , Studia Zielonogórskie, tom 15, 271--275, ISSN: 1233-815X,
Kod: ROZ-3 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-29697] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
80. Relationship between arrival date, hatching date and breeding success of the white stork (Ciconia ciconia) in Slovakia, 2009, Miroslav Fulin , Leszek Jerzak , Tim H. Sparks , Piotr Tryjanowski , Biologia, Vol. 64, no 2, 361--364, ISSN: 0006-3088, eISSN: 1336-9563, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: breeding success, hatching time, migration, phenology, vilunteers' records, white stork
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 10) DOI: 10.2478/s11756-009-0037-3 Cytowania wg Scopus: 22 [08-08-2022]
[AWCZ-13632] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
81. Rozwój turystyki przyrodniczej na przykładzie bocianiej wioski Kłopot, 2009, Leszek Jerzak , Paweł Czechowski , Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu: Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiebiorstwo. Samorząd. Współpraca ; Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; Wrocław, Nr 50, 241--245, ISSN: 1899-3192, eISSN: 2392-0041, bibliogr. wykr. summ.
Kod: ROZ-3 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-29677] [data modyf. 11-02-2022 14:07]
82. The impact of element-element interactions on antioxidant enzymatic activity in the blood of White Stork (Ciconia ciconia) chicks, 2009, Piotr Kamiński , Nataliya Kurhalyuk , Mariusz Kasprzak(*) , Leszek Jerzak , Halyna Tkachenko , Małgorzata Szady-Grad , Jacek J. Klawe , Beata Koim , Archives of Environmental Contamination and Toxicology, Vol. 56, no 2, 325--337, ISSN: 0090-4341, eISSN: 1432-0703, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.1007/s00244-008-9178-6 Cytowania wg Scopus: 19 [08-08-2022]
[AWCZ-13499] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
83. Zimowanie bociana białego w Polsce, 2009, Marcin Bocheński , Leszek Jerzak , Ptaki : kwartalnik Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, nr 3, 12--13, fot.
Kod: CZR-INNE3 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-14259] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
84. Chemical elements in the blood of White Stork Ciconia ciconia chicks in differentiated regions of Poland, 2008, Piotr Kamiński , Nataliya Kurhalyuk , Małgorzata Szady-Grad , Halyna Tkachenko , Mariusz Kasprzak(*) , Leszek Jerzak , Medical and Biological Sciences, Vol. 22, no 4, 31--37, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Ciconia ciconia, White Stork, blood, bocian biały, chemical elements, chicks, heavy metals, krew, metale ciężkie, pierwiastki chemiczne, pisklęta
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 4)
[AWCZ-13630] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
85. Does environmental pollution affects oxidative stress and protein oxidation in blood of White Stork Ciconia ciconia chicks?, 2008, Nataliya Kurhalyuk , Piotr Kamiński , Halyna Tkachenko , Mariusz Kasprzak(*) , Leszek Jerzak , Małgorzata Szady-Grad , Journal of Physiology and Pharmacology, Vol. 59, supp. 1, 252, ISSN: 0867-5910,
Kod: ROZ-3 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-13501] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
86. Możliwości rozwoju turystyki ornitologicznej w województwie lubuskim, 2008, Paweł Czechowski , Leszek Jerzak , Zeszyty Naukowe Instytutu Turystyki i Rekreacji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie: Turystyka przyrodnicza ; Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej ; Sulechów(Seria: Turystyka w Regionie), 1, 19--25, bibliogr.
Kod: ROZ-3 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-29440] [data modyf. 11-02-2022 14:07]
87. Serologic survey of potential vertebrate hosts for West Nile Virus in Poland, 2008, Zdenek Hubálek , Elżbieta Wegner , Jiří Halouzka , Piotr Tryjanowski , Leszek Jerzak , Silvie Šikutová , Ivo Rudolf , Andrzej G. Kruszewicz , Zbigniew Jaworski , Radosław Włodarczyk , Viral Immunology, Vol. 21, no 2, 247--253, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 15) Cytowania wg Scopus: 56 [08-08-2022]
[AWCZ-13012] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
88. Sławski Park Krajobrazowy - zaprzepaszczona szansa, 2008, Leszek Jerzak , Alfred Rösler , Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski: Poznań, Z. 14(16), 81--86, ISSN: 1426-7756, bibliogr.
Kod: CZR-INNE3 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-29439] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
89. Kolonie kormorana Phalacrocorax carbo sinesis na środkowym Nadodrzu, 2007, Leszek Jerzak , Tadeusz Mizera , Marcin Bocheński , Paweł Czechowski , Marek Kalisiński , Anna Szara , Chrońmy Przyrodę Ojczystą, R. 63, z. 5, 51--65, ISSN: 0009-6172, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 4)
[AWCZ-12515] [data modyf. 11-02-2022 14:06]
90. Melatonin and thyroxine response to pollution in white stork nestlings (Ciconia ciconia): aspects of rhythmicity and age, 2007, Ewa Kulczykowska , Mariusz Kasprzak(*) , Hanna Kalamarz , Michał Kuriata , Marta Nietrzeba , Leszek Jerzak , Piotr Kamiński , Comparative Biochemistry and Physiology, Part C, Vol. 146, no 3, 392--397, ISSN: 1532-0456, eISSN: 1878-1659, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: biomarkers, endocrine disruption, melatonin, metals, pollution, rhythm, stork, thyroxine
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 24)
[AWCZ-12293] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
91. Badania terenowe i ekspozycja Muzeum Bociana Białego w Kłopocie, 2006, Leszek Jerzak , Rocznik Lubuski: Muzea i ochrona dziedzictwa kulturowego na Środkowym Nadodrzu, T. 31 cz. 1, 177-181, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 6)
[AWCZ-11651] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
92. Innate plasticity of a predatory behavior: nonlearned context dependence of avian flush-displays, 2006, Piotr G. Jabłoński , Sang Don Lee , Leszek Jerzak , Behavioral Ecology, Vol.17, no 6, 925--932, bibliogr. il. rys. tab. wykr. summ. - <a href="http://beheco.oxfordjournals.org/">http://beheco.oxfordjournals.org/</a>, [dostęp: 22-09-2006]
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 24) Cytowania wg Scopus: 6 [08-08-2022]
[AWCZ-11082] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
93. Migrations of waders (Charadrii) in the middle Odra valley (w Poland), 2006, Marcin Bocheński , Paweł Czechowski , Leszek Jerzak , The Ring : Ringing, Migration, Monitoring, Vol. 28, no 1, 3--18, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Charadrii, lubuskie province, middle Odra valley, migration dynamics, waders
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. [?])
[AWCZ-11299] [data modyf. 11-02-2022 14:06]
94. Significance of the breeding season for autumnal nest-site selection by Tree Sparrows Passer montanus, 2006, Jan Pinowski , Barbara Pinowska , Mirosława Barkowska , Leszek Jerzak , Piotr Zduniak , Piotr Tryjanowski , Acta Ornithologica, Vol. 41, no 1, 83--87, ISSN: 0001-6454, eISSN: 1734-8471, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Passer montanus, Tree Sparrow, autumnal nest, nest history, nest selection, public information
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 20) Cytowania wg Scopus: 7 [08-08-2022]
[AWCZ-11020] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
95. The thermal properties of some nests of the Eurasian Tree Sparrow Passer montanus, 2006, Jan Pinowski , Andrzej Haman , Leszek Jerzak , Barbara Pinowska , Mirosława Barkowska , Andrzej Grodzki , Krzysztof Haman , Journal of Thermal Biology, Vol. 31, no 7, 573--581,
Słowa kluczowe: experiment with artificial simulation, nest, passer, thermal properties, winter
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 20) Cytowania wg Scopus: 48 [08-08-2022]
[AWCZ-11147] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
96. Are undomed nests built by young magpies Pica pica ?, 2005, Leszek Jerzak , Piotr Zduniak , Marcin Bocheński , Lechosław Kuczyński , Tomasz Sromala , Alauda, Vol. 73, no 3, 242 [abstr.],
Kod: ROZ-3 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-10340] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
97. Effect of Water level and Livestock on the Productivity and Numbers of Breeding White Storks, 2005, Piotr Tryjanowski , Leszek Jerzak , Józef Radkiewicz , Waterbirds, Vol. 28, no 3, 378--382, ISSN: 1524-4695, eISSN: 1938-5390, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Ciconia ciconia, White Stork, dairy farm, floods, population fluctuations
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 15) Cytowania wg Scopus: 59 [08-08-2022]
[AWCZ-10452] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
98. Is the communal roosting behaviour of the Magpie (Pica Pica) wind dependent? An example from an isolated population in W Poland, 2005, Paweł Czechowski , Leszek Jerzak , Piotr Zduniak , Marcin Bocheński , Ardeola, Vol. 52, no 2, 333--339, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 15)
[AWCZ-11080] [data modyf. 11-02-2022 14:06]
99. Sind Störche Kannibalen? Beobachtungen im Storchendorf Klopot, W-Polen, 2005, Leszek Jerzak , Andrzej Wasicki , Ornithologische Mitteilungen, Jahrg. 57, nr 3, 80--81, bibliogr.
Kod: CZR-INNE BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-10250] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
100. The relationship between population means and variances of reproductive success differs between local populations of white stork (Ciconia ciconia), 2005, Piotr Tryjanowski , Tim H. Sparks , Zbigniew Jakubiec(*) , Leszek Jerzak , J. Z. Kosicki , Stanisław Kuźniak , P. Profus , Jerzy Ptaszyk , Andrzej Wuczyński , Population Ecology, Vol. 47, iss. 2, 119--125, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Ciconia ciconia, life history, long-term studies, population size, white stork
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.1007/s10144-005-0217-0 Cytowania wg Scopus: 24 [08-08-2022]
[AWCZ-10306] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
101. Prevalence of agglutinating antibodies against Listeria monocytogenes in chicks of the white stork (Ciconia ciconia Linnaeus, 1758) in Poland, 2004, Izabela Andrzejewska , Paweł T. Dolata , Leszek Jerzak , Jerzy Ptaszyk , Piotr Tryjanowski , Piotr Zduniak , European Journal of Wildlife Research, Vol. 50, no 4, 218--220, ISSN: 1612-4642, eISSN: 1439-0574, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Ciconia ciconia, Listeria, antibodies, body condition, chick development
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 20)
[AWCZ-10061] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
102. Wieloletnia dynamika liczebności oraz sukces lęgowy bociana białego ciconia ciconia w kolonii we wsi Kłopot nad Odrą, 2004, Leszek Jerzak , Józef Radkiewicz , Marcin Bocheński , Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska: Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry : zrównoważona gospodarka zasobami naturalnymi : III Międzynarodowa Konferencja ; Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego ; Zielona Góra, nr 131, 159--164, ISSN: 1895-7323, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: badania wieloletnie, bocian biały, breeding success, colony in kłopot, kolonia w Kłopocie, liczba par, long-term studies, pairs number, sukces lęgowy, white stork
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 2)
[AWCZ-28015] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
103. Zur Situation des Birkhuhns in der Niederschlesischen Heide (Westpolen) am Ende des 20. Jahrhunderts, 2004, Robert Kamieniarz , Leszek Jerzak , Marek Cieślak , Birkhuhnschutz Heute: Auftrag der interessengemeinschaft Birkhuhnschutz ; Rietschen, Bd. 2, 63--65, bibliogr. fot.
Kod: CZR-INNE3 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-28163] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
104. The roosting behaviour of the magpie Pica pica in an urban environment, 2003, Paweł Czechowski , Leszek Jerzak , Vogelwarte, Vol. 42, no 1-2, 14--15 [abstr.],
Kod: ROZ-3 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-10060] [data modyf. 11-02-2022 14:06]
105. Jaka jest jakość zieleni zielonogórskiej starówki?, 2001, Leszek Jerzak , Pionierzy, nr 2, 23--24,
Kod: ROZ-3 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-8758] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
106. Miejska ścieżka przyrodnicza "Osobliwości przyrodnicze na terenie naszego miasta" na przykładzie Zielonej Góry, 2001, Leszek Jerzak , Irena Jerzak , Dziecko i Jego Świat: Biuletyn Polskiego Komitetu Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP, nr 1/2, 35--37,
Kod: CZR-INNE3 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-9123] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
107. Wstępna ocena wybranych gatunków awifauny w międzywalu i terenach przyległych Odry na odcinku od Czernej do Krzesina (km 408--543), 2001, Leszek Jerzak , Andrzej Wąsicki , Wojciech Jankowski , Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej: Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry : Zagospodarowanie zlewni ; Wydaw. PZ ; Zielona Góra(Seria: Inżynieria Środowiska), nr 125, 11, 151--160, bibliogr.
Kod: CZR-INNE3 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-27364] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
108. Przedwojenne ciekawostki przyrodnicze okolic Zielonej Góry. Cz. 2, 2000, Leszek Jerzak , Pionierzy, nr 3, 32, rys.
Kod: ROZ-3 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-8757] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
109. Repeatability of size and shape of eggs in the urban Magpie Pica pica (Passeriformes: Corvidae) population, 2000, Leszek Jerzak , Marcin Bocheński , Lechosław Kuczyński , Piotr Tryjanowski , Acta Zoologica Cracoviensia(Seria: Vertebrata), Vol. 43, no 1-2, 165--169, bibliogr. tab.
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. [?])
[AWCZ-8755] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
110. Zielona z nazwy : koncepcja jak zrobić stare miasto przyjaznym ludziom i zwierzętom, 2000, Leszek Jerzak , Piotr Reda , Karol Wolski , Gazeta Zachodnia, 6, fot.
Kod: ROZ-3 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-8759] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
111. Pomniki przyrody w przedwojennej Zielonej Górze, 1998, Leszek Jerzak , Studia Zielonogórskie, T. 4, 47--55, ISSN: 1233-815X,
Kod: CZR-INNE3 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-26777] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
112. Magpie Pica pica nest sites in urban habitats in Poland, 1997, Leszek Jerzak , Acta Ornithologica, Vol. 32, no 1, 69--76, ISSN: 0001-6454, eISSN: 1734-8471, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Magpie Pica pica, Poland, nest sites, urban environment
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 20) Cytowania wg Scopus: 9 [08-08-2022]
[AWCZ-8891] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
113. Breeding ecology of a urban Magpie Pica pica population in Zielona Góra (SW Poland), 1995, Leszek Jerzak , Acta Ornithologica, Vol. 29, no 3, 123--133, ISSN: 0001-6454, eISSN: 1734-8471, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Magpie Pica pica, breeding success, clutch size, phenology, urban avifauna
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 20)
[AWCZ-8890] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
114. Magpie nests composed of metal, 1991, Leszek Jerzak , Brendan P. Kavanagh , British Birds, Vol. 84, no 10, 441--443, bibliogr. il.
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. [?])
[AWCZ-8893] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
115. Lokalizacja i sposób umieszczenia gniazd sroki (Pica pica) w Polsce na terenach pozamiejskich, 1988, Leszek Jerzak , Notatki Ornitologiczne, T. 29, z. 1-2, 27--41, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 6)
[AWCZ-8899] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
5. Materiały konferencyjne (KONF)
1. Distribution of corvids along a gradient of urbanization within European cities, 2021, Farah Abou Zeid , Yanina Benedetti , Mario Diaz , -- [et. al.] , Leszek Jerzak , Olaf Ciebiera , Federico Morelli , W: 6th Global Biodiversity Conservation Conference - GBCC: The World after 2020 from crisis to biodiversity conservation : book of abstracts, Prague, Czechy, Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2021, s. 63, ISBN: 9788021331259, https://gbcc-conference.org/en/home/
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-23892] [data modyf. 15-11-2021 10:14]
2. Parazytofauna troci wędrownej (Salmo trutta trutta Linnaeus, 1758) z rzeki Słupi (województwo pomorskie) - badania pilotażowe, 2021, Angelika Linowska , Agata Stapf-Skiba , Leszek Jerzak , Mariusz Kasprzak , W: II konferencja naukowo-szkoleniowa Parazytozy zwierząt - aktualne zagrożenia-nowe rozwiązania terapeutycznie i profilaktyczne, Ciechanowiec, Polska, Lublin: Uniwersytet Przyrodniczy, 2021, s. 135--136, https://up.lublin.pl/blog/wydarzenie/ii-konferencja-naukowo-szkoleniowa-parazytozy-zwierzat-aktualne-zagrozenia-nowe-rozwiazania-terapeutyczne-i-profilaktyczne/
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-23878] [data modyf. 13-10-2021 12:12]
3. Acinetobacter baumannii - jet stream rider, 2019, G. Wilharm , E. Skiebe , Andżelina Łopińska , K. Weber , K. Görlitz , G. Meimers , Mariusz Kasprzak , Marcin Bocheński , M. Tobółka , J. Siekiera , C. Schaudinn , T. Semmler , Leszek Jerzak , W: 12th International Symposium on the Biology of Acinetobacter - ACINETOBACTER 2019: abstract book, Frankfurt, Niemcy, Frankfurt: Goethe University, 2019, s. 1, https://www.acinetobacter2019.com/
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-23522] [data modyf. 11-10-2021 09:04]
4. Hodowle komórek macierzystych dla potrzeb transplantacji, 2018, Katarzyna Rektor , Piotr Kamiński , Małgorzata Lorek , Mariusz Kasprzak , Leszek Jerzak , W: Biotechnologia niejedno ma imię: 1 ogólnopolska konferencja, Poznań, Polska, [B. m.]: --, 2018, s. 19, https://puls.edu.pl/events/i-og%C3%B3lnopolska-konferencja-biotechnologia-niejedno-ma-imi%C4%99
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-23283] [data modyf. 15-10-2021 15:22]
5. The impact of UDN on selected blood parameters of female sea trout Salmo trutta m. Trutta (L.) spawners, 2018, Mariusz Kasprzak , Mateusz Ciepliński , Monika Grandtke , A. Steliga , Piotr Kamiński , Leszek Jerzak , W: Animal Physiology 2018: 14<sup>th</sup> international scientific conference, Kraków, Polska, Kraków: Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego, 2018, s. 30, ISBN: 9788380841529, https://animalphysiology.up.krakow.pl/
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-23230] [data modyf. 23-05-2022 17:41]
6. The influence of sex on morphological parameters of white blood cells of juvenile White Stork (Ciconia ciconia), 2018, Monika Grandtke , Mateusz Ciepliński , Ariel Durajski , Ewa Burda , Leszek Jerzak , Mariusz Kasprzak , J. Siekiera , W: Animal Physiology 2018: 14<sup>th</sup> international scientific conference, Kraków, Polska, Kraków: Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego, 2018, s. 20, ISBN: 9788380841529, https://animalphysiology.up.krakow.pl/
Słowa kluczowe: blood cell size, hematology, morphology, morphometric, white stork
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-23229] [data modyf. 23-05-2022 17:41]
7. Valorization of the environmental conditions in the Nowogród Bobrzański mine (Poland) and some aspects of the biodiversity management, 2017, Magdalena Wieczorek , Bartłomiej Najbar , Ewa Burda , Ewa Nowacka-Chiari , A. Nowacki , Robert Rektor , Leszek Jerzak , Krystyna Walińska , W: Molod' i postup biologii: XIII mižnarodna naukova konferenciâ studentiv ta aspirantiv, L'viv, Ukraina, L'viv: L'vivskij Nacional'nij Universitet imeni Ivana Franka, 2017, s. 149, https://lnu.edu.ua/
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-22617] [data modyf. 15-12-2021 14:40]
8. Were the Polish Storks fly away?, 2017, Leszek Jerzak , W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists: the 12th international conference of young naturalists, Zielona Góra, Polska, Zielona Góra: The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2017, s. 12, ISBN: 9788394374525, http://wnb.uz.zgora.pl/pl/xii-miedzynarodowy-studencki-sympozjum-naukowy/
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-22862] [data modyf. 11-10-2021 11:09]
9. Avifauna in the area of the Nowogród Bobrzański mine, 2016, Ewa Burda , Krystyna Walińska , Leszek Jerzak , W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists: the 11<sup>th</sup> international conference of young naturalists, Zielona Góra, Polska, Zielona Góra: The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2016, s. 128, ISBN: 9788394374518,
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-22421] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
10. Avian reservoirs of the nosocomial pathogen Acinetobacter baumanii, 2015, Gottfried Wilharm , Evelyn Skiebe , Marie T. Poppel , Sarah Leser , Christine Heider , Magdalena Heindorf , Karin Böhland , Christiane Cuny , Mariusz Kasprzak , Marcin Bocheński , Marcin Tobolka , Katarzyna M. Żołnierowicz , Harald Seifert , Paul G. Higgins , Ivonne Pfeifer , Leszek Jerzak , W: 10<sup>th</sup> International Symposium on the Biology of Acinetobacter - ACINETOBACTER 2015, Athens, Grecja, [B. m.]: [brak wydawcy], 2015, s. 78,
Słowa kluczowe: Acinetobacter baumanni, avian reservoirs, white stork
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-21782] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
11. Comparison of white blood cells of White Storks Ciconia ciconia developing in pure and heavy metal polluted environments, 2015, Monika Grandtke , Mateusz Ciepliński , Monika Janczak , Aleksandra Steliga , Arkadiusz Stamm , Marcin Bocheński , Mariusz Kasprzak , Leszek Jerzak , W: Zwierzęta w zmieniającym się świecie: XXI zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, Zielona Góra, Polska, Zielona Góra: Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielongórskiego, 2015, s. 22, ISBN: 9788378422075,
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-21867] [data modyf. 23-05-2022 17:41]
12. Populacja wróbla domowego i mazurka w Zielonej Górze, 2015, Damian Markulak , Leszek Jerzak , W: Zwierzęta w zmieniającym się świecie: XXI zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, Zielona Góra, Polska, Zielona Góra: Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielongórskiego, 2015, s. 98, ISBN: 9788378422075,
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-21873] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
13. Development of red blood cell parameters in white stork Ciconia ciconia chicks, growing in different environments, 2014, Aleksandra Steliga , Mariusz Kasprzak , Marcin Bocheński , Piotr Kamiński , Leszek Jerzak , W: 1st International White Stork Conference: abstracts, Zielona Góra, Polska, Zielona Góra: Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014, s. 56,
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-21453] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
14. Eco-physiological and immuno-genetic determinations of white stork Ciconia ciconia condition - is it possible to prevent changes of population status?, 2014, Piotr Kamiński , Leszek Jerzak , Mariusz Kasprzak , Marcin Bocheński , W: 1st International White Stork Conference: abstracts, Zielona Góra, Polska, Zielona Góra: Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014, s. 32--33,
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-21451] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
15. Microbiological studies on White Stork nestlings reveal frequent colonization with the opportunistic pathogen Acinetobacter baumannii and with a novel Corynebacterium species, 2014, Gottfried Wilharm , Evelyn Skiebe , Marie T. Poppel , Sarah Leser , Christine Heider , Magdalena Heindorf , Mariusz Kasprzak , Piotr Kamiński , Marcin Bocheński , Marcin Tobółka , Paul G. Higgins , Ivonne Pfeifer , Leszek Jerzak , W: 1st International White Stork Conference: abstracts, Zielona Góra, Polska, Zielona Góra: Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014, s. 63--64,
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-21454] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
16. Middle Oder River valley white storks Ciconia ciconia tracked by a satellite, 2014, Leszek Jerzak , Martin Wikielski , W: 1st International White Stork Conference: abstracts, Zielona Góra, Polska, Zielona Góra: Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014, s. 30,
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-21449] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
17. The diet and prey composition and endoochorous seed dispersal in white storks Ciconia ciconia in Western Poland: preliminary findings and futher research questions and needs, 2014, Grzegorz Orłowski , Jerzy Karg , Joanna Czarnecka , Leszek Jerzak , Karol Zub , Marcin Bocheński , W: 1st International White Stork Conference: abstracts, Zielona Góra, Polska, Zielona Góra: Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014, s. 40--41,
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-21452] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
18. The white stork Ciconia Ciconia colony in Kłopot ( in Poland) - over 45 years of studies, 2014, Marcin Bocheński , Krzysztof Gajda , Leszek Jerzak , Edyta Róż , W: 1st International White Stork Conference: abstracts, Zielona Góra, Polska, Zielona Góra: Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014, s. 13,
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-21447] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
19. Ticks (IXodidae) on migratory birds during spring migration 2011 at the Polish Baltic coast : preliminary data, 2013, Olaf Ciebiera , Leszek Jerzak , W: XII International Jena Symposium on Tick-borne Diseases: IJSTD XII ; programme and abstracts, Weimar, Niemcy, [b. m.]: [brak wydawcy], 2013, s. 153, - [P91]
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-20821] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
20. "Avian rat" - co myślą mieszkańcy Zielonej Góry o gołębiach żyjących w ich mieście?, 2012, Dorota Chronowska , Joanna Czupryk , Anna Jeremicz , Małgorzata Tomys , Kamila Turska , Jolanta Wesołowska , Beata Wiktorska , Natalia Wisz , Anna Witkowska , Joerg Boehner , Leszek Jerzak , W: Ptaki miast: konferencja naukowa, Zielona Góra, Polska, Zielona Góra: Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012, s. 9--10 [abstr.],
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-20471] [data modyf. 07-04-2021 09:38]
21. Ptaki lęgowe wybranych środowisk Zielonej Góry, 2012, Krzysztof Gajda , Marcin Bocheński , Paweł Czechowski , Leszek Jerzak , Michał Kuźmiak , Joerg Boehner , W: Ptaki miast: konferencja naukowa, Zielona Góra, Polska, Zielona Góra: Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012, s. 15 [abstr.],
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-20473] [data modyf. 18-02-2022 09:42]
22. The economic value of White Stork nesting colonies in Polish 'stork villages', 2012, Mikołaj Czajkowski , Marek Giergiczny , Jakub Kronenberg , Piotr Tryjanowski , Leszek Jerzak , W: Ecosystem services: do we need birds?: the proceedings of the BOU's 2012 Annual Conference, Leicester, Wielka Brytania, [B. m.]: [B. w.], 2012, s. 1,
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-21848] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
23. Condition of the White Stork (Ciconia ciconia) under environmental stress: eco-physiological and related responses (causes of changes in White Stork populations in disturbed environments), 2011, Piotr Kamiński , Leszek Jerzak , Mariusz Kasprzak , Tomasz Stuczyński , Beata Koim-Puchowska , Nataliya Kurhalyuk , Halyna Tkachenko , Małgorzata Szady-Grad , Jacek J. Klawe , W: 8th Conference of the European Ornithologists' Union, Riga, Łotwa, Riga: Latvian Ornithological Society, 2011, s. 174 [abstr.], ISBN: 9789984974729,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-20109] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
24. Initial research results on tick migration via migratory birds, 2011, Olaf Ciebiera , Leszek Jerzak , W: 8th Conference of the European Ornithologists' Union, Riga, Łotwa, Riga: Latvian Ornithological Society, 2011, s. 90 [abstr.], ISBN: 9789984974729,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-20108] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
25. Long-term changes in the number and breeding success of the urban magpie Pica pica population in Zielona Góra (western Poland), 2011, Marcin Bocheński , Olaf Ciebiera , Leszek Jerzak , Jacek Słoma , Tomasz Sromala , W: Scientific Conference - URBAN FAUNA: studies of animal biolofy, ecology and conservation in European cities, Bydgoszcz, Polska, Bydgoszcz: University of Technology and Life Sciences, 2011, s. 24 [abstr.], ISBN: 9788375900828,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-20106] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
26. The impact of ad libitum feeding upon body mass and red blood cell parameters of Feral Pigeon Columba livia f. urbana, 2011, Mariusz Kasprzak , Marcin Bocheński , Piotr Kamiński , Leszek Jerzak , W: Scientific Conference - URBAN FAUNA: studies of animal biolofy, ecology and conservation in European cities, Bydgoszcz, Polska, Bydgoszcz: University of Technology and Life Sciences, 2011, s. 45 [abstr.], ISBN: 9788375900828,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-20107] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
27. The impact of free radicals upon blood morphology of White Stork Ciconia ciconia chicks in Poland, 2010, Mariusz Kasprzak , Leszek Jerzak , Piotr Kamiński , Tomasz Stuczyński , Roman Buczkowski , Beata Koim , Jacek J. Klawe , Małgorzata Szady-Grad , Brendan P. Kavanagh , W: 3rd International Eurasian Ornithology Congress, Mytilini, Grecja, Mytilini: University of the Aegan, 2010, s. 43 [abstr.],
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-19729] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
28. Birdwatching - new posibility for touristic progress in eastern Europe, 2009, Leszek Jerzak , Paweł Czechowski , Krzysztof Dzieńdziura , W: Geografiâ i turizm: evropejs'kij dosvid: materialy III miždunarodnoj naukovoj konferencii, L'viv - Bruhoviči, Ukraina, L'viv: L'vivskij Nacional'nij Universitet imeni Ivana Franka, 2009, s. 298--304,
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-19422] [data modyf. 18-02-2022 09:40]
29. Nietypowy obraz rozwojowych zmian parametrów czerwono-krwinkowych jaskółki dymówki Hirundo rustica, 2009, Mariusz Kasprzak , Paweł Czechowski , Leszek Jerzak , Piotr Kamiński , Aleksandra Steliga , Grzegorz Jędro , W: Ptaki - Środowisko - Zagrożenia: ogólnopolska konferencja ornitologiczna w 190 rocznicę urodzin Władysława Taczanowskiego, Lublin, Polska, Lublin: Wydaw.-Drukarnia Liber duo s.c., 2009, s. 75--76 [abstr.], ISBN: 9788361301530,
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-19425] [data modyf. 18-02-2022 09:41]
30. Wybrane elementy ekologii rozrodu dymówki Hirundo rustica gniazdującej w opuszczonych bunkrach w dolinie środkowej Odry, 2009, Paweł Czechowski , Leszek Jerzak , W: Ptaki - Środowisko - Zagrożenia: ogólnopolska konferencja ornitologiczna w 190 rocznicę urodzin Władysława Taczanowskiego, Lublin, Polska, Lublin: Wydaw.-Drukarnia Liber duo s.c., 2009, s. 27--28 [abstr.], ISBN: 9788361301530,
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-19424] [data modyf. 18-02-2022 09:41]
31. Wybrane parametry biologii lęgowej populacji miejskiej i niemiejskiej sroki Pica pica, 2009, Marcin Bocheński , Olaf Ciebiera , Jacek Słoma , Leszek Jerzak , W: Ptaki - Środowisko - Zagrożenia: ogólnopolska konferencja ornitologiczna w 190 rocznicę urodzin Władysława Taczanowskiego, Lublin, Polska, Lublin: Wydaw.-Drukarnia Liber duo s.c., 2009, s. 17 [abstr.], ISBN: 9788361301530,
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-19423] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
32. Erratics as a geotouristic attraction - case from the Lubuska Land, 2008, Leszek Jerzak , Paweł Czechowski , W: Geotourism and Mining Heritage - GEOTOUR 2008: 4nd international conference, Kraków, Polska, Kraków: AGH University of Science and Technology, 2008, s. 29 [abstr.], ISBN: 9788388927171,
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-18864] [data modyf. 18-02-2022 09:40]
33. Fat reservoirs in serum of White Stork (Ciconia ciconia) chicks in different regions of Poland, 2008, Mariusz Kasprzak(*) , Nataliya Kurhalyuk , Piotr Kamiński , Leszek Jerzak , W: Molecular and physiological aspects of regulatory processes of the organism: 17th International Symposium, Cracow, Polska, Cracow: [brak wydawcy], 2008, s. 195 [abstr.],
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-19042] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
34. Liczebność i zagęszczenie sroki Pica pica w Zielonej Górze w latach 2006 i 2007, 2008, Leszek Jerzak , Magdalena Knast , Małgorzata Kolasińska , Marcin Bocheński , Paweł Czechowski , W: Fauna miast: ochronić różnorodność biologiczną w miastach, Bydgoszcz, Polska, Bydgoszcz: Studio Artystyczno-Reklamowe "Pomorze", 2008, s. 52 [abstr.], ISBN: 9788388245992,
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-18803] [data modyf. 18-02-2022 09:40]
35. Wykorzystanie dawnych kopalni węgla brunatnego na cele turystyczne na przykładzie Łuku Mużakowa, 2008, Leszek Jerzak , Paweł Czechowski , W: Eksploatacja złóż nieodnawialnych w aspekcie zrównoważonego rozwoju i wymogów Unii Europejskiej: konferencja naukowa, Polkowice, Polska, Polkowice: Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki, 2008, s. 141--146, ISBN: 9788361234128,
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-19167] [data modyf. 18-02-2022 09:40]
36. Zanik stanowisk lęgowych dzierlatki Galerida cristata w Zielonej Górze, 2008, Marcin Bocheński , Paweł Czechowski , Grzegorz Jędro , Leszek Jerzak , W: Fauna miast: ochronić różnorodność biologiczną w miastach, Bydgoszcz, Polska, Bydgoszcz: Studio Artystyczno-Reklamowe "Pomorze", 2008, s. 19 [abstr.], ISBN: 9788388245992,
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-18802] [data modyf. 18-02-2022 09:42]
37. Biologia rozrodu dymówki (Hirundo rustica) gniazdującej w opuszczonych bunkrach w dolinie środkowej Odry, 2007, Paweł Czechowski , Piotr Zduniak , Leszek Jerzak , W: Ogólnopolski Kongres Zoologiczny: Zmienność - adaptacja - ewolucja, Olsztyn, Polska, Olsztyn: Polskie Towarzystwo Zoologiczne, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2007, s. 116 [abstr.], ISBN: 9788389112583,
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-18535] [data modyf. 18-02-2022 09:39]
38. Changes in hematological parameters of White Stork (Ciconia ciconia) chicks from polluted environments in Western Poland, 2007, Mariusz Kasprzak(*) , Leszek Jerzak , Nataliya Kurhalyuk , Piotr Kamiński , W: Molecular and physiological aspects of regulatory processes of the organism: materials of 16th International Symposium of Polish Network of Molecular and Cellular Biology, Cracow, Polska, Cracow: [brak wydawcy], 2007, s. 180--182, ISBN: 9788372714305,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-18416] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
39. Modyfikacja procesów antyoksydacyjnych z udziałem pierwiastków chemicznych w krwi piskląt bociana białego (Ciconia ciconia) w zmiennych warunkach środowiska, 2007, Piotr Kamiński , Nataliya Kurhalyuk , Mariusz Kasprzak(*) , Małgorzata Szady-Grad , Leszek Jerzak , W: Ogólnopolski Kongres Zoologiczny: Zmienność - adaptacja - ewolucja, Olsztyn, Polska, Olsztyn: Polskie Towarzystwo Zoologiczne, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2007, s. 130 [abstr.], ISBN: 9788389112583,
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-18536] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
40. The breeding biology of magpie Pica pica urban population (Zielona Góra, Poland), 2007, Leszek Jerzak , Marcin Bocheński , Tomasz Sromala , W: 2nd International Eurasian Ornithology Congress, Antalya, Turcja, Antalya: [brak wydawcy], 2007, s. 90 [abstr.], ISBN: 9789944009201,
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-18676] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
41. The impact of chemical elements upon antioxidant enzymatic activity in the blood of White Stork (Ciconia ciconia) chicks, 2007, Piotr Kamiński , Nataliya Kurhalyuk , Mariusz Kasprzak(*) , Leszek Jerzak , Małgorzata Szady-Grad , W: Interakcje ksenobiotyków: VIII ogólnopolska konferencja naukowa, Poznań, Polska, Poznań: [brak wydawcy], 2007, s. 29 [abstr.],
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-18801] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
42. Zasiedlanie nowych budek przez kawkę (Corvus monedula) w parku w Sulechowie - wyniki wstępne, 2007, Paweł Czechowski , Leszek Jerzak , W: Ogólnopolski Kongres Zoologiczny: Zmienność - adaptacja - ewolucja, Olsztyn, Polska, Olsztyn: Polskie Towarzystwo Zoologiczne, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2007, s. 115 [abstr.], ISBN: 9788389112583,
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-18534] [data modyf. 18-02-2022 09:39]
43. Is great crested Grebe Podiceps cristatus diving longer in muddy water?, 2006, Leszek Jerzak , Aldona Szymanowska , W: 11th Congress of the International Society for Behavioral Ecology - ISBE 2006, Tours, Francja, [B. m.]: [brak wydawcy], 2006, s. 218 [abstr.],
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-18155] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
44. Migracje i zimowanie błotniaka zbożowego Circus cyaneus i myszołowa włochatego Buteo lagopus w województwie lubuskim, 2005, Paweł Czechowski , Marcin Bocheński , Leszek Jerzak , W: Ornitologia polska na progu XXI stulecia - dokonania i perspektywy: ogólnopolska konferencja ornitologiczna : Zjazd Sekcji Ornitologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, Olsztyn, Polska, Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2005, s. 162 [streszcz.], ISBN: 8389112868,
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-17421] [data modyf. 18-02-2022 09:39]
45. Migracje ptaków siewkowych Charadrii w środkowej dolinie Odry, 2005, Marcin Bocheński , Paweł Czechowski , Leszek Jerzak , W: Ornitologia polska na progu XXI stulecia - dokonania i perspektywy: ogólnopolska konferencja ornitologiczna : Zjazd Sekcji Ornitologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, Olsztyn, Polska, Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2005, s. 121 [streszcz.], ISBN: 8389112868,
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-17420] [data modyf. 18-02-2022 09:39]
46. Możliwości wykorzystania przyrodniczych walorów Łuku Mużakowskiego w rozwoju turystyki i promocji regionu, 2003, Leszek Jerzak , Jerzy Tonder , W: Kultura krajobrazu Europy Środkowej, Zielona Góra, Polska, Zielona Góra: Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005, Zielonogórskie Studia Łużyckie ; 4, s. 259--267, ISBN: 838971261X,
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-17277] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
47. Przyroda Gminy Zielona Góra - zarys, 2004, Leszek Jerzak , W: Europa w Starym Kisielinie: konferencja polsko-niemiecka, Stary Kisielin, Polska, Zielona Góra: Urząd Gminy Zielona Góra, 2005, Z. nr 01-2005, s. 33--36,
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-17279] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
48. Rozmieszczenie i liczebność kolonii kormorana czarnego Phalacrocorax carbo w województwie lubuskim, 2005, Leszek Jerzak , Marcin Bocheński , Paweł Czechowski , Anna Szara , W: Ornitologia polska na progu XXI stulecia - dokonania i perspektywy: ogólnopolska konferencja ornitologiczna : Zjazd Sekcji Ornitologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, Olsztyn, Polska, Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2005, s. 219 [streszcz.], ISBN: 8389112868,
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-17422] [data modyf. 18-02-2022 09:39]
49. Miejsca lęgowe sroki Pica pica w środowisku zurbanizowanym, 2004, Maja Szelenbaum , Leszek Jerzak , W: Ptaki krukowate Polski : stan wiedzy i perspektywy badań: program i streszczenia, Zielona Góra, Polska, Zielona Góra: [brak wydawcy], 2004, s. 33 [streszcz.],
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-16910] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
50. Rozmieszczenie i liczebność lokonii gawrona Corvus frugilegus w województwie lubuskim w 2004 r., 2004, Leszek Jerzak , Robert Piekarski , W: Ptaki krukowate Polski : stan wiedzy i perspektywy badań: program i streszczenia, Zielona Góra, Polska, Zielona Góra: [brak wydawcy], 2004, s. 18 [streszcz.],
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-16909] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
51. Sroka Pica pica w Polsce - stan wiedzy i perspektywy badań, 2004, Leszek Jerzak , W: Ptaki krukowate Polski : stan wiedzy i perspektywy badań: program i streszczenia, Zielona Góra, Polska, Zielona Góra: [brak wydawcy], 2004, s. 17 [streszcz.],
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-16908] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
52. Dynamika liczebności sroki Pica pica na noclegowisku w Zielonej Górze w latach 1983--2002, 2003, Paweł Czechowski , Leszek Jerzak , W: Zoologia na progu XXI wieku: streszczenia referatów i plakatów ogólnopolskiej konferencji, Toruń, Polska, Toruń: [brak wydawcy], 2003, s. 103--104, ISBN: 8391804704,
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-16906] [data modyf. 18-02-2022 09:37]
53. Wybrane elementy biologii okresu lęgowego łyski Fulica atra i perkoza dwuczubego Podiceps cristatus na Jeziorze Sławskim w latach 2002 i 2003, 2003, Jadwiga Jagiełło , Leszek Jerzak , W: Zoologia na progu XXI wieku: streszczenia referatów i plakatów ogólnopolskiej konferencji, Toruń, Polska, Toruń: [brak wydawcy], 2003, s. 150--151, ISBN: 8391804704,
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-16907] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
54. Die Haltung von Kindern und deren Eltern gegenüber der Umwelt . Ein Bericht, 2001, Irena Jerzak , Leszek Jerzak , W: Förderung des Umwelt-schutzes im Prozess der EU-Osterweiterung in den Beitrittsländern Polen und Tschechische Republik: Internationaler Workshop 2001, Berlin, Polska, Berlin: Arbeitsgemeinschaft für Umweltfragen e.V. (AGU), 2001, s. 123--131,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-15320] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
55. Wieloletnia dynamika liczebności sroki Pica pica w Zielonej Górze, 2001, Marcin Bocheński , Leszek Jerzak , W: Bioróżnorodność i ekologia populacji zwierzęcych w środowiskach zurbanizowanych: II Ogólnopolska Konferencja FAUNA MIAST : Streszczenia, Myślęcinek, Polska, Bydgoszcz: Wydaw. NICE, 2001, s. 17 [streszcz.],
Słowa kluczowe: Zielona Góra, long-term dynamics, magpie, urbanisation
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-15324] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
56. Możliwości poprawy sytuacji przeciwpowodziowej przy zachowaniu walorów przyrodniczych doliny Odry na odcinku zielonogórskim, 1998, Wojciech Jankowski , Leszek Jerzak , W: Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry: Sytuacja po powodzi 1997 roku, Zielona Góra, Polska, Zielona Góra: [brak wydawcy], 1998, s. 407--416, ISBN: 8390516748,
Słowa kluczowe: ochrona przyrody doliny Odry, prace makromelioracyjne
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-15300] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)
1. Krzesiński Park Krajobrazowy, 2020, / (Red.) Piotr Grochowski , Leszek Jerzak , .- Opole: Wydaw. Sindruk-DIMK (#), 2020, s. 214.- ISBN: 9788395971907 http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:5097765&fromLocationLink=false&theme=nukat
Kod: RED-MON-WI BibTeX (pkt. 20)
[RED-5944] [data modyf. 23-09-2021 09:33]
[14.2] [0.71]
2. Nietoperze rezerwatu Nietoperek : badania, zagrożenia, ochrona, 2020, / (Red.) Jan Cichocki , Anna Bator-Kocoł , Robert M. Jurga , Marcin Warchałowski , Olaf Ciebiera , Marcin Bocheński , Leszek Jerzak , .- Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Nauk Biologicznych (#), 2020, s. 108.- ISBN: 9788395770500 https://opac.bu.uz.zgora.pl/integro/search/description?q=Nietoperze+rezerwatu+Nietoperek+%3A+badania%2C+zagro%C5%BCenia%2C+ochrona&index=1
Kod: RED-MON-WI BibTeX (pkt. 20)
[RED-5935] [data modyf. 23-09-2021 09:32]
[3.8] [0.19]
3. International Studies on Sparrows, 2019, / (Red.) Leszek Jerzak , .- Zielona Góra: Faculty of Biological Sciences, University of Zielona Góra, 2019, Vol. 43.- ISSN: 1734-624X http://wnb.uz.zgora.pl/pl/online-iss/
Kod: RED-C-ANG BibTeX (pkt. 0)
[RED-5915] [data modyf. 10-08-2021 15:53]
4. International Studies on Sparrows, 2018, / (Red.) Leszek Jerzak , .- Zielona Góra: Faculty of Biological Sciences, University of Zielona Góra, 2018, Vol. 42.- ISSN: 1734-624X
Kod: RED-C-WYKAZ BibTeX (pkt. 2)
[RED-5816] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[5] [1]
5. International Studies on Sparrows, 2017, / (Red.) Leszek Jerzak , .- Zielona Góra: Faculty of Biological Sciences, University of Zielona Góra, 2017, Vol. 41.- ISSN: 1734-624X
Kod: RED-C-WYKAZ BibTeX (pkt. 2)
[RED-5681] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[5] [1]
6. Formy ochrony przyrody Zielonej Góry przewodnik, 2017, / (Red.) Leszek Jerzak , Olaf Ciebiera , Marcin Bocheński , .- Zielona Góra: Koło Naukowe Biologów. Wydział Nauk Biologicznych. Uniwersytetu Zielonogórskiego (#), 2017, s. 191.- ISBN: 9788394374532 https://opac.wimbp.zgora.pl/integro/site/recorddetail/0023001992327
Kod: RED-MON-WI BibTeX (pkt. 20)
[RED-5703] [data modyf. 23-09-2021 10:20]
[6.67] [0.33]
7. International Studies on Sparrows, 2016, / (Red.) Leszek Jerzak , .- Zielona Góra: Faculty of Biological Sciences, University of Zielona Góra, 2016, Vol. 40.- ISSN: 1734-624X
Kod: RED-C-WYKAZ BibTeX (pkt. 2)
[RED-5637] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
8. 30 lat - Pszczewski Park Krajobrazowy historia i przyroda, 2016, / (Red.) Piotr Grochowski , Leszek Jerzak , .- Gorzów Wlkp. - Zielona Góra: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego, 2016, s. 256.- ISBN: 9788380560895
Kod: RED-MP-POL BibTeX (pkt. 5)
[RED-5476] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
9. The White Stork : studies in biology, ecology and conservation, 2016, / (Red.) Leszek Jerzak , Jill Shephard , Jose I. Aquirre , Judy Shamoun-Baranes , Piotr Tryjanowski , .- Zielona Góra: Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016, s. 230.- ISBN: 978-83-7842-XXX-X
Kod: RED-MP-ANG BibTeX (pkt. 5)
[RED-5568] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
10. International Studies on Sparrows, 2015, / (Red.) Leszek Jerzak , .- Zielona Góra: University of Zielona Góra Press, 2015, Vol. 39.- ISSN: 1734-624X
Kod: RED-C-ANG BibTeX (pkt. 0)
[RED-5483] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
11. Zwierzęta w zmieniającym się świecie XXI zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, 2015, / (Red.) Marcin Bocheński , Olaf Ciebiera , Leszek Jerzak , Jacek Nowakowski , .- Zielona Góra: Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015.- ISBN: 9788378422075
Kod: ROZ-6 BibTeX (pkt. 0)
[RED-5362] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
12. International Studies on Sparrows, 2014, / (Red.) Leszek Jerzak , .- Zielona Góra: Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014, Vol. 38.- ISSN: 1734-624X
Kod: RED-C-ANG BibTeX (pkt. 0)
[RED-5286] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
13. 1st International White Stork Conference abstracts, 2014, / (Red.) Leszek Jerzak , Piotr Tryjanowski , .- Zielona Góra: Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014
Kod: ROZ-6 BibTeX (pkt. 0)
[RED-5291] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
14. International Studies on Sparrows, 2013, / (Red.) Leszek Jerzak , .- Zielona Góra: Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013, Vol. 37.- ISSN: 1734-624X
Kod: RED-C-WYKAZ BibTeX (pkt. 2)
[RED-5182] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
15. International Studies on Sparrows, 2012, / (Red.) Leszek Jerzak , .- Zielona Góra: University of Zielona Góra, 2012, Vol. 36.- ISSN: 1734-624X
Kod: RED-C-ANG BibTeX (pkt. 0)
[RED-5128] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
16. International Studies on Sparrows, 2011, / (Red.) Leszek Jerzak , .- Zielona Góra: Faculty of Biological Sciences, University of Zielona Góra, 2011, Vol. 35.- ISSN: 1734-624X
Kod: RED-C-WYKAZ BibTeX (pkt. 2)
[RED-4940] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
17. Urban fauna studies of animal biology, ecology and conservation in european cities, 2011, / (Red.) Piotr Indykiewicz , Leszek Jerzak , Joerg Boehner , Brendan Kavanagh , .- Bydgoszcz: University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, 2011, s. 575.- ISBN: 9788375900835
Kod: RED-MP-ANG BibTeX (pkt. 5)
[RED-4947] [data modyf. 07-04-2021 09:38]
18. International Studies on Sparrows, 2010, / (Red.) Leszek Jerzak , .- Zielona Góra: Faculty of Biological Sciences, University of Zielona Góra, 2010, Vol. 34.- ISSN: 1734-624X
Kod: RED-C-WYKAZ BibTeX (pkt. 2)
[RED-4825] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
19. Przyroda gminy Sława, 2010, / (Red.) Leszek Jerzak , Alfred Rösler , .- Sława: Urząd Miejski w Sławie, 2010.- ISBN: 9788392010036
Kod: RED-MP-POL BibTeX (pkt. 5)
[RED-4772] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
20. Turystyka ornitologiczna w województwie lubuskim, 2010, / (Red.) Paweł Czechowski , Marcin Bocheński , Leszek Jerzak , .- Sulechów: Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2010, s. 179.- ISBN: 9788360792209
Kod: RED-MP-POL BibTeX (pkt. 5)
[RED-4771] [data modyf. 18-02-2022 09:35]
21. International Studies on Sparrows, 2009, / (Red.) Leszek Jerzak , .- Zielona Góra: University of Zielona Góra, 2009, Vol. 33.- ISSN: 1734-624X
Kod: RED-C-ANG BibTeX (pkt. 0)
[RED-4686] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
22. Ptaki - Środowisko - Zagrożenia - Ochrona wybrane aspekty ekologii ptaków, 2009, / (Red.) Jarosław Wiącek , Marcin Polak , Marek Kucharczyk , Grzegorz Grzywaczewski , Leszek Jerzak , .- Lublin: Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne, 2009, s. 422.- ISBN: 9788361301738
Kod: RED-MP-POL BibTeX (pkt. 5)
[RED-4673] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
23. Zeszyty Naukowe Instytutu Turystyki i Rekreacji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, 2008, / (Red.) Leszek Jerzak , Adam Nadolny , .- Sulechów: Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2008.- ISSN: 1899-1246.- ISBN: 9788360792230
Kod: ROZ-6 BibTeX (pkt. 0)
[RED-4565] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
24. Fauna miast ochronić różnorodność biotyczną w miastach, 2008, / (Red.) Piotr Indykiewicz , Leszek Jerzak , T. Barczak , .- Bydgoszcz: SAR "Pomorze", 2008
Kod: RED-MP-POL BibTeX (pkt. 5)
[RED-4568] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
25. Przyroda ożywiona opracowanie ekofizjograficzne województwa lubuskiego, 2008, / (Red.) Leszek Jerzak , .- Zielona Góra: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, 2008.- ISBN: 9788391503706
Kod: RED-MP-POL BibTeX (pkt. 5)
[RED-4567] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
26. Bory Lubuskie Leśny Kompleks Promocyjny, 2007, / (Red.) Leszek Jerzak , Grzegorz Gabryś , .- Lubsko: Nadleśnictwo Lubsko, 2007, s. 220.- ISBN: 8390918277
Kod: RED-MP-POL BibTeX (pkt. 5)
[RED-4445] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
27. Fauna doliny Odry okolic Cybinki, 2006, / (Red.) Leszek Jerzak , .- Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, 2006, s. 130.- ISBN: 8374810122
Kod: RED-MP-POL BibTeX (pkt. 5)
[RED-4283] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
28. The White Stork in Poland, 2006, / (Red.) Piotr Tryjanowski , Tim H. Sparks , Leszek Jerzak , .- Poznań: Bogucki Wydaw. Naukowe, 2006, s. 500.- ISBN: 8360247358
Kod: RED-MP-ANG BibTeX (pkt. 5)
[RED-4293] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
29. International Studies on Sparrows, 2005, / (Red.) Jan Pinowski , D. T. Parkin , Leszek Jerzak , Piotr Tryjanowski , .- Zielona Góra: University of Zielona Góra, 2005, Vol. 30
Kod: RED-C-ANG BibTeX (pkt. 0)
[RED-4292] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
30. Ptaki krukowate Polski, 2005, / (Red.) Leszek Jerzak , Brendan P. Kavanagh , Piotr Tryjanowski , .- Poznań: Bogucki Wydaw. Naukowe, 2005, s. 679.- ISBN: 8389290928
Kod: RED-MP-POL BibTeX (pkt. 5)
[RED-4125] [data modyf. 06-04-2021 13:59]