PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr hab. inż. Tomasz Klekiel

Dyscypliny naukowe inżynieria mechaniczna; udział: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej / Katedra Inżynierii Biomedycznej
Okres 1960 - 2022
Znaleziono 100 pozycji bibliograficznych
37 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi Oznaczona kolorami punktacja za osiągnięcia dotyczy publikacji za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2021]
[A] [B] gdzie:
A - Wartość punktowa udziału jednostkowego autora
B - Udział jednostkowy autora
Pokazana punktacja bierze pod uwagę dyscyplinę podstawową współautorów.
Gwiazdka (*) przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano inną niż UZ afiliację tego autora.
Znak (#) w opisie bibliograficznym oznacza, że publikacja wydana jest przez wydawcę z listy ministerialnej lub dotyczy konferencji z listy ministerialnej.
JIF: Journal Impact Factor (dana wyświetlana tylko z poziomu LAN UZ)
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)
1. Ocena skutków oddziaływania obciążeń impulsowych na wybrane elementy układu ruchu człowieka, 2019, Tomasz Klekiel , Zielona Góra: Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego (#), s. 253, , ISBN: 9788395183317, bibliogr. rys. tab. wykr. summ. http://www.ow.uz.zgora.pl/
Kod: MON-W1 BibTeX (pkt. 80)
[WZ-15396] [data modyf. 29-11-2021 09:14]
[80] [1]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)
1. Zastosowanie cyfrowej korelacji obrazu do oceny aktywności mięśni - badania pilotażowe, 2022, Monika Ratajczak , Emil Ganuszko , Tomasz Klekiel , W: Biomechaniczne aspekty ruchu, 2022 / red. Cz. Urbanik, A. Mastalerz, D. Iwańska, Warszawa: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, s. 21--32, ISBN: 9788367228152 https://www.awf.edu.pl
Kod: MOR-W1 BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-23153] [data modyf. 27-03-2023 10:51]
[11.6] [0.58]
2. Analiza wymagań dla konstrukcji stentów projektowanych do leczenia dysfunkcji cewki moczowej, 2021, Jagoda Kurowiak , Tomasz Klekiel , Romuald Będziński , W: Zdrowie człowieka - profilaktyka, rozpoznawanie i leczenie chorób, 2021 / red. K. Maciąg, M. Maciąg, Lublin: Wydaw. Naukowe TYGIEL (#), s. 181--189, ISBN: 9788366489653 http://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/publikacja/9D21E1DB-9C07-33AA-3F6F-89D10134A610
Kod: MOR-W1 BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-22113] [data modyf. 25-08-2021 09:55]
[8.2] [0.41]
3. Analysis of the Mechanical Properties of Impact Absorbing Structures Used in Military Helmets, 2021, Kamila Wiśniewska , Aleksandra Jędrzejewska , Monika Ratajczak , Tomasz Klekiel , W: Biocybernetics and Biomedical Engineering - Current Trends and Challenges: Proceedings of the 22nd Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering, Warsaw, Poland May 19?21, 2021, 2021 / ed. D. G. Pijanowska, K. Zieliński, A. Liebert, J. Kacprzyk, Cham: Springer Nature Switzerland (#), (Lecture Notes in Networks and Systems, Vol. 293), s. 17--28, ISBN: 9783030837037 https://www.springer.com/gp/book/9783030837037
Kod: MOR-W1 BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-22305] [data modyf. 29-11-2021 09:48]
[10] [0.5]
4. Alginian sodu jako biomateriał stosowany w leczeniu zwężenia cewki moczowej, 2020, Jagoda Kurowiak , Agnieszka Mackiewicz , Tomasz Klekiel , Romuald Będziński , W: Osiągnięcia, wyzwania oraz problemy nauk przyrodniczych i medycznych, 2020 / re. A. Danielewska, M. Maciąg, Lublin: Wydaw. Naukowe Tygiel sp. z o.o. (#), s. 39--53, ISBN: 9788366489400 http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:5140223&fromLocationLink=false&theme=nukat
Kod: MOR-W1 BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-21861] [data modyf. 25-08-2021 09:57]
[7.1] [0.36]
5. Investigation of Helmet-Head Interaction in the Aspect of Craniocerebral Tissue Protection, 2020, Monika Ratajczak , Tomasz Klekiel , Grzegorz Sławiński , Romuald Będziński , W: Current Trends in Biomedical Engineering and Bioimages Analysis: proceedings of the 21st Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering - PCBEE 2019, 2020 / eds. J. Korbicz, R. Maniewski, K. Patan, M. Kowal, Cham: Springer Nature Switzerland (#), (Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 1033), s. 308--315, ISBN: 9783030298845
Kod: MOR-W1 BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.1007/978-3-030-29885-2_28
Cytowania wg WOS: 2 [20-03-2023]
[WZCZ-21007] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[7.1] [0.36]
6. Measurement of Dynamic Properties of Animal Liver to Identify the Material Model, 2020, Monika Palmerska , Tomasz Klekiel , W: Current Trends in Biomedical Engineering and Bioimages Analysis: proceedings of the 21st Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering - PCBEE 2019, 2020 / eds. J. Korbicz, R. Maniewski, K. Patan, M. Kowal, Cham: Springer Nature Switzerland (#), (Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 1033), s. 256--264, ISBN: 9783030298845
Kod: MOR-W1 BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.1007/978-3-030-29885-2_23
Cytowania wg WOS: 0 [20-03-2023]
[WZCZ-21006] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[14.2] [0.71]
7. Numerical Analysis of the Risk of Pelvis Injuries Under Multidirectional Impact Load, 2020, Katarzyna Arkusz , Tomasz Klekiel , Romuald Będziński , W: Computational Biomechanics for Medicine: Personalisation, Validation and Therapy, 2020 / eds. M. P. Nash, P. M.F. Nielsen, A. Wittek, K. Miller, G. R. Joldes, Cham: Springer Nature Switzerland (#), s. 31--42, ISBN: 9783030159221
Kod: MOR-W1 BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.1007/978-3-030-15923-8_3
[WZCZ-20998] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[6.67] [0.33]
8. Analysis of the Lower Limb Model Response Under Impact Load, 2019, Tomasz Klekiel , Grzegorz Sławiński , Romuald Będziński , W: Biomechanics in Medicine and Biology: Proceedings of the International Conference of the Polish Society of Biomechanics, 2019 / eds. K. Arkusz, R. Bedziński, T. Klekiel, S. Piszczatowski, Cham: Springer Nature Switzerland (#), (Advances in Intelligent Systems and Computing, 831), s. 150--162, ISBN: 9783319972855
Kod: MOR-W1 BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.1007/978-3-319-97286-2_14
Cytowania wg WOS: 0 [20-03-2023]
[WZCZ-20351] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[8.2] [0.41]
9. Prediction of the Segmental Pelvic Ring Fractures Under Impact Loadings During Car Crash, 2019, Tomasz Klekiel , Katarzyna Arkusz , Grzegorz Sławiński , Romuald Będziński , W: Biomechanics in Medicine and Biology: Proceedings of the International Conference of the Polish Society of Biomechanics, 2019 / eds. K. Arkusz, R. Bedziński, T. Klekiel, S. Piszczatowski, Cham: Springer Nature Switzerland (#), (Advances in Intelligent Systems and Computing, 831), s. 138--149, ISBN: 9783319972855
Kod: MOR-W1 BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.1007/978-3-319-97286-2_13
Cytowania wg WOS: 5 [27-03-2023]
[WZCZ-20350] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[5.8] [0.29]
10. Dysfunkcje układu narządu ruchu człowieka spowodowane obciążeniami impulsowymi, 2017, Romuald Będziński , Katarzyna Arkusz , Tomasz Klekiel , Agnieszka Mackiewicz , Monika Ratajczak , Karolina Winiarczyk , W: Bezpieczeństwo wojsk w aspekcie zagrożeń technicznych i medycznych wynikających z użycia improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED), 2017 / red. nauk. A. Chciałowski, G. Gielerak, J. Małachowski, Warszawa: Wojskowy Instytut Medyczny, s. 219--249, ISBN: 9788394847708 https://wim.mil.pl/nauka/dzialalnosc-wydawnicza/3433-bezpieczenstwo-wojsk-w-aspekcie-zagrozen-technicznych
Kod: MOR-INNE BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-19868] [data modyf. 28-06-2021 12:19]
[0.83] [0.17]
11. Inżynieria Biomedyczna na Uniwersytecie Zielonogórskim, 2013, Elżbieta Krasicka-Cydzik , Romuald Będziński , Tomasz Klekiel , Izabela Głazowska , Krzysztof Białas-Heltowski , Agnieszka Kaczmarek-Pawelska , Katarzyna Arkusz , C. Olech-Klonecki , Agnieszka Mackiewicz , Marta Nycz , Ewa Paradowska , Agnieszka Kierzkowska , W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna: XVIII krajowa konferencja naukowa, 2013, Gdańsk: Politechnika Gdańska, s. 69, ISBN: 9788360779224
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-18864] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
12. The method of fundamental solutions for fully developed laminar flow of power-law non-Newtonian fluids in ducts of arbitrary cross-section, 2008, Jan A. Kołodziej , Tomasz Klekiel , W: The method of fundamental solutions - a meshless method, 2008 / ed. by C. S. Chen, A. Karageorghis, Y. S. Smyrlis, Atlanta: Dynamic Publishers, Inc., s. 207--226, ISBN: 1890888044
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-11018] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
13. Investigation of evolutionary algorithm effectiveness in optimal synthesis of certain mechanism, 2004, Krzysztof Białas-Heltowski , Tomasz Klekiel , Ryszard Rohatyński , W: Evolutionary methods in mechanics: proceedings of the IUTAM Symposium held in Cracow, Poland, 24-27 september, 2002, 2004, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, (Solid Mechanics and its Application, 117), s. 13--22, ISBN: 1402022670
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-6800] [data modyf. 07-04-2021 09:25]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)
1. Changes in the Mechanical Properties of Alginate-Gelatin Hydrogels with the Addition of Pygeum africanum with Potential Application in Urology, 2022, Jagoda Kurowiak , Agnieszka Kaczmarek-Pawelska , Agnieszka Mackiewicz , Katarzyna Baldy-Chudzik , Justyna Mazurek-Popczyk , Łukasz Zaręba , Tomasz Klekiel , Romuald Będziński , International Journal of Molecular Sciences, Vol. 23, Iss. 19, 1--16, ISSN: 1422-0067, eISSN: 1422-0067,
Słowa kluczowe: African plum, biodegradable hydrogels, pygeum, sodium alginate, urethra
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 140) DOI: 10.3390/ijms231810324
Cytowania wg WOS: 1 [06-03-2023] , JIF: 6.208
Open Access: Licence: CC-BY, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AT_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 07-09-2022
[AWCZ-33364] [data modyf. 09-09-2022 12:06]
[70] [0.5]
2. Evaluation of Selected Properties of Sodium Alginate-Based Hydrogel Material-Mechanical Strength, \miDIC Analysis and Degradation, 2022, Jagoda Kurowiak , Agnieszka Mackiewicz , Tomasz Klekiel , Romuald Będziński , Materials, Vol. 15, iss. 3, 1--15, ISSN: 1996-1944, eISSN: 1996-1944, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: ; digital image correlation, hydrogels, sodium alginate, stents, urology
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 140) DOI: 10.3390/ma15031225
Cytowania wg WOS: 1 [13-03-2023] , JIF: 3.748
Open Access: Licence: CC-BY, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AFTER_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 06-02-2022
[AWCZ-32964] [data modyf. 29-06-2022 14:45]
[70] [0.5]
3. Evaluation of Velocity and Acceleration Effect on Mecanum Wheel Robot Positioning, 2022, Aleksander Bączyk , Przemysław Wojtowicz , Tomasz Klekiel , International Journal of Applied Mechanics and Engineering, Vol. 27, iss. 3, 22--35, ISSN: 1425-1655, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Mecanum wheel, calibration, optical measurements, robot
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.2478/ijame-2022-0033
Open Access: Licence: CC-BY-NC-ND, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AFTER_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 29-08-2022
[AWCZ-33419] [data modyf. 30-09-2022 09:08]
[6.67] [0.33]
4. Numerical Analyses of Fracture Mechanism of the Pelvic Ring during Side-Impact Load, 2022, Tomasz Klekiel , Katarzyna Arkusz , Grzegorz Sławiński , Piotr Malesa , Romuald Będziński , Materials, Vol. 15, iss. 16, 1--16, ISSN: 1996-1944, eISSN: 1996-1944, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Johnson-Cook material model, LS-DYNA, bone structure, fracture bone mechanism, impact load, pelvic
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 140) DOI: 10.3390/ma15165734
Cytowania wg WOS: 0 [06-03-2023] , JIF: 3.748
Open Access: Licence: CC-BY, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AFTER_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 19-06-2022
[AWCZ-33426] [data modyf. 30-09-2022 09:41]
[46.67] [0.33]
5. Biomechanical - Structural Correlationof Chordaetendineaein Animal Models : A Pilot Study, 2021, Justyn Gach , Izabela Janus , Agnieszka Mackiewicz , Tomasz Klekiel , Agnieszka Noszczyk-Nowak , Animals, Vol. 11, iss. 6, 1--12, ISSN: 2076-2615, eISSN: 2076-2615, bibliogr. fot. tab. wykr. summ. - (This article belongs to the Section Veterinary Clinical Studies)
Słowa kluczowe: biomechanics, canine, chordae tendineae, heart, histopathology, swine
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 100) DOI: 10.3390/ani11061678
Cytowania wg WOS: 0 [20-03-2023] , JIF: 3.231
Open Access: Licence: CC-BY, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AFTER_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 04-06-2021
[AWCZ-32067] [data modyf. 01-07-2022 11:10]
[100] [1]
6. Novel Development of Implant Elements Manufactured through Selective Laser Melting 3D Printing, 2021, Piotr Kuryło , Małgorzata Cykowska-Błasik , Edward Tertel , Łukasz Pałka , Piotr Pruszyński , Tomasz Klekiel , Advanced Engineering Materials, 1--9, ISSN: 1438-1656, eISSN: 1527-2648, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 100) DOI: 10.1002/adem.202001488
Cytowania wg WOS: 1 [20-03-2023] , JIF: 4.122
[AWCZ-31824] [data modyf. 04-07-2022 13:41]
[50] [0.5]
7. A Mechanical Study of Novel Additive Manufactured Modular Mandible Fracture Fixation Plates - Preliminary Study with Finite Element Analysis, 2020, Ł. Pałka , Piotr Kuryło , Tomasz Klekiel , P. Pruszyński , Injury : International Journal of the Care of the Injured, Vol. 51, iss. 7, 1527--1535, ISSN: 0020-1383, eISSN: 1879-0267, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: 3D printing, Finite element analysis, Fixation plate, Mandible fracture
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 100) DOI: 10.1016/j.injury.2020.03.057
Cytowania wg WOS: 8 [20-03-2023] , JIF: 2.586
[AWCZ-25195] [data modyf. 02-05-2022 14:06]
[50] [0.5]
8. Determination of Stent Load Conditions inNew Zealand White Rabbit Urethra, 2020, Agnieszka Mackiewicz , Tomasz Klekiel , Jagoda Kurowiak , Tomasz Piasecki , Romuald Będziński , Journal of Functional Biomaterials, Vol. 11, iss. 4, 1--9, ISSN: 2079-4983, eISSN: 2079-4983, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: New Zealand white rabbit, fluoroscopy, mechanical properties, urethra, urine pressure
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 100) DOI: 10.3390/jfb11040070
Cytowania wg WOS: 4 [27-03-2023]
[AWCZ-25663] [data modyf. 07-04-2021 09:36]
[50] [0.5]
9. Novel design of sodium alginate based absorbable stent for the use in urethral stricture disease, 2020, Tomasz Klekiel , Agnieszka Mackiewicz , Agnieszka Kaczmarek-Pawelska , Joanna Skonieczna , Jagoda Kurowiak , Tomasz Piasecki , Agnieszka Noszczyk-Nowak , Romuald Będziński , Journal of Materials Research and Technology, Vol. 9, iss. 4, 9004--9015, ISSN: 2238-7854, eISSN: 2214-0697, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Finite element method, Hydrogel, Numerical analysis, Stents of urethra, Urethral stenosis, Urinary flow
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 100) DOI: 10.1016/j.jmrt.2020.06.047
Cytowania wg WOS: 9 [27-03-2023] , JIF: 5.039
Open Access: Licence: CC-BY-NC-ND, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AFTER_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 23-06-2020
[AWCZ-25414] [data modyf. 17-06-2022 11:49]
[50] [0.5]
10. Influence of energy absorbers on Malgaigne fracture mechanism in lumbar-pelvic system under vertical impact load, 2019, Katarzyna Arkusz , Tomasz Klekiel , Grzegorz Sławiński , Romuald Będziński , Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering, 1--11, ISSN: 1025-5842, eISSN: 1476-8259, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Finite element analysis, Malgaigne fracture, pelvis fracture, vertical load
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 70) DOI: 10.1080/10255842.2018.1553238
Cytowania wg WOS: 16 [27-03-2023] , JIF: 1.502
[AWCZ-23506] [data modyf. 05-07-2022 10:58]
[20.21] [0.29]
11. The influence of osteoporotic bone structures of the pelvic-hip complex on stress distribution under impact load, 2018, Katarzyna Arkusz , Tomasz Klekiel , Tadeusz Marian Niezgoda , Romuald Będziński , Acta of Bioengineering and Biomechanics, Vol. 20, no. 1, 29--38, ISSN: 1509-409X, eISSN: 2450-6303, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: bone mineral density (BMD), finite element analysis (FEA), osteoporosis, pelvic-hip complex (PHC)
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 15) DOI: 10.5277/ABB-00882-2017-02
Cytowania wg WOS: 14 [20-03-2023] , JIF: 1.112
[AWCZ-22666] [data modyf. 01-07-2022 11:18]
[3.75] [0.25]
12. Application of the Fundamental Solution Method to object recognition in the pictures, 2017, Tomasz Klekiel , Image Processing & Communications, Vol. 22, no. 3, 13--22, ISSN: 1425-140X, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 9) DOI: 10.1515/ipc-2017-0014
[AWCZ-22779] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[9] [1]
13. Metoda pozycjonowania powierzchni stawowych w modelowaniu MES, 2017, Tomasz Klekiel , Aktualne Problemy Biomechaniki, nr 12, 41--50, ISSN: 1898-763X, bibliogr. rys. tab. wykr. summ. https://biomechanik.pl/apb
Słowa kluczowe: metoda Newtona, metoda elementów skończonych, modelowanie
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 4)
[AWCZ-21266] [data modyf. 27-10-2021 14:13]
[4] [1]
14. Modelling of Damping Properties of Articular Cartilage During Impact Load, 2017, Tomasz Klekiel , Jakub Wodzisławski , Romuald Będziński , Engineering Transactions, Vol. 65, no. 1, 133--145, ISSN: 0867-888X, bibliogr. rys. tab. wykr. summ. http://et.ippt.gov.pl/index.php/et/article/view/746
Słowa kluczowe: ankle joint, biomechanics, cartilage, damping, finite element, stresses in cartilage
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 15)
Open Access: Licence: CC-BY-SA, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AFTER_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 15-12-2016
[AWCZ-21030] [data modyf. 06-09-2021 12:34]
[5] [0.33]
15. Analiza właściwości tłumiących chrząstki w stawie skokowym, 2016, Tomasz Klekiel , Romuald Będziński , Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna, Vol. 22, nr 4, 198--206, ISSN: 1234-5563, bibliogr. rys. tab. wykr.
Słowa kluczowe: ankle, articular cartilage, chrząstka, contact in ankle joint, element skończony, finite element, kontakt w stawie skokowym, materiał hipersprężysty, naprężenia w chrząstce, nieliniowy model materiału, nonlinear material model, staw skokowy, stress in cartilage
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 12)
[AWCZ-20802] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
16. Biomechanical analysis of lower limb of solidiers in vehicle under high dynamic load from blast event, 2015, Tomasz Klekiel , Series on Biomechanics, Vol. 29, no. 2-3, 14--30, ISSN: 1313-2458,
Słowa kluczowe: impact load, injury assessment, lower leg, mine blasts, occupant protection
Kod: CZR-ZAG BibTeX (pkt. 5)
[AWCZ-19537] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
17. Finite element analysis of large deformation of articular cartilage in upper ankle joint of occupant in military vehicles during explosion, 2015, Tomasz Klekiel , Romuald Będziński , Archives of Metallurgy and Materials, Vol. 60, no. 3, 2115--2121, ISSN: 1733-3490, eISSN: 2300-1909, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Finite element modeling, Large deformation, explosion, lower limb injury, military vehicle, upper ankle joint
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 30) DOI: 10.1515/amm-2015-0356
Cytowania wg WOS: 18 [27-03-2023]
[AWCZ-19564] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
18. Projekt stanowiska laboratoryjnego do symulacji ćwiczeń rehabilitacyjnych, 2012, Kornelia Zaborowska , Ada Andrynowska , Tomasz Klekiel , Inżynieria Biomedyczna, Vol. 18, no 2, 124--128, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: EMG, biofeedback, kinesiotherapy, kinezyterapia, pomiary tensometryczne, rehabilitacja, rehabilitation, silnik krokowy, stepper motor, tensometer measurement system
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 4)
[AWCZ-16621] [data modyf. 20-04-2021 14:09]
19. Stanowisko do oceny zmęczenia mięśnia, 2012, Ada Andrynowska , Chrystian Klonecki , Tomasz Klekiel , Inżynieria Biomedyczna, Vol. 18, no 2, 151--154, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: EMG signal, electromyography, elektromiografia, measurement of electrical signals, muscle fatigue, pomiar sygnałów elektrycznych, sygnał EMG, zmęczenie mięśnia
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 4)
[AWCZ-16629] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
20. Application of INA122 amplifier to measure of EMG signals, 2011, Ada Andrynowska , Tomasz Klekiel , Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej Politechniki Śląskiej: Aktualne problemy biomechaniki ; Wydaw. Katedry Mechaniki Stosowanej ; Gliwice, Z. 5, 7--12, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE3 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-30266] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
21. Effect of fluorides on bioactivity of titania nanotubes in SBF solution - by EIS studies, 2011, Elżbieta Krasicka-Cydzik , Krzysztof Białas-Heltowski , Izabela Głazowska , Tomasz Klekiel , Agnieszka Kaczmarek-Pawelska , Archives of Materials Science and Engineering, Vol. 51, iss. 1, 33--39, ISSN: 1897-2764, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: dynamics of deposition, electrochemical impedance spectroscopy, hydroxyapatite, simulated body fluid, titania nanotubes
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 9)
[AWCZ-16359] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
22. Fluoride concentration effect on the anodic growth of self-aligned oxide nanotube array on Ti6Al7Nb alloy, 2010, Agnieszka Kaczmarek-Pawelska , Tomasz Klekiel , Elżbieta Krasicka-Cydzik , Surface and Interface Analysis, Vol. 42, iss. 6-7, 510--514, ISSN: 0142-2421, eISSN: 1096-9918, bibliogr. rys. tab. summ. - Special Issue: ECASIA '09
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 20)
[AWCZ-14876] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
23. Identyfikacja EMG jako sygnału sterującego, 2010, Ada Andrynowska , Magdalena Kokoszka , Tomasz Klekiel , Inżynieria Biomedyczna, Vol. 16, no 2, 68--71, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 6)
[AWCZ-14858] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
24. Opracowanie projektu i algorytmu sterowania protezy dłoni, 2010, Kornelia Zaborowska , Marcin Michalski , Michał Czerniawski , Rafał Adamczyk , Weronika Wojtak , Tomasz Klekiel , Inżynieria Biomedyczna, Vol. 16, no 2, 72--75, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 6)
[AWCZ-14859] [data modyf. 20-04-2021 14:09]
25. Nanostrukturalna warstwa tlenkowa otrzymywana metodą anodowania na tytanie i jego stopie z niobem, 2009, Elżbieta Krasicka-Cydzik , Izabela Głazowska , Agnieszka Kaczmarek-Pawelska , Tomasz Klekiel , Kazimierz Kowalski , Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials, R. 12, nr 89-91, 105--108, ISSN: 1429-7248, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 4)
[AWCZ-14463] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
26. Optimal parameters of method of fundamental solutions for Poisson problems in heat transfer by means of genetic algorithms, 2008, Jan A. Kołodziej , Tomasz Klekiel , Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences, Vol. 15, no 2, 99--112, ISSN: 0010-1354, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Poisson's equation, genetic algorithm, meshless method, method of fundamental solutions, particular solution, radial basis functions, steady heat transfer
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 4)
[AWCZ-13588] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
27. Program kształcenia na kierunku inżynieria biomedyczna na Uniwersytecie Zielonogórskim = The plan of education of biomedical engineering at the University of Zielona Góra, 2008, Elżbieta Krasicka-Cydzik , Tomasz Klekiel , Inżynieria Biomedyczna, Vol. 14, no 3, 7--13, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: bioengineering, biomedical, direction of study, inżynieria biomedyczna, plan studiów, program kształcenia, standardy kształcenia, study
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 4)
[AWCZ-13944] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
28. Trefftz method for large deflection of plates with application of evolutionary algorithms, 2006, Tomasz Klekiel , Jan A. Kołodziej , Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences, Vol. 13, no 3, 407--416, ISSN: 0010-1354, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 4)
[AWCZ-11845] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
29. Algorytm ewolucyjny w zadaniu optymalnej syntezy mechanizmów dźwigniowych, 2002, Ryszard Rohatyński , Łucja Frąckowiak-Iwanicka , Tomasz Klekiel , Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej: XVIII Ogólnopolska konferencja naukowo-dydaktyczna teorii maszyn i mechanizmów ; Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej ; Wrocław(Seria: Konferencje), nr 85, 25, 309--316, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE3 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-27293] [data modyf. 07-04-2021 09:25]
30. Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych w doborze elementów katalogowych, 2001, Izabela Gabryelewicz , Tomasz Klekiel , Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej: Podstawy Konstrukcji Maszyn : XX Sympozjon ; Oficyna Wydaw. Politechniki Opolskiej ; Opole(Seria: Mechanika), nr 270, 68, 307--314, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-INNE3 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-26581] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
5. Materiały konferencyjne (KONF)
1. Analiza stopnia tłumienia wybranych wkładek obuwniczych, 2022, Tomasz Klekiel , Monika Ratajczak , Emil Ganuszko , W: Sympozjum Biomechaniki Sportu i Rehabilitacji, Warszawa, Polska, Warszawa: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, 2022, s. 1--1, https://www.awf.edu.pl/wwf/nauka/konferencje-i-seminaria-naukowe/sympozjum-biomechaniki-sportu-i-rehabilitacji
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-24044] [data modyf. 12-12-2022 09:57]
2. Biomechanical analysis of the Chordae Tendineae structure of the dogs atrioventricular apparatus, 2022, Agnieszka Mackiewicz , Justyn Gach , Izabela Janus , Tomasz Klekiel , Agnieszka Noszczyk-Nowak , Romuald Będziński , W: 24th International Conference on Computer Methods in Mechanics and 42nd Solid Mechanics Conference - CMM-SolMech 2022, Świnoujście, Polska, [B. m.], 2022, s. 1--1, http://cmm-solmech.ippt.pan.pl/ - [Poster]
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-23983] [data modyf. 17-10-2022 11:48]
3. Conditions for effective disinfection with UV-C radiation, 2022, Aleksander Bączyk , Kamila Pasik , Katarzyna Arkusz , Tomasz Klekiel , W: HealthTech Innovation Confernece - HTIC 2022, Zabrze, Polska, -: Politechnika Śląska, 2022, s. 1--1, https://www.polsl.pl/rib/htic-22/
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-24112] [data modyf. 22-02-2023 09:22]
4. Design and experimental verification of the stents for the treatment of urethral stenosis, 2022, Tomasz Klekiel , Agnieszka Mackiewicz , Jagoda Kurowiak , Tomasz Piasecki , Agnieszka Noszczyk-Nowak , Romuald Będziński , W: 24th International Conference on Computer Methods in Mechanics and 42nd Solid Mechanics Conference - CMM-SolMech 2022, Świnoujście, Polska, [B. m.], 2022, s. 1--1, http://cmm-solmech.ippt.pan.pl/
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-23984] [data modyf. 17-10-2022 11:48]
5. Ewaluacja skuteczności bakterio- i wirusobójczej lamp UV-C, 2022, Aleksander Bączyk , Tomasz Klekiel , Katarzyna Arkusz , Waldemar Woźniak , Wojciech Stryjski , W: May's Meeting of Young Biomechanics named of prof. Dagmara Tejszerska, Wisła, Polska, -, 2022, s. 1--1, https://biomechanik.pl/
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-24113] [data modyf. 22-02-2023 09:30]
6. Zastosowanie cyfrowej korelacji obrazu do oceny aktywności mięśni - badania pilotażowe, 2022, Monika Ratajczak , Emil Ganuszko , Tomasz Klekiel , W: Sympozjum Biomechaniki Sportu i Rehabilitacji, Warszawa, Polska, Warszawa: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, 2022, s. 1--1, https://www.awf.edu.pl/wwf/nauka/konferencje-i-seminaria-naukowe/sympozjum-biomechaniki-sportu-i-rehabilitacji
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-24043] [data modyf. 12-12-2022 09:56]
7. Analysis of the mechanical properties of impact absorbing structures used in military helmets, 2021, Kamila Wiśniewska , Aleksandra Jędrzejewska , Monika Ratajczak , Tomasz Klekiel , W: XXII Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering - PCBBE: Abstract Book, Warsaw, Polska, Warsaw: Committee of Biocybernetics and Biomedical Engineering of the Polish Academy of Sciences, 2021, s. 145, https://pcbbe.ibib.waw.pl/
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-23822] [data modyf. 08-03-2022 11:07]
8. Characteristics of nerve roots mechanical properties exposed to uniaxial stretching tests, 2021, Tomasz Klekiel , Agnieszka Mackiewicz , Monika Palmerska , W: XXII Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering - PCBBE: Abstract Book, Warsaw, Polska, Warsaw: Committee of Biocybernetics and Biomedical Engineering of the Polish Academy of Sciences, 2021, s. 76, https://pcbbe.ibib.waw.pl/
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-23809] [data modyf. 14-10-2021 15:58]
9. Evaluation of structure of a hydrogel material based on sodium alginate under deformation, 2021, Jagoda Kurowiak , Tomasz Klekiel , Agnieszka Mackiewicz , Romuald Będziński , W: International Conference of the Polish Society of Biomechanics - BIOMECHANICS 2020: abstracts book, Warsaw, Polska, Warsaw: Medical University of Warsaw, 2021, s. 99--100, ISBN: 9788376375618, https://esmac.org/events/biomechanics-2020/
Słowa kluczowe: elasticity, hydrogel, micro DIC, regenerative medicine, sodium alginate
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-23845] [data modyf. 14-10-2021 15:54]
10. Mechanical properties of New Zealand White Rabbit urethra tissue under urinal fluid flow, 2021, Agnieszka Mackiewicz , Tomasz Klekiel , Jagoda Kurowiak , Tomasz Piasecki , Romuald Będziński , W: XXII Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering - PCBBE: Abstract Book, Warsaw, Polska, Warsaw: Committee of Biocybernetics and Biomedical Engineering of the Polish Academy of Sciences, 2021, s. 88, https://pcbbe.ibib.waw.pl/
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-23810] [data modyf. 14-10-2021 15:58]
11. Alginian sodu jako biomateriał stosowany w leczeniu zwężenia cewki moczowej, 2020, Jagoda Kurowiak , Agnieszka Mackiewicz , Tomasz Klekiel , Romuald Będziński , W: Ogólnopolska Konferencja Naukowa BIOPOLIMERY: źródło nowych materiałów, Lublin, Polska, [B. m.]: --, 2020, s. 16--17, https://fundacja-tygiel.pl/biopolimery/ - [konferencja on-line]
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-23692] [data modyf. 12-10-2021 10:39]
12. Biomechanika struktur czaszkowo-mózgowych w kontekście obciążeń dynamicznych, 2019, Romuald Będziński , Monika Ratajczak , Tomasz Klekiel , M. Ptak , W: Sympozjum Biomechaniki Sportu i Rehabilitacji: streszczenia, Warszawa, Polska, Warszawa: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, 2019, s. 7--8, https://www.awf.edu.pl/wwf/nauka/konferencje-i-seminaria-naukowe/sympozjum-biomechaniki-sportu-i-rehabilitacji
Słowa kluczowe: biomechanika głowy, metoda elementów skończonych, obrazowanie medyczne
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-23595] [data modyf. 15-10-2021 13:57]
13. Investigation of helmet-head interaction in the aspect of craniocerebral tissue protection, 2019, Monika Ratajczak , Tomasz Klekiel , Grzegorz Sławiński , Romuald Będziński , W: 21st Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering: Abstract Book, Zielona Góra, Polska, Zielona Góra: Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2019, s. 24, ISBN: 9788388317163, https://www.pcbbe.uz.zgora.pl/
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-23593] [data modyf. 12-10-2021 12:35]
14. Measurement of dynamic properties of animal liver to identify the material model, 2019, Monika Palmerska , Tomasz Klekiel , W: 21st Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering: Abstract Book, Zielona Góra, Polska, Zielona Góra: Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2019, s. 28, ISBN: 9788388317163, https://www.pcbbe.uz.zgora.pl/
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-23594] [data modyf. 12-10-2021 12:35]
15. Pelvic Vertical Shear Fractures: The Damping Properties of Ligaments Depending on the Velocity of Vertical Impact Load, 2018, Katarzyna Arkusz , Tomasz Klekiel , Grzegorz Sławiński , Romuald Będziński , W: Computational Technologies in Engineering - TKI' 2018: Proceedings of the 15th Conference on Computational Technologies in Engineering, Jora Wielka, Polska, New York: AIP Publishing, 2019, AIP Conference Proceedings, Vol. 2078, s. 1--6, ISBN: 9780735418066,
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15) DOI: 10.1063/1.5092080
Cytowania wg WOS: 2 [06-03-2023]
[KONF-23401] [data modyf. 01-10-2021 16:50]
[3.75] [0.25]
16. Protection Capabilities of the Ankle Joint Against the Consequences of Impact Load, 2018, Tomasz Klekiel , Piotr Malesa , Grzegorz Sławiński , Romuald Będziński , W: Computational Technologies in Engineering - TKI' 2018: Proceedings of the 15th Conference on Computational Technologies in Engineering, Jora Wielka, Polska, New York: AIP Publishing, 2019, AIP Conference Proceedings, Vol. 2078, s. 1--7, ISBN: 9780735418066,
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15) DOI: 10.1063/1.5092089
Cytowania wg WOS: 1 [20-03-2023]
[KONF-23417] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[3.75] [0.25]
17. Risk of Injury in Lumbar Spine During Explosion of Low-Mass Charge under Vehicle, 2018, Tomasz Klekiel , Grzegorz Sławiński , Marek Świerczewski , Paweł Bogusz , Romuald Będziński , W: Computational Technologies in Engineering - TKI' 2018: Proceedings of the 15th Conference on Computational Technologies in Engineering, Jora Wielka, Polska, New York: AIP Publishing, 2019, AIP Conference Proceedings, Vol. 2078, s. 1--6, ISBN: 9780735418066,
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15) DOI: 10.1063/1.5092081
Cytowania wg WOS: 1 [27-03-2023]
[KONF-23416] [data modyf. 01-10-2021 16:40]
[3] [0.2]
18. Symulacja uszkodzeń stopy w trakcie biegu, 2019, Tomasz Klekiel , Monika Ratajczak , Romuald Będziński , W: Sympozjum Biomechaniki Sportu i Rehabilitacji: streszczenia, Warszawa, Polska, Warszawa: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, 2019, s. 20--21, https://www.awf.edu.pl/wwf/nauka/konferencje-i-seminaria-naukowe/sympozjum-biomechaniki-sportu-i-rehabilitacji
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-23596] [data modyf. 15-10-2021 13:56]
19. Analysis of the lower limb model response under impact load, 2018, Tomasz Klekiel , Grzegorz Sławiński , Romuald Będziński , W: International Conference of the Polish Society of Biomechanics - BIOMECHANICS 2018: abstracts book, Zielona Góra, Polska, Zielona Góra: University of Zielona Góra, Department of Mechanical Engineering, Division of Biomedical Engineering, 2018, s. 113, ISBN: 9788395183300, http://www.biomechanics2018.wm.uz.zgora.pl/
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-23153] [data modyf. 13-10-2021 13:56]
20. Influence of ballistic helmet padding characteristics on protection of the brain tissue, 2018, Monika Ratajczak , Tomasz Klekiel , Grzegorz Sławiński , Romuald Będziński , W: International Conference of the Polish Society of Biomechanics - BIOMECHANICS 2018: abstracts book, Zielona Góra, Polska, Zielona Góra: University of Zielona Góra, Department of Mechanical Engineering, Division of Biomedical Engineering, 2018, s. 179--180, ISBN: 9788395183300, http://www.biomechanics2018.wm.uz.zgora.pl/
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-23151] [data modyf. 13-10-2021 13:56]
21. Numerical Analysis of Fracture Mechanism of Pelvic Ring During Side Impact Load, 2018, Tomasz Klekiel , Katarzyna Arkusz , Romuald Będziński , W: 41<sup>st</sup> Solid Mechanics Conference: book of abstracts, Warsaw, Polska, Warsaw: Institute of Fundamental Technological Research, Polish Academy of Sciences, 2018, s. 316--317, ISBN: 9788365550132, http://solmech2018.ippt.pan.pl/
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-23149] [data modyf. 15-10-2021 12:45]
22. Prediction of the segmental pelvic ring fractures under impact loadings during car crash, 2018, Tomasz Klekiel , Katarzyna Arkusz , Grzegorz Sławiński , Romuald Będziński , W: International Conference of the Polish Society of Biomechanics - BIOMECHANICS 2018: abstracts book, Zielona Góra, Polska, Zielona Góra: University of Zielona Góra, Department of Mechanical Engineering, Division of Biomedical Engineering, 2018, s. 111, ISBN: 9788395183300, http://www.biomechanics2018.wm.uz.zgora.pl/
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-23152] [data modyf. 13-10-2021 13:56]
23. Application of the smoothed particle hydrodynamics method for the modelling of the ankle joint, 2017, Tomasz Klekiel , Grzegorz Sławiński , Piotr Malesa , Romuald Będziński , W: 22<sup>nd</sup> International Conference on Computer Methods in Mechanics - CMM 2017: short papers, Lublin, Polska, Lublin: Departament of structural Mechanics, Lublin University of Technology, 2017, s. 1--2, ISBN: 9788379472642, http://cmm2017.pollub.pl/
Słowa kluczowe: FEM, Finite element, SPH, Smoothed Particle Hydrodynamics, ankle joint, bone, cartilage, large deformation, ligament
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-22825] [data modyf. 11-10-2021 11:41]
24. Influence of the mechanical properties of the military sole on the foot for occupants in military vehicle under anti-tank IED accidents, 2017, Tomasz Klekiel , Grzegorz Sławiński , Tadeusz Niezgoda , Romuald Będziński , W: 9th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures & 2nd International Conference on Advances in Micromechanics of Materials, Augustów, Polska, [Białystok]: --, 2017, s. 80--81, http://www.ismms2017.wm.pb.edu.pl/images/prog/conference%20programme.pdf
Słowa kluczowe: damping, foot model, impact load, mass, spring, tissue properties
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-22632] [data modyf. 11-10-2021 15:48]
25. Numerical analysis of damping in cervical spine column tissue in explosion environments, 2017, Agnieszka Mackiewicz , Karolina Winiarczyk , Tomasz Klekiel , Romuald Będziński , W: 9th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures & 2nd International Conference on Advances in Micromechanics of Materials, Augustów, Polska, [Białystok]: --, 2017, s. 111--112, http://www.ismms2017.wm.pb.edu.pl/ - [skrót referatu]
Słowa kluczowe: cervical spine, dynamic overload, injury risk curves, military environments, underbody blast loadings
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-22633] [data modyf. 11-10-2021 15:41]
26. Projekt systemu do poizometrycznej relaksacji mięśni, 2017, M. Nowak , Tomasz Klekiel , W: Majówka Młodych Biomechaników im. prof. Dagmaty Tejszerskiej: 14. konferencja naukowa, Ustroń, Polska, [B. m.], 2017, s. 1, http://www.biomechanik.pl/streszczenia_2017/pdf/Nowak20170327165715Y.pdf - [sesja plakatowa]
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-22926] [data modyf. 08-10-2021 17:37]
27. The method for numerical analysis of the damping properties of lumbar dises during high impact loads, 2017, Tomasz Klekiel , Katarzyna Arkusz , Grzegorz Sławiński , Romuald Będziński , W: 22<sup>nd</sup> International Conference on Computer Methods in Mechanics - CMM 2017: short papers, Lublin, Polska, Lublin: Departament of structural Mechanics, Lublin University of Technology, 2017, s. 1--2, ISBN: 9788379472642, http://cmm2017.pollub.pl/
Słowa kluczowe: Finite Element Analysis, damping properties, high impact load, lumbar disc
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-22824] [data modyf. 11-10-2021 11:42]
28. The numerical analysis of the damping properties of soft tissue and bone elements in lumbar pelvic complex under impact load, 2017, Katarzyna Arkusz , Tomasz Klekiel , Grzegorz Sławiński , Romuald Będziński , W: 20th Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering: abstract book, Kraków, Polska, Kraków: AGH University of Science and Technology, 2017, s. 1, ISBN: 9788394889807, http://www.pcbbe.agh.edu.pl/
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-22925] [data modyf. 08-10-2021 17:39]
29. Analiza własności tłumiących chrząstki w stawie skokowym, 2016, Tomasz Klekiel , Romuald Będziński , W: Mechanika w Medycynie - MM 2016, Rzeszów, Polska, -: [B. w.], 2016, s. 1,
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-22530] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
30. Modeling of damping properties of articular cartilage during impact load, 2016, Tomasz Klekiel , Romuald Będziński , J. Wodzisławski , W: 40th Solid mechanics Conference. SolMech 2016, Warsaw, Polska, Warszawa, 2016, s. 1--2, - abstract
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-22233] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
31. Numerical analysis of damping properties of tissue in lower extremity, 2016, Tomasz Klekiel , Grzegorz Sławiński , Romuald Będziński , W: Techniki Komputerowe w Inżynierii - TKI 2016, Warszawa, Polska, [B. m.]: [B. w.], 2016, s. 1--2,
Słowa kluczowe: damping, dissipation energy, impulse load, lower extremity
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-22308] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
32. Prediction of bone fractures in ankle during axial impact loads, 2016, Tomasz Klekiel , Romuald Będziński , G. Sławiński , Tadeusz Niezgoda , W: International Conference of the Polish Society of Biomechanics - BIOMECHANICS 2016: abstracts, Biała Podlaska, Polska, Biała Podlaska: Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw, College University in Biała Podlaska, 2016, s. 139--140, ISBN: 9788361509394,
Słowa kluczowe: FEM, ankle joint, bone fracture, impact load, soft tissue
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-22240] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
33. The influence of osteoporotic bone structures of the lumbo-pelvic-hip complex on stress distribution under impact load, 2016, Katarzyna Arkusz , Tomasz Klekiel , Ewa Paradowska , Tadeusz Niezgoda , Romuald Będziński , W: International Conference of the Polish Society of Biomechanics - BIOMECHANICS 2016: abstracts, Biała Podlaska, Polska, Biała Podlaska: Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw, College University in Biała Podlaska, 2016, s. 37--38, ISBN: 9788361509394,
Słowa kluczowe: Bone Mineral Density (BMD), Finite Element Analysis, osteoporosis, pelvis
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-22239] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
34. Inżynieria Biomedyczna na Uniwersytecie Zielonogórskim, 2013, Elżbieta Krasicka-Cydzik , Romuald Będziński , Tomasz Klekiel , Izabela Głazowska , Krzysztof Białas-Heltowski , Agnieszka Kaczmarek-Pawelska , Katarzyna Arkusz , C. Olech-Klonecki , Agnieszka Mackiewicz , Marta Nycz , Ewa Paradowska , Agnieszka Kierzkowska , W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna: XVIII krajowa konferencja naukowa, Gdańsk, Polska, Gdańsk: Politechnika Gdańska, 2013, s. 69, ISBN: 9788360779224,
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-21250] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
35. Design and control algorithm of hand prothesis, 2010, Kornelia Zaborowska , Marcin Michalski , Michał Czerniawski , Rafał Adamczyk , Weronika Wojtak , Tomasz Klekiel , W: "From biotechnology to environment protection" - interdisciplinary meeting of young naturalists: 5th international conference, Zielona Góra, Polska, [B. m.]: [brak wydawcy], 2010, s. 54 [abstr.],
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-19870] [data modyf. 20-04-2021 14:09]
36. Meaning of the electromyography in biomedical engineering, 2010, A. Andrynowska , Tomasz Klekiel , W: "From biotechnology to environment protection" - interdisciplinary meeting of young naturalists: 5th international conference, Zielona Góra, Polska, [B. m.]: [brak wydawcy], 2010, s. 3 [abstr.],
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-19855] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
37. Symulacja układu sterowania urządzeń do ćwiczeń izokinetycznych, 2010, Tomasz Klekiel , W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna: XVI krajowa konferencja, Warszawa, Polska, Warszawa: [brak wydawcy], 2010, s. 82 [abstr.],
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-19620] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
38. Dynamic analysis of springy hung shaft, 2007, Tomasz Klekiel , W: Advanced Manufacturing and Repair Technologies in Vehicle Industry: 24th International Colloquium, Svitavy, Czechy, Pardubice: University of Pardubice, 2007, s. 99--104, ISBN: 9788071949626,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-18381] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
39. Analiza dynamiczna wału sprężyście zawieszonego - część I, 2006, Łucja Frąckowiak-Iwanicka , Tomasz Klekiel , W: Teoria maszyn i mechanizmów: [XX konferencja naukowo-dydaktyczna], Zielona Góra, Polska, Zielona Góra: Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006, T. 1, s. 75--80, ISBN: 8374810432,
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-18011] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
40. Analiza dynamiczna wału sprężyście zawieszonego - część II, 2006, Łucja Frąckowiak-Iwanicka , Tomasz Klekiel , W: Teoria maszyn i mechanizmów: [XX konferencja naukowo-dydaktyczna], Zielona Góra, Polska, Zielona Góra: Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006, T. 1, s. 81--87, ISBN: 8374810432,
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-18012] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
41. Analiza oporów ruchu węzła kinematycznego wału sprężyście zawieszonego, 2006, Łucja Frąckowiak-Iwanicka , Tomasz Klekiel , W: Teoria maszyn i mechanizmów: [XX konferencja naukowo-dydaktyczna], Zielona Góra, Polska, Zielona Góra: Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006, T. 1, s. 211--216, ISBN: 8374810432,
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-18015] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
42. Analiza rozwiązania konstrukcyjnego węzła kinematycznego wału sprężyście zawieszonego, 2006, Łucja Frąckowiak-Iwanicka , Tomasz Klekiel , W: Teoria maszyn i mechanizmów: [XX konferencja naukowo-dydaktyczna], Zielona Góra, Polska, Zielona Góra: Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006, T. 1, s. 217--222, ISBN: 8374810432,
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-18016] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
43. Zastosowanie algorytmu ewolucyjnego do optymalnej syntezy mechanizmu Stephensona, 2006, Tomasz Klekiel , W: Teoria maszyn i mechanizmów: [XX konferencja naukowo-dydaktyczna], Zielona Góra, Polska, Zielona Góra: Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006, T. 2, s. 249--255, ISBN: 8374810432,
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-18028] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
44. A Tefftz method for large deflection of plates with application of evolutionary algorithms for optimisation of method parameters, 2005, Tomasz Klekiel , Jan A. Kołodziej , W: Numerical methods in Continuum Mechanics - NMCM 2005 & 4th Workshop on Trefftz Methods: 10th International Conference, Zilina, Słowacja, Zilina: Society for Sciences and Engineering, 2005, s. [11] CD-ROM, ISBN: 8096916548,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-17328] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
45. Application of evolutionary algorithms for optimization of method parameters in solution of Poisson's equation, 2005, Jan A. Kołodziej , Tomasz Klekiel , W: ECCOMAST Thematic Conference on Meshless Methods - MESHLESS 2005, Lisbon, Portugalia, Lisbon: Departmento de Matematica Instituto Superior Tecnico, 2005, s. C12.1--C12.7, ISBN: 9729928916,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-17329] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
46. Application of radial basis functions for solution nonlinear heat conduction problem using evolutionary algorithm, 2004, Tomasz Klekiel , Jan A. Kołodziej , W: Trends in Continuum Physics - TRECOP '04: proceedings of the International Symposium, Poznań, Polska, Poznań: Publishing House of Poznań University of Technology, 2004, s. 176--186, ISBN: 8371432976,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-16901] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
47. Enhancing conceptual design by coupling morphological approach with evolutionary algorithms, 2002, Ryszard Rohatyński , Izabela Gabryelewicz , Tomasz Klekiel , W: Artificial Intelligence in Design 2002: Seventh International Conference, Cambridge, Wielka Brytania, Sydney: [brak wydawcy], 2002, s. [4] CD-ROM,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-15133] [data modyf. 07-04-2021 09:25]
48. Evolutionary algorithms in cooperation with traditional optimization at optimal synthesis of a planar linkage mechanism, 2002, Krzysztof Białas-Heltowski , Tomasz Klekiel , Ryszard Rohatyński , W: Methods of Artificial Intelligence - AI-METH 2002, Gliwice, Polska, Gliwice: Silesian University of Technology, 2002, s. 91--96, ISBN: 8391463230,
Słowa kluczowe: evolutionary algorithms, four-bar mechanism, optimal synthesis
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-15119] [data modyf. 07-04-2021 09:25]
49. Enhancing conceptual design by coupling morphological approach with evolutionary algorithms, 2001, Ryszard Rohatyński , Izabela Gabryelewicz , Tomasz Klekiel , W: Methods of Artificial Intelligence in Mechanics and Mechanical Engineering - AI-MECH 2001, Gliwice, Polska, Gliwice: [brak wydawcy], 2001, s. 221--226,
Słowa kluczowe: evolutionary algorithm, genetic algorithm, morphological approach
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-11326] [data modyf. 07-04-2021 09:25]
50. Komputerowe wspomaganie projektowania układów hydraulicznych - dobór elementów, 2001, Zygmunt Domagała , Izabela Gabryelewicz , Tomasz Klekiel , Ryszard Rohatyński , W: Czynniki stymulujące rozwój maszyn i systemów hydraulicznych: Konferencja naukowo-techniczna, Szklarska Poręba, Polska, Wrocław: Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2001, s. 103--112,
Słowa kluczowe: algorytm ewolucyjny, metoda morfologiczna, projektowanie, układy hydrauliczne
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-12659] [data modyf. 07-04-2021 09:25]
51. Komputerowe wspomaganie projektowania złącz pneumatycznych, 2001, Wojciech Babirecki , Tomasz Klekiel , W: Metody i środki projektowania wspomaganego komputerowo: XIII Konferencja : zbiór referatów, Warszawa, Polska, Warszawa: [brak wydawcy], 2001, s. 7--14,
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-11399] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
52. Some experiments on application of genetic algorithms for optimization of four-bar linkages, 2000, Ryszard Rohatyński , Tomasz Klekiel , W: Methods of Artificial Intelligence in Mechanics and Mechanical Engineering - AI-MECH 2000, Gliwice, Polska, Gliwice: [brak wydawcy], 2000, s. 285--290,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-1502] [data modyf. 07-04-2021 09:25]
53. Formalizacja podstawowych zagadnień syntezy mechanizmów dla zastosowania nowych metod wyznaczania, 1997, Jacek Bojarski , Tomasz Klekiel , Piotr Niewiadomski , W: 19. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki - MSN - 19, Zielona Góra, Polska, Zielona Góra: Wydaw. PZ, 1997, T. 4 : Mechanika, s. 36--41,
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-14704] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
54. Zastosowanie mikrokomputerów w badaniach wielkości mechanicznych, 1997, Tomasz Klekiel , W: 19. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki - MSN - 19, Zielona Góra, Polska, Zielona Góra: Wydaw. PZ, 1997, T. 4 : Mechanika, s. 284--288,
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-14713] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)
1. Biomechanics in Medicine and Biology Proceedings of the International Conference of the Polish Society of Biomechanics, 2019, / (Red.) Katarzyna Arkusz , Romuald Będziński , Tomasz Klekiel , Szczepan Piszczatowski , .- Cham: Springer Nature Switzerland (#), 2019, s. 296.- ISBN: 9783319972855
Kod: RED-MON-W1 BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.1007/978-3-319-97286-2
[RED-5750] [data modyf. 23-09-2021 09:25]
[5.8] [0.29]
9. Patenty, wzory użytkowe (PAT-WZU)
1. Urządzenie do rehabilitacji spastycznej dłoni, 2022, Aleksandra Jędrzejewska , Tomasz Klekiel , Roman Kielec , .- Numer: P.440992.- Data zgłoszenia 21-04-2022
Kod: ROZ-9 BibTeX (pkt. 0)
[PATWZU-1970] [data modyf. 25-04-2022 10:45]