PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr hab. inż. Marcin Mrugalski

Dyscypliny naukowe informatyka techniczna i telekomunikacja; udział procentowy: 75%, oświadczenie N: Tak
automatyka, elektronika i elektrotechnika; udział procentowy: 25%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych / Zakład Informatyki Technicznej
Okres 1960 - 2030
Znaleziono 86 pozycji bibliograficznych
18 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi Oznaczona kolorami punktacja za osiągnięcia dotyczy publikacji za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2021]
[A] [B] gdzie:
A - Wartość punktowa udziału jednostkowego autora
B - Udział jednostkowy autora
Pokazana punktacja bierze pod uwagę dyscyplinę podstawową współautorów.
Gwiazdka (*) przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano inną niż UZ afiliację tego autora.
Znak (#) w opisie bibliograficznym oznacza, że publikacja wydana jest przez wydawcę z listy ministerialnej lub dotyczy konferencji z listy ministerialnej.
JIF: Journal Impact Factor (dana wyświetlana tylko z poziomu LAN UZ)
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)
1. Advanced neural network-based computational schemes for robust fault diagnosis, 2014, Marcin Mrugalski , Berlin - Heidelberg: Springer-Verlag, s. 182, (Studies in Computational Intelligence, Vol. 510), ISBN: 9783319015460, bibliogr. rys.
Kod: MON-ANG BibTeX (pkt. 25)
[WZ-11696] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)
1. A Predictive Fault-Tolerant Tracking Control for Constrained Dynamic Systems, 2023, Norbert Kukurowski , Marcin Mrugalski , Marcin Witczak , W: Intelligent and Safe Computer Systems in Control and Diagnostics: International Conference on Diagnostics of Processes and Systems - DPS 2022, 2023 / ed. Z. Kowalczuk, Cham: Springer Nature Switzerland (#), (Lecture Notes in Networks and Systems, Vol. 545), s. 410--422, ISBN: 9783031161599
Kod: MOR-W1 BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.1007/978-3-031-16159-9_33
[WZCZ-22762] [data modyf. 19-09-2022 11:14]
[11.6] [0.58]
2. Remaining Useful Life Prediction of the Li-Ion Batteries, 2023, Bogdan Lipiec , Marcin Mrugalski , Marcin Witczak , W: Intelligent and Safe Computer Systems in Control and Diagnostics: International Conference on Diagnostics of Processes and Systems - DPS 2022, 2023 / ed. Z. Kowalczuk, Cham: Springer Nature Switzerland (#), (Lecture Notes in Networks and Systems, Vol. 545), s. 230--241, ISBN: 9783031161599
Kod: MOR-W1 BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.1007/978-3-031-16159-9_19
[WZCZ-22761] [data modyf. 19-09-2022 10:13]
[11.6] [0.58]
3. Fuzzy and Neural Network Approaches, 2021, Marcin Witczak , Marcin Pazera , Norbert Kukurowski , Marcin Mrugalski , W: Diagnosis and Fault-tolerant Control 2: From Fault Diagnosis to Fault-tolerant Control, 2021 / ed. Vicenç Puig, Silvio Simani, Hoboken: ISTE Ltd and John Wiley & Sons, Inc. (#), s. 85--100, ISBN: 9781789450590
Kod: MOR-W2 BibTeX (pkt. 50) DOI: 10.1002/9781119882350
[WZCZ-22476] [data modyf. 22-12-2021 13:45]
[25] [0.5]
4. A Fuzzy Logic Approach to Remaining Useful Life Estimation of Ball Bearings, 2020, Marcin Witczak , Bogdan Lipiec , Marcin Mrugalski , Ralf Stetter , W: Advanced, Contemporary Control: Proceedings of KKA 2020 - The 20th Polish Control Conference, 2020 / eds. A. Bartoszewicz, J. Kabziński, J. Kacprzyk, Cham: Springer Nature Switzerland (#), (Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 1196), s. 1411--1423, ISBN: 9783030509354
Kod: MOR-W1 BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.1007/978-3-030-50936-1_117
[WZCZ-21522] [data modyf. 07-09-2021 10:25]
[10] [0.5]
5. Robust UIO Design for an Actuator Fault Identification, 2016, Piotr Witczak , Marcin Mrugalski , W: Advanced and Intelligent Computations in Diagnosis and Control, 2016 / ed. Z. Kowalczuk, Cham Heidelberg: Springer International Publishing Switzerland, (Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 386), s. 35--48, ISBN: 9783319231792
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5) DOI: 10.1007/978-3-319-23180-8
Cytowania wg WOS: 0 [23-01-2023]
[WZCZ-17100] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
6. On the GMDH approach to robust fault detection of non-linear dynamic systems, 2012, Józef Korbicz , Marcin Mrugalski , Marcin Witczak , W: Advances in control theory and automation: monograph dedicated to Professor Tadeusz Kaczorek on the occasion of his eightieth birthday, 2012 / ed. by M. Busłowicz, K. Malinowski, Białystok: Printing House of Białystok University of Technology, s. 129--140, ISBN: 9788362582174
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-14567] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
7. GMDH neural networks, 2011, Marcin Mrugalski , Józef Korbicz , W: Intelligent systems: the industrial electronics handbook, 2011 / ed. by B. M. Wilamowski, J. D. Irwin, Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group,.- second ed. s. 1--21, ISBN: 9781439802830
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-12860] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
8. Uncertainty of dynamic GMDH neural models in robust fault detection systems, 2010, Marcin Mrugalski , Józef Korbicz , W: Advances in systems science, 2010 / eds. A. Grzech, P. Świątek, J, Drapała, Warsaw: Academic Publishing House EXIT, (Computer Science), s. 211--220, ISBN: 9788360434772
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-12285] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
9. Parameters estimation methods in the robust fault diagnosis, 2009, Marcin Mrugalski , Józef Korbicz , W: Diagnosis of processes and systems, 2009 / ed. Z. Kowalczuk, Gdańsk: Pomeranian Science and Technology Publishers PWNT, (Control and Computer Science - Information Technology : Control Theory : Fault and System Diagnosis), s. 159--166, ISBN: 9788392680635
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-11611] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
10. Robust fault diagnosis based on the parameters identification via outer bounding ellipsoid algorithm, 2008, Marcin Mrugalski , W: Recent advances in control and automation, 2008 / ed. K. Malinowski, L. Rutkowski, Warsaw: Academic Publishing House EXIT, (Challenging Problems of Science : Control and Automation), s. 418--427, ISBN: 9788360434420
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-10275] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
11. Analytical methods and artificial neural networks in fault diagnosis and modelling of non-linear systems, 2007, Józef Korbicz , Marcin Witczak , Krzysztof Patan , Andrzej Janczak , Marcin Mrugalski , W: Measurements models systems and design, 2007 / ed. by J. Korbicz, Warszawa: Wydaw. Komunikacji i Łączności, s. 175--204, ISBN: 9788320616446
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-9201] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
12. Odporna detekcja uszkodzeń przy zastosowaniu perceptronu wielowarstwowego, 2007, Marcin Mrugalski , W: Diagnostyka procesów i systemów, 2007 / red. J. Korbicz, K. Patan, M. Kowal, Warszawa: Akademicka Oficyna Wydaw. EXIT, s. 77--84, ISBN: 9788360434314
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-9328] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
13. Dynamic GMDH type neural networks, 2003, Marcin Mrugalski , Eugen Arinton , Józef Korbicz , W: Neural networks and soft computing: proceedings of the sixth international conference, 2003, New York: Springer-Verlag Company, (Advances in Soft Computing), s. 698--703, ISBN: 3790800058
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-5764] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
14. Systems identification with GMDH neural networks : a multi-dimensional case, 2003, Marcin Mrugalski , Eugen Arinton , Józef Korbicz , W: Artificial neural nets and genetic algorithms: proceedings of the International Conference, 2003, Wien: Springer-Verlag, (Computer Science), s. 115--120, ISBN: 3211007431
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-5770] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
15. Sztuczne sieci neuronowe w układach diagnostyki, 2002, Krzysztof Patan , Józef Korbicz , Marcin Mrugalski , W: Diagnostyka procesów.: modele : metody sztucznej inteligencji : zastosowania, 2002, Warszawa: Wydaw. Naukowo-Techniczne, (Monografie, T. 3), s. 311--351, ISBN: 8320427347
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-5071] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)
1. Identification and health-aware economic control of production systems: a fuzzy logic max plus algebraic approach, 2023, Marcin Mrugalski , Engineering Applications of Artificial Intelligence, Vol. 120, April, art.105802, 1--14, ISSN: 0952-1976, eISSN: 1873-6769, bibliogr. rys. tab. wykr. summ. - [In progress]
Słowa kluczowe: Fuzzy logic, Health aware control , IoT, Manufacturing system, Max plus algebra
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 140) DOI: 10.1016/j.engappai.2022.105802
, JIF: 7.802
[AWCZ-33920] [data modyf. 27-01-2023 09:23]
[140] [1]
2. An economic fault-tolerant transportation strategy or multiple assembly station systems, 2022, Marcin Witczak , Lothar Seybold , Bogdan Lipiec , Christophe Aubrun , Marcin Mrugalski , IFAC-PapersOnLine, Vol. 55, iss. 10, 1716--1721, ISSN: 2405-8963, bibliogr. tab. wykr. summ. - 10th IFAC conference on Manufacturing Modelling, Management and Control MIM 2022, Nantes, France, 22-24 June 2022
Słowa kluczowe: Discrete event systems in manufacturing, Intelligent manufacturing, Internet of things, Job and activity scheduling, Modeling of assembly units
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.1016/j.ifacol.2022.09.645
Cytowania wg WOS: 0 [06-02-2023]
Open Access: Licence: CC-BY-NC-ND, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AT_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED,
[AWCZ-33489] [data modyf. 28-10-2022 09:01]
[4] [0.2]
3. Fault-tolerant tracking control for a non-linear twin-rotor system under ellipsoidal bounding, 2022, Norbert Kukurowski , Marcin Mrugalski , Marcin Pazera , Marcin Witczak , International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, Vol. 32, no. 2, 171--183, ISSN: 1641-876X, eISSN: 1641-876X, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: external disturbances, fault detection and diagnosis, fault-tolerant control, non-linear system, robust fault estimation, simultaneous faults
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 100) DOI: 10.34768/amcs-2022-0013
Cytowania wg WOS: 2 [06-02-2023] , JIF: 2.157
Open Access: Licence: CC-BY-NC-ND, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AT_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 15-06-2022
[AWCZ-33254] [data modyf. 30-06-2022 10:40]
[50] [0.5]
4. Monitoring of Measuring Devices Using a Programmable Logic Controller and a Dedicated Desktop Application, 2022, Bartosz Kwapisz , Michał Doligalski , Marek Ochowiak , Marcin Mrugalski , Sylwia Włodarczak , Andżelika Krupińska , Magdalena Matuszak , Szymon Woziwodzki , Sensors, Vol. 22, iss. 23, art. 9313, 1--14, ISSN: 1424-8220, eISSN: 1424-8220, bibliogr. fot. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: PLC, algorithm, control, flow rate, logic controller, measurement
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 100) DOI: 10.3390/s22239313
Cytowania wg WOS: 0 [06-02-2023] , JIF: 3.847
Open Access: Licence: CC-BY, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AT_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 30-11-2022
[AWCZ-33592] [data modyf. 30-11-2022 13:44]
[50] [0.5]
5. Towards a health-aware fault tolerant control of complex systems: A vehicle fleet case, 2022, Bogdan Lipiec , Marcin Mrugalski , Marcin Witczak , Ralf Stetter , International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, Vol. 32, no. 4, 619--634, ISSN: 1641-876X, eISSN: 1641-876X, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: FTCD, Takagi-Sugeno model, health-aware fault tolerant control, modeling bearings degradation, remaining useful life prediction
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 100) DOI: 10.34768/amcs-2022-0043
Cytowania wg WOS: 0 [24-01-2023] , JIF: 2.157
Open Access: Licence: CC-BY-NC-ND, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AFTER_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 20-12-2022
[AWCZ-33696] [data modyf. 20-12-2022 09:30]
[100] [1]
6. Flow Rate Control by Means of Flow Meter and PLC Controller, 2021, Sylwia Włodarczak , Marek Ochowiak , Michał Doligalski , Bartosz Kwapisz , Andżelika Krupińska , Marcin Mrugalski , Magdalena Matuszak , Sensors, Vol. 21, iss. 18, 1--11, ISSN: 1424-8220, eISSN: 1424-8220, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: PLC, algorithm, control, flow meter, flow rate, logic controller, measurement
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 100) DOI: 10.3390/s21186153
Cytowania wg WOS: 1 [06-02-2023] , JIF: 3.847
Open Access: Licence: CC-BY, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AFTER_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 14-09-2021
[AWCZ-32243] [data modyf. 05-07-2022 11:37]
[50] [0.5]
7. Remaining Useful Life Prediction of MOSFETs via the Takagi-Sugeno framework, 2021, Marcin Witczak , Marcin Mrugalski , Bogdan Lipiec , Energies, Vol. 14, iss. 8, 1--23, ISSN: 1996-1073, eISSN: 1996-1073, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Takagi-Sugeno, degradation modeling, prediction, remaining useful life, soft computing
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 140) DOI: 10.3390/en14082135
Cytowania wg WOS: 2 [06-02-2023] , JIF: 3.252
Open Access: Licence: CC-BY, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AFTER_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 11-04-2021
[AWCZ-31812] [data modyf. 29-06-2022 09:54]
[140] [1]
8. A quadratic boundedness approach to a neural network-based simultaneous estimation of actuator and sensor faults, 2020, Marcin Pazera , Mariusz Buciakowski , Marcin Witczak , Marcin Mrugalski , Neural Computing and Applications, Vol. 32, iss. 2, 379--389, ISSN: 0941-0643, eISSN: 1433-3058, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Actuator fault, Fault diagnosis, Multiple fault estimation, Neural network, Sensor fault
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 100) DOI: 10.1007/s00521-018-3706-8
Cytowania wg WOS: 9 [23-01-2023] , JIF: 5.606
Open Access: Licence: CC-BY, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AFTER_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 25-09-2018
[AWCZ-23157] [data modyf. 02-05-2022 14:13]
[100] [1]
9. Fault diagnosis of an automated guided vehicle with torque and motion forces estimation: A case study, 2020, Marcin Witczak , Marcin Mrugalski , Marcin Pazera , Norbert Kukurowski , ISA Transactions, Vol. 104, 370--381, ISSN: 0019-0578, eISSN: 1879-2022, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Autonomous guided vehicle, Fault diagnosis, Linear parameter-varying system, Observers, Virtual sensors
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 140) DOI: 10.1016/j.isatra.2020.05.012
Cytowania wg WOS: 7 [06-02-2023] , JIF: 5.468
[AWCZ-25247] [data modyf. 02-05-2022 14:25]
[140] [1]
10. The Mathematical Model for the Secondary Breakup of Dropping Liquid, 2020, Ivan Pavlenko , Vsevolod Sklabinskyi , Michał Doligalski , Marek Ochowiak , Marcin Mrugalski , Oleksandr Liaposhchenko , Maksym Skydanenko , Vitalii Ivanov , Sylwia Włodarczak , Szymon Woziwodzki , Izabela Kruszelnicka , Dobrochna Ginter-Kramarczyk , Radosław Olszewski , Bernard Michałek , Energies, Vol. 13, iss. 22, 1--17, ISSN: 1996-1073, eISSN: 1996-1073, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Weber number, critical value, nonstable droplet, oscillatory wall, vibrational impact
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 140) DOI: 10.3390/en13226078
Cytowania wg WOS: 3 [23-01-2023] , JIF: 3.004
Open Access: Licence: CC-BY, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AFTER_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 20-11-2020
[AWCZ-31752] [data modyf. 29-04-2022 11:16]
[70] [0.5]
11. Procedural Method for Fast Table Mountains Modelling in Virtual Environments, 2019, Korneliusz Warszawski , Sławomir Nikiel , Marcin Mrugalski , Applied Sciences, Vol. 9, 1--20, ISSN: 2076-3417, eISSN: 2076-3417, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: computer graphics, erosion simulation, poisson faulting, terrain modelling, virtual environment
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 100) DOI: 10.3390/app9112352
Cytowania wg WOS: 1 [23-01-2023] , JIF: 2.474
Open Access: Licence: CC-BY, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AFTER_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 08-06-2019
[AWCZ-24152] [data modyf. 23-06-2022 11:37]
[100] [1]
12. A neural network approach to simultaneous state and actuator fault estimation under unknown input decoupling, 2017, Piotr Witczak , Krzysztof Patan , Marcin Witczak , Marcin Mrugalski , Neurocomputing: 13th International Work-Conference on Artificial Neural Networks - IWANN 2015, Vol. 250, 65--75, ISSN: 0925-2312, eISSN: 1872-8286, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Fault diagnosis, Fault estimation, Linear parameter-varying systems, Robustness, State estimation, State-space neural networks
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 30) DOI: 10.1016/j.neucom.2016.10.076
Cytowania wg WOS: 22 [30-01-2023] , JIF: 3.241
[AWCZ-21159] [data modyf. 22-06-2022 13:40]
[15] [0.5]
13. A quadratic boundedness approach to robust DC motor fault estimation, 2017, Mariusz Buciakowski , Marcin Witczak , Marcin Mrugalski , Didier Theilliol , Control Engineering Practice, Vol. 66, 181--194, ISSN: 0967-0661, eISSN: 1873-6939, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Actuator fault estimation, DC servo-motor, Fault diagnosis, Quadratic boundedness approach, Unknown input observer
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 35) DOI: 10.1016/j.conengprac.2017.06.014
Cytowania wg WOS: 27 [06-02-2023] , JIF: 2.616
[AWCZ-21583] [data modyf. 24-06-2022 13:18]
[35] [1]
14. Neural network-based robust actuator fault diagnosis for a non-linear multi-tank system, 2016, Marcin Mrugalski , Marcel Luzar , Marcin Pazera , Marcin Witczak , Christophe Aubrun , ISA Transactions, Vol. 61, 318--328, ISSN: 0019-0578, eISSN: 1879-2022, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Fault estimation, LPV systems, Neural network, Non-linear systems identification, Observers, Robust fault diagnosis
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 35) DOI: 10.1016/j.isatra.2016.01.002
Cytowania wg WOS: 47 [30-01-2023]
[AWCZ-19813] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
15. Towards Robust Neural-Network-Based Sensor and Actuator Fault Diagnosis: Application to a Tunnel Furnace, 2015, Marcin Witczak , Marcin Mrugalski , Józef Korbicz , Neural Processing Letters: Special Issue: International Work-Conference on Artificial Neural Networks (IWANN) 2013, Vol. 42, iss. 1, 71--87, ISSN: 1370-4621, eISSN: 1573-773X, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: non-linear system identification, robust fault diagnosis, state-space GMDH neural networks
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.1007/s11063-014-9387-0
Cytowania wg WOS: 12 [06-02-2023]
[AWCZ-19177] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
16. An unscented Kalman filter in designing dynamic GMDH neural networks for robust fault detection, 2013, Marcin Mrugalski , International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, Vol. 23, no 1, 157--169, ISSN: 1641-876X, eISSN: 1641-876X, bibliogr. fot. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: dynamic GMDH neural network, non-linear system identification, robust fault detection, unscented Kalman filter
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 25)
[AWCZ-17294] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
17. State-space GMDH neural networks for actuator robust fault diagnosis, 2012, Marcin Mrugalski , Marcin Witczak , Advances in Electrical and Computer Engineering, Vol. 12, no 3, 65--72, ISSN: 1582-7445, eISSN: 1844-7600, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: actuators, fault diagnosis, neural networks, robustness, system identification
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.4316/AECE.2012.03010
Cytowania wg WOS: 22 [23-01-2023]
[AWCZ-16631] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
18. Confidence estimation of GMDH neural networks and its application in fault detection systems, 2008, Józef Korbicz , Marcin Mrugalski , International Journal of Systems Science, Vol. 39, no 8, 783--800, ISSN: 0020-7721,
Słowa kluczowe: application, bounded-error modelling, fault diagnosis, model uncertainty, neural networks, non-linear systems, system identification
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. [?]) DOI: 10.1080/00207720701847745
Cytowania wg WOS: 16 [23-01-2023]
[AWCZ-13122] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
19. Confidence estimation of the multi-layer perceptron and its application in fault detection systems, 2008, Marcin Mrugalski , Marcin Witczak , Józef Korbicz , Engineering Applications of Artificial Intelligence, Vol. 21, iss. 8, 895--906, ISSN: 0952-1976, eISSN: 1873-6769, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: bounded-error modelling, model uncertainty, neural networks, non-linear systems, robust fault diagnosis, system identification
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.1016/j.engappai.2007.09.008
Cytowania wg WOS: 37 [06-02-2023]
[AWCZ-13360] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
20. Least mean square vs. outer bounding ellipsoid algorithm in confidence estimation of the GMDH neural networks, 2007, Marcin Mrugalski , Józef Korbicz , Lecture Notes in Computer Science: Adaptive and natural computing algorithms : 8th International Conference - ICANNGA 2007, Vol. 2, Vol. 4432, 19--26, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 10)
[AWCZ-12067] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
21. A GMDH neural network-based approach to robust fault diagnosis: application to the DAMADICS benchmark problem, 2006, Marcin Witczak , Józef Korbicz , Marcin Mrugalski , Ronald J. Patton , Control Engineering Practice, Vol. 14, no 6, 671--683, ISSN: 0967-0661, eISSN: 1873-6939, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: application, bounded-error modelling, fault diagnosis, model uncertainty, neural networks, non-linear systems
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 20)
[AWCZ-10767] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
22. Detekcja uszkodzeń odporna na niepewność modelu neuronowego, 2005, Marcin Mrugalski , Józef Korbicz , Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 9, wyd. spec., 103--105, ISSN: 0032-4140, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: detekcja uszkodzeń, niepewność modelu, sieć neuronowa GMDH
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 6)
[AWCZ-10356] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
23. Confidence estimation of GMDH neural networks, 2004, Józef Korbicz , Mihai Florin Metenidis , Marcin Mrugalski , Marcin Witczak , Lecture Notes in Artificial Intelligence: Artificial Intelligence and Soft Computing - ICAISC 2004, Vol. 3070, 210--216, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 10)
[AWCZ-9630] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
24. Parameter estimation of dynamic GMDH neural networks with the bounded-error technique, 2002, Marcin Mrugalski , Marcin Witczak , Journal of Applied Computer Science, Vol. 10, no 1, 77--90, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-8563] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
25. Sieci neuronowe typu GMDH w diagnostyce systemów przemysłowych, 2002, Marcin Mrugalski , Eugen Arinton , Józef Korbicz , Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 2, 10--14, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 6)
[AWCZ-8346] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
5. Materiały konferencyjne (KONF)
1. An economic fault-tolerant transportation strategy for multiple assembly station systems, 2022, Marcin Witczak , Lothar Seybold , Bogdan Lipiec , Christophe Aubrun , Marcin Mrugalski , W: 10th IFAC Conference on Manufacturing Modelling, Management and Control - MIM 2022, Nantes, Francja, -: International Federation of Automatic Control, 2022, s. 1718--1723, https://www.ifac-control.org/conferences/manufacturing-modelling-management-and-control-10th-mim-2022tm
Słowa kluczowe: Discrete event systems in manufacturing, Intelligent manufacturing systems, Internet of things, Job and activity scheduling, Modeling of assembly units
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
Open Access: Licence: CC-BY-NC-ND, Article mode: PUBLISHER_WEBSITE, Release time: AT_PUBLICATION, Text version: OTHER, Date of publication: 27-06-2022
[KONF-23926] [data modyf. 27-06-2022 12:01]
2. A fuzzy logic approach to remaining useful life control and scheduling of cooperating forklifts, 2021, Marcin Witczak , Lothar Seybold , Grzegorz Bocewicz , Marcin Mrugalski , Arkadiusz Gola , Zbigniew Banaszak , W: IEEE CIS International Conference on Fuzzy Systems 2021: Virtual Conference, July 11th-14th 2021 : Conference Proceedings (#), Luxembourg, Luxembourg, -: IEEE, 2021, s. 556--563, ISBN: 9781665444071, https://attend.ieee.org/fuzzieee-2021/
Słowa kluczowe: Takagi-Sugeno model, fault-tolerant control, fuzzy control, fuzzy logic, fuzzy systems
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 140)
[KONF-23817] [data modyf. 28-09-2021 15:26]
[140] [1]
3. Health-aware fault-tolerant control of multiple cooperating autonoumous vehicles, 2021, Bogdan Lipiec , Marcin Mrugalski , Marcin Witczak , W: IEEE CIS International Conference on Fuzzy Systems 2021: Virtual Conference, July 11th-14th 2021 : Conference Proceedings (#), Luxembourg, Luxembourg, -: IEEE, 2021, s. 761--767, ISBN: 9781665444071, https://attend.ieee.org/fuzzieee-2021/
Słowa kluczowe: Takagi-Sugeno model, fuzzy logic, fuzzy system, remaining useful life
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 140)
[KONF-23818] [data modyf. 28-09-2021 15:28]
[140] [1]
4. Fuzzy modelling and robust fault-tolerant scheduling of cooperating forklifts, 2020, Marcin Witczak , Bogdan Lipiec , Marcin Mrugalski , Lothar Seybold , Zbigniew Banaszak , W: 2020 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE): conference proceedings (#), on-line [Glasgow], Szkocja, Piscataway: IEEE Service Center, 2020, s. 1--10, ISBN: 9781728169323, - IEEE Word Congress on Computational Intelligence (WCCI 2020)
Słowa kluczowe: Takagi-Sugeno model, fault tolerant control, forklifts, fuzzy logic, fuzzy systems, scheduling algorithms
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 140) DOI: 10.1109/FUZZ48607.2020.9177782
[KONF-23658] [data modyf. 28-09-2021 15:14]
[140] [1]
5. Remaining useful life estimation of ball bearings system described by fuzzy logic, 2020, Bogdan Lipiec , Marcin Mrugalski , W: 14th International Conference on Diagnostics of Processes and Systems - DPS: abstract book, Zielona Góra, Polska, Zielona Góra: --, 2020, s. 29, braklinku
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-23704] [data modyf. 12-10-2021 11:07]
6. A Neural Network-Based Approach to Sensor and Actuator Fault-Tolerant Control, 2019, Marcin Pazera , Marcin Mrugalski , Marcin Witczak , Mariusz Buciakowski , W: 15th International Work-Conference on Artificial Neural Networks - IWANN 2019: Advances in Computational Intelligence, Vol. 2 (#), Gran Canaria, Hiszpania, Cham: Springer Nature Switzerland, 2019, Lecture Notes in Computer Science ; Vol. 11507, s. 515--526, ISBN: 9783030205171,
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 70) DOI: 10.1007/978-3-030-20518-8_43
Cytowania wg WOS: 0 [30-01-2023]
[KONF-23597] [data modyf. 29-09-2021 12:34]
[35] [0.5]
7. Robust time-varying sensor bias estimation for bounded-error systems: Application to the wind turbine benchmark, 2018, Marcin Witczak , Marcin Pazera , Vicenç Puig , Marcin Mrugalski , W: 26th Mediterranean Conference on Control and Automation - MED 2018, Zadar, Chorwacja, New York: IEEE Xplore, 2018, s. 679--684, ISBN: 9781538678909,
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15) DOI: 10.1109/MED.2018.8442572
[KONF-23059] [data modyf. 01-10-2021 16:16]
[3.75] [0.25]
8. A predictive actuator fault-tolerant control strategy under input and state constraints, 2017, Marcin Witczak , Piotr Witczak , Marcin Mrugalski , Didier Theilliol , W: 25th Mediterranean Conference on Control and Automation - MED 2017, Valletta, Malta, New York: IEEE Xplore, 2017, s. 442--447, ISBN: 9781509045334,
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15) DOI: 10.1109/MED.2017.7984157
[KONF-22682] [data modyf. 29-09-2021 12:53]
[3.75] [0.25]
9. Neural Network-Based Simultaneous Estimation of Actuator and Sensor Faults, 2017, Marcin Pazera , Marcin Witczak , Marcin Mrugalski , W: Advances in Computational Intelligence - IWANN 2017: 14th International Work-Conference on Artificial Neural Networks (#), Cadiz, Hiszpania, Cham: Springer International Publishing, 2017, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 10305, s. 305--316, ISBN: 9783319591520,
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 70) DOI: 10.1007/978-3-319-59153-7_27
Cytowania wg WOS: 1 [06-02-2023]
[KONF-23225] [data modyf. 29-09-2021 12:33]
[40.41] [0.58]
10. Simultaneous estimation of multiple actuator and sensor faults for Takagi-Sugeno fuzzy systems, 2017, Marcin Pazera , Marcin Witczak , Mariusz Buciakowski , Marcin Mrugalski , W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2017: 22 international conference, Międzyzdroje, Polska, New York: IEEE, 2017, s. 918--923, ISBN: 9781538624029,
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15) DOI: 10.1109/MMAR.2017.8046955
[KONF-22696] [data modyf. 20-05-2021 11:56]
[3.75] [0.25]
11. A neural-network-based robust observer for simultaneous unknown input decoupling and fault estimation, 2015, Piotr Witczak , Marcin Mrugalski , Krzysztof Patan , Marcin Witczak , W: 13th International Work-Conference on Artificial Neural Networks - IWANN 2015, Palma de Mallorca, Hiszpania, Cham-Haidelberg: Springer International Publishing Switzerland, 2015, Lecture Notes in Computer Science ; 9094, s. 535--548, ISBN: 9783319192581,
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15) DOI: 10.1007/978-3-319-19258-1
[KONF-21982] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
12. A robust H-infinity observer design for unknown input nonlinear systems: applization to fault estimation, 2015, Marcin Witczak , Vicenç Puig , Damiano Rotondo , Michał de Rozprza-Faygel , Marcin Mrugalski , W: 23rd Mediterranean Conference on Control and Automation (MED): proceedings, Torremolinos, Hiszpania, New York: IEEE, 2015, s. 162--167, ISBN: 9781479999361,
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15)
[KONF-21772] [data modyf. 20-04-2021 14:08]
13. An H infinity approach to fault estimation of non-linear systems: application to one-link manipulator, 2014, Marcin Witczak , Mariusz Buciakowski , Marcin Mrugalski , W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2014: 19th international conference, Międzyzdroje, Polska, Szczecin: [brak wydawcy], 2014, s. 456--461, ISBN: 9781479950829, - abstracts - ISBN: 978-83-75-697-0 ; pełne teksty na CD-ROM
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15)
[KONF-21459] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
14. Robust fault detection using zonotope-based GMDH neural network, 2013, Marcin Mrugalski , W: 11th International Conference on Diagnostics of Processes and Systems - DPS 2013, Łagów Lubuski, Polska, Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2014, s. 101--112, ISBN: 9783642398803,
Słowa kluczowe: GMDH neural networks, robust fault detection, zonotope-based algorithm
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15)
[KONF-21177] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
15. Robust fault identification of a polytopic LPV system with neural network, 2014, Marcel Luzar , Marcin Witczak , Marcin Mrugalski , Zbigniew Kański , W: The IEEE Multi-conference on Systems and Control - MSC 2014 : IEEE International Symposium on Intelligent Control - ISIC 2014, Antibes, Francja, New York: IEEE Xplore, 2014, s. 1614--1619, ISBN: 9781479974061,
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15) DOI: 10.1109/ISIC.2014.6967628
[KONF-21512] [data modyf. 20-04-2021 14:10]
16. Designing of state-space neural model and its application to robust fault detection, 2013, Marcin Mrugalski , W: International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing - ICAISC 2013, Zakopane, Polska, Berlin - Heidelberg: Springer-Verlag, 2013, Part 1, s. 140--149, ISBN: 9783642386572,
Słowa kluczowe: Unscented Kalman Filter, dynamic GMDH neural network, non-linear dynamic system identification, robust fault detection, state-space representation
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15) DOI: 10.1007/978-3-642-38658-9_13
[KONF-20805] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
17. Robust sensor and actuator fault diagnosis with GMDH neural networks, 2013, Marcin Witczak , Marcin Mrugalski , Józef Korbicz , W: International Work Conference on Artificial Neural Networks - IWANN 2013, Puerto de la Cruz, Hiszpania, Berlin - Heidelberg: Springer-Verlag, 2013, Part 1, s. 96--105, ISBN: 9783642386794,
Słowa kluczowe: non-linear system identification, robust fault diagnosis, state-space GMDH neural networks
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15) DOI: 10.1007/978-3-642-38679-4_8
[KONF-20804] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
18. Robust unknown input filter for fault diagnosis of non-linear systems, 2013, Marcin Mrugalski , Marcin Witczak , W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2013 [Dokument elektroniczny]: 18th international conference, Międzyzdroje, Polska, New York: IEEE Xplore, 2013, s. 172--177, ISBN: 9781467355070,
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15)
[KONF-20977] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
19. A GMDH neural network approach to the actuator fault diagnosis, 2012, Marcin Mrugalski , Marcin Witczak , W: Development and Application Systems - DAS 2012: 11th international conference, Suceava, Rumunia, Suceava: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, 2012, s. 41--46,
Słowa kluczowe: actuators, fault diagnosis, neural networks, robustness, system identification
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-20347] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
20. An unscented Kalman filter approach to designing GMDH neural networks: application to the tunnel furnace, 2011, Marcel Luzar , Marcin Mrugalski , Marcin Witczak , Józef Korbicz , W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2011: 16th international conference, Międzyzdroje, Polska, [B. m.]: [brak wydawcy], 2011, s. 204--209 [CD-ROM], ISBN: 9781457709135,
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15)
[KONF-20117] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
21. Fault identification with neural networks for fault-tolerant control, 2011, Marcel Luzar , Marcin Witczak , Marcin Mrugalski , Józef Korbicz , W: 9th European Workshop on Advanced Control and Diagnosis - ACD 2011, Budapest, Węgry, [B. m.]: [brak wydawcy], 2011, s. [6],
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-20200] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
22. Unscented Kalman filter in designing dynamic neural networks, 2011, Marcel Luzar , Marcin Mrugalski , Marcin Witczak , Józef Korbicz , W: Diagnostics of Processes and Systems - DPS 2011: 10th International Science and Technology Conference, Zamość, Polska, [B. m.]: [brak wydawcy], 2011, s. [8],
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-20132] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
23. A pole estimation approach to the synthesis of the dynamic GMDH neural networks, 2010, Marcin Mrugalski , Marcin Witczak , Józef Korbicz , W: Conference on Control and Fault-Tolerant Systems - SysTol' 10, Nice, Francja, [B. m.]: [brak wydawcy], 2010, s. 323--328 [CD-ROM], ISBN: 9781424481521,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-19799] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
24. Bounded-error approach in robust fault diagnosis of dynamical systems, 2009, Józef Korbicz , Marcin Mrugalski , W: Systems theory : modeling, analysis and control - FES 2009: proceedings international conference, Fes, Maroko, Perpignan: Presses Universitaires de Perpignan, 2009, s. 159--166, ISBN: 9782354120436,
Słowa kluczowe: bounded-error approach, parameters identification, robust fault diagnosis
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-19210] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
25. Robust fault diagnosis via parameter identification of dynamical systems, 2009, Marcin Mrugalski , Józef Korbicz , W: European Control Conference - ECC '09, Budapest, Węgry, [B. m.]: European Union Control Association, 2009, s. 2923--2928 [CD-ROM], ISBN: 9789633113691,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-19277] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
26. Application of the MLP neural network to the robust fault detection, 2006, Marcin Mrugalski , Józef Korbicz , W: 6th IFAC Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety of Technical Processes - SAFEPROCESS 2006, Beijing, Chiny, Beijing: [brak wydawcy], 2006, s. 1465--1470 [CD-ROM],
Słowa kluczowe: fault diagnosis, neural networks, non-linear systems, robust fault detection, system identification
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-17960] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
27. A GMDH neural network based approach to passive robust fault detection using a constraints satisfaction backward test, 2005, Vicenç Puig , Marcin Mrugalski , Ari Ingimundarson , Joseba Quevedo , Marcin Witczak , Józef Korbicz , W: 16th IFAC World Congress, Prague, Czechy, [B.m.]: [brak wydawcy], 2005, s. [6] CD-ROM,
Słowa kluczowe: adaptive threshold, fault detection, fault diagnosis, neural network, robustness
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-17292] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
28. Confidence estimation of GMDH neural networks via least square method, 2005, Marcin Mrugalski , Józef Korbicz , W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2005: 11th IEEE International Conference, Międzyzdroje, Polska, Szczecin: [brak wydawcy], 2005, s. [6] CD-ROM, ISBN: 8360140901,
Słowa kluczowe: confidence estimation, model uncertainty, neural networks, robust fault detection
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-17322] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
29. Robust fault detection via GMDH neural networks, 2005, Marcin Mrugalski , Józef Korbicz , Ronald J. Patton , W: 16th IFAC World Congress, Prague, Czechy, [B.m.]: [brak wydawcy], 2005, s. [6] CD-ROM,
Słowa kluczowe: bounded-error approach, identification, neural networks, robust fault detection
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-17291] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
30. A bounded-error approach to confidence estimation of neural networks: Application to robust fault detection, 2004, Marcin Witczak , Marcin Mrugalski , Józef Korbicz , W: 12th Mediterranean Conference on Control and Automation - MED '04, Kusadasi - Aydin, Turcja, [B.m.]: [brak wydawcy], 2004, s. [ 6 ] CD-ROM,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-16431] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
31. Designing GMDH neural networks with the bounded-error approach: application to robust fault detection, 2003, Marcin Witczak , Marcin Mrugalski , W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2003: Proceedings of the 9th IEEE International Conference, Międzyzdroje, Polska, Szczecin: Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2003, Vol. 2, s. 1377--1382, ISBN: 8388764772,
Słowa kluczowe: bounded noise, fault diagnosis, model uncertainty, neural networks, non-linear systems
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-15855] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
32. Dobór struktury modelu neuronowego w układzie detekcji uszkodzeń obiektów dynamicznych, 2003, Marcin Mrugalski , Józef Korbicz , W: Diagnostyka Procesów Przemysłowych - DPP '03: VI Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Władysławowo, Polska, Gdańsk: Pomorskie Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2003, s. 275--280, ISBN: 8391866300,
Słowa kluczowe: detekcja uszkodzeń, identyfikacja, obiekt dynamiczny, sieci neuronowe GMDH
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-15793] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
33. Fault detection with dynamic GMDH neural networks : application to the DAMADICS benchmark problem, 2003, Marcin Mrugalski , Eugen Arinton , Józef Korbicz , W: 5th IFAC Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety of Technical Processes - SAFEPROCESS 2003, Washington, USA, Washington: [brak wydawcy], 2003, s. 1071--1076 [CD-ROM],
Słowa kluczowe: fault diagnosis, neural networks, non-linear systems, system identification
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-15688] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
34. Designing state-space models with neural networks, 2002, Józef Korbicz , Marcin Mrugalski , Thomas Parisini , W: 15th Triennial World Congress of the International Federation of Automatic Control, Barcelona, Hiszpania, Oxford: Pergamon, 2002, s. [6] CD-ROM,
Słowa kluczowe: fault diagnosis, neural-networks, non-linear system identification, state-space models
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-14952] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
35. Metody selekcji neuronów w procesie syntezy sieci neuronowych typu GMDH, 2002, Marcin Mrugalski , Eugen Arinton , Józef Korbicz , W: XIV Krajowa Konferencja Automatyki, Zielona Góra, Polska, Zielona Góra: [brak wydawcy], 2002, T. 2, s. 845--850, ISBN: 8389044609, - + CD-ROM
Słowa kluczowe: diagnostyka procesów, identyfikacja i modelowanie, metody selekcji, sieci neuronowe typu GMDH
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-14938] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
36. A bounded-error approach to parameter estimation of neural networks, 2001, Marcin Mrugalski , Marcin Witczak , W: System - Modelling - Control: 10th International Conference, Zakopane, Polska, Łódź: Institute of Computer Science Technical University of Łódź, 2001, Vol. 2, s. 65--70,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-10117] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
37. A bounder-error approach to parameter estimation of dynamic GMDH neural networks, 2001, Marcin Mrugalski , Marcin Witczak , Józef Korbicz , W: Proceedings of the 14th International Conference on Systems Science, Wroclaw, Polska, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2001, Vol. 2 : Systems and control engineering, operation and manufacturing systems, knowledge engineering and intelligent systems, s. 298--305,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-10872] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
38. Projektowanie dynamicznych sieci neuronowych typu GMDH z automatycznym wyborem danych uczących, 2001, Marcin Mrugalski , Józef Korbicz , W: Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim: III Krajowa Konferencja, Kraków, Polska, Kraków: [brak wydawcy], 2001, s. 129--134,
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-11339] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
39. Projektowanie sieci neuronowych typu GMDH z zastosowaniem estymacji przy zbiorze ograniczonych wartości błędów, 2001, Marcin Mrugalski , Józef Korbicz , W: Diagnostyka Procesów Przemysłowych - DPP 2001: V Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Łagów Lubuski, Polska, Zielona Góra: Oficyna Wydaw. PZ, 2001, s. 127--132, - + CD-ROM
Słowa kluczowe: algorytm zewnętrznych elipsoid ograniczających, detekcja uszkodzeń, sieci neuronowe GMDH
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-10694] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
40. Application of neural networks based observers to fault detection of an induction motor, 2000, Marcin Mrugalski , Józef Korbicz , W: Science Research Education - SRE 2000: Proceedings of the Polish-German Symposium, Zielona Góra, Polska, Zielona Góra: [brak wydawcy], 2000, Part 1, s. 103--108,
Słowa kluczowe: artificial neural networks, diagnostic, fault detection, neural network-based observer, nonlinear systems
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-2548] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
41. Evolutionary programming-based observers for nonlinear systems, 2000, Marcin Mrugalski , Andrzej Janczak , W: Neural Networks and Soft Computing: Proceedings of the Fifth Conference, Zakopane, Polska, Częstochowa: [brak wydawcy], 2000, s. 509--514,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-2281] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
42. Neural network approach to identification of Wiener systems in a noisy environment, 2000, Andrzej Janczak , Marcin Mrugalski , W: Neural Computation - NC 2000: Proceedings of the Second ICSC Symposium, Berlin, Niemcy, Berlin: [brak wydawcy], 2000, s. [6] CD-ROM,
Słowa kluczowe: Neural network models, evolutionary programming, learning algorithms, nonlinear systems, stochastic approximation
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-3461] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
43. Neural network-based observers for time-invariant nonlinear systems, 2000, Andrzej Janczak , Marcin Mrugalski , Marcin Witczak , W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2000: Proceedings of the Sixth International Conference, Międzyzdroje, Polska, Szczecin: Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2000, Vol. 2 : Robotics : Neural Networks : Discrete Processes : Identification, s. 791--794,
Słowa kluczowe: dynamic systems, genetic programming, identification, model approximation, nonlinear optimization
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-1780] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
44. Obserwator neuronowy dla stacjonarnych systemów nieliniowych, 2000, Marcin Mrugalski , W: II Ogólnopolskie Warsztaty Doktoranckie, Istebna, Polska, Gliwice: Komitet Organizacyjny Sympozjum PPEE i Seminarium BSE, 2000, s. 51--56,
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-2467] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
45. Programowanie ewolucyjne w zadaniu identyfikacji neuronowego modelu nieliniowego obiektu dynamicznego, 1999, Marcin Mrugalski , W: Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim: II Krajowa Konferencja, Kraków, Polska, Kraków: Krakowskie Centrum Informatyki Stosowanej, 1999, s. 729--734,
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-3441] [data modyf. 06-04-2021 13:59]