PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr hab. inż. Katarzyna Arkusz

Dyscypliny naukowe inżynieria mechaniczna; udział: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej / Katedra Inżynierii Biomedycznej
Okres 1960 - 2022
Znaleziono 72 pozycji bibliograficznych
21 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi Oznaczona kolorami punktacja za osiągnięcia dotyczy publikacji za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2021]
[A] [B] gdzie:
A - Wartość punktowa udziału jednostkowego autora
B - Udział jednostkowy autora
Pokazana punktacja bierze pod uwagę dyscyplinę podstawową współautorów.
Gwiazdka (*) przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano inną niż UZ afiliację tego autora.
Znak (#) w opisie bibliograficznym oznacza, że publikacja wydana jest przez wydawcę z listy ministerialnej lub dotyczy konferencji z listy ministerialnej.
JIF: Journal Impact Factor (dana wyświetlana tylko z poziomu LAN UZ)
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte, autorstwo lub redakcja) (WZ)
1. Wpływ modyfikacji wielofunkcyjnych macierzy nanorurek ditlenku tytanu na właściwości adsorpcyjne, 2021, Katarzyna Arkusz , Zielona Góra: Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego (#), s. 212, , ISBN: 9788378424550, bibliogr. summ. http://www.ow.uz.zgora.pl/produkt/wplyw-modyfikacji-wielofunkcyjnych-macierzy-nanorurek-ditlenku-tytanu-na-wlasciwosci-adsorpcyjne/
Kod: MON-W1 BibTeX (pkt. 80)
[WZ-15884] [data modyf. 06-10-2021 13:44]
[80] [1]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)
1. Numerical Analysis of the Risk of Pelvis Injuries Under Multidirectional Impact Load, 2020, Katarzyna Arkusz , Tomasz Klekiel , Romuald Będziński , W: Computational Biomechanics for Medicine: Personalisation, Validation and Therapy, 2020 / eds. M. P. Nash, P. M.F. Nielsen, A. Wittek, K. Miller, G. R. Joldes, Cham: Springer Nature Switzerland (#), s. 31--42, ISBN: 9783030159221
Kod: MOR-W1 BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.1007/978-3-030-15923-8_3
[WZCZ-20998] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[6.67] [0.33]
2. Impedimetric Method to Monitor Biological Layer Formation on Central Venous Catheters for Hemodialysis Made of Carbothane, 2019, Ewa Paradowska , Marta Nycz , Katarzyna Arkusz , Bartosz Kudliński , Elżbieta Krasicka-Cydzik , W: Biomechanics in Medicine and Biology: Proceedings of the International Conference of the Polish Society of Biomechanics, 2019 / eds. K. Arkusz, R. Bedziński, T. Klekiel, S. Piszczatowski, Cham: Springer Nature Switzerland (#), (Advances in Intelligent Systems and Computing, 831), s. 45--55, ISBN: 9783319972855
Kod: MOR-W1 BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.1007/978-3-319-97286-2_4
Cytowania wg WOS: 0 [24-06-2024],
[WZCZ-20349] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[9] [0.45]
3. Prediction of the Segmental Pelvic Ring Fractures Under Impact Loadings During Car Crash, 2019, Tomasz Klekiel , Katarzyna Arkusz , Grzegorz Sławiński , Romuald Będziński , W: Biomechanics in Medicine and Biology: Proceedings of the International Conference of the Polish Society of Biomechanics, 2019 / eds. K. Arkusz, R. Bedziński, T. Klekiel, S. Piszczatowski, Cham: Springer Nature Switzerland (#), (Advances in Intelligent Systems and Computing, 831), s. 138--149, ISBN: 9783319972855
Kod: MOR-W1 BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.1007/978-3-319-97286-2_13
Cytowania wg WOS: 5 [08-07-2024],
[WZCZ-20350] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[5.8] [0.29]
4. The influence of implantation on mechanical degradation of the nanotubular oxide layer on titanium screws, 2018, Katarzyna Arkusz , W: Innovations in Biomedical Engineering, 2018 / eds. M. Gzik, E. Tkacz, Z. Paszenda, E. Piętka, Cham: Springer International Publishing (#), (Advances in Intelligent Systems and Computing, 623), s. 339--347, ISBN: 9783319700625
Kod: MOR-W1 BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.1007/978-3-319-70063-2_36
Cytowania wg WOS: 2 [08-07-2024],
[WZCZ-19478] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[20] [1]
5. Dysfunkcje układu narządu ruchu człowieka spowodowane obciążeniami impulsowymi, 2017, Romuald Będziński , Katarzyna Arkusz , Tomasz Klekiel , Agnieszka Mackiewicz , Monika Ratajczak , Karolina Winiarczyk , W: Bezpieczeństwo wojsk w aspekcie zagrożeń technicznych i medycznych wynikających z użycia improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED), 2017 / red. nauk. A. Chciałowski, G. Gielerak, J. Małachowski, Warszawa: Wojskowy Instytut Medyczny, s. 219--249, ISBN: 9788394847708 https://wim.mil.pl/nauka/dzialalnosc-wydawnicza/3433-bezpieczenstwo-wojsk-w-aspekcie-zagrozen-technicznych
Kod: MOR-INNE BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-19868] [data modyf. 28-06-2021 12:19]
[0.83] [0.17]
6. Inżynieria Biomedyczna na Uniwersytecie Zielonogórskim, 2013, Elżbieta Krasicka-Cydzik , Romuald Będziński , Tomasz Klekiel , Izabela Głazowska , Krzysztof Białas-Heltowski , Agnieszka Kaczmarek-Pawelska , Katarzyna Arkusz , C. Olech-Klonecki , Agnieszka Mackiewicz , Marta Nycz , Ewa Paradowska , Agnieszka Kierzkowska , W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna: XVIII krajowa konferencja naukowa, 2013 , Gdańsk: Politechnika Gdańska, s. 69, ISBN: 9788360779224
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-18864] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)
1. Encrustation of the ureteral double-J Stents made of styrene/ethylene/butylene and polyurethane before and after implantation, 2022, Adam Haliński , Kamila Pasik , Andrzej Haliński , Paweł Haliński , Alberto Trinchieri , Noor Buchholz , Katarzyna Arkusz , Acta of Bioengineering and Biomechanics, Vol. 24, no. 2, 109--117, ISSN: 1509-409X, bibliogr. fot. wykr. https://www.actabio.pwr.wroc.pl/
Słowa kluczowe: DJ catheter, SEM observation, encrustation, stone disease, urologic surgical procedure, young's modulus
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 100) DOI: 10.37190/ABB-02002-2021-02
Cytowania wg WOS: 0 [24-06-2024], JIF: 1.000
logo_pubmed [23-05-2024]
[AWCZ-33553] [data modyf. 09-04-2024 09:35]
[100] [1]
2. Evaluation of bioflm formation on acrylic resins used to fabricate dental temporary restorations with the use of 3D printing technology, 2022, Justyna Mazurek-Popczyk , Adam Nowicki , Katarzyna Arkusz , Łukasz Pałka , Anna Zimoch-Korzycka , Katarzyna Baldy-Chudzik , BMC Oral Health, Vol. 22, Article no. 442, 1--12, ISSN: 1472-6831, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: 3D printing technology, Acrylate resins, Bioflm, Provisional restorations
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 100) DOI: 10.1186/s12903-022-02488-5
Cytowania wg WOS: 9 [08-07-2024], JIF: 2.900
logo_pubmed [22-05-2024]
Open Access: Licence: CC-BY, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AFTER_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 13-10-2022
[AWCZ-33468] [data modyf. 20-10-2022 10:05]
[100] [1]
3. Numerical Analyses of Fracture Mechanism of the Pelvic Ring during Side-Impact Load, 2022, Tomasz Klekiel , Katarzyna Arkusz , Grzegorz Sławiński , Piotr Malesa , Romuald Będziński , Materials, Vol. 15, iss. 16, 1--16, ISSN: 1996-1944, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Johnson-Cook material model, LS-DYNA, bone structure, fracture bone mechanism, impact load, pelvic
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 140) DOI: 10.3390/ma15165734
Cytowania wg WOS: 1 [24-06-2024], JIF: 3.400
logo_pubmed [22-05-2024]
Open Access: Licence: CC-BY, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AFTER_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 19-06-2022
[AWCZ-33426] [data modyf. 30-09-2022 09:41]
[46.67] [0.33]
4. Personalized, 3D-printed fracture fixation plates versus commonly used orthopaedic implant materials-biomaterials characteristics and bacterial biofilm formation, 2022, Justyna Mazurek-Popczyk , Lukasz Palka , Katarzyna Arkusz , Bartosz Dalewski , Katarzyna Baldy-Chudzik , Injury, Vol. 53, iss. 3, 938--946, ISSN: 0020-1383, eISSN: 1572-3461, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: 3D printing, Biofilm, Biomaterials, Fracture fixation devices, Implant infections, Orthopedic implants, Patient-specific implants
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 100) DOI: 10.1016/j.injury.2021.12.020
Cytowania wg WOS: 11 [08-07-2024], JIF: 2.500
logo_pubmed [22-05-2024]
[AWCZ-32738] [data modyf. 13-12-2022 11:03]
[100] [1]
5. Electrochemical stability of TiO2 nanotubes deposited with silver and gold nanoparticles in aqueous environment, 2021, Katarzyna Arkusz , Marta Nycz , Ewa Paradowska , Dorota G. Pijanowska , Environmental Nanotechnology, Monitoring and Management, Vol. 15, 1--12, eISSN: 2215-1532, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Gold nanoparticles, Silver nanoparticles, Stability, Titanium nanotubes
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 140) DOI: 10.1016/j.enmm.2020.100401
[AWCZ-25931] [data modyf. 07-10-2021 12:49]
[140] [1]
6. Electrodes Based on a Titanium Dioxide Nanotube-Spherical Silver Nanoparticle Composite for Sensing of Proteins, 2021, Marta Nycz , Katarzyna Arkusz , Dorota Genowefa Pijanowska , ACS Biomaterial Science and Engineering, Vol. 7, iss. 1, 105--113, eISSN: 2373-9878, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: albumin, electrochemical impedance spectroscopy, electrodeposition, silver nanoparticles (AgNPs), sputter deposition, titanium dioxide (TiO2), titanium dioxide nanotubes (TNTs)
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 140) DOI: 10.1021/acsbiomaterials.0c01207
Cytowania wg WOS: 5 [01-07-2024], JIF: 5.395
logo_pubmed [24-05-2024]
[AWCZ-26181] [data modyf. 11-07-2022 12:48]
[140] [1]
7. Fabrication of Electrochemical Biosensor Based on Titanium Dioxide Nanotubes and Silver Nanoparticles for Heat ShockProtein 70 Detection, 2021, Marta Nycz , Katarzyna Arkusz , Dorota G. Pijanowska , Materials, Vol. 14, iss. 13, 1--18, ISSN: 1996-1944, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: cyclic voltammetry, electrochemical impedance spectroscopy, electrodeposition, heat shock protein 70 (HSP70), silver nanoparticles (AgNPs)
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 140) DOI: 10.3390/ma14133767
Cytowania wg WOS: 23 [08-07-2024], JIF: 3.748
logo_pubmed [23-05-2024]
Open Access: Licence: CC-BY, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AFTER_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 05-07-2021
[AWCZ-32060] [data modyf. 29-06-2022 14:48]
[140] [1]
8. Surface analysis of ureteral stent before and after implantation in the bodies of child patients, 2021, Katarzyna Arkusz , Kamila Pasik , Andrzej Haliński , Adam Haliński , Urolithiasis, Vol. 49, 83--92, ISSN: 2194-7228, eISSN: 2194-7236, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Kidney stone, Mechanical strength, Scanning electron microscopy, Ureteral stent, Ureterorenoscopic-lithotripsy procedure
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 100) DOI: 10.1007/s00240-020-01211-9
Cytowania wg WOS: 26 [08-07-2024], JIF: 2.861
logo_pubmed [24-05-2024]
Open Access: Licence: CC-BY, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AT_PUBLICATION, Text version: OTHER, Date of publication: 09-09-2020
[AWCZ-25628] [data modyf. 28-06-2022 13:10]
[100] [1]
9. The Affinity for Dialysate Species of Thermally Modified Titania Nanotubes Under Static and Dynamic Conditions, 2021, Aleksandra Jędrzejewska , Kamila Pasik , Marta Nycz , Katarzyna Arkusz , Acta of Bioengineering and Biomechanics, Vol. 23, no. 4, 1--21, ISSN: 1509-409X, bibliogr. rys. tab. wykr. summ. http://www.actabio.pwr.wroc.pl/
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 100)
JIF: 1.238
[AWCZ-32668] [data modyf. 01-07-2022 11:17]
[100] [1]
10. Comparison of Gold Nanoparticles Deposition Methods and Their Influence on Electrochemical and Adsorption Properties of Titanium Dioxide Nanotubes, 2020, Ewa Paradowska , Katarzyna Arkusz , Dorota G. Pijanowska , Materials, Vol. 13, iss. 19, 1--20, ISSN: 1996-1944, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: bovine serum albumin adsorption, chronoamperometry, cyclic voltammetry, electrochemical characteristic, gold nanoparticles, titanium dioxide nanotubes
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 140) DOI: 10.3390/ma13194269
Cytowania wg WOS: 19 [24-06-2024], JIF: 3.623
logo_pubmed [23-05-2024]
Open Access: Licence: CC-BY, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AFTER_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 25-09-2020
[AWCZ-25671] [data modyf. 29-04-2022 09:25]
[140] [1]
11. Electrochemical Evaluation of the Compact and Nanotubular Oxide Layer Destruction under Ex Vivo Ti6Al4V ELI Transpedicular Screw Implantation, 2020, Katarzyna Arkusz , Marta Nycz , Ewa Paradowska , Materials, Vol. 13, no. 1, 1--16, ISSN: 1996-1944, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: ex vivo implantation, microrupture, titania nanotubes, transpedicular screw
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 140) DOI: 10.3390/ma13010176
Cytowania wg WOS: 15 [08-07-2024], JIF: 3.623
logo_pubmed [23-05-2024]
Open Access: Licence: CC-BY, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AFTER_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 01-01-2020
[AWCZ-24820] [data modyf. 29-04-2022 09:25]
[140] [1]
12. Evaluation of the Antibacterial Activity of Ag- and Au-Nanoparticles Loaded TiO2 Nanotubes, 2020, Katarzyna Arkusz , Ewa Paradowska , Marta Nycz , Justyna Mazurek-Popczyk , Katarzyna Baldy-Chudzik , Journal of Biomedical Nanotechnology, Vol. 16, no. 9, 1416--1425, ISSN: 1550-7033, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: antibacterial properties, gold nanoparticles, silver nanoparticles, titanium nanotubes, wettability
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 100) DOI: 10.1166/jbn.2020.2979
Cytowania wg WOS: 13 [08-07-2024], JIF: 4.099
logo_pubmed [22-05-2024]
[AWCZ-26066] [data modyf. 04-05-2022 09:20]
[100] [1]
13. Impedimetric Detection of Femtomolar Levels of Interleukin6, Interleukin 8, and Tumor Necrosis Factor Alpha Based on Thermally Modified Nanotubular Titanium Dioxide Arrays, 2020, Katarzyna Arkusz , Ewa Paradowska , Nanomaterials, Vol. 10, iss. 12, 1--18, eISSN: 2079-4991, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: electrochemical impedance spectroscopy, immunosensor, interleukin 6, interleukin 8, titanium dioxide nanotubes, tumor necrosis factor
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 70) DOI: 10.3390/nano10122399
Cytowania wg WOS: 11 [08-07-2024], JIF: 5.076
logo_pubmed [22-05-2024]
Open Access: Licence: CC-BY, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AFTER_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 30-11-2020
[AWCZ-25880] [data modyf. 05-05-2022 11:34]
[49.5] [0.71]
14. Influence of geometry and annealing temperature in argon atmosphere of TiO2 nanotubes on their electrochemical properties, 2020, Marta Nycz , Ewa Paradowska , Katarzyna Arkusz , Dorota Genowefa Pijanowska , Acta of Bioengineering and Biomechanics, Vol. 22, no. 1, 165--177, ISSN: 1509-409X, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: annealing, thermal modification, titanium dioxide (TiO2), titanium nanotubes (TNT)
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 100) DOI: 10.37190/ABB-01479-2019-03
Cytowania wg WOS: 13 [01-07-2024], JIF: 1.073
logo_pubmed [24-05-2024]
[AWCZ-25359] [data modyf. 21-07-2022 12:24]
[100] [1]
15. Susceptibility to biofilm formation on 3D-printedtitanium fixation plates used in the mandible: apreliminary study, 2020, Łukasz Pałka , Justyna Mazurek-Popczyk , Katarzyna Arkusz , Katarzyna Baldy-Chudzik , Journal of Oral Microbiology, Vol. 12, issue 1, 1--12, ISSN: 2000-2297, bibliogr. il. tab. summ.
Słowa kluczowe: 3D printing, Fixation plate, bacterial contamination, biofilm formation, surface topography
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 100) DOI: 10.1080/20002297.2020.1838164
Cytowania wg WOS: 17 [01-07-2024], JIF: 5.474
logo_pubmed [24-05-2024]
[AWCZ-25769] [data modyf. 05-05-2022 12:56]
[100] [1]
16. Influence of energy absorbers on Malgaigne fracture mechanism in lumbar-pelvic system under vertical impact load, 2019, Katarzyna Arkusz , Tomasz Klekiel , Grzegorz Sławiński , Romuald Będziński , Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering, 1--11, ISSN: 1025-5842, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Finite element analysis, Malgaigne fracture, pelvis fracture, vertical load
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 70) DOI: 10.1080/10255842.2018.1553238
Cytowania wg WOS: 17 [01-07-2024], JIF: 1.502
logo_pubmed [22-05-2024]
[AWCZ-23506] [data modyf. 05-07-2022 10:58]
[20.21] [0.29]
17. Influence of the Silver Nanoparticles (AgNPs) Formation Conditions onto Titanium Dioxide (TiO2) Nanotubes Based Electrodes on Their Impedimetric Response, 2019, Marta Nycz , Katarzyna Arkusz , Dorota G. Pijanowska , Nanomaterials, Vol. 9, iss. 8, 1--16, eISSN: 2079-4991, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: electrochemical impedance spectroscopy, silver nanoparticles (AgNPs), sputter deposition, titanium dioxide (TiO2), titanium nanotubes (TNT)
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 70) DOI: 10.3390/nano9081072
Cytowania wg WOS: 27 [08-07-2024], JIF: 4.324
logo_pubmed [24-05-2024]
Open Access: Licence: CC-BY, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AFTER_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 21-07-2019
[AWCZ-24280] [data modyf. 13-06-2022 13:29]
[40.41] [0.58]
18. The Influence of the Parameters of a Gold Nanoparticle Deposition Method on Titanium Dioxide Nanotubes, Their Electrochemical Response, and Protein Adsorption, 2019, Ewa Paradowska , Katarzyna Arkusz , Dorota G. Pijanowska , Biosensors, Vol. 9, no. 4, 1--17, ISSN: 2079-6374,
Słowa kluczowe: cyclic voltammetry, deposition process, electrochemical characteristics, gold nanoparticles, protein adsorption, titanium dioxide nanotubes
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 70) DOI: 10.3390/bios9040138
Cytowania wg WOS: 12 [01-07-2024], JIF: 3.240
logo_pubmed [22-05-2024]
Open Access: Licence: CC-BY, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AFTER_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 20-11-2019
[AWCZ-24631] [data modyf. 05-07-2022 13:58]
[40.41] [0.58]
19. Influence of Thermal Modification and Morphology of TiO2 Nanotubes on Their Electrochemical Properties for Biosensors Applications, 2018, Katarzyna Arkusz , Ewa Paradowska , Marta Nycz , Elżbieta Krasicka-Cydzik , JOURNAL OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY, Vol. 18, 3713--3721, ISSN: 1533-4880, eISSN: 1533-4899, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Biosensing, Thermal Modification, TiO2 Nanotubes (TNT)
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.1166/jnn.2018.14685
Cytowania wg WOS: 20 [03-06-2024], JIF: 1.093
logo_pubmed [22-05-2024]
[AWCZ-21763] [data modyf. 04-07-2022 14:23]
[10] [0.5]
20. Surface analysis of long-term hemodialysis catheters made of carbothane (poly(carbonate)urethane) before and after implantation in the patients' bodies, 2018, Marta Nycz , Ewa Paradowska , Katarzyna Arkusz , Bartosz Kudliński , Elżbieta Krasicka-Cydzik , Acta of Bioengineering and Biomechanics, Vol. 20, no. 2, 47--53, ISSN: 1509-409X, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Catheter-tissue contact, atomic force microscopy, film, scanning electron microscopy, surface roughness
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 15) DOI: 10.5277/ABB-01075-2017-02
Cytowania wg WOS: 6 [03-06-2024], JIF: 1.112
logo_pubmed [24-05-2024]
[AWCZ-22976] [data modyf. 25-01-2023 09:26]
[3] [0.2]
21. The effect of phosphates and fluorides, included in TiO2 nanotube layers, on the performance of hydrogen peroxide detection, 2018, Katarzyna Arkusz , Elżbieta Krasicka-Cydzik , Archives of Metallurgy and Materials, Vol. 63, no. 2, 765--772, ISSN: 1733-3490, eISSN: 2300-1909, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: biosensor, hydrogen peroxide, thermal modification, titania nanotubes
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 30) DOI: 10.24425/122402
Cytowania wg WOS: 13 [01-07-2024], JIF: 0.697
[AWCZ-22727] [data modyf. 23-06-2022 13:28]
[30] [1]
22. The influence of osteoporotic bone structures of the pelvic-hip complex on stress distribution under impact load, 2018, Katarzyna Arkusz , Tomasz Klekiel , Tadeusz Marian Niezgoda , Romuald Będziński , Acta of Bioengineering and Biomechanics, Vol. 20, no. 1, 29--38, ISSN: 1509-409X, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: bone mineral density (BMD), finite element analysis (FEA), osteoporosis, pelvic-hip complex (PHC)
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 15) DOI: 10.5277/ABB-00882-2017-02
Cytowania wg WOS: 17 [17-06-2024], JIF: 1.112
logo_pubmed [23-05-2024]
[AWCZ-22666] [data modyf. 01-07-2022 11:18]
[3.75] [0.25]
23. Wpływ nanocząstek srebra na ścieralność szkliwa ludzkich zębów, 2018, Karolina Marcinowicz , Katarzyna Arkusz , Acta Bio-Optica et Informatica Medica, Inżynieria Biomedyczna, Vol. 24, nr 1, 8--17, ISSN: 1234-5563, bibliogr. rys. tab. wykr. https://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-3be11256-cb62-492d-8a3e-ceebb29471cd
Słowa kluczowe: Electrochemical Impedance Spectroscopy, elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna, enamel abrasion, human teeth, ludzkie zęby, nanocząsteczki srebra, silver nanoparticles, ścieralność szkliwa
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 12)
[AWCZ-23414] [data modyf. 10-05-2021 13:10]
[6] [0.5]
24. Oznaczanie czynnika martwicy nowotworów (TNF\alfa) za pomocą mikrowagi kwarcowej, 2016, Katarzyna Arkusz , Acta Bio-Optica et Informatica Medica, Inżynieria Biomedyczna, Vol. 22, nr 3, 113--120, ISSN: 1234-5563, bibliogr. rys. tab. wykr.
Słowa kluczowe: czynnik martwicy nowotworów (TNF\alfa), electrochemical quartz microbalance (EQCM), elektrochemiczna mikrowaga kwarcowa (EQCM), mmunosensor, tumor necrosis factor (TNF\alfa)
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 12)
[AWCZ-20782] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
25. Elektrochemiczna detekcja interleukiny-6 na podłożu nanotubularnym ditlenku tytanu = Electrochemical detection method for interleukin-6 on titania nanotube platforms, 2014, Katarzyna Arkusz , Marta Nycz , Ewa Paradowska , Elżbieta Krasicka-Cydzik , Engineering of Biomaterials / Inżynieria Biomateriałów, Vol. 17, no. 125, 21--29, ISSN: 1429-7248, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: IL-6, biosensor elektrochemiczny, electrochemical biosensor, nanorurki ditlenku tytanu, titania nanotubes
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 7)
[AWCZ-18916] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
26. Model matematyczny do wyznaczania parametrów formowania nanorurek TiO2 podczas anodowania = A mathematical model for selection of formation parameters of TiO2 nanotube by anodizing, 2012, Elżbieta Krasicka-Cydzik , Katarzyna Arkusz , Agnieszka Kaczmarek-Pawelska , Engineering of Biomaterials / Inżynieria Biomateriałów, Vol. 15, no. 114, 34--40, ISSN: 1429-7248, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: anodizing, ethylene glycol, glicerol, glikol etylenowy, glycerol, mathematical model, model matematyczny, nanorurki z tlenku tytanu, titania nanotubes
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 7)
[AWCZ-16923] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
27. Wykrywanie antygenu CA 15.3 metodami elektrochemicznymi na podłożu Ti/TiO2, 2012, Joanna Filik , Karolina Cyran , Justyna Skóra , Agnieszka Kaczmarek-Pawelska , Katarzyna Arkusz , Elżbieta Krasicka-Cydzik , Inżynieria Biomedyczna, Vol. 18, no 2, 134--138, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: biosensor, impedance spectroscopy, marker nowotworowy, spektroskopia impedancyjna, tumor marker, voltammetry, woltamperometria
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 4)
[AWCZ-16622] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
28. Role of phosphates in improvement of surface layer on titanium alloys for medical applications, 2011, Elżbieta Krasicka-Cydzik , Agnieszka Kaczmarek-Pawelska , Katarzyna Arkusz , Inżynieria Materiałowa, R. 32, nr 4, 485--489, ISSN: 0208-6247, eISSN: 2449-9889, bibliogr. rys. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 7)
[AWCZ-16071] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
29. Wykorzystanie elektrochemicznej dezaktywacji kompleksów cyklamu z niklem przez lizozym w czujniku wirusa HIV, 2010, Katarzyna Arkusz , Hetal Kiran Patel , Vasant Kumar , Elżbieta Krasicka-Cydzik , Inżynieria Biomedyczna, Vol. 16, no 2, 63--65, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 6)
[AWCZ-14857] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
30. Jak rekrutować najlepszych kandydatów na studia? = How to recruit the best candidates for studies?, 2008, Katarzyna Arkusz , Inżynieria Biomedyczna, Vol. 14, no 3, 81--83, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: enrolment, foreign languague, interview, język obcy, matura, rekrutacja, rozmowa kwalifikacyjna, secondary-school leaving examination
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. [?])
[AWCZ-16072] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
5. Materiały konferencyjne (KONF)
1. Conditions for effective disinfection with UV-C radiation, 2022, Aleksander Bączyk , Kamila Pasik , Katarzyna Arkusz , Tomasz Klekiel , W: HealthTech Innovation Confernece - HTIC 2022, Zabrze, Polska, -: Politechnika Śląska, 2022, s. 1--1, https://www.polsl.pl/rib/htic-22/
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-24112] [data modyf. 22-02-2023 09:22]
2. Ewaluacja skuteczności bakterio- i wirusobójczej lamp UV-C, 2022, Aleksander Bączyk , Tomasz Klekiel , Katarzyna Arkusz , Waldemar Woźniak , Wojciech Stryjski , W: May's Meeting of Young Biomechanics named of prof. Dagmara Tejszerska, Wisła, Polska, -, 2022, s. 1--1, https://biomechanik.pl/
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-24113] [data modyf. 22-02-2023 09:30]
3. Corrosive and antibacterial properties of titanium nanotubes surface-modified thermally and with silver nanoparticles, 2021, Katarzyna Arkusz , Marta Nycz , Ewa Paradowska , Dorota G. Pijanowska , W: XXII Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering - PCBBE: Abstract Book, Warsaw, Polska, Warsaw: Committee of Biocybernetics and Biomedical Engineering of the Polish Academy of Sciences, 2021, s. 30, https://pcbbe.ibib.waw.pl/
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-23808] [data modyf. 14-10-2021 16:05]
4. Understanding of electrochemical stability of TiO2 nanotubes deposited with silver and gold nanoparticles in aqueous environment, 2021, Katarzyna Arkusz , W: 19th International Conference and Exhibition on Materials Science and Chemistry & 34th International Conference on Nanomaterials and Nanotechnology: Webinar, on-line, -, -: --, 2021, Bioceramics Development and Applications, Vol. 11, s. 1, https://www.hilarispublisher.com/bioceramics-development-applications/archive.html
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-23813] [data modyf. 15-10-2021 15:41]
5. Pelvic Vertical Shear Fractures: The Damping Properties of Ligaments Depending on the Velocity of Vertical Impact Load, 2018, Katarzyna Arkusz , Tomasz Klekiel , Grzegorz Sławiński , Romuald Będziński , W: Computational Technologies in Engineering - TKI' 2018: Proceedings of the 15th Conference on Computational Technologies in Engineering, Jora Wielka, Polska, New York: AIP Publishing, 2019, AIP Conference Proceedings, Vol. 2078, s. 1--6, ISBN: 9780735418066,
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15) DOI: 10.1063/1.5092080
Cytowania wg WOS: 2 [01-07-2024],
[KONF-23401] [data modyf. 01-10-2021 16:50]
[3.75] [0.25]
6. Właściwości antybakteryjne nanorurek ditlenku tytanu modyfikowanych nanocząstkami srebra, 2019, Katarzyna Arkusz , Marta Nycz , Ewa Paradowska , Karolina Marcinowicz , W: II Ogólnopolska Konferencja Naukowa IMPLANTY 2019: ",Nowoczesna implantologia - dylematy inadzieje" : Książka abstraktów, Gdańsk, Polska, Gdańsk: Wydaw. Politechniki Gdańskiej, 2019, s. 1, ISBN: 9788388579486, www.mech.pg.edu.pl/konferencja-implanty/implanty-2019
Słowa kluczowe: nanocząstki srebra, nanorurki ditlenku tytanu, testy antybakteryjne
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-23812] [data modyf. 28-06-2021 09:57]
7. Wpływ metod osadzania nanocząsteczek złota na właściwości elektrochemiczne podłoża nanorurek ditlenku tytanu, 2019, Ewa Paradowska , Marta Nycz , Katarzyna Arkusz , Dorota G. Pijanowska , W: IX Krajowa Konferencja Nanotechnologii - NANO 2019: książka streszczeń, Wrocław, Polska, Wrocław: Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2019, s. 78, ISBN: 97883749309108, https://wzmin.pwr.edu.pl/nano2019
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-23508] [data modyf. 12-10-2021 14:30]
8. Wpływ nanocząsteczek srebra na charakterystykę elektrochemiczną elektrod na bazie nanorurek ditlenku tytanu, 2019, Marta Nycz , Ewa Paradowska , Katarzyna Arkusz , Dorota G. Pijanowska , W: IX Krajowa Konferencja Nanotechnologii - NANO 2019: książka streszczeń, Wrocław, Polska, Wrocław: Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2019, s. 77, ISBN: 97883749309108, https://wzmin.pwr.edu.pl/nano2019
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-23509] [data modyf. 12-10-2021 14:30]
9. Impedimetric method to monitor biological layer formation on central venous catheters for hemodialysis made of carbothane, 2018, Ewa Paradowska , Marta Nycz , Katarzyna Arkusz , B. Kudliński , Elżbieta Krasicka-Cydzik , W: International Conference of the Polish Society of Biomechanics - BIOMECHANICS 2018: abstracts book, Zielona Góra, Polska, Zielona Góra: University of Zielona Góra, Department of Mechanical Engineering, Division of Biomedical Engineering, 2018, s. 167--168, ISBN: 9788395183300, http://www.biomechanics2018.wm.uz.zgora.pl/
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-23155] [data modyf. 13-10-2021 13:56]
10. Numerical Analysis of Fracture Mechanism of Pelvic Ring During Side Impact Load, 2018, Tomasz Klekiel , Katarzyna Arkusz , Romuald Będziński , W: 41<sup>st</sup> Solid Mechanics Conference: book of abstracts, Warsaw, Polska, Warsaw: Institute of Fundamental Technological Research, Polish Academy of Sciences, 2018, s. 316--317, ISBN: 9788365550132, http://solmech2018.ippt.pan.pl/
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-23149] [data modyf. 15-10-2021 12:45]
11. Prediction of the segmental pelvic ring fractures under impact loadings during car crash, 2018, Tomasz Klekiel , Katarzyna Arkusz , Grzegorz Sławiński , Romuald Będziński , W: International Conference of the Polish Society of Biomechanics - BIOMECHANICS 2018: abstracts book, Zielona Góra, Polska, Zielona Góra: University of Zielona Góra, Department of Mechanical Engineering, Division of Biomedical Engineering, 2018, s. 111, ISBN: 9788395183300, http://www.biomechanics2018.wm.uz.zgora.pl/
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-23152] [data modyf. 13-10-2021 13:56]
12. Charakterystyka elektrochemiczna kompozytu nanorurki ditlenku tytanu/grafen monowarstwowy, 2017, Aleksandra Jędrzejewska , Adrianna Kawulska , Beata Nowacka , Katarzyna Arkusz , W: Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych: VIII sympozjum, Wrocław, Polska, Wrocław: Oddział Polskiej Akademii Nauk, 2017, s. 40--41, ISBN: 9788394271459, http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4104564&fromLocationLink=false&theme=nukat
Słowa kluczowe: elektrochemia, grafen, nanorurki TiO2
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-22652] [data modyf. 08-03-2022 11:05]
13. The method for numerical analysis of the damping properties of lumbar dises during high impact loads, 2017, Tomasz Klekiel , Katarzyna Arkusz , Grzegorz Sławiński , Romuald Będziński , W: 22<sup>nd</sup> International Conference on Computer Methods in Mechanics - CMM 2017: short papers, Lublin, Polska, Lublin: Departament of structural Mechanics, Lublin University of Technology, 2017, s. 1--2, ISBN: 9788379472642, http://cmm2017.pollub.pl/
Słowa kluczowe: Finite Element Analysis, damping properties, high impact load, lumbar disc
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-22824] [data modyf. 11-10-2021 11:42]
14. The numerical analysis of the damping properties of soft tissue and bone elements in lumbar pelvic complex under impact load, 2017, Katarzyna Arkusz , Tomasz Klekiel , Grzegorz Sławiński , Romuald Będziński , W: 20th Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering: abstract book, Kraków, Polska, Kraków: AGH University of Science and Technology, 2017, s. 1, ISBN: 9788394889807, http://www.pcbbe.agh.edu.pl/
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-22925] [data modyf. 08-10-2021 17:39]
15. Biomedical Engineering at University of Zielona Gora - Biomechanics and Biomaterials in Medicine, 2016, Katarzyna Arkusz , Agnieszka Kaczmarek-Pawelska , W: Bioinnovation International Summit 2016: conference guide & abstract book, Gdańsk, Polska, [B. m.], 2016, s. 29,
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-22924] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
16. The influence of osteoporotic bone structures of the lumbo-pelvic-hip complex on stress distribution under impact load, 2016, Katarzyna Arkusz , Tomasz Klekiel , Ewa Paradowska , Tadeusz Niezgoda , Romuald Będziński , W: International Conference of the Polish Society of Biomechanics - BIOMECHANICS 2016: abstracts, Biała Podlaska, Polska, Biała Podlaska: Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw, College University in Biała Podlaska, 2016, s. 37--38, ISBN: 9788361509394,
Słowa kluczowe: Bone Mineral Density (BMD), Finite Element Analysis, osteoporosis, pelvis
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-22239] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
17. Direct immobilization of human cytokine antibodies on TiO2 nanotubes array, 2015, Katarzyna Arkusz , Elżbieta Krasicka-Cydzik , W: International Conference Cybernetic Modelling of Biological Systems - MCSB 2015: abstracts, Kraków, Polska, [B. m.]: [B. w.], 2015, Bio-Algorithms and Med Systems, 2015, Vol. 11, s. 6,
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0) DOI: 10.1515/bams-2015-0011
Cytowania wg WOS: 0 [08-07-2024],
[KONF-21907] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
18. Nanorurki Ti/TiO2 jako platforma elektrochemicznych biosensorów do oznaczania wybranych biomarkerów, 2015, Katarzyna Arkusz , W: XXXI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej: od profilaktyki do sukcesu sportowego, Zielona Góra, Polska, [B. m.]: [B. w.], 2015, s. 1,
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-21908] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
19. Nanotubularne podłoże Ti/TiO2 i jego zastosowanie w biosensingu, 2015, Katarzyna Arkusz , Elżbieta Krasicka-Cydzik , W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna: XIX krajowa konferencja naukowa, Warszawa, Polska, [B. m.]: [B. w.], 2015, s. 45,
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-21945] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
20. O przyczynach powstawania biofilmu w długoterminowych cewnikach hemodializacyjnych, 2015, Marta Nycz , Ewa Paradowska , Katarzyna Arkusz , Bartosz Kudliński , Elżbieta Krasicka-Cydzik , W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna: XIX krajowa konferencja naukowa, Warszawa, Polska, [B. m.]: [B. w.], 2015, s. 211,
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-21947] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
21. Platforma immunosensora do bezpośredniej detekcji kompleksów antygen-przeciwciało na podłożu Ti/TiO2, 2015, Katarzyna Arkusz , Elżbieta Krasicka-Cydzik , W: Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych: VI sympozjum, Wrocław, Polska, Wrocław: Oddział Polskiej Akademii Nauk, 2015, s. 11--12, ISBN: 9788393420483,
Słowa kluczowe: biosensor, cytokiny, nanorurki ditlenku tytanu
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-21776] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
22. Ti/TiO2 nanotube platform for the electrochemical detection of tumor necrosis factor (TNF\alfa), 2015, Katarzyna Arkusz , Elżbieta Krasicka-Cydzik , W: Central European Conference on Regenerative Medicine - CECRM 2015, Bydgoszcz, Polska, Bydgoszcz: Association for the Development of Regenerative Medicine "Aksolot", 2015, s. 1,
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-21911] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
23. Wpływ past wybielających na ścieralność szkliwa ludzkich zębów, 2015, Aleksandra Gular , Katarzyna Arkusz , Elżbieta Krasicka-Cydzik , W: Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych: VI sympozjum, Wrocław, Polska, Wrocław: Oddział Polskiej Akademii Nauk, 2015, s. 37--38, ISBN: 9788393420483,
Słowa kluczowe: elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna (EIS), pasty wybielające, ścieralność szkliwa ludzkich zębów
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-21777] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
24. Impedancyjna metoda detekcji antygenu IL-8 na podłożu nanostrukturalnym TiO2, 2013, Katarzyna Arkusz , Elżbieta Krasicka-Cydzik , W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna: XVIII krajowa konferencja naukowa, Gdańsk, Polska, Gdańsk: Politechnika Gdańska, 2013, s. 1--6, ISBN: 9788360779224,
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-21248] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
25. Inżynieria Biomedyczna na Uniwersytecie Zielonogórskim, 2013, Elżbieta Krasicka-Cydzik , Romuald Będziński , Tomasz Klekiel , Izabela Głazowska , Krzysztof Białas-Heltowski , Agnieszka Kaczmarek-Pawelska , Katarzyna Arkusz , C. Olech-Klonecki , Agnieszka Mackiewicz , Marta Nycz , Ewa Paradowska , Agnieszka Kierzkowska , W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna: XVIII krajowa konferencja naukowa, Gdańsk, Polska, Gdańsk: Politechnika Gdańska, 2013, s. 69, ISBN: 9788360779224,
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-21250] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
26. Ti/TiO2 nanotubes as platforms for electrochemical biosensors: detection of selected biomarkers, 2013, Katarzyna Arkusz , Elżbieta Krasicka-Cydzik , W: Innovative technologies in biomedicine, Kraków, Polska, [B. m.]: [brak wydawcy], 2013, s. 39,
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-21251] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
27. Impedimetric biosensor for breast cancer biomarker based on TiO2 nanotube electrode, 2012, Katarzyna Arkusz , Agnieszka Kaczmarek-Pawelska , Justyna Skóra , Joanna Filik , Karolina Cyran , Elżbieta Krasicka-Cydzik , W: 63rd Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry: electrochemistry for advanced materials, technologies and instrumentation, Prague, Czechy, Lausanne: International Society of Electrochemistry, 2012, s. [abstr.] CD-ROM,
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-20446] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
28. Vanadium oxide rich nanotubes on both phases of anodized Ti6AlV alloy, 2012, Agnieszka Kaczmarek-Pawelska , Katarzyna Arkusz , Elżbieta Krasicka-Cydzik , W: 63rd Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry: electrochemistry for advanced materials, technologies and instrumentation, Prague, Czechy, Lausanne: International Society of Electrochemistry, 2012, s. [abstr.] CD-ROM,
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-20447] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
29. Anodowanie implantowych stopów tytanu w roztworach glicerolu, 2011, Agnieszka Kaczmarek-Pawelska , Katarzyna Arkusz , Elżbieta Krasicka-Cydzik , W: NANOTECHNOLOGIA.PL: nano dla zdrowia i urody : wydarzenie towarzyszące E-MRS 2011 Fall Meeting, Warszawa, Polska, [Warszawa]: [brak wydawcy], 2011, s. 11--122 [abstr.], - [sesja posterowa]
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-20193] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
30. The comparison of immobilization for glucose oxidase and horseradish peroxidase on titania nanotube surface, 2011, Katarzyna Arkusz , Agnieszka Kaczmarek-Pawelska , Jowita Loin , Elżbieta Krasicka-Cydzik , W: Surface Modification for Chemical and Biochemical Sensing - SMCBS 2011: 5th international workshop, Łochów, Polska, Warszawa: [brak wydawcy], 2011, s. 62--64 [abstr.], ISBN: 8389585324,
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-20192] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
31. Biosensor for the detection of HIV based on the analogy of the Lysozyme and CXCR4 receptor, 2010, Katarzyna Arkusz , Hetal Kiran Patel , Vasant Kumar , Elżbieta Krasicka-Cydzik , W: "From biotechnology to environment protection" - interdisciplinary meeting of young naturalists: 5th international conference, Zielona Góra, Polska, [B. m.]: [brak wydawcy], 2010, s. 4 [abstr.],
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-19856] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)
1. Biomechanics in Medicine and Biology Proceedings of the International Conference of the Polish Society of Biomechanics, 2019, / (Red.) Katarzyna Arkusz , Romuald Będziński , Tomasz Klekiel , Szczepan Piszczatowski , .- Cham: Springer Nature Switzerland (#), 2019, s. 296.- ISBN: 9783319972855
Kod: RED-MON-W1 BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.1007/978-3-319-97286-2
[RED-5750] [data modyf. 23-09-2021 09:25]
[5.8] [0.29]
9. Patenty, wzory użytkowe (PAT-WZU)
1. Sposób oznaczania cytokin IL-6, IL-8 i TNF\alfa w płynie fizjologicznym, 2019, Elżbieta Krasicka-Cydzik , Katarzyna Arkusz , .- Numer: 232675.- Data zgłoszenia 03-04-2015.- Data udzielenia 15-03-2019
Kod: PAT-UPRP BibTeX (pkt. 75)
[PATWZU-1914] [data modyf. 25-06-2021 11:49]
2. Sposób oznaczania cytokin IL-6, IL-8 i TNF\alfa w płynie fizjologicznym, 2015, Elżbieta Krasicka-Cydzik , Katarzyna Arkusz , .- Numer: P.411882.- Data zgłoszenia 03-04-2015
Kod: PAT-ZGLO BibTeX (pkt. 2)
[PATWZU-1814] [data modyf. 06-04-2021 13:59]