PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr inż. Agnieszka Mackiewicz

Dyscypliny naukowe inżynieria biomedyczna; udział: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej / Katedra Inżynierii Biomedycznej
Okres 1960 - 2022
Znaleziono 40 pozycji bibliograficznych
20 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi Oznaczona kolorami punktacja za osiągnięcia dotyczy publikacji za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2021]
[A] [B] gdzie:
A - Wartość punktowa udziału jednostkowego autora
B - Udział jednostkowy autora
Pokazana punktacja bierze pod uwagę dyscyplinę podstawową współautorów.
Gwiazdka (*) przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano inną niż UZ afiliację tego autora.
Znak (#) w opisie bibliograficznym oznacza, że publikacja wydana jest przez wydawcę z listy ministerialnej lub dotyczy konferencji z listy ministerialnej.
JIF: Journal Impact Factor (dana wyświetlana tylko z poziomu LAN UZ)
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)
1. Analysis of the Degradation Process of Alginate-Based Hydrogels in Artificial Urine for Use as a Bioresorbable Material in the Treatment of Urethral Injuries, 2021, Jagoda Kurowiak , Agnieszka Kaczmarek-Pawelska , Agnieszka Mackiewicz , Romuald Będziński , W: Synthesis and Characterization of Biomedical Materials: Printed edition of the Special Issue Published in "Processes", 2021 / eds. L. A. Dobrzański, A. D. Dobrzańska-Danikiewicz, L. B. Dobrzański, J. Dobrzańska, Basel: MDPI, s. 497--507, ISBN: 9783036525235 https://www.mdpi.com/books/pdfview/book/4734 - [Przedruk z czasopisma "Processes"]
Kod: ROZ-2 BibTeX (pkt. 0) DOI: 10.3390/pr8030304
Open Access: Licence: CC-BY-NC-ND, Article mode: PUBLISHER_WEBSITE, Release time: AFTER_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 31-12-2021
[WZCZ-22510] [data modyf. 19-01-2022 12:32]
2. Alginian sodu jako biomateriał stosowany w leczeniu zwężenia cewki moczowej, 2020, Jagoda Kurowiak , Agnieszka Mackiewicz , Tomasz Klekiel , Romuald Będziński , W: Osiągnięcia, wyzwania oraz problemy nauk przyrodniczych i medycznych, 2020 / re. A. Danielewska, M. Maciąg, Lublin: Wydaw. Naukowe Tygiel sp. z o.o. (#), s. 39--53, ISBN: 9788366489400 http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:5140223&fromLocationLink=false&theme=nukat
Kod: MOR-W1 BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-21861] [data modyf. 25-08-2021 09:57]
3. Dysfunkcje układu narządu ruchu człowieka spowodowane obciążeniami impulsowymi, 2017, Romuald Będziński , Katarzyna Arkusz , Tomasz Klekiel , Agnieszka Mackiewicz , Monika Ratajczak , Karolina Winiarczyk , W: Bezpieczeństwo wojsk w aspekcie zagrożeń technicznych i medycznych wynikających z użycia improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED), 2017 / red. nauk. A. Chciałowski, G. Gielerak, J. Małachowski, Warszawa: Wojskowy Instytut Medyczny, s. 219--249, ISBN: 9788394847708 https://wim.mil.pl/nauka/dzialalnosc-wydawnicza/3433-bezpieczenstwo-wojsk-w-aspekcie-zagrozen-technicznych
Kod: MOR-INNE BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-19868] [data modyf. 28-06-2021 12:19]
4. Inżynieria Biomedyczna na Uniwersytecie Zielonogórskim, 2013, Elżbieta Krasicka-Cydzik , Romuald Będziński , Tomasz Klekiel , Izabela Głazowska , Krzysztof Białas-Heltowski , Agnieszka Kaczmarek-Pawelska , Katarzyna Arkusz , C. Olech-Klonecki , Agnieszka Mackiewicz , Marta Nycz , Ewa Paradowska , Agnieszka Kierzkowska , W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna: XVIII krajowa konferencja naukowa, 2013, Gdańsk: Politechnika Gdańska, s. 69, ISBN: 9788360779224
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-18864] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)
1. Changes in the Mechanical Properties of Alginate-Gelatin Hydrogels with the Addition of Pygeum africanum with Potential Application in Urology, 2022, Jagoda Kurowiak , Agnieszka Kaczmarek-Pawelska , Agnieszka Mackiewicz , Katarzyna Baldy-Chudzik , Justyna Mazurek-Popczyk , Łukasz Zaręba , Tomasz Klekiel , Romuald Będziński , International Journal of Molecular Sciences, Vol. 23, Iss. 19, 1--16, ISSN: 1422-0067, eISSN: 1422-0067,
Słowa kluczowe: African plum, biodegradable hydrogels, pygeum, sodium alginate, urethra
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 140) DOI: 10.3390/ijms231810324
Cytowania wg WOS: 1 [06-03-2023] , JIF: 6.208
Open Access: Licence: CC-BY, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AT_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 07-09-2022
[AWCZ-33364] [data modyf. 09-09-2022 12:06]
2. Evaluation of Selected Properties of Sodium Alginate-Based Hydrogel Material-Mechanical Strength, \miDIC Analysis and Degradation, 2022, Jagoda Kurowiak , Agnieszka Mackiewicz , Tomasz Klekiel , Romuald Będziński , Materials, Vol. 15, iss. 3, 1--15, ISSN: 1996-1944, eISSN: 1996-1944, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: ; digital image correlation, hydrogels, sodium alginate, stents, urology
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 140) DOI: 10.3390/ma15031225
Cytowania wg WOS: 1 [13-03-2023] , JIF: 3.748
Open Access: Licence: CC-BY, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AFTER_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 06-02-2022
[AWCZ-32964] [data modyf. 29-06-2022 14:45]
3. Biomechanical - Structural Correlationof Chordaetendineaein Animal Models : A Pilot Study, 2021, Justyn Gach , Izabela Janus , Agnieszka Mackiewicz , Tomasz Klekiel , Agnieszka Noszczyk-Nowak , Animals, Vol. 11, iss. 6, 1--12, ISSN: 2076-2615, eISSN: 2076-2615, bibliogr. fot. tab. wykr. summ. - (This article belongs to the Section Veterinary Clinical Studies)
Słowa kluczowe: biomechanics, canine, chordae tendineae, heart, histopathology, swine
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 100) DOI: 10.3390/ani11061678
Cytowania wg WOS: 0 [20-03-2023] , JIF: 3.231
Open Access: Licence: CC-BY, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AFTER_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 04-06-2021
[AWCZ-32067] [data modyf. 01-07-2022 11:10]
4. Analysis of the Degradation Process of Alginate-Based Hydrogels in Artificial Urine for Use as a Bioresorbable Material in the Treatment of Urethral Injuries, 2020, Jagoda Kurowiak , Agnieszka Kaczmarek-Pawelska , Agnieszka Mackiewicz , Romuald Będziński , Processes, Vol. 8, iss. 3, 1--11, ISSN: 2227-9717, eISSN: 2227-9717, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: hydrogel material, regenerative medicine, sodium alginate, urethra
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 70) DOI: 10.3390/pr8030304
Cytowania wg WOS: 22 [27-03-2023] , JIF: 2.847
Open Access: Licence: CC-BY, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AFTER_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 06-03-2020
[AWCZ-25053] [data modyf. 25-04-2022 13:34]
5. Determination of Stent Load Conditions inNew Zealand White Rabbit Urethra, 2020, Agnieszka Mackiewicz , Tomasz Klekiel , Jagoda Kurowiak , Tomasz Piasecki , Romuald Będziński , Journal of Functional Biomaterials, Vol. 11, iss. 4, 1--9, ISSN: 2079-4983, eISSN: 2079-4983, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: New Zealand white rabbit, fluoroscopy, mechanical properties, urethra, urine pressure
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 100) DOI: 10.3390/jfb11040070
Cytowania wg WOS: 4 [27-03-2023]
[AWCZ-25663] [data modyf. 07-04-2021 09:36]
6. Novel design of sodium alginate based absorbable stent for the use in urethral stricture disease, 2020, Tomasz Klekiel , Agnieszka Mackiewicz , Agnieszka Kaczmarek-Pawelska , Joanna Skonieczna , Jagoda Kurowiak , Tomasz Piasecki , Agnieszka Noszczyk-Nowak , Romuald Będziński , Journal of Materials Research and Technology, Vol. 9, iss. 4, 9004--9015, ISSN: 2238-7854, eISSN: 2214-0697, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Finite element method, Hydrogel, Numerical analysis, Stents of urethra, Urethral stenosis, Urinary flow
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 100) DOI: 10.1016/j.jmrt.2020.06.047
Cytowania wg WOS: 9 [27-03-2023] , JIF: 5.039
Open Access: Licence: CC-BY-NC-ND, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AFTER_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 23-06-2020
[AWCZ-25414] [data modyf. 17-06-2022 11:49]
7. Numerical analysis of deformation and flow in the proximal area of the urethra, 2020, R. Rudyk , Marek Malinowski , Agnieszka Mackiewicz , Romuald Będziński , A. Noszczyk-Nowak , J. Skonieczna , J. P. Madej , International Journal of Applied Mechanics and Engineering, Vol. 25, no. 2, 130--141, ISSN: 1425-1655, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: CFD, FEM, stress-strain characteristic, urethra, urinary flow
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.2478/ijame-2020-0025
Open Access: Licence: CC-BY-NC-ND, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AFTER_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 05-06-2020
[AWCZ-25376] [data modyf. 19-10-2021 14:26]
8. Badania biomechaniczne tchawicy w warunkach wielokierunkowego obciążenia, 2019, Natalia Maksymczak , Arkadiusz Dudek , Agnieszka Noszczyk-Nowak , Agnieszka Mackiewicz , Romuald Będziński , Aktualne Problemy Biomechaniki, nr 17, 51--57, ISSN: 1898-763X, bibliogr. fot. rys. tab. summ. https://biomechanik.pl/apb
Słowa kluczowe: intubacja, model hipersprężysty Mooney-Rivlin, model matematyczny, tchawica, właściwości mechaniczne
Kod: CZR-INNE-5 BibTeX (pkt. 5)
[AWCZ-24274] [data modyf. 17-05-2021 12:54]
9. Comparative studies of cervical spine anterior stabilization systems - Finite element analysis, 2016, Agnieszka Mackiewicz , M. Banach , Arkadiusz Denisiewicz , Romuald Będziński , Clinical Biomechanics, Vol. 32, 72--79, ISSN: 0268-0033, eISSN: 1879-1271, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: anterior cervical fusion, cervical spine, finite element analysis, stabilization plate, stiffness
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 30) DOI: 10.1016/j.clinbiomech.2015.11.016
Cytowania wg WOS: 19 [27-03-2023]
[AWCZ-19610] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
10. Numerical analysis of the risk of neck injuries caused by IED explosion under the vehicle in military environments, 2016, Agnieszka Mackiewicz , Grzegorz Sławiński , Tadeusz Niezgoda , Romuald Będziński , Acta Mechanica et Automatica, Vol. 10, no. 4, 258--264, ISSN: 1898-4088, eISSN: 2300-5319, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Military Environments, Cervical Spine, Dynamic Overload, Injury Risk Curves, Underbody Blast Loadings
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 14) DOI: 10.1515/ama-2016-0039
Cytowania wg WOS: 8 [20-03-2023]
[AWCZ-20721] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
11. Aktywizacja studentów w roli partnerów w procesie kształcenia = Elicitation of students in the role of partners in education process, 2008, Agnieszka Mackiewicz , Magdalena Kokoszka , Katarzyna Guzik , Inżynieria Biomedyczna, Vol. 14, no. 3, 65--67, bibliogr. fot. summ.
Słowa kluczowe: aktywizacja, cooperation, education process, elicitation, metody aktywizujące, proces kształcenia, quality system, system jakości, współdziałanie
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 4)
[AWCZ-18051] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
5. Materiały konferencyjne (KONF)
1. Biomechanical analysis of the Chordae Tendineae structure of the dogs atrioventricular apparatus, 2022, Agnieszka Mackiewicz , Justyn Gach , Izabela Janus , Tomasz Klekiel , Agnieszka Noszczyk-Nowak , Romuald Będziński , W: 24th International Conference on Computer Methods in Mechanics and 42nd Solid Mechanics Conference - CMM-SolMech 2022, Świnoujście, Polska, [B. m.], 2022, s. 1--1, http://cmm-solmech.ippt.pan.pl/ - [Poster]
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-23983] [data modyf. 17-10-2022 11:48]
2. Design and experimental verification of the stents for the treatment of urethral stenosis, 2022, Tomasz Klekiel , Agnieszka Mackiewicz , Jagoda Kurowiak , Tomasz Piasecki , Agnieszka Noszczyk-Nowak , Romuald Będziński , W: 24th International Conference on Computer Methods in Mechanics and 42nd Solid Mechanics Conference - CMM-SolMech 2022, Świnoujście, Polska, [B. m.], 2022, s. 1--1, http://cmm-solmech.ippt.pan.pl/
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-23984] [data modyf. 17-10-2022 11:48]
3. Characteristics of nerve roots mechanical properties exposed to uniaxial stretching tests, 2021, Tomasz Klekiel , Agnieszka Mackiewicz , Monika Palmerska , W: XXII Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering - PCBBE: Abstract Book, Warsaw, Polska, Warsaw: Committee of Biocybernetics and Biomedical Engineering of the Polish Academy of Sciences, 2021, s. 76, https://pcbbe.ibib.waw.pl/
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-23809] [data modyf. 14-10-2021 15:58]
4. Evaluation of structure of a hydrogel material based on sodium alginate under deformation, 2021, Jagoda Kurowiak , Tomasz Klekiel , Agnieszka Mackiewicz , Romuald Będziński , W: International Conference of the Polish Society of Biomechanics - BIOMECHANICS 2020: abstracts book, Warsaw, Polska, Warsaw: Medical University of Warsaw, 2021, s. 99--100, ISBN: 9788376375618, https://esmac.org/events/biomechanics-2020/
Słowa kluczowe: elasticity, hydrogel, micro DIC, regenerative medicine, sodium alginate
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-23845] [data modyf. 14-10-2021 15:54]
5. Mechanical properties of New Zealand White Rabbit urethra tissue under urinal fluid flow, 2021, Agnieszka Mackiewicz , Tomasz Klekiel , Jagoda Kurowiak , Tomasz Piasecki , Romuald Będziński , W: XXII Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering - PCBBE: Abstract Book, Warsaw, Polska, Warsaw: Committee of Biocybernetics and Biomedical Engineering of the Polish Academy of Sciences, 2021, s. 88, https://pcbbe.ibib.waw.pl/
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-23810] [data modyf. 14-10-2021 15:58]
6. Alginian sodu jako biomateriał stosowany w leczeniu zwężenia cewki moczowej, 2020, Jagoda Kurowiak , Agnieszka Mackiewicz , Tomasz Klekiel , Romuald Będziński , W: Ogólnopolska Konferencja Naukowa BIOPOLIMERY: źródło nowych materiałów, Lublin, Polska, [B. m.]: --, 2020, s. 16--17, https://fundacja-tygiel.pl/biopolimery/ - [konferencja on-line]
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-23692] [data modyf. 12-10-2021 10:39]
7. Resorpcja hydrożeli na bazie alginianu sodu w sztucznym moczu, 2019, Jagoda Kurowiak , Agnieszka Kaczmarek-Pawelska , Agnieszka Mackiewicz , Romuald Będziński , W: Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych: X sympozjum, Wrocław, Polska, Wrocław: Oddział Polskiej Akademii Nauk, 2019, s. 1, https://wroclaw.pan.pl/index.php/wydarzenia/549-x-sympozjum-wspolczesna-mysl-techniczna-w-naukach-medycznych-i-biologicznych - [prezentacja ustna]
Słowa kluczowe: alginian sodu, bioresorpcja, regeneracja tkanek
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-23468] [data modyf. 14-10-2021 12:15]
8. Resorpcja hydrożeli podczas swobodnego przepływu w warunkach in vitro, 2019, Łukasz Zaręba , Agnieszka Kaczmarek-Pawelska , Jagoda Kurowiak , Agnieszka Mackiewicz , Romuald Będziński , W: Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych: X sympozjum, Wrocław, Polska, Wrocław: Oddział Polskiej Akademii Nauk, 2019, s. 1, https://wroclaw.pan.pl/index.php/wydarzenia/549-x-sympozjum-wspolczesna-mysl-techniczna-w-naukach-medycznych-i-biologicznych - [poster]
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-23470] [data modyf. 14-10-2021 12:15]
9. Wykorzystanie materiałów kompozytowych oraz techniki wytwarzania metodą druku 3D w opracowaniu zewnętrznej protezy kończyny przedniej dla psa po traumatologicznej resekcji, 2019, Filip Andruszkiewicz , Aleksandra Jędrzejewska , Agnieszka Mackiewicz , W: Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych: X sympozjum, Wrocław, Polska, Wrocław: Oddział Polskiej Akademii Nauk, 2019, s. 1, https://wroclaw.pan.pl/index.php/wydarzenia/549-x-sympozjum-wspolczesna-mysl-techniczna-w-naukach-medycznych-i-biologicznych - [poster]
Słowa kluczowe: druk 3D, materiał kompozytowy, proteza
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-23472] [data modyf. 08-03-2022 11:05]
10. Wykorzystanie metody cyfrowej korelacji obrazu w badaniach polimerów pochodzenia naturalnego, 2019, Rafał Rudyk , Agnieszka Mackiewicz , Jagoda Kurowiak , Agnieszka Kaczmarek-Pawelska , Romuald Będziński , W: Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych: X sympozjum, Wrocław, Polska, Wrocław: Oddział Polskiej Akademii Nauk, 2019, s. 1, https://wroclaw.pan.pl/index.php/wydarzenia/549-x-sympozjum-wspolczesna-mysl-techniczna-w-naukach-medycznych-i-biologicznych - [poster]
Słowa kluczowe: hydrożel, metoda cyfrowej korelacji obrazu, odkształcenie, stent urologiczny
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-23469] [data modyf. 14-10-2021 12:15]
11. Biomechanical investigation of animal urethra model, 2018, Agnieszka Mackiewicz , Agnieszka Kaczmarek-Pawelska , Jagoda Kurowiak , Marek Malinowski , Łukasz Zaręba , Agnieszka Noszczyk-Nowak , Urszula Pasławska , J. Madej , J. Skonieczna , M. Michałek , M. Płóciennik , K. Nowak , Romuald Będziński , W: International Conference of the Polish Society of Biomechanics - BIOMECHANICS 2018: abstracts book, Zielona Góra, Polska, Zielona Góra: University of Zielona Góra, Department of Mechanical Engineering, Division of Biomedical Engineering, 2018, s. 143--144, ISBN: 9788395183300, http://www.biomechanics2018.wm.uz.zgora.pl/
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-23154] [data modyf. 13-10-2021 13:56]
12. Biomechanical Investigation of Intact and Infammation of the New Zeland White Rabbits Urethra, 2018, Agnieszka Mackiewicz , Agnieszka Kaczmarek-Pawelska , Marek Malinowski , Agnieszka Noszczyk-Nowak , J. Skonieczna , J. Madej , Romuald Będziński , W: 41<sup>st</sup> Solid Mechanics Conference: book of abstracts, Warsaw, Polska, Warsaw: Institute of Fundamental Technological Research, Polish Academy of Sciences, 2018, s. 508--509, ISBN: 9788365550132, http://solmech2018.ippt.pan.pl/
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-23150] [data modyf. 15-10-2021 12:45]
13. Charakterystyka naprężeniowo-odkształceniowa cewki moczowej w stanie zapalnym królika nowozelandzkiego, 2018, Marek Malinowski , Rafał Rudyk , Agnieszka Kaczmarek-Pawelska , Agnieszka Mackiewicz , Agnieszka Noszczyk-Nowak , Jan Madej , Joanna Skonieczna , Marcin Michałek , Urszula Pasławska , Romuald Będziński , W: Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych: IX sympozjum, Wrocław, Polska, Wrocław: Oddział Polskiej Akademii Nauk, 2018, s. 56--58, ISBN: 9788394271480, https://bazawiedzy.upwr.edu.pl/info/book/UPWra9d3b2ef537c4c4e8596ee617811263c/IX+Sympozjum+%2522Wsp%25C3%25B3%25C5%2582czesna+My%25C5%259Bl+Techniczna+w+Naukach+Medycznych+i+Biologicznych%2522+%253A+materia%25C5%2582y+konferencyjne+title?r=publication&lang=pl#.YWQq-tVBzbh
Słowa kluczowe: MES, cewka moczowa, histologia, królik, stan zapalny
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-23384] [data modyf. 11-10-2021 14:16]
14. Hydrożele w medycynie regeneracyjnej, 2018, Agnieszka Kaczmarek-Pawelska , Agnieszka Mackiewicz , Romuald Będziński , W: Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych: IX sympozjum, Wrocław, Polska, Wrocław: Oddział Polskiej Akademii Nauk, 2018, s. 30--31, ISBN: 9788394271480, https://bazawiedzy.upwr.edu.pl/info/book/UPWra9d3b2ef537c4c4e8596ee617811263c/IX+Sympozjum+%2522Wsp%25C3%25B3%25C5%2582czesna+My%25C5%259Bl+Techniczna+w+Naukach+Medycznych+i+Biologicznych%2522+%253A+materia%25C5%2582y+konferencyjne+title?r=publication&lang=pl#.YWQq-tVBzbh
Słowa kluczowe: alginian sodu, hydrożel, medycyna regeneracyjna
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-23382] [data modyf. 11-10-2021 14:17]
15. Numerical Models of the Urethral Lower Duct, 2018, Marek Malinowski , Agnieszka Kaczmarek-Pawelska , Agnieszka Mackiewicz , R. Rudyk , Agnieszka Noszczyk-Nowak , J. Madej , J. Skonieczna , Romuald Będziński , W: 41<sup>st</sup> Solid Mechanics Conference: book of abstracts, Warsaw, Polska, Warsaw: Institute of Fundamental Technological Research, Polish Academy of Sciences, 2018, s. 314--315, ISBN: 9788365550132, http://solmech2018.ippt.pan.pl/
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-23148] [data modyf. 15-10-2021 12:45]
16. Modelowanie numeryczne zwężenia cewki moczowej, 2017, Marek Malinowski , Agnieszka Mackiewicz , Rafał Rudyk , Urszula Pasławska , Agnieszka Noszczyk-Nowak , Romuald Będziński , W: Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych: VIII sympozjum, Wrocław, Polska, Wrocław: Oddział Polskiej Akademii Nauk, 2017, s. 55--56, ISBN: 9788394271459, http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4104564&fromLocationLink=false&theme=nukat
Słowa kluczowe: badania wytrzymałościowe, cewka moczowa, modelowanie numeryczne FEA
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-22653] [data modyf. 11-10-2021 12:07]
17. Numerical analysis of damping in cervical spine column tissue in explosion environments, 2017, Agnieszka Mackiewicz , Karolina Winiarczyk , Tomasz Klekiel , Romuald Będziński , W: 9th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures & 2nd International Conference on Advances in Micromechanics of Materials, Augustów, Polska, [Białystok]: --, 2017, s. 111--112, http://www.ismms2017.wm.pb.edu.pl/ - [skrót referatu]
Słowa kluczowe: cervical spine, dynamic overload, injury risk curves, military environments, underbody blast loadings
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-22633] [data modyf. 11-10-2021 15:41]
18. Numerical analysis of effort in cervical spine structures in the acceleration impulse, 2016, Agnieszka Mackiewicz , Grzegorz Sławiński , Agnieszka Kaczmarek-Pawelska , Romuald Będziński , W: Techniki Komputerowe w Inżynierii - TKI 2016, Warszawa, Polska, [B. m.]: [B. w.], 2016, s. 1--2,
Słowa kluczowe: cervical spine, dynamic overload, effort, element analysis, wheeled armored vehicle
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-22309] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
19. Analiza ryzyka powstania urazów kręgosłupa szyjnego u żołnierzy w wyniku oddziaływania fali uderzeniowej na pojazdy militarne, 2015, Agnieszka Mackiewicz , Grzegorz Sławiński , Romuald Będziński , W: Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych: VI sympozjum, Wrocław, Polska, Wrocław: Oddział Polskiej Akademii Nauk, 2015, s. 69--70, ISBN: 9788393420483,
Słowa kluczowe: konflikt zbrojny, kryterium urazów szyi, kręgosłup szyjny, obciążenia dynamiczne
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-21779] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
20. Badania wpływu przedniej stabilizacji płytkowej na odpowiedź biomechaniczną układu kolumna kręgosłupa szyjnego - implant, 2015, Agnieszka Mackiewicz , Grzegorz Sławiński , Romuald Będziński , W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna: XIX krajowa konferencja naukowa, Warszawa, Polska, [B. m.]: [B. w.], 2015, s. 32,
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-21944] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
21. Numerical analysis of the risk of neck injuries caused by ied explosion under the vehicle in military environments, 2015, Agnieszka Mackiewicz , Roman Frątczak , Grzegorz Sławiński , Romuald Będziński , W: VIII-th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures and Fracture and Fragmentation in Science and Engineering Conference, Augustów, Polska, Białystok: [B. w.], 2015, s. 112--113,
Słowa kluczowe: cervical spine, dynamic overload, injury risk curves, military environments, underbody blast loadings
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-21769] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
22. Comparative studies of the cervical spine stabilization systems, 2014, Agnieszka Mackiewicz , Romuald Będziński , M. Banach , W: International Conference of the Polish Society of Biomechanics - BIOMECHANICS 2014, Łódź, Polska, Łódź: Department of Automation, Biomechanics and Mechatronics and Faculty of Organization and Management of the Lodz Universuty of Technology, 2014, s. 131--132, ISBN: 9788372836281,
Słowa kluczowe: anterior cervical fusion, cervical spine, fretting, stabilization plate, stiffness
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-21476] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
23. Inżynieria Biomedyczna na Uniwersytecie Zielonogórskim, 2013, Elżbieta Krasicka-Cydzik , Romuald Będziński , Tomasz Klekiel , Izabela Głazowska , Krzysztof Białas-Heltowski , Agnieszka Kaczmarek-Pawelska , Katarzyna Arkusz , C. Olech-Klonecki , Agnieszka Mackiewicz , Marta Nycz , Ewa Paradowska , Agnieszka Kierzkowska , W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna: XVIII krajowa konferencja naukowa, Gdańsk, Polska, Gdańsk: Politechnika Gdańska, 2013, s. 69, ISBN: 9788360779224,
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-21250] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
24. Wybrane problemy stabilizacji transpedikularnej kręgosłupa, 2013, Agnieszka Mackiewicz , Romuald Będziński , Urszula Radziwanowska , W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna: XVIII krajowa konferencja naukowa, Gdańsk, Polska, Gdańsk: Politechnika Gdańska, 2013, s. 1--4, ISBN: 9788360779224,
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-21247] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
25. Wytwarzanie powierzchni biomedycznych, 2010, Katarzyna Guzik , Agnieszka Mackiewicz , W: Upravlenie kačestvom mašinostroitel'nyh tehnologičeskih processov formoobrazovaniâ, Moskva, Rosja, Moskva: Stankin, 2010, Proizvodstvo. Tehnologiâ. Ekologiâ. - PROTEK, s. 154--160,
Słowa kluczowe: inżynieria powierzchni, obróbka powierzchni, technologie laserowe, technologie powlekania powierzchni
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-21263] [data modyf. 06-04-2021 13:59]