PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - prof. dr hab. Stefan Konstańczak

Dyscypliny naukowe filozofia; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Filozofii
Okres 2017 - 2021
Znaleziono 42 pozycji bibliograficznych
17 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi Oznaczona kolorami punktacja za osiągnięcia dotyczy publikacji za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2021]
[A] [B] gdzie:
A - Wartość punktowa udziału jednostkowego autora
B - Udział jednostkowy autora
Pokazana punktacja bierze pod uwagę dyscyplinę podstawową współautorów.
Gwiazdka (*) przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano inną niż UZ afiliację tego autora.
Znak (#) w opisie bibliograficznym oznacza, że publikacja wydana jest przez wydawcę z listy ministerialnej lub dotyczy konferencji z listy ministerialnej.
JIF: Journal Impact Factor (dana wyświetlana tylko z poziomu LAN UZ)
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)
1. Etyka niezależna w Polsce, 2019, Stefan Konstańczak , Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 498, , ISBN: 9788378423898, bibliogr. http://www.ow.uz.zgora.pl/produkt/etyka-niezalezna-w-polsce/
Kod: MON-W1-H BibTeX (pkt. 120)
[WZ-15461] [data modyf. 03-12-2021 09:57]
[120] [1]
2. Polska XIX i XX wieku w filozoficznym zwierciadle, 2017, Stefan Konstańczak , . Tom II Kraków: Wydawnictwo "scriptum" (#), s. 424, (Biblioteka Studiów z Filozofii Polskiej), ISBN: 9788365432858, bibliogr. summ. http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4344581&fromLocationLink=false&theme=nukat
Kod: MON-W1-H BibTeX (pkt. 120)
[WZ-14783] [data modyf. 08-10-2021 14:38]
[120] [1]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)
1. O nieprzemijalności zła i bezsilności etyki w polskiej literaturze obozowej, 2021, Stefan Konstańczak , W: Etické Myslenie minulosti a sučasnosti. Etika v 19. a 20. storočí II: Ethical Thinking. Past & Present. Ethics in the 19th and 20th Centuries II, 2021 / ed. Vasil Gluchman, Prešov: Filozofická fakulta PU v Prešove, s. 193--209, ISBN: 9788055527680
Kod: MOR-INNE BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-22245] [data modyf. 12-10-2021 12:35]
[5] [1]
2. Pandemia jako doświadczenie zbiorowe. O typowych i ponadczasowych reakcjach społeczeństw na zagrożenia zdrowotne, 2021, Stefan Konstańczak , W: Polska... Unia Europejska... Świat... w pandemii COVID-19 ? wybrane zagadnienia: Wnioski dla kształtowania i prowadzenia polityki publicznej, 2021, Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA, s. 257--274, ISBN: 9788380173798
Kod: MOR-W1 BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.33896/978-83-8017-379-8
[WZCZ-22112] [data modyf. 01-07-2021 11:36]
[20] [1]
3. Ukraińskie dylematy z tradycją filozoficzną, 2021, Stefan Konstańczak , W: Ponad podziałami. Wspólne perspektywy i dążenia w polsko-ukraińskiej współpracy naukowej, 2021, Szczecinek - Dąbrowa Górnicza: Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych, Akademia WSB (#), s. 145--165, ISBN: 9788366794009 https://sociology.knu.ua/uk/library/ponad-podzialami-wspolne-perspektywy-i-dazenia-w-polsko-ukrainskiej-wspolpracy-naukowej
Kod: MOR-W1 BibTeX (pkt. 20)
Open Access: Licence: CC-BY, Article mode: OPEN_REPOSITORY, Release time: AFTER_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 21-06-2021
[WZCZ-22092] [data modyf. 21-06-2021 12:51]
[20] [1]
4. Edukacja moralna młodego pokolenia w warunkach politycznego zniewolenia Polski, 2019, Stefan Konstańczak , W: Etické Myslenie minulosti a sučasnosti. Etika na Slovensku a v Európe (1751-1850): Ethical Thinking on Past and Present. Ethics in Slovakia and Europe (1751-1850), 2019 / ed. Vasil Gluchman, Prešov: Filozofická fakulta PU v Prešove, s. 235--253, ISBN: 9788055522845
Kod: MOR-INNE BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-21551] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[5] [1]
5. Kicz w służbie ideologii, 2019, Stefan Konstańczak , W: Kitč u mistectvi, etosi ta vihovanni = Kicz w sztuce, etosie i wychowaniu, 2019 / red. Grzegorz Grzybek, Taras Dubrovnij, L'viv, Râšiv: L'vivs'kij nacional'nij universitet imeni Ivana Franka, s. 77--86, ISBN: 9786177726653 http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/441414/default
Kod: MOR-INNE BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-21071] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[5] [1]
6. Między nadzieją i zwątpieniem. Kręta droga do naukowego mistrzostwa, 2019, Stefan Konstańczak , W: Wychować (w sobie) mistrza: W stronę Jubileuszu 80-lecia Profesora Wojciecha Kojsa i Profesora Janusza Mariańskiego, 2019 / red. nauk. Leszek Pawelski, Marek Rembierz, Szczecinek: Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych, (Monografia - Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych, nr XVIII), s. 89--99, ISBN: 9788393626977
Kod: MOR-INNE BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-21271] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[5] [1]
7. Ethics of Social Consequences and the Polish Philosophical Tradition, 2018, Stefan Konstańczak , W: Ethics of Social Consequences : Philosophical, Applied and Professional Challenges, 2018 / ed. Vasil Gluchman, UK: Cambridge Scholars Publishing, s. 58--70, ISBN: 9781527505995 https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma9912335077805606&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Ethics%20of%20Social%20Consequences&offset=0
Kod: MOR-INNE BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-19928] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[5] [1]
8. Polemika Marii Ossowskiej z Adamem Schaffem o miejsce etyki w marksizmie, 2018, Stefan Konstańczak , W: W kręgu twórczości Marii Ossowskiej: analiza - inspiracje - alternatywy, 2018, Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (#), s. 195--215, ISBN: 9788378423331 http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4456322&fromLocationLink=false&theme=nukat
Kod: MOR-W1 BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-20419] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[20] [1]
9. Przemijanie życia z puktu widzenia nieśmiertelności. Refleksje Henryka Elzenberga, 2018, Stefan Konstańczak , W: Etické Myslenie minulosti a sučasnosti. Človek a smrt: Ethical Thinking. Past & Present. Man and death, 2018 / ed. Vasil Gluchman, Marián Palenčár, Prešov: Filozofická fakulta Prešovská univerzita v Prešove, s. 219--227, ISBN: 9788055521640 https://www.unipo.sk/public/media/28846/pozvanka_SVK.pdf
Kod: MOR-INNE BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-21138] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[5] [1]
10. Ekologia versus ideologia. O Polskich problemach z recepcją raportu Gro Harlem Brundtland, 2017, Stefan Konstańczak , W: Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland., 2017 / pod red. Ryszarda F. Sadowskiego i Zbigniewa Łepko, Warszawa: Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego, s. 99--112, ISBN: 9788361451099
Kod: MOR-INNE BibTeX (pkt. 5) DOI: 10.21852/tnfs.2017.2
[WZCZ-19445] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[5] [1]
11. Klerk nieheroiczny. O nieemocjonalnej kontemplacji życia i sztuki, 2017, Stefan Konstańczak , W: Emocjonalne aspekty kultury, 2017 / pod red. Marii Bielawki, Łukasza Trzcińskiego i Katarzyny Skowronek, Kraków: Wydawnictwa AGH (#), s. 75--87, ISBN: 9788374649292 http://193.0.118.54/lib/item?id=chamo:4285701&fromLocationLink=false&theme=nukat
Kod: MOR-W1 BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-19869] [data modyf. 05-10-2021 09:19]
[20] [1]
12. O krytykach etyki niezależnej Tadeusza Kotarbińskiego, 2017, Stefan Konstańczak , W: Racjonalność w myśleniu i działaniu. Filozofia Tadeusza Kotarbińskiego, 2017 / pod red. Dariusza Łukasiewicza i Ryszarda Mordarskiego, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego (#), s. 81--112, ISBN: 9788380181830 http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4308332&fromLocationLink=false&theme=nukat
Kod: MOR-W1 BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-19982] [data modyf. 05-10-2021 09:20]
[20] [1]
13. Strategie przetrwania. Filozofowie polscy podczas II wojny światowej, 2017, Stefan Konstańczak , W: Wojna / pokój. Humanistyka wobec wyzwań współczesności, 2017 / red. Roman Sapeńko, Piotr Pochyły, Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski (#), s. 157--182, ISBN: 9788362352432 http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4471893&fromLocationLink=false&theme=nukat
Kod: MOR-W1 BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-19677] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[20] [1]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)
1. Disputes over the place of ethics in Polish Marxist philosophy, 2021, Stefan Konstańczak , Ethics and Bioethics, 11 (1-2), 58--66, ISSN: 1338-5615, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Adam Schaff, Karl Marx, Maria Ossowska, Marxism, Marxist ethics, communism, morality
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.2478/ebce-2021-0005
Cytowania wg WOS: 0 [09-01-2023]
Open Access: Licence: CC-BY-NC-ND, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AT_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 04-06-2021
[AWCZ-31958] [data modyf. 10-06-2021 10:51]
[20] [1]
2. Polskie doświadczenia z dwutorowością edukacji etycznej, 2021, Stefan Konstańczak , Kultura i Wartości, nr 32, 27--51, ISSN: 2299-7806, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: edukacja etyczna, etyka niezależna, religia
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 40) DOI: 10.17951/kw.2021.32.27-51
Open Access: Licence: CC-BY-NC-ND, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AFTER_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 30-03-2022
[AWCZ-33191] [data modyf. 04-05-2022 09:53]
[40] [1]
3. Wkład Adama Wrzoska w odbudowę szkolnictwa medycznego w Poznaniu, 2020, Stefan Konstańczak , Acta Medicorum Polonorum, R. 10, z. 1, 15--31, ISSN: 2083-0343, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Adam Wrzosek, historia medycyny, polskie szkolnictwo medyczne
Kod: CZR-INNE-5 BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.20883/amp.2020/4
[AWCZ-25681] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[20] [1]
4. Dylematy współczesnej edukacji moralnej, 2019, Stefan Konstańczak , Studia z polityki publicznej = Public Policy Studies, nr 4, 99--110, ISSN: 2391-6389, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: edukacja moralna, etyka, postęp kulturowy, religia, społeczeństwo konsumpcyjne, wychowanie religijne
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 70) DOI: 10.33119/KSzPP/2019.4.6
[AWCZ-25616] [data modyf. 21-06-2021 12:15]
[70] [1]
5. Etyka analityczna Kazimierza Ajdukiewicza, 2019, Stefan Konstańczak , Studia z Filozofii Polskiej, Vol. 14, 133--156, ISSN: 1897-8584, bibliogr. summ. https://www.wydawnictwoscriptum.pl/studia-z-filozofii-polskiej-tom-14-p-310.html
Słowa kluczowe: Analitical Ethics, Kazimierz Ajdukiewicz, Philosophy of Lvov-Warsaw School, etyka analistyczna, filozofia Szkoły Lwowsko-Warszawskiej
Kod: CZR-INNE-5 BibTeX (pkt. 5)
[AWCZ-25574] [data modyf. 01-10-2021 13:25]
[5] [1]
6. Kazimierza Ajdukiewicza lwowskie wykłady z etyki, 2019, Stefan Konstańczak , Galicja. Studia i Materiały, 5, 271--289, ISSN: 2450-5854, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Kazimierz Ajdukiewicz, Lvov-Warsaw School, analitical philosophy, analityczna filozofia, lecture on ethics, szkoła lwowsko-warszawska, wykłady z etyki
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 70) DOI: 10.15584/galisim.2019.5.18
[AWCZ-24787] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[70] [1]
7. On the search for sources of good and evil in the Lvov-Warsaw School of Philosophy, 2019, Stefan Konstańczak , Ethics and Bioethics, Vol. 9, Iss. 1-2, 37--45, ISSN: 1338-5615, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Kazimierz Ajdukiewicz, Kazimierz Twardowski, Tadeusz Kotarbinski, Władysław Witwicki, ethics, sources of good and evil, the Lvov-Warsaw School
Kod: CZR-ZAG BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.2478/ebce-2019-0006
[AWCZ-24209] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[20] [1]
8. On the testimony of the Holocaust in literature and ethics, 2019, Stefan Konstańczak , Ethics and Bioethics, Vol. 9, No. 3-4, 181--189, ISSN: 1338-5615, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Holocaust, Holocaust Memorial Day, Itzhak Katzenelson, ethics, literature
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.2478/ebce-2019-0022
[AWCZ-24786] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[20] [1]
9. Kołakowski versus Schaff - dwie wersje próby modernizacji marksizmu, 2018, Stefan Konstańczak , Studia z Filozofii Polskiej, tom 13, 159--175, ISSN: 1897-8584, bibliogr. summ. https://www.wydawnictwoscriptum.pl/studia-z-filozofii-polskiej-tom-13-p-288.html
Słowa kluczowe: Adam Schaff, Leszek Kołakowski, Marxist philosophy, ideology, polish modern philosophy
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 5)
[AWCZ-24392] [data modyf. 10-12-2021 11:10]
[5] [1]
10. O sensie uprawiania historii filozofii polskiej, 2018, Stefan Konstańczak , Studia z Filozofii Polskiej, tom 13, 7--10, ISSN: 1897-8584, bibliogr. summ. https://www.wydawnictwoscriptum.pl/studia-z-filozofii-polskiej-tom-13-p-288.html
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 5)
[AWCZ-24391] [data modyf. 10-12-2021 11:10]
[5] [1]
11. "Oby nie gasła pochodnia myśli filozoficznej" - spotkania uczniów Twardowskiego w rocznicę śmierci Mistrza, 2018, Stefan Konstańczak , Filo-Sofija: Kazimierz Twardowski: Mistrz i nauczyciel, r. XVIII, nr 40, 79--97, ISSN: 1642-3267, bibliogr. summ. http://www.filo-sofija.pl/index.php/czasopismo/issue/view/49/showToc
Słowa kluczowe: Kazimierz Twardowski, Lviv-Warsaw school, students' meetings on the anniversary of Twardowski's death
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 7)
[AWCZ-23609] [data modyf. 29-09-2021 11:36]
[7] [1]
12. Social Factors Affecting Sustainable Development in Poland, 2018, Stefan Konstańczak , Brolly. Journal of Social Sciences, 1 (1), 101--113, bibliogr. summ. https://www.journals.lapub.co.uk/index.php/brolly/issue/view/1
Słowa kluczowe: Poland, ecological awareness, ecological crisis, pro-ecological attitudes, sustainable development, the Brundtland Report
Kod: CZR-INNE-5 BibTeX (pkt. 5)
[AWCZ-23141] [data modyf. 29-09-2021 13:44]
[5] [1]
13. Wbrew pozorom niezależny. Adama Schaffa droga do totalitaryzmu do ekumenicznego socjalizmu, 2018, Stefan Konstańczak , Sofia. Pismo filozofów krajów słowiańskich, vol. 18, 199--226, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: humanizm ekumeniczny, ideologia, marksizm, socjalizm
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 9) DOI: 10.15584/sofia.2018.18.14
[AWCZ-24396] [data modyf. 18-10-2021 11:24]
[9] [1]
14. Adama Wrzoska filozofia medycyny, 2017, Stefan Konstańczak , Anna Oksiak - Podborączyńska , Acta Medicorum Polonorum, z. 2, nr 7, 5--23, ISSN: 2083-0343, bibliogr. summ. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.mhp-1378cd43-4ef0-4882-b99e-5c62555019f9
Słowa kluczowe: Adam Wrzosek, etyka zawodów medycznych, filozofia medycyny, polska szkoła filozofii medycyny, zawód lekarski
Kod: CZR-INNE-5 BibTeX (pkt. 3)
[AWCZ-22384] [data modyf. 08-12-2021 10:13]
[1.5] [0.5]
15. Henryka Elzenberga krytyka koncepcji etyki niezależnej Tadeusza Kotarbińskiego, 2017, Stefan Konstańczak , Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria, nr 4 (104), 339--354, ISSN: 1230-1493, eISSN: 2300-2573, https://journals.pan.pl/publication/122130/edition/106458/przeglad-filozoficzny-nowa-seria-2017-no-4-henryka-elzenberga-krytyka-koncepcji-etyki-niezaleznej-tadeusza-kotarbinskiego-konstanczak-stefan?language=en
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 11)
[AWCZ-22702] [data modyf. 01-09-2021 11:55]
[11] [1]
16. Intelekt na usługach totalitaryzmu. O próbach "naukowego uzasadnienia" idei higieny rasy , 2017, Stefan Konstańczak , Acta Medicorum Polonorum, R. 7, z. 1, 5--36, ISSN: 2083-0343, bibliogr. summ. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.mhp-013c2943-ff77-4340-a8d0-2d67e23a8cbd
Słowa kluczowe: Friedrich Nietsche, eugenika, higiena rasy, historia filozofii
Kod: CZR-INNE-5 BibTeX (pkt. 3)
[AWCZ-21722] [data modyf. 08-12-2021 10:05]
[3] [1]
17. Kazimierz Ajdukiewicz's proposal of ethical norms, 2017, Stefan Konstańczak , Ethics and Bioethics, Vol. 7, Iss. 3-4, 145--154, ISSN: 1338-5615, bibliogr. summ. https://sciendo.com/issue/EBCE/7/3-4
Słowa kluczowe: Kazimierz Ajdukiewicz, Kazimierz Twardowski, analytic philosophy, ethics, scientific ethics, the Lvov-Warsaw School
Kod: CZR-INNE-5 BibTeX (pkt. 5)
[AWCZ-23090] [data modyf. 23-09-2021 13:37]
[5] [1]
18. Naturalizm etyczny Aleksandra Świętochowskiego, 2017, Stefan Konstańczak , Studia z Filozofii Polskiej, tom 12, 159--180, ISSN: 1897-8584, bibliogr. summ. https://us.edu.pl/wydzial/wsne/2065-2/
Słowa kluczowe: Aleksander Świętochowski, evolutionism, independent ethics, moral laws, positivism, scientific ethics
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 5)
[AWCZ-22893] [data modyf. 17-05-2021 14:07]
[5] [1]
19. Pomiędzy filozofią a ideologią. Spory o filozofię w powojennej nauce polskiej, 2017, Stefan Konstańczak , Folia Philosophica, vol. 38, 171--182, ISSN: 2353-9445, bibliogr. summ. https://www.journals.us.edu.pl/index.php/FOLIA/issue/view/718
Słowa kluczowe: I Congress of Polish Science, Lvov-Warsaw School, Marxist ideology, a "soft revolution", sovietization of Polish science
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 8)
[AWCZ-22262] [data modyf. 28-09-2021 09:36]
[8] [1]
5. Materiały konferencyjne (KONF)
1. Człowiek poszukujący etyki. Przedstawiciele szkoły lwowsko-warszawskiej o edukacji moralnej młodego pokolenia, 2017, Stefan Konstańczak , W: Etické Myslenie minulosti a sučasnosti (ETPP 2017/17) Etika v minulosti - minulost' v etike. 17. medzinárodná konferencia, Červený Kláštor, Słowacja, Prešov: Filozofická fakulta PU v Prešove, 2017, s. 149--162, ISBN: 9788055518428, https://www.unipo.sk/filozoficka-fakulta/ieb-ff/fotogaleria/konferencie/etika-v-minulosti-minulost-v-etike/
Słowa kluczowe: Kazimierz Twardowski, Tadeusz Kotarbiński, concepts of indipendent ethics, ethics, moral education
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15)
[KONF-23057] [data modyf. 12-10-2021 11:01]
[15] [1]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)
1. Problem unaukowienia etyki. Teoretyczne i normatywne aspekty twórczości Marii Ossowskiej // Joanna Dudek, 2019, (Rec.) .- 277--283 Stefan Konstańczak , Studia z Filozofii Polskiej.- 2019, Vol. 14
Kod: REC-KSI BibTeX (pkt. 0)
[REC-2486] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
2. Selected Issues in the History of Polish Philosophy // Tomasz Mroz, 2019, (Rec.) Stefan Konstańczak , Studia z Filozofii Polskiej.- 2019, Vol. 14, s. 289--292
Kod: REC-KSI BibTeX (pkt. 0)
[REC-2488] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
3. Bibliografia 1945-2014 // Leszek Kołakowski (przygotował Stanisław Gromadzki), 2018, (Rec.) Stefan Konstańczak , Studia z Filozofii Polskiej.- 2018, tom 13, s. 367--369
Kod: ROZ-7 BibTeX (pkt. 0)
[REC-2462] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
4. Fenomen svobody u francuz'komu diskursi postmodernizm // Oresta Losik, 2018, (Rec.) .- O fenomenie wolności Stefan Konstańczak , Sofia. Pismo filozofów krajów słowiańskich.- 2018, Vol. 18, s. 240--245
Kod: REC-KSI BibTeX (pkt. 0)
[REC-2463] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
5. W poszukiwaniu nowoczesnej, demokratycznej i narodowej wizji reformy szkolnictwa. Ogólnopolski Zjazd Oświatowy (Łódź, 18-22 czerwca 1945 roku) // Maria Januszewska-Warych, 2018, (Rec.) Stefan Konstańczak , Cieszyński Almanach Pedagogiczny.- 2018, T. 5, s. 193--196
Kod: REC-KSI BibTeX (pkt. 0)
[REC-2436] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
6. Filozofia matematyki i logiki w Polsce międzywojennej // Roman Murawski, 2017, (Rec.) Stefan Konstańczak , Ruch Filozoficzny.- 2017, Vol 73, No 2
Kod: REC-KSI BibTeX (pkt. 0)
[REC-2426] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
7. Podmiot i dyskurs w świetle myśli wybranych przedstawicieli poststrukturalizmu francuskiego // Bogna Choińska, 2017, (Rec.) Stefan Konstańczak , Studia z Filozofii Polskiej.- 2017, t. 12, s. 327--331
Kod: REC-KSI BibTeX (pkt. 0)
[REC-2422] [data modyf. 06-04-2021 14:00]