PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz

Dyscypliny naukowe informatyka techniczna i telekomunikacja; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych / Zakład Informatyki Technicznej
Okres 1960 - 2030
Znaleziono 127 pozycji bibliograficznych
6 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi Oznaczona kolorami punktacja za osiągnięcia dotyczy publikacji za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2021]
[A] [B] gdzie:
A - Wartość punktowa udziału jednostkowego autora
B - Udział jednostkowy autora
Pokazana punktacja bierze pod uwagę dyscyplinę podstawową współautorów.
Gwiazdka (*) przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano inną niż UZ afiliację tego autora.
Znak (#) w opisie bibliograficznym oznacza, że publikacja wydana jest przez wydawcę z listy ministerialnej lub dotyczy konferencji z listy ministerialnej.
JIF: Journal Impact Factor (dana wyświetlana tylko z poziomu LAN UZ)
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)
1. Stable Mutations for Evolutionary Algorithms, 2019, Andrzej Obuchowicz , Cham: Springer International Publishing (#), s. 164, (Studies in Computational Intelligence, Vol. 797), ISBN: 9783030015480,
Kod: MON-W1 BibTeX (pkt. 80) DOI: 10.1007/978-3-030-01548-0
Cytowania wg WOS: 0 [30-01-2023]
[WZ-14663] [data modyf. 23-08-2021 14:36]
[80] [1]
2. Algorytmy ewolucyjne z mutacją stabilną, 2013, Andrzej Obuchowicz , Warszawa: Akademicka Oficyna Wydaw. EXIT, s. 216, (Informatyka), ISBN: 9788378370208, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: MON-NANG BibTeX (pkt. 25)
[WZ-11770] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
3. Evolutionary algorithms for global optimization and dynamic system diagnosis, 2003, Andrzej Obuchowicz , Zielona Góra: Lubusky Scientific Society, s. 196, (Monographs, Vol. 3), ISBN: 8388317024, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: MON-ANG BibTeX (pkt. 25)
[WZ-6556] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
4. Sztuczne sieci neuronowe : podstawy i zastosowania, 1994, Józef Korbicz , Andrzej Obuchowicz , Dariusz Uciński , Warszawa: Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, s. 251, (Problemy Współczesnej Nauki - Teoria i Zastosowania : Informatyka), ISBN: 8371011970, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: MON-NANG BibTeX (pkt. 25)
[WZ-7006] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)
1. Cell Nuclei Segmentation Using Marker-Controlled Watershed and Bayesian Object Recognition, 2019, Marcin Skobel , Marek Kowal , Józef Korbicz , Andrzej Obuchowicz , W: Information Technology in Biomedicine: Proceedings 6th International Conference, ITIB-2018, 2019 / eds. E. Pietka, P. Badura, J. Kawa, W. Wieclawek, Cham: Springer International Publishing (#), (Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 762), s. 407--418, ISBN: 9783319912110
Kod: MOR-W1 BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.1007/978-3-319-91211-0_36
Cytowania wg WOS: 1 [06-02-2023]
[WZCZ-20177] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[5.8] [0.29]
2. Discovering important regions of cytological slides using classification tree, 2015, Marek Kowal , Andrzej Marciniak , Roman Monczak , Andrzej Obuchowicz , W: Image processing & communications challenges 6, 2015 / ed. R. S. Choraś, Cham Heidelberg: Springer International Publishing Switzerland, (Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 313), s. 67--74, ISBN: 9783319106625
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5) DOI: 10.1007/978-3-319-10662-5
[WZCZ-16464] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
3. Neuronowo-rozmyte przetwarzanie obrazów cytologicznych w diagnostyce nowotworu piersi, 2013, Marek Kowal , Paweł Filipczuk , Andrzej Obuchowicz , Józef Korbicz , W: Sieci neuronowe w inżynierii biomedycznej, 2013 / red. R. Tadeusiewicz, J. Korbicz, L. Rutkowski, W. Duch. T. 9, Warszawa: Akademicka Oficyna Wydaw. EXIT, (Inżynieria Biomedyczna. Podstawy i Zastosowania), s. 155--169, ISBN: 9788378370246
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-15542] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
4. Automatic nuclei detection on cytological images using the firefly optimization algorithm, 2012, Paweł Filipczuk , Weronika Wojtak , Andrzej Obuchowicz , W: Information technologies in biomedicine, 2012 / eds. E. Piętka, J. Kawa, Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, (Lecture Notes in Bioinformatics : Subseries of Lecture Notes in Computer Science, 7339), s. 85--92, ISBN: 9783642311956
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5) DOI: 10.1007/978-3-642-31196-3
[WZCZ-15670] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
5. Automatic breast cancer diagnostis based on k-means clustering and adaptive thresholding hybrid segmentation, 2011, Paweł Filipczuk , Marek Kowal , Andrzej Obuchowicz , W: Image processing and communications challenges 3, 2011 / ed. Ryszard S. Choraś, Berlin - Heidelberg: Springer-Verlag, (Advances in Intelligent and Soft Computing, 102), s. 295--303, ISBN: 9783642231537
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5) DOI: 10.1007/978-3-642-23154-4
[WZCZ-13590] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
6. Optimization of neural network architectures, 2011, Andrzej Obuchowicz , W: Intelligent systems: the industrial electronics handbook, 2011 / ed. by B. M. Wilamowski, J. D. Irwin, Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group,.- second ed. s. 1--22, ISBN: 9781439802830
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-12861] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
7. Cytological image segmentation using fuzzy clustering, 2009, Marek Kowal , Andrzej Obuchowicz , W: Diagnosis of processes and systems, 2009 / ed. Z. Kowalczuk, Gdańsk: Pomeranian Science and Technology Publishers PWNT, (Control and Computer Science - Information Technology : Control Theory : Fault and System Diagnosis), s. 283--290, ISBN: 9788392680635
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-11615] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
8. Computational intelligence techniques in image segmentation for cytopathology, 2008, Andrzej Obuchowicz , Maciej Hrebień , Tomasz Nieczkowski , Andrzej Marciniak , W: Computational intelligence in biomedicine and bioinformatics: current trends and applications, 2008 / eds. T. G. Smoliński, M. G. Milanova, A.-E. Hassanien, Berlin: Springer-Verlag, (Studies in Computational Intelligence, Vol. 151), s. 169--199, ISBN: 9783540707769
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5) DOI: 10.1007/978-3-540-70778-3
[WZCZ-10395] [data modyf. 20-04-2021 14:09]
9. Hough transform, (1+1) search strategy and watershed algorithm in segmentation of cytological images, 2007, Maciej Hrebień , Józef Korbicz , Andrzej Obuchowicz , W: Computer recognition systems 2, 2007 / eds. M. Kurzynski, E. Puchala, M. Wozniak, A. Zolnierek, Berlin: Springer, (Advances in Soft Computing, 45), s. 550--557, ISBN: 9783540751748
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-9481] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
10. Segmentation of colour cytological images using type-2 fuzzy sets, 2007, Łukasz Dziekan , Andrzej Marciniak , Andrzej Obuchowicz , W: Fault diagnosis and fault tolerant control, 2007 / ed. by J. Korbicz, K. Patan, M. Kowal, Warszawa: Academic Publishing House EXIT, (Challenging Problems of Science - Theory and Applications : Automatic Control and Robotics), s. 263--270, ISBN: 9788360434321
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-9322] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
11. Solving optimization tasks in the construction of diagnostic systems, 2007, Andrzej Obuchowicz , Andrzej Pieczyński , Marek Kowal , Przemysław Prętki , W: Measurements models systems and design, 2007 / ed. by J. Korbicz, Warszawa: Wydaw. Komunikacji i Łączności, s. 204--239, ISBN: 9788320616446
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-9202] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
12. 'Sonar' - region of interest identification and segmentation method for cytological breast cancer images, 2007, Tomasz Nieczkowski , Andrzej Obuchowicz , W: Computer recognition systems 2, 2007 / eds. M. Kurzynski, E. Puchala, M. Wozniak, A. Zolnierek, Berlin: Springer, (Advances in Soft Computing, 45), s. 566--573, ISBN: 9783540751748
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-9482] [data modyf. 20-04-2021 14:09]
13. Cytomorphometry of fine needle biopsy material from the breast cancer, 2005, Andrzej Marciniak , Andrzej Obuchowicz , Roman Monczak , Mariusz Kołodziński , W: Computer recognition systems: proceedings of the 4th International Conference on Computer Recognition Systems CORES' 05, 2005, Berlin: Springer, (Advances in Soft Computing), s. 603--609, ISBN: 3540250549
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-7465] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
14. Some aspects of multidimensional mutations in evolutionary algorithms, 2005, Józef Korbicz , Andrzej Obuchowicz , Przemysław Prętki , W: Issues in soft computing theory and applications, 2005 / ed. P. Grzegorzewski, M. Krawczak, S. Zadrożny, Warszawa: Akademicka Oficyna Wydaw. EXIT, (Problemy Współczesnej Nauki - Teoria i Zastosowania : Informatyka), s. 3--45, ISBN: 8387674982
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-7894] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
15. The progress rate of simple evolutionary strategies with an isotropic \alfa-stable mutation, 2005, Przemysław Prętki , Andrzej Obuchowicz , W: Selected problems of computer science: proceedings of the 1st Polish and international PD forum-conference on computer science, 2005 / ed. D. Rutkowska, J. Kacprzyk, W. Kosiński, K. Przybyszewski, J. Starczewski, Warsaw: Academic Publishing House EXIT, s. 93--100, ISBN: 8360434255
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-8994] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
16. Evolutionary methods in designing diagnostic systems, 2004, Andrzej Obuchowicz , Józef Korbicz , W: Fault diagnosis : models, artificial intelligence, applications, 2004, Berlin: Springer-Verlag, s. 301--331, ISBN: 3540407677
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-6802] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
17. Heuristic search for optimal architecture of a locally reccurent neural network, 2003, Andrzej Obuchowicz , Krzysztof Patan , W: Intelligent information processing and web mining: Proceedings of the International IIS : IIPWM'03 Conference held in Zakopane, 2003 / red. M.A. Kłopotek, S.T. Wierzchoń, K. Trojanowski, Berlin: Springer-Verlag, (Advances in Soft Computing), s. 285--292, ISBN: 3540008438
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-5862] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
18. Metody ewolucyjne w projektowaniu systemów diagnostycznych, 2002, Andrzej Obuchowicz , Józef Korbicz , W: Diagnostyka procesów.: modele : metody sztucznej inteligencji : zastosowania, 2002, Warszawa: Wydaw. Naukowo-Techniczne, (Monografie, T. 3), s. 279--309, ISBN: 8320427347
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-5070] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
19. Measures for non-stationary optimization tasks, 2001, Krzysztof Trojanowski , Andrzej Obuchowicz , W: Artificial neural nets and genetic algorithms: proceedings of the International Conference, 2001, Wien: Springer-Verlag, (Computer Science), s. 244--247, ISBN: 3211836519
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-2142] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
20. Multi-dimensional Gaussian and Cauchy mutations, 2001, Andrzej Obuchowicz , W: Intelligent information systems 2001: proceedings of the International Symposium, 2001, Heidelberg: Physica-Verlag, s. 133--142, ISBN: 3790814075
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-3545] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
21. The true nature of multi-dimensional Gaussian mutation, 2001, Andrzej Obuchowicz , W: Artificial neural nets and genetic algorithms: proceedings of the International Conference, 2001, Wien: Springer-Verlag, (Computer Science), s. 248--251, ISBN: 3211836519
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-2143] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
22. Evolutionary search with erosion of quality peaks, 2000, Andrzej Obuchowicz , W: Intelligent information systems: proceedings of the IIS 2000, 2000, Heidelberg: Physica-Verlag, s. 257--265
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-3544] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
23. Optymalizacja architektury sieci neuronowych, 2000, Andrzej Obuchowicz , W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000. T. 6: Sieci neuronowe, 2000, Warszawa: Akademicka Oficyna Wydaw. EXIT, s. 323--367, ISBN: 8387674184
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-1223] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)
1. Basic Quantum Circuits for Classification and Approximation Tasks, 2020, Joanna Wiśniewska , Marek Sawerwain , Andrzej Obuchowicz , International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, Vol. 30, no. 4, 733--744, ISSN: 1641-876X, eISSN: 1641-876X, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: data classification, quantum circuits, qubits, qudits, supervised learning
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 100) DOI: 10.34768/amcs-2020-0054
Cytowania wg WOS: 1 [30-01-2023] , JIF: 1.417
Open Access: Licence: CC-BY-NC-ND, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AT_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 31-12-2020
[AWCZ-25996] [data modyf. 12-12-2022 09:56]
[50] [0.5]
2. Diversity-based classifier selection for breast cancer cytological image analysis, 2014, Bartosz Krawczyk , Paweł Filipczuk , Michał Woźniak , Andrzej Obuchowicz , Biomedical Engineering: Applications, Basis and Communications, Vol. 26, no. 1, 1--8, ISSN: 1016-2372, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: diversity, image analysis, multiple classifier system, neural networks segmentation, pattern recognition
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 15)
[AWCZ-17996] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
3. Computer-aided diagnosis of breast cancer based on fine needle biopsy microscopic images, 2013, Marek Kowal , Paweł Filipczuk , Andrzej Obuchowicz , Józef Korbicz , Roman Monczak , Computers in Biology and Medicine, Vol. 43, iss. 10, 1563--1572, ISSN: 0010-4825, eISSN: 1879-0534, bibliogr. fot. rys. tab. summ.
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.1016/j.compbiomed.2013.08.003
[AWCZ-17533] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
4. GLCM and GLRLM based texture features for computer-aided breast cancer diagnosis, 2012, Paweł Filipczuk , Thomas Fevens , Adam Krzyżak , Andrzej Obuchowicz , Journal of Medical Informatics & Technologies, Vol. 19, 109--115, ISSN: 1642-6037, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: breast cancer, computer-aided diagnosis, texture features
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 5)
[AWCZ-16748] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
5. Computer-aided diagnosis of breast cancer using Gaussian mixture cytological image segmentation, 2011, Marek Kowal , Paweł Filipczuk , Andrzej Obuchowicz , Józef Korbicz , Journal of Medical Informatics & Technologies, Vol. 17, 257--262, ISSN: 1642-6037, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: breast cancer, classification, image segmentation
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 5)
[AWCZ-15989] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
6. Self-adaptive stable mutation based on discrete spectral measure for evolutionary algorithms, 2011, Andrzej Obuchowicz , Przemysław Prętki , Journal of Telecommunications and Information Technology, no 4, 11--19, ISSN: 1509-4553, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: discrete spectral measure, evolutionary algorithms, heavy-tailed distributions, mutation parameters adaptation
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 7)
[AWCZ-16611] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
7. Color homogram for segmentation of fine needle biopsy images, 2008, Andrzej Marciniak , Tomasz Nieczkowski , Andrzej Obuchowicz , Machine Graphics and Vision : International Journal, Vol. 17, no 1-2, 153--165, ISSN: 1230-0535, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: clustering, color image segmentation, fine needle biopsy, fuzzy logic, homogeneity
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. [?])
[AWCZ-13204] [data modyf. 20-04-2021 14:09]
8. Evolutionary algorithm with forced variation in multi-dimensional non-stationary environment, 2008, Dariusz Wawrzyniak , Andrzej Obuchowicz , Lecture Notes in Computer Science: Parallel processing and applied mathematics, Vol. 4967, 600--607, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 10)
[AWCZ-13152] [data modyf. 20-04-2021 14:11]
9. Robustness of isotropic stable mutations in a general search space, 2008, Przemysław Prętki , Andrzej Obuchowicz , Lecture Notes in Artificial Intelligence: Artificial Intelligence and Soft Computing - ICAISC 2008, Vol. 5097, 460--468, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 10)
[AWCZ-13154] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
10. Segmentation of breast cancer fine needle biopsy cytological images, 2008, Maciej Hrebień , Piotr Steć , Tomasz Nieczkowski , Andrzej Obuchowicz , International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, Vol. 18, no 2, 159--170, ISSN: 1641-876X, eISSN: 1641-876X, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Hough transform, active contours, cellular automata GrowCut method, cytological image segmentation, watershed algorithm
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 6) DOI: 10.2478/v10006-008-0015-x
Cytowania wg WOS: 26 [23-01-2023]
[AWCZ-13071] [data modyf. 20-04-2021 14:09]
11. 3-D surface reconstruction by the means of evolutionary algorithms, 2007, Adam Goiński , Andrzej Obuchowicz , Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika: Evolutionary computation and global optimization 2007 ; Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej ; Warszawa, nr 160, 107--114, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 2)
[AWCZ-29081] [data modyf. 20-04-2021 14:10]
12. Application of decision trees to filtering and segmentation of breast cancer fine needle biopsy microscope images, 2007, Tomasz Nieczkowski , Andrzej Obuchowicz , Biocybernetics and Biomedical Engineering, Vol. 27, no 4, 59--70, ISSN: 0208-5216, eISSN: 0208-5216, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: biopsy, classification, cytology, decison tree, image processing, image segmentation
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 6)
[AWCZ-12785] [data modyf. 20-04-2021 14:09]
13. Evolutionary algorithms with mutations based on \alfa-stable and directional distributions, 2007, Andrzej Obuchowicz , Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika: Evolutionary computation and global optimization 2007 ; Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej ; Warszawa, nr 160, 209--216, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 2)
[AWCZ-29082] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
14. New evolutionary algorithm modifications in non-stationary environments, 2007, Dariusz Wawrzyniak , Andrzej Obuchowicz , Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika: Evolutionary computation and global optimization 2007 ; Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej ; Warszawa, nr 160, 285--292, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 2)
[AWCZ-29084] [data modyf. 20-04-2021 14:11]
15. Application of cellular automaton for enhancing segmentation results of breast cancer fine needle biopsy microscope images, 2006, Tomasz Nieczkowski , Andrzej Obuchowicz , Proceedings of Artificial Intelligence Studies, Vol. 3, 71--78, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: breast cancer, cellular automata, fine needle biopsy, image segmentation
Kod: CZR-INNE3 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-11129] [data modyf. 20-04-2021 14:09]
16. Directional distributions and their application to evolutionary algorithms, 2006, Przemysław Prętki , Andrzej Obuchowicz , Lecture Notes in Artificial Intelligence: Artificial Intelligence and Soft Computing - ICAISC 2006, Vol. 4029, 440--449, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 10)
[AWCZ-10955] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
17. Evolutionary adaptation in non-stationary environments: a case study, 2006, Andrzej Obuchowicz , Dariusz Wawrzyniak , Lecture Notes in Computer Science: Parallel processing and applied mathematics - 6th international conference, Vol. 3911, 439--446, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 10)
[AWCZ-10949] [data modyf. 20-04-2021 14:11]
18. Evolutionary bands for the expected response in nonlinear regression, 2006, Przemysław Prętki , Andrzej Obuchowicz , Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika: Evolutionary computation and global optimization 2006 ; Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej ; Warszawa, nr 156, 359--364, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 2)
[AWCZ-28685] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
19. New approach to fast and precise optimization with evolutionary algorithms, 2006, Dariusz Wawrzyniak , Andrzej Obuchowicz , Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika: Evolutionary computation and global optimization 2006 ; Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej ; Warszawa, nr 156, 397--404, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 2)
[AWCZ-28686] [data modyf. 20-04-2021 14:11]
20. New approach to optimization with evolutionary algorithms in non-stationary environments, 2006, Dariusz Wawrzyniak , Andrzej Obuchowicz , Proceedings of Artificial Intelligence Studies, Vol. 3, 187--196, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: discover and exploit knowledge, evolutionary algorithm, exploitation, exploration, non-stationary environment
Kod: CZR-INNE3 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-11131] [data modyf. 20-04-2021 14:11]
21. Stability of the evolutionary search with the local selection and \alfa-stable mutation, 2006, Andrzej Obuchowicz , International Journal of Information Technology and Intelligent Computing, Vol. 1, no 1, 35--44, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: \alfa-stable mutation, evolutionary algorithms, global optimization, local selection
Kod: CZR-INNE BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-10953] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
22. Application of the general Gaussian membership function for the fuzzy model parameters tunning, 2004, Andrzej Pieczyński , Andrzej Obuchowicz , Lecture Notes in Artificial Intelligence: Artificial Intelligence and Soft Computing - ICAISC 2004, Vol. 3070, 350--355, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 10)
[AWCZ-9632] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
23. Phenotypic evolution with a mutation based on symmetric \alpha- stable distributions, 2004, Andrzej Obuchowicz , Przemysław Prętki , International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, Vol. 14, no 3, 289--316, ISSN: 1641-876X, eISSN: 1641-876X, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Levy-stable distributions, evolutionary algorithms, global optimization, surrounding effect
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 6)
[AWCZ-9864] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
24. Multidimensional mutations in evolutionary algorithms based on real-valued representation, 2003, Andrzej Obuchowicz , International Journal of Systems Science, Vol. 34, no 7, 469--483, ISSN: 0020-7721, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. [?])
[AWCZ-9865] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
25. Obserwatory stanu i programowanie genetyczne w identyfikacji i diagnostyce systemów przemysłowych, 2003, Józef Korbicz , Marcin Witczak , Andrzej Obuchowicz , Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 2-3, wyd. spec., 59--64, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ-0 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-8750] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
26. Population in an evolutionary trap: simulation of natural exploration, 2003, Andrzej Obuchowicz , Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Technical Sciences, Vol. 51, no 1, 59--104, ISSN: 0239-7528, eISSN: 2300-1917, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: evolutionary search, fitness erosion, forced direction of mutation, global optimization, variance adaptation
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 6)
[AWCZ-9866] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
27. Genetic programming based approaches to identification and fault diagnosis of non-linear dynamic systems, 2002, Marcin Witczak , Andrzej Obuchowicz , Józef Korbicz , International Journal of Control, Vol. 75, no 13, 1012--1031, ISSN: 0020-7179, eISSN: 1366-5820, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 20)
[AWCZ-8541] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
28. Local selection in evolutionary search, 2002, Andrzej Obuchowicz , Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika: Evolutionary computation and global optimization ; Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej ; Warszawa(Seria: Elektronika), nr 139, 47--62, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE3 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-28082] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
29. Neural network fault detection system for dynamic processes, 2001, Józef Korbicz , Krzysztof Patan , Andrzej Obuchowicz , Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Technical Sciences, Vol. 49, no 2, 301--321, ISSN: 0239-7528, eISSN: 2300-1917, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: cascade network architectures optimization, dynamic neural networks, fault detection system, observer based scheme, two-tank system
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 6)
[AWCZ-4889] [data modyf. 07-04-2021 08:05]
30. Dynamic neural networks for process modelling in fault detection and isolation systems, 1999, Józef Korbicz , Krzysztof Patan , Andrzej Obuchowicz , International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, Vol. 9, no 3, 519--546, ISSN: 1641-876X, eISSN: 1641-876X, bibliogr. rys. tab. wykr.
Słowa kluczowe: FL-classifier, dynamic neural networks, fault detection, learning algorithms, non-linear modelling, two-tank system
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 6)
[AWCZ-1180] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
31. An algebraic approach to modelling and performance optimisation of a traffic route system, 1998, Andrzej Obuchowicz , Kelwyn A. D'Souza , Zbigniew Banaszak , Applied Mathematics and Computer Science, Vol. 8, no 2, 335--365, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. [?])
[AWCZ-1140] [data modyf. 07-04-2021 09:25]
32. A max-algebra approach to the robust distributed control of repetitive AGV systems, 1997, Marek B. Zaremba , Andrzej Obuchowicz , Zbigniew Banaszak , Krzysztof J. Jedrzejek , International Journal of Production Research, Vol. 35, no 10, 2667--2687, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. [?])
[AWCZ-6410] [data modyf. 07-04-2021 09:25]
33. Samoorganizacja w systemach sekwencyjnych procesów cyklicznych, 1996, Witold Ostafiński , Andrzej Obuchowicz , Paweł Majdzik , Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej: Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej ; Wrocław(Seria: Konferencje), nr 96, 43, 190--197, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-INNE3 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-28077] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
34. Ground shallow donor state of III - V compounds for arbitrary magnetic field, 1992, Andrzej Obuchowicz , J. Własak , Acta Physica Polonica A, Vol. 82, no 4, 693--696, ISSN: 0587-4246, eISSN: 1898-794X, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 10)
[AWCZ-9867] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
35. Magnetooptic of III - V compounds in many band model approach, 1991, Andrzej Obuchowicz , J. Własak , Acta Physica Polonica A, Vol. 79, no 2-3, 329--332, ISSN: 0587-4246, eISSN: 1898-794X, bibliogr. tab. summ.
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 10)
[AWCZ-9868] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
36. (Mo-P-7) Theory of two-photon impurity magnetooptical transition in InSb, 1988, Andrzej Obuchowicz , J. Własak , Acta Physica Polonica A, Vol. 73, no 2, 199--201, ISSN: 0587-4246, eISSN: 1898-794X, bibliogr. tab. summ.
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 10)
[AWCZ-9869] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
5. Materiały konferencyjne (KONF)
1. Analysis of cytological specimens using the distribution function of morphological features, 2019, Kamil Kiliszek , Marek Kowal , Marcin Skobel , Andrzej Obuchowicz , Józef Korbicz , W: 21st Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering: Abstract Book, Zielona Góra, Polska, Zielona Góra: Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2019, s. 1, ISBN: 9788388317163, https://www.pcbbe.uz.zgora.pl/
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-23538] [data modyf. 11-10-2021 10:00]
2. Analysis of texture features extracted from virtual slides of cytological samples, 2019, Sebastian Podgórski , Marcin Skobel , Marek Kowal , Andrzej Obuchowicz , Józef Korbicz , W: 21st Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering: Abstract Book, Zielona Góra, Polska, Zielona Góra: Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2019, s. 1, ISBN: 9788388317163, https://www.pcbbe.uz.zgora.pl/
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-23537] [data modyf. 11-10-2021 10:01]
3. Discriminant analysis of morphologic features of cell nuclei for breast cancer diagnosis based on fine needle biopsy smears, 2019, Norbert Nowicki , Marek Kowal , Andrzej Obuchowicz , W: 21st Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering: abstract book, Zielona Góra, Polska, Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 2019, s. 94, ISBN: 9788388317163, https://www.pcbbe.uz.zgora.pl/
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-23592] [data modyf. 12-10-2021 12:38]
4. Diversity-based classifier selection for breast cancer cytological image analysis, 2013, Paweł Filipczuk , Andrzej Obuchowicz , W: International Conference on Medical Imaging using Bio-Inspired and Soft Computing. MIBISOC '2013, Brussels, Belgia, Mieres - Asturies: European Centr for Soft Computing, 2013, s. 239--244,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-20898] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
5. Multi-label fast marching and seeded watershed segmentation methods for diagnosis of breast cancer cytology, 2013, Paweł Filipczuk , Marek Kowal , Andrzej Obuchowicz , W: 35th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society - EMBC 2013, Osaka, Japonia, --: [brak wydawcy], 2013, s. 7368--7371, ISBN: 9781457702167, - ISSN
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15) DOI: 10.1109/EMBC.2013.6611260
[KONF-20983] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
6. Swarm optimization and multi-level thresholding of cytological images for breast cancer diagnosis, 2013, Marek Kowal , Paweł Filipczuk , Andrzej Marciniak , Andrzej Obuchowicz , W: Proceedings of the 8th International Conference on Computer Recognition Systems - CORES 2013, Wroclaw, Polska, New York: Springer, 2013, Advances in Intelligent Systems and Computing ; Vol. 226, s. 611--620, ISBN: 9783319009681,
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15)
[KONF-22392] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
7. Breast fibroadenoma automatic detection using k-means based hybrid segmentation method, 2012, Paweł Filipczuk , Marek Kowal , Andrzej Obuchowicz , W: IEEE International Symposium on Biomedical Imaging: from nano to macro - ISBI 2012, Barcelona, Hiszpania, Bryan: Conference Management Service, Inc., 2012, s. 1623--1626 [CD-ROM], ISBN: 9781457718564,
Słowa kluczowe: breast cancer, fibroadenoma, image analysis, image segmentation
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15)
[KONF-20425] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
8. Fuzzy clustering and adaptive thresholding based segmentation method for breast cancer diagnosis, 2011, Paweł Filipczuk , Marek Kowal , Andrzej Obuchowicz , W: The 7th International Conference on Computer Recognition Systems - CORES 2011, Wrocław, Polska, Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2011, Advances in Intelligent and Soft Computing, Vol. 95, s. 613--622, ISBN: 9783642203190,
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15) DOI: 10.1007/978-3-642-20320-6
Cytowania wg WOS: 2 [09-01-2023]
[KONF-23408] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
9. Automated cell nuclei segmentation in breast cancer fine needle biopsy smears, 2010, Marek Kowal , Andrzej Obuchowicz , W: 2nd International Conference Information Technologies in Biomedicine - ITiB 2010, Kamień Śląski, Polska, Berlin: Springer-Verlag, 2010, Advances in Intelligent and Soft Computing, Vol. 69, s. 321--332, ISBN: 9783642131042,
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15) DOI: 10.1007/978-3-642-13105-9
[KONF-23409] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
10. Evolutionary algorithms with stable mutations based on a discrete spectral measure, 2010, Andrzej Obuchowicz , Przemysław Prętki , W: 10th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing - ICAISC 2010, Zakopane, Polska, Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2010, Lecture Notes on Artificial Intelligence, Vol. 6114, s. 181--188, ISBN: 103642132316,
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15)
[KONF-20542] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
11. Segmentacja obrazów mikroskopowych biopsji cienkoigłowej nowotworów piersi z wykorzystaniem klasteryzacji rozmytej i krzywych Lame, 2010, Marek Kowal , Andrzej Obuchowicz , W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna: XVI krajowa konferencja, Warszawa, Polska, Warszawa: [brak wydawcy], 2010, s. 65 [abstr.],
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-19619] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
12. Directional distribution-based mutation for evolutionary algorithms, 2009, Andrzej Obuchowicz , Przemysław Prętki , W: Advanced Control and Diagnosis - ACD 2009: 7th Workshop, Zielona Góra, Polska, Zielona Góra: Institute of Control and Computation Engineering University of Zielona Góra, 2009, s. [6] CD-ROM,
Słowa kluczowe: directional mutation, evolutionary algorithms, global optimization, stable distributions
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-19415] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
13. Metoda sonarowa segmentacji obrazów cytologicznych raka piersi, 2007, Tomasz Nieczkowski , Andrzej Obuchowicz , W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna: XV krajowa konferencja naukowa, Wrocław, Polska, Wrocław: [brak wydawcy], 2007, s. [4] CD-ROM, ISBN: 9788387982522,
Słowa kluczowe: analiza obrazu, cytologia, klasyfikacja, obrazowanie medyczne, segmentacja
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-18553] [data modyf. 20-04-2021 14:09]
14. Segmentacja obrazów cytologicznych biopsji cienkoigłowej nowotworów piersi z wykorzystaniem klasteryzacji rozmytej, 2007, Marek Kowal , Andrzej Marciniak , Andrzej Obuchowicz , W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna: XV krajowa konferencja naukowa, Wrocław, Polska, Wrocław: [brak wydawcy], 2007, s. [4] CD-ROM, ISBN: 9788387982522,
Słowa kluczowe: biopsja cienkoigłowa, klasteryzacja rozmyta, obrazowanie medyczne, segmentacja
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-18554] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
15. A proposal routine for segmentation of cytological images, 2006, Maciej Hrebień , Andrzej Obuchowicz , Józef Korbicz , W: 1st. International Conference for Young Researchers in Computer Science, Control, Electrical Engineering and Telecommunications - ICYR: abstracts, Zielona Góra, Polska, Zielona Góra: [brak wydawcy], 2006, s. 104--105,
Słowa kluczowe: cytology, image processing, segmentation
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-18441] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
16. Prototyping of concurrent cyclic processes, 2006, Paweł Majdzik , Andrzej Obuchowicz , W: Discrete-Event System Design - DESDes '06: a proceedings volume from the 3rd IFAC Workshop, Rydzyna, Polska, Zielona Góra: International Federation of Automatic Control by University of Zielona Góra Press, 2006, s. 257--262, ISBN: 8374810351,
Słowa kluczowe: (max,+) algebra, analytical models, dispatching rules, repetitive processes
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-17980] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
17. The Hough transform and the GrowCut method in segmentation of cytological images, 2006, Maciej Hrebień , Tomasz Nieczkowski , Józef Korbicz , Andrzej Obuchowicz , W: International Conference on Signals and Electronic Systems - ICSES '06, Łódź, Polska, Łódź: [brak wydawcy], 2006, Vol. 1, s. 367--370, ISBN: 8392117239,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-18000] [data modyf. 20-04-2021 14:09]
18. A phenotypic evolution with an isotropic mutation generated by \alfa-stable distributions, 2005, Andrzej Obuchowicz , Przemysław Prętki , W: Algorytmy ewolucyjne i optymalizacja globalna: materiały VIII krajowej konferencji, Korbielów, Polska, Warszawa: Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2005, s. 171--182, ISBN: 83914558075,
Słowa kluczowe: evolutionary algorithms, multivariate isotropic distribution, surrounding effect, symmetry effect
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-17222] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
19. Isotropic symmetric \alfa-stable mutations for evolutionary algorithms, 2005, Andrzej Obuchowicz , Przemysław Prętki , W: 2005 IEEE Congress on Evolutionary Computation - IEEE CEC 2005, Edinburgh, Wielka Brytania, Piscataway: [brak wydawcy], 2005, Vol. 1, s. 404--410, ISBN: 0780393635,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-17319] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
20. The progress rate of simple evolutionary strategies with an isotropic \alfa-stable mutation, 2005, Przemysław Prętki , Andrzej Obuchowicz , W: 1st Polish and International PD Forum-Conference on Computer Science - FCCS 2005, Łódź - Bronisławów, Polska, Łódź: [brak wydawcy], 2005, s. [ 8 ] CD-ROM,
Słowa kluczowe: evolutionary strategy, multivariate isotropic distribution, rate of progress
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-17232] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
21. Zastosowanie drzewa decyzyjnego w procesie filtracji i segmentacji obrazów cytologicznych raka piersi, 2005, Tomasz Nieczkowski , Andrzej Obuchowicz , W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna: XIV krajowa konferencja naukowa, Częstochowa, Polska, Zawiercie: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Wydawnicze AXON, 2005, T. 1, s. 324--329, ISBN: 8392148932,
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-17608] [data modyf. 20-04-2021 14:09]
22. Analysis of phenotypic evolution with symmetric alfa\stable mutations, 2004, Andrzej Obuchowicz , Przemysław Prętki , W: Algorytmy ewolucyjne i optymalizacja globalna: materiały VII krajowej konferencji, Kazimierz Dolny, Polska, Warszawa: [brak wydawcy], 2004, s. 123--133, ISBN: 8391458067,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-16813] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
23. Evolutionary algorithm with alfa\stable mutation, 2004, Andrzej Obuchowicz , Przemysław Prętki , W: IEEE 4th International Conference on Intelligent Systems Design and Application - ISDA 2004, Budapest, Węgry, Budapest: [brak wydawcy], 2004, s. [6] CD-ROM, ISBN: 9637154302,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-16817] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
24. Zestaw testowy dla problemu diagnozowania raka piersi przy użyciu biopsji cienkoigłowej, 2004, Andrzej Marciniak , Roman Monczak , Mariusz Kołodziński , Przemysław Prętki , Andrzej Obuchowicz , W: Sztuczna inteligencja w inżynierii biomedycznej - SIIB 2004, Kraków, Polska, Zabierzów k. Krakowa: Wyd. preTEXT, 2004, s. [4] CD-ROM, ISBN: 8391905152,
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-16815] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
25. Evolutionary approach to nonlinear systems modeling, 2003, Mihai Florin Metenidis , Andrzej Obuchowicz , W: Algorytmy ewolucyjne i optymalizacja globalna: Materiały VI Krajowej Konferencji, Łagów, Polska, Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, 2003, s. 149--156, ISBN: 8389321351,
Słowa kluczowe: genetic algorithm, parameter estimation, system modeling
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-16107] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
26. The max-plus algebra approach to the prototyping of concurrent processes, 2003, Jarosław Stańczyk , Andrzej Obuchowicz , W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2003: Proceedings of the 9th IEEE International Conference, Międzyzdroje, Polska, Szczecin: Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2003, Vol. 2, s. 857--862, ISBN: 8388764772,
Słowa kluczowe: discrete event systems, max-plus algebra, repetitive processes
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-15840] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
27. Modelowanie systemów współbieżnych procesów dyskretnych w oparciu o formalizm (max,+) algebry, 2002, Paweł Majdzik , Andrzej Obuchowicz , W: XIV Krajowa Konferencja Automatyki, Zielona Góra, Polska, Zielona Góra: [brak wydawcy], 2002, T. 2, s. 717--720, ISBN: 8389044609, - + CD-ROM
Słowa kluczowe: algebra (max,+), modelowanie, systemy współbieżnych procesów cyklicznych
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-14935] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
28. Programowanie genetyczne w diagnostyce uszkodzeń nieliniowych systemów dynamicznych, 2002, Andrzej Obuchowicz , Marcin Witczak , W: XIV Krajowa Konferencja Automatyki, Zielona Góra, Polska, Zielona Góra: [brak wydawcy], 2002, T. 1, s. 561--566, ISBN: 8389044609, - + CD-ROM
Słowa kluczowe: detekcja uszkodzeń, identyfikacja systemu, obserwatory stanu, programowanie genetyczne
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-14919] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
29. Some aspects of evolutionary adaptation in non-stationary environments, 2002, Andrzej Obuchowicz , Krzysztof Trojanowski , W: Algorytmy ewolucyjne i optymalizacja globalna: Materiały warsztatów naukowych oraz konferencji "Systemy rozmyte", Kraków, Polska, Warszawa: [brak wydawcy], 2002, s. 69--78, ISBN: 8391458059,
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-15013] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
30. Algorytmy ewolucyjne w systemach diagnostycznych, 2001, Andrzej Obuchowicz , Józef Korbicz , W: Diagnostyka Procesów Przemysłowych - DPP 2001: V Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Łagów Lubuski, Polska, Zielona Góra: Oficyna Wydaw. PZ, 2001, s. 115--122, - + CD-ROM
Słowa kluczowe: algorytmy ewolucyjne, detekcja i izolacja uszkodzeń, optymalizacja globalna
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-10692] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
31. Local selection in evolutionary search, 2001, Andrzej Obuchowicz , W: Algorytmy ewolucyjne i optymalizacja globalna: Materiały V krajowej konferencji, Jastrzębia Góra, Polska, Warszawa: [brak wydawcy], 2001, s. 177--186,
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-12700] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
32. Solving optimization tasks in construction of FDI systems : an evolutionary approach, 2001, Andrzej Obuchowicz , Józef Korbicz , W: European Control Conference - ECC '01, Porto, Portugalia, Porto: [brak wydawcy], 2001, s. [6] CD-ROM,
Słowa kluczowe: evolutionary algorithms, fault detection and isolation, neural networks, non-linear observers
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-10936] [data modyf. 07-04-2021 08:05]
33. Global optimization via evolutionary search with soft selection, 2000, Andrzej Obuchowicz , Józef Korbicz , W: Mathematical Theory of Networks and Systems - MTNS 2000: The fourteenth International Conference : Book of abstracts, Perpignan, Francja, Perpignan: [brak wydawcy], 2000, s. 313, - Pełne materiały na CD-ROM
Słowa kluczowe: evolutionary algorithms, global optimization, soft selection
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-1680] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
34. Performance analysis of crossing multi-dimensional saddles by evolutionary search, 2000, Andrzej Obuchowicz , W: Algorytmy ewolucyjne i optymalizacja globalna: Materiały IV Krajowej Konferencji, Lądek Zdrój, Polska, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2000, s. 155--162,
Słowa kluczowe: evolutionary algorithms, global optimization, soft selection
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-1622] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
35. A stochastic approach to training networks of dynamic neurons, 1999, Krzysztof Patan , Andrzej Obuchowicz , W: Neural Networks and Their Applications: Proceedings of the Fourth Conference, Zakopane, Polska, Częstochowa: [brak wydawcy], 1999, s. 443--448,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-2244] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
36. Adaptation in a time-varying landscape using an evolutionary search with soft selection, 1999, Andrzej Obuchowicz , W: Algorytmy ewolucyjne i optymalizacja globalna: Materiały III Krajowej Konferencji, Potok Złoty, Polska, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 1999, s. 245--251,
Słowa kluczowe: adaptation, evolutionary algorithmstim, time-varying landscape
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-1584] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
37. Architekture optimisation of a network of dynamic neurons using the A*-algorithm, 1999, Andrzej Obuchowicz , W: 7th European Congress on Intelligent Techniques and Computing - EUFIT '99: Final Programme Abstracts of the Papers and Proceedings on CD-ROM, Aachen, Niemcy, Aachen: Verlag Mainz, 1999, s. 196--197, - Pełne materiały na CD-ROM
Słowa kluczowe: dynamic system modelling, heuristic search, network architecture opimisation generalisation capability, network of dynamic neurons
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-4121] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
38. Cascade network of dynamic neurons in fault detection systems, 1999, Krzysztof Patan , Andrzej Obuchowicz , Józef Korbicz , W: European Control Conference - ECC '99: Conference Proceedings, Karlsruhe, Niemcy, Karlsruhe: [brak wydawcy], 1999, s. [6] CD-ROM,
Słowa kluczowe: dynamic neural networks, fault detection, identification, nonlinear modeling
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-3341] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
39. Design of non-linear observers using genetic programming, 1999, Marcin Witczak , Andrzej Obuchowicz , Józef Korbicz , W: Integration of Quantitative and Qualitative Fault Diagnosis Methods within the Framework of Industrial Application, Prague, Czechy, Prague: Czech Technical University, 1999, s. 7--15,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-4704] [data modyf. 07-04-2021 07:29]
40. Design of non-linear state observers using genetic programming, 1999, Marcin Witczak , Andrzej Obuchowicz , Józef Korbicz , W: Algorytmy ewolucyjne i optymalizacja globalna: Materiały III Krajowej Konferencji, Potok Złoty, Polska, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 1999, s. 345--352,
Słowa kluczowe: genetic programming, model uncertainty, non-linear state observer
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-1620] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
41. Evolutionary algorithms in fault diagnosis, 1999, Andrzej Obuchowicz , W: Integration of Quantitative and Qualitative Fault Diagnosis Methods within the Framework of Industrial Application, Prague, Czechy, Prague: Czech Technical University, 1999, s. 128--140,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-4752] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
42. Evolutionary search with soft selection algorithms in parameter opimization, 1999, Andrzej Obuchowicz , Józef Korbicz , W: Parallel Processing and Applied Mathematics - PPAM '99: Proceedings of the Third International Conference, Kazimierz Dolny, Polska, Częstochowa: [brak wydawcy], 1999, s. 578--586,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-4001] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
43. Evolutionary search with soft selection in training a network of dynamic neurons, 1999, Andrzej Obuchowicz , W: Intelligent Information Systems: Proceedings of the Worksop, Ustroń, Polska, Warszawa: Instytut Podstaw Informatyki PAN, 1999, s. 214--223,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-4061] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
44. Non-linear observer designed by GP (1), 1999, Marcin Witczak , Andrzej Obuchowicz , Józef Korbicz , W: Integration of Quantitative and Qualitative Fault Diagnosis Methods within the Framework of Industrial Application, Prague, Czechy, Prague: Czech Technical University, 1999, s. 140--147,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-4754] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
45. Optimization of the neural network structure with the cascade-reduction method, 1999, Andrzej Obuchowicz , W: Neural Networks and Their Applications: Proceedings of the Fourth Conference, Zakopane, Polska, Częstochowa: [brak wydawcy], 1999, s. 437--442,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-2243] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
46. System diagnostyczny dla zespołu dwóch zbiorników z opóźnieniem oparty na technikach neuronowych, 1999, Krzysztof Patan , Andrzej Obuchowicz , W: Diagnostyka Procesów Przemysłowych - DPP '99: IV Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Kazimierz Dolny, Polska, Warszawa: Instytut Automatyki i Robotyki Politechniki Warszawskiej, 1999, s. 133--138, ISBN: 8391238105,
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-1500] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
47. Zastosowanie programowania genetycznego do projektowania nieliniowych obserwatorów stanu, 1999, Marcin Witczak , Józef Korbicz , Andrzej Obuchowicz , W: Diagnostyka Procesów Przemysłowych - DPP '99: IV Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Kazimierz Dolny, Polska, Warszawa: Instytut Automatyki i Robotyki Politechniki Warszawskiej, 1999, s. 87--92, ISBN: 8391238105,
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-1440] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
48. Evolutionary search with soft selection and forced direction of mutation, 1998, Andrzej Obuchowicz , Józef Korbicz , W: Intelligent Information Systems: Proceedings of the Workshop, Malbork, Polska, Warszawa: Instytut Podstaw Informatyki PAN, 1998, s. 300--309,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-4021] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
49. Network of dynamic neurons approach to residual generators, 1998, Krzysztof Patan , Andrzej Obuchowicz , Józef Korbicz , W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR '98: Proceedings of the Fifth International Symposium, Międzyzdroje, Polska, Szczecin: Wydaw.Uczelniane Politechniki, 1998, Vol. 2 : Control Engineering : Neural Networks, s. 645--650,
Słowa kluczowe: fault detection, network of dynamic neurons, neural-residual generator
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-1840] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
50. Network of dynamic neurons in fault detection systems, 1998, Józef Korbicz , Andrzej Obuchowicz , Krzysztof Patan , W: 1998 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics - SMC '98: Intelligent Systems for Humans in a Cyberworld, San Diego, USA, San Diego: [brak wydawcy], 1998, s. 1862--1867, - + CD-ROM
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-2084] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
51. Neural-residual generator based on cascade network of dynamic neurons, 1998, Krzysztof Patan , Andrzej Obuchowicz , W: Integration of Quantitative and Qualitative Fault Diagnosis Methods within the Framework of Industrial Application: Copernicus IQ2FD Workshop : Final Programme and Proceedings, Kazimierz Dolny, Polska, [B.m.]: [brak wydawcy], 1998, s. 44--48,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-4747] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
52. Optymalizacja struktury sztucznych sieci neuronowych, 1998, Andrzej Obuchowicz , W: Komputerowe Wspomaganie Badań Naukowych - KOWBAN '98: V Krajowa Konferencja, Wrocław-Polanica Zdrój, Polska, Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 1998, s. 451--455,
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-3921] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
53. Sieć neuronów dynamicznych jako generator residuów. Optymalizacja architektury, 1998, Andrzej Obuchowicz , Krzysztof Patan , W: Diagnostyka Procesów Przemysłowych - DPP '98: III Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Jurata k/Gdańska, Polska, Gdańsk: Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, 1998, s. 101--106,
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-1380] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
54. An algorithm of evolutionary search with soft selection for training multilayer feedforward neural networks, 1997, Andrzej Obuchowicz , Krzysztof Patan , W: Neural Networks and Their Applications: Proceedings of the third conference, Kule, Polska, Częstochowa: [brak wydawcy], 1997, s. 123--128,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-10374] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
55. Evolutionary algorithms in optimisation of a multilayer feedforward neural network architecture, 1997, Andrzej Obuchowicz , Kamil Politowicz , W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR '97: Proceedings of the Fourth International Symposium, Międzyzdroje, Polska, Szczecin: Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1997, Vol. 2, s. 739--743,
Słowa kluczowe: evolutionary algorithms, global optimisation, neural network architecture
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-16729] [data modyf. 07-04-2021 09:33]
56. O pewnych wariantach algorytmu poszukiwań ewolucyjnych z miękką selekcją, 1997, Andrzej Obuchowicz , Krzysztof Patan , W: Algorytmy ewolucyjne i optymalizacja globalna: Materiały II krajowej konferencji, Rytro, Polska, Warszawa: [brak wydawcy], 1997, s. 193--200,
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-16728] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
57. The evolutionary search with soft selection and Deterioration of the Objective Function, 1997, Andrzej Obuchowicz , W: Intelligent Information Systems VI: Proceedings of the workshop, Zakopane, Polska, Warszawa: IPI PAN, 1997, s. 288--295,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-16725] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
58. Algorytm poszukiwań ewolucyjnych z miękką selekcją w procesie nauczania sztucznej sieci neuronowej, 1996, Marcin Makuch , Krzysztof Patan , Andrzej Obuchowicz , W: Algorytmy ewolucyjne: Materiały I Krajowej Konferencji, Murzasichle, Polska, Warszawa: Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 1996, s. 87--93,
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-16699] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
59. Modelling and control design of repetitive processes using (max,+) algebra, 1996, Andrzej Obuchowicz , Jerzy Honczarenko , Zbigniew Banaszak , W: CAD/CAM Robotics and Factories of the Future: proceedings of the twelfth international conference, London, Wielka Brytania, London: [brak wydawcy], 1996, s. 679--684,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-16731] [data modyf. 07-04-2021 09:25]
60. Modelling and performance optimisation of a traffic route system. An algebraic approach, 1996, Andrzej Obuchowicz , Kelwyn A. D'Souza , Zbigniew Banaszak , W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR '96: Proceedings of the Third International Symposium, Międzyzdroje, Polska, Szczecin: Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1996, Vol. 3, s. 1247--1252, ISBN: 8386359986,
Słowa kluczowe: (max,+) algebra, discrete event system, synchronisation, traffic route system
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-16696] [data modyf. 07-04-2021 09:25]
61. Modelling and performance evaluation of repetitive automated manufactoring. An algebraic approach, 1995, Andrzej Obuchowicz , Zbigniew Banaszak , W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR '95: Proceedings of the Second International Symposium, Międzyzdroje, Polska, Szczecin: Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1995, Vol. 2, s. 809--814,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-16730] [data modyf. 07-04-2021 09:25]
62. Programowanie współbieżne: próba opisu algebraicznego, 1995, Andrzej Obuchowicz , Paweł Majdzik , W: Optymalizacja w zagadnieniach kombinatoryjnych (BOS '95): materiały IV krajowej konferencji badań operacyjnych i systemowych, Gdynia, Polska, Gdynia: [brak wydawcy], 1995, s. 68--81, ISBN: 8390507536,
Słowa kluczowe: algebra max-plus, programowanie współbieżne, protokół rendez-vous, protokół wzajemnego wykluczania
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-16726] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
63. Synchronizacja autonomicznych systemów sekwencyjnych: model algebraiczny, 1995, Andrzej Obuchowicz , W: Optymalizacja w zagadnieniach kombinatoryjnych (BOS '95): materiały IV krajowej konferencji badań operacyjnych i systemowych, Gdynia, Polska, Gdynia: [brak wydawcy], 1995, s. 82--96, ISBN: 8390507536,
Słowa kluczowe: dyskretne systemy zdarzeniowe, margines stabilności, procesy pozorne, synchronizacja rendez-vous, współbieżne procesy cykliczne, wzajemne wykluczanie
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-16727] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)
1. Algorytmy ewolucyjne i optymalizacja globalna, 2003, / (Red.) Andrzej Obuchowicz , Jarosław Arabas , .- Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, 2003, s. 244.- ISBN: 8389321351
Kod: RED-MP-POL BibTeX (pkt. 5)
[RED-3995] [data modyf. 06-04-2021 13:58]