PERS - System Informacji o Pracownikach

Instytut Nauk o Zdrowiu

Imię i nazwisko
dr hab. Katarzyna Baldy-Chudzik
mgr Maciej Białorudzki
dr Ewa Bok
dr Iwona Bonikowska
dr n. med. Sybilla Brzozowska-Mańkowska
dr Jolanta Chmielowiec
dr Krzysztof Chmielowiec
prof. dr hab. nauk med. Miłosz Czuba
dr Paweł Dąbrowski
dr Joanna Dec-Pietrowska
dr hab. n. med. Magdalena Gibas-Dorna
dr n. med. Hanna Giezowska
dr Marzena Gutowicz
mgr Anna Gwara
dr hab. Józef Haczyński
lek. Maciej Harbich
lek. Dariusz Hiczkiewicz
dr n. med. Joanna Hoffmann-Aulich
dr Grzegorz Hryniewicz
prof. dr hab. Zbigniew Izdebski
dr hab. Radosław Januchowski
dr Justyna Jasik-Pyzdrowska
dr Agnieszka Kilanowska
lek. Piotr Kimla
dr n. biol. Aneta Klimberg
dr Katarzyna Kochan
dr hab. n. med. Dariusz Kotlęga
mgr Alicja Kozakiewicz
mgr Aleksandra Kożańska
dr n. med. Bartosz Kudliński
dr Monika Lato-Pawłowska
dr n. med. Izabela Łasińska
dr hab. n. med. Agnieszka Malińska
prof. dr hab. n. med. Jerzy Marcinkowski
dr hab. n. med. Agata Matejuk
dr hab. Joanna Mazur
dr Justyna Mazurek-Popczyk
dr n. med. Sylwia Michalak
lek. Szymon Michniewicz
mgr Grażyna Milewska-Wilk
dr Barbara Morawin
dr hab. Mariusz Naczk
dr Arkadiusz Nowak
prof. dr hab. Elżbieta Nowakowska
mgr Justyna Pisarska
dr Anna Ratajska
dr hab. Ewa Skorek
prof. dr hab. n. med. Marek Spaczyński
mgr Piotr Stasiak
dr n. med. Patrycja Sujka-Kordowska
dr Agnieszka Szczepek
lek. Marta Trosiak
dr Marianna Tyczewska
dr n. med. Anna Tylutka
dr Edyta Wawrzyniak-Gramacka
mgr Beata Wudarczyk
dr n. med. Teresa Wysocka
prof. dr hab. n. med. Maciej Zabel
dr n. med. Jacek Zawadzki
dr hab. Agnieszka Zembroń-Łacny
dr n. med. Tomasz Zemleduch
dr hab. n. med. Agnieszka Ziółkowska