PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr inż. Ewa Paradowska

Dyscypliny naukowe inżynieria biomedyczna; udział: 50%, oświadczenie N: Tak
inżynieria materiałowa; udział: 50%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej / Katedra Inżynierii Biomedycznej
Okres 1960 - 2022
Znaleziono 22 pozycji bibliograficznych
12 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi Oznaczona kolorami punktacja za osiągnięcia dotyczy publikacji za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2021]
[A] [B] gdzie:
A - Wartość punktowa udziału jednostkowego autora
B - Udział jednostkowy autora
Pokazana punktacja bierze pod uwagę dyscyplinę podstawową współautorów.
Gwiazdka (*) przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano inną niż UZ afiliację tego autora.
Znak (#) w opisie bibliograficznym oznacza, że publikacja wydana jest przez wydawcę z listy ministerialnej lub dotyczy konferencji z listy ministerialnej.
JIF: Journal Impact Factor (dana wyświetlana tylko z poziomu LAN UZ)
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)
1. Impedimetric Method to Monitor Biological Layer Formation on Central Venous Catheters for Hemodialysis Made of Carbothane, 2019, Ewa Paradowska , Marta Nycz , Katarzyna Arkusz , Bartosz Kudliński , Elżbieta Krasicka-Cydzik , W: Biomechanics in Medicine and Biology: Proceedings of the International Conference of the Polish Society of Biomechanics, 2019 / eds. K. Arkusz, R. Bedziński, T. Klekiel, S. Piszczatowski, Cham: Springer Nature Switzerland (#), (Advances in Intelligent Systems and Computing, 831), s. 45--55, ISBN: 9783319972855
Kod: MOR-W1 BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.1007/978-3-319-97286-2_4
Cytowania wg WOS: 0 [20-03-2023]
[WZCZ-20349] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
2. Inżynieria Biomedyczna na Uniwersytecie Zielonogórskim, 2013, Elżbieta Krasicka-Cydzik , Romuald Będziński , Tomasz Klekiel , Izabela Głazowska , Krzysztof Białas-Heltowski , Agnieszka Kaczmarek-Pawelska , Katarzyna Arkusz , C. Olech-Klonecki , Agnieszka Mackiewicz , Marta Nycz , Ewa Paradowska , Agnieszka Kierzkowska , W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna: XVIII krajowa konferencja naukowa, 2013, Gdańsk: Politechnika Gdańska, s. 69, ISBN: 9788360779224
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-18864] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)
1. Electrochemical stability of TiO2 nanotubes deposited with silver and gold nanoparticles in aqueous environment, 2021, Katarzyna Arkusz , Marta Nycz , Ewa Paradowska , Dorota G. Pijanowska , Environmental Nanotechnology, Monitoring and Management, Vol. 15, 1--12, ISSN: 2215-1532, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Gold nanoparticles, Silver nanoparticles, Stability, Titanium nanotubes
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 140) DOI: 10.1016/j.enmm.2020.100401
[AWCZ-25931] [data modyf. 07-10-2021 12:49]
[70] [0.5]
2. Comparison of Gold Nanoparticles Deposition Methods and Their Influence on Electrochemical and Adsorption Properties of Titanium Dioxide Nanotubes, 2020, Ewa Paradowska , Katarzyna Arkusz , Dorota G. Pijanowska , Materials, Vol. 13, iss. 19, 1--20, ISSN: 1996-1944, eISSN: 1996-1944, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: bovine serum albumin adsorption, chronoamperometry, cyclic voltammetry, electrochemical characteristic, gold nanoparticles, titanium dioxide nanotubes
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 140) DOI: 10.3390/ma13194269
Cytowania wg WOS: 8 [27-03-2023] , JIF: 3.623
Open Access: Licence: CC-BY, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AFTER_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 25-09-2020
[AWCZ-25671] [data modyf. 29-04-2022 09:25]
[140] [1]
3. Electrochemical Evaluation of the Compact and Nanotubular Oxide Layer Destruction under Ex Vivo Ti6Al4V ELI Transpedicular Screw Implantation, 2020, Katarzyna Arkusz , Marta Nycz , Ewa Paradowska , Materials, Vol. 13, no. 1, 1--16, ISSN: 1996-1944, eISSN: 1996-1944, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: ex vivo implantation, microrupture, titania nanotubes, transpedicular screw
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 140) DOI: 10.3390/ma13010176
Cytowania wg WOS: 14 [27-03-2023] , JIF: 3.623
Open Access: Licence: CC-BY, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AFTER_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 01-01-2020
[AWCZ-24820] [data modyf. 29-04-2022 09:25]
[70] [0.5]
4. Evaluation of the Antibacterial Activity of Ag- and Au-Nanoparticles Loaded TiO2 Nanotubes, 2020, Katarzyna Arkusz , Ewa Paradowska , Marta Nycz , Justyna Mazurek-Popczyk , Katarzyna Baldy-Chudzik , Journal of Biomedical Nanotechnology, Vol. 16, no. 9, 1416--1425, ISSN: 1550-7033, eISSN: 1550-7041, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: antibacterial properties, gold nanoparticles, silver nanoparticles, titanium nanotubes, wettability
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 100) DOI: 10.1166/jbn.2020.2979
Cytowania wg WOS: 4 [13-02-2023] , JIF: 4.099
[AWCZ-26066] [data modyf. 04-05-2022 09:20]
[50] [0.5]
5. Impedimetric Detection of Femtomolar Levels of Interleukin6, Interleukin 8, and Tumor Necrosis Factor Alpha Based on Thermally Modified Nanotubular Titanium Dioxide Arrays, 2020, Katarzyna Arkusz , Ewa Paradowska , Nanomaterials, Vol. 10, iss. 12, 1--18, ISSN: 2079-4991, eISSN: 2079-4991, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: electrochemical impedance spectroscopy, immunosensor, interleukin 6, interleukin 8, titanium dioxide nanotubes, tumor necrosis factor
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 100) DOI: 10.3390/nano10122399
Cytowania wg WOS: 4 [13-03-2023] , JIF: 5.076
Open Access: Licence: CC-BY, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AFTER_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 30-11-2020
[AWCZ-25880] [data modyf. 05-05-2022 11:34]
[100] [1]
6. Influence of geometry and annealing temperature in argon atmosphere of TiO2 nanotubes on their electrochemical properties, 2020, Marta Nycz , Ewa Paradowska , Katarzyna Arkusz , Dorota Genowefa Pijanowska , Acta of Bioengineering and Biomechanics, Vol. 22, no. 1, 165--177, ISSN: 1509-409X, eISSN: 2450-6303, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: annealing, thermal modification, titanium dioxide (TiO2), titanium nanotubes (TNT)
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 100) DOI: 10.37190/ABB-01479-2019-03
Cytowania wg WOS: 10 [27-03-2023] , JIF: 1.073
[AWCZ-25359] [data modyf. 21-07-2022 12:24]
[50] [0.5]
7. The Influence of the Parameters of a Gold Nanoparticle Deposition Method on Titanium Dioxide Nanotubes, Their Electrochemical Response, and Protein Adsorption, 2019, Ewa Paradowska , Katarzyna Arkusz , Dorota G. Pijanowska , Biosensors, Vol. 9, no. 4, 1--17, ISSN: 2079-6374, eISSN: 2079-6374,
Słowa kluczowe: cyclic voltammetry, deposition process, electrochemical characteristics, gold nanoparticles, protein adsorption, titanium dioxide nanotubes
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 70) DOI: 10.3390/bios9040138
Cytowania wg WOS: 10 [27-03-2023] , JIF: 3.24
Open Access: Licence: CC-BY, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AFTER_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 20-11-2019
[AWCZ-24631] [data modyf. 05-07-2022 13:58]
8. Influence of Thermal Modification and Morphology of TiO2 Nanotubes on Their Electrochemical Properties for Biosensors Applications, 2018, Katarzyna Arkusz , Ewa Paradowska , Marta Nycz , Elżbieta Krasicka-Cydzik , Journal of Nanoscience and Nanotechnology, Vol. 18, 3713--3721, ISSN: 1533-4880, eISSN: 1533-4899, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Biosensing, Thermal Modification, TiO2 Nanotubes (TNT)
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.1166/jnn.2018.14685
Cytowania wg WOS: 19 [06-03-2023] , JIF: 1.093
[AWCZ-21763] [data modyf. 04-07-2022 14:23]
9. Surface analysis of long-term hemodialysis catheters made of carbothane (poly(carbonate)urethane) before and after implantation in the patients' bodies, 2018, Marta Nycz , Ewa Paradowska , Katarzyna Arkusz , Bartosz Kudliński , Elżbieta Krasicka-Cydzik , Acta of Bioengineering and Biomechanics, Vol. 20, no. 2, 47--53, ISSN: 1509-409X, eISSN: 2450-6303, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Catheter-tissue contact, atomic force microscopy, film, scanning electron microscopy, surface roughness
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 15) DOI: 10.5277/ABB-01075-2017-02
Cytowania wg WOS: 4 [20-03-2023] , JIF: 1.112
[AWCZ-22976] [data modyf. 25-01-2023 09:26]
10. Examination of deteriogenic biofilms on building facades with scanning electron microscopy, 2016, Marlena Piontek , Hanna Lechów , Ewa Paradowska , Marta Nycz , Civil and Environmental Engineering Reports: University of Zielona Góra Press ; Zielona Góra, No. 20, 79--88, ISSN: 2080-5187, eISSN: 2450-8594, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: biocorrosion, biodeterioracja, biodeterioration, biofilm, biokorozja, elektronowa mikroskopia skaningowa (SEM), elewacje, facade, nalot biologiczny, scanning electron microscope (SEM)
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 9) DOI: 10.1515/ceer-2016-0008
Cytowania wg WOS: 1 [06-03-2023]
[AWCZ-31365] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
11. Elektrochemiczna detekcja interleukiny-6 na podłożu nanotubularnym ditlenku tytanu = Electrochemical detection method for interleukin-6 on titania nanotube platforms, 2014, Katarzyna Arkusz , Marta Nycz , Ewa Paradowska , Elżbieta Krasicka-Cydzik , Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials, Vol. 17, no. 125, 21--29, ISSN: 1429-7248, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: IL-6, biosensor elektrochemiczny, electrochemical biosensor, nanorurki ditlenku tytanu, titania nanotubes
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 7)
[AWCZ-18916] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
5. Materiały konferencyjne (KONF)
1. Corrosive and antibacterial properties of titanium nanotubes surface-modified thermally and with silver nanoparticles, 2021, Katarzyna Arkusz , Marta Nycz , Ewa Paradowska , Dorota G. Pijanowska , W: XXII Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering - PCBBE: Abstract Book, Warsaw, Polska, Warsaw: Committee of Biocybernetics and Biomedical Engineering of the Polish Academy of Sciences, 2021, s. 30, https://pcbbe.ibib.waw.pl/
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-23808] [data modyf. 14-10-2021 16:05]
2. Właściwości antybakteryjne nanorurek ditlenku tytanu modyfikowanych nanocząstkami srebra, 2019, Katarzyna Arkusz , Marta Nycz , Ewa Paradowska , Karolina Marcinowicz , W: II Ogólnopolska Konferencja Naukowa IMPLANTY 2019: ",Nowoczesna implantologia - dylematy inadzieje" : Książka abstraktów, Gdańsk, Polska, Gdańsk: Wydaw. Politechniki Gdańskiej, 2019, s. 1, ISBN: 9788388579486, www.mech.pg.edu.pl/konferencja-implanty/implanty-2019
Słowa kluczowe: nanocząstki srebra, nanorurki ditlenku tytanu, testy antybakteryjne
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-23812] [data modyf. 28-06-2021 09:57]
3. Wpływ metod osadzania nanocząsteczek złota na właściwości elektrochemiczne podłoża nanorurek ditlenku tytanu, 2019, Ewa Paradowska , Marta Nycz , Katarzyna Arkusz , Dorota G. Pijanowska , W: IX Krajowa Konferencja Nanotechnologii - NANO 2019: książka streszczeń, Wrocław, Polska, Wrocław: Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2019, s. 78, ISBN: 97883749309108, https://wzmin.pwr.edu.pl/nano2019
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-23508] [data modyf. 12-10-2021 14:30]
4. Wpływ nanocząsteczek srebra na charakterystykę elektrochemiczną elektrod na bazie nanorurek ditlenku tytanu, 2019, Marta Nycz , Ewa Paradowska , Katarzyna Arkusz , Dorota G. Pijanowska , W: IX Krajowa Konferencja Nanotechnologii - NANO 2019: książka streszczeń, Wrocław, Polska, Wrocław: Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2019, s. 77, ISBN: 97883749309108, https://wzmin.pwr.edu.pl/nano2019
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-23509] [data modyf. 12-10-2021 14:30]
5. Impedimetric method to monitor biological layer formation on central venous catheters for hemodialysis made of carbothane, 2018, Ewa Paradowska , Marta Nycz , Katarzyna Arkusz , B. Kudliński , Elżbieta Krasicka-Cydzik , W: International Conference of the Polish Society of Biomechanics - BIOMECHANICS 2018: abstracts book, Zielona Góra, Polska, Zielona Góra: University of Zielona Góra, Department of Mechanical Engineering, Division of Biomedical Engineering, 2018, s. 167--168, ISBN: 9788395183300, http://www.biomechanics2018.wm.uz.zgora.pl/
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-23155] [data modyf. 13-10-2021 13:56]
6. The influence of osteoporotic bone structures of the lumbo-pelvic-hip complex on stress distribution under impact load, 2016, Katarzyna Arkusz , Tomasz Klekiel , Ewa Paradowska , Tadeusz Niezgoda , Romuald Będziński , W: International Conference of the Polish Society of Biomechanics - BIOMECHANICS 2016: abstracts, Biała Podlaska, Polska, Biała Podlaska: Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw, College University in Biała Podlaska, 2016, s. 37--38, ISBN: 9788361509394,
Słowa kluczowe: Bone Mineral Density (BMD), Finite Element Analysis, osteoporosis, pelvis
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-22239] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
7. Evaluation of hemodialysis catheters by sem and impedimetric analisys, 2015, Ewa Paradowska , Marta Nycz , Elżbieta Krasicka-Cydzik , Bartosz Kudliński , W: International Conference Cybernetic Modelling of Biological Systems - MCSB 2015: abstracts, Kraków, Polska, [B. m.]: [B. w.], 2015, Bio-Algorithms and Med Systems, 2015, Vol. 11, s. 30, https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/bams-2015-0011/html
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-22152] [data modyf. 18-10-2021 13:58]
8. O przyczynach powstawania biofilmu w długoterminowych cewnikach hemodializacyjnych, 2015, Marta Nycz , Ewa Paradowska , Katarzyna Arkusz , Bartosz Kudliński , Elżbieta Krasicka-Cydzik , W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna: XIX krajowa konferencja naukowa, Warszawa, Polska, [B. m.]: [B. w.], 2015, s. 211,
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-21947] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
9. Inżynieria Biomedyczna na Uniwersytecie Zielonogórskim, 2013, Elżbieta Krasicka-Cydzik , Romuald Będziński , Tomasz Klekiel , Izabela Głazowska , Krzysztof Białas-Heltowski , Agnieszka Kaczmarek-Pawelska , Katarzyna Arkusz , C. Olech-Klonecki , Agnieszka Mackiewicz , Marta Nycz , Ewa Paradowska , Agnieszka Kierzkowska , W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna: XVIII krajowa konferencja naukowa, Gdańsk, Polska, Gdańsk: Politechnika Gdańska, 2013, s. 69, ISBN: 9788360779224,
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-21250] [data modyf. 06-04-2021 13:59]