PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr inż. Marcin Pazera

Dyscypliny naukowe informatyka techniczna i telekomunikacja; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych / Zakład Systemów Automatyki i Robotyki
Okres 1960 - 2030
Znaleziono 50 pozycji bibliograficznych
27 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi Oznaczona kolorami punktacja za osiągnięcia dotyczy publikacji za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2021]
[A] [B] gdzie:
A - Wartość punktowa udziału jednostkowego autora
B - Udział jednostkowy autora
Pokazana punktacja bierze pod uwagę dyscyplinę podstawową współautorów.
Gwiazdka (*) przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano inną niż UZ afiliację tego autora.
Znak (#) w opisie bibliograficznym oznacza, że publikacja wydana jest przez wydawcę z listy ministerialnej lub dotyczy konferencji z listy ministerialnej.
JIF: Journal Impact Factor (dana wyświetlana tylko z poziomu LAN UZ)
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)
1. Design and Performance Analysis of Automated Guided Vehicle: Applications to Terrain Mapping, 2022, Norbert Kukurowski , Marcin Witczak , Marcin Pazera , Krzysztof Patan , W: 15th European Workshop on Advanced Control and Diagnosis (ACD 2019)): Proceedings of the Workshop Held in Bologna, Italy, on November 21-22, 2019, 2022 / eds. E. Zattoni, S. Simani, G. Conte, Cham: Springer Nature Switzerland (#), (Lecture Notes in Control and Information Sciences - Proceedings), s. 1241--1256, ISBN: 9783030853174
Kod: MOR-W1 BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.1007/978-3-030-85318-1_71
[WZCZ-22675] [data modyf. 20-06-2022 11:43]
[7.1] [0.36]
2. Quadratic Boundedness-Based Robust Time-Varying Sensor and Actuator Fault Estimation, 2022, Marcin Pazera , Marcin Witczak , Norbert Kukurowski , Christophe Aubrun , W: 15th European Workshop on Advanced Control and Diagnosis (ACD 2019)): Proceedings of the Workshop Held in Bologna, Italy, on November 21-22, 2019, 2022 / eds. E. Zattoni, S. Simani, G. Conte, Cham: Springer Nature Switzerland (#), (Lecture Notes in Control and Information Sciences - Proceedings), s. 51--64, ISBN: 9783030853174
Kod: MOR-W1 BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.1007/978-3-030-85318-1_4
[WZCZ-22673] [data modyf. 20-06-2022 11:33]
[10] [0.5]
3. Fuzzy and Neural Network Approaches, 2021, Marcin Witczak , Marcin Pazera , Norbert Kukurowski , Marcin Mrugalski , W: Diagnosis and Fault-tolerant Control 2: From Fault Diagnosis to Fault-tolerant Control, 2021 / ed. Vicenç Puig, Silvio Simani, Hoboken: ISTE Ltd and John Wiley & Sons, Inc. (#), s. 85--100, ISBN: 9781789450590
Kod: MOR-W2 BibTeX (pkt. 50) DOI: 10.1002/9781119882350
[WZCZ-22476] [data modyf. 22-12-2021 13:45]
[25] [0.5]
4. Towards Simultaneous Actuator and Sensor Faults Estimation for a Class of Takagi-Sugeno Fuzzy Systems: A Twin-Rotor System Application, 2021, Marcin Pazera , Marcin Witczak , Norbert Kukurowski , Mariusz Buciakowski , W: Sensors Fault Diagnosis Trends and Applications, 2021 / ed. P. Witczak, Basel: MDPI, s. 187--204, ISBN: 9783036510 https://www.mdpi.com/books/pdfview/book/4056 - [Przedruk z czasopisma "Sensors"]
Kod: ROZ-2 BibTeX (pkt. 0)
Open Access: Licence: CC-BY, Article mode: PUBLISHER_WEBSITE, Release time: AFTER_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 31-07-2021
[WZCZ-22256] [data modyf. 20-10-2021 12:54]
5. Fault-Tolerant Tracking Control for Takagi-Sugeno Fuzzy Systems Under Actuator and Sensor Faults, 2020, Norbert Kukurowski , Marcin Pazera , Marcin Witczak , Francisko-Ronay López-Estrada , Teodólo Iván Bravo Cruz , W: Advanced, Contemporary Control: Proceedings of KKA 2020 - The 20th Polish Control Conference, 2020 / eds. A. Bartoszewicz, J. Kabziński, J. Kacprzyk, Cham: Springer Nature Switzerland (#), (Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 1196), s. 1434--1445, ISBN: 9783030509354
Kod: MOR-W1 BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.1007/978-3-030-50936-1_119
[WZCZ-21523] [data modyf. 20-04-2021 14:12]
6. Selected Estimation Strategies for Fault Diagnosis of Nonlinear Systems, 2019, Marcin Witczak , Marcin Pazera , W: Fault Diagnosis of Dynamic Systems: Quantitative and Qualitative Approaches, 2019 / eds. T. Escobet, A. Bregon, B. Pulido, V. Puig, Cham: Springer Nature Switzerland (#), s. 263--293, ISBN: 9783030177270
Kod: MOR-W1 BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.1007/978-3-030-17728-7_11
[WZCZ-20956] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
7. Design of a process fault estimation with quadratic boundedness approach, 2017, Marcin Pazera , W: Technical notes on engineering applications and challenges, 2017 / ed. Paweł Majdzik, Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (#), s. 109--122, ISBN: 9788394759803
Kod: MOR-W1 BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-19048] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
8. Robust sensor fault-tolerant control for non-linear aero-dynamical MIMO system, 2017, Marcin Pazera , Marcin Witczak , W: Trends in Advanced Intelligent Control, Optimization and Automation: proceedings of KKA 2017-the 19th Polish Control Conference, 2017 / eds. Wojciech Mitkowski, Janusz Kacprzyk, Krzysztof Oprzędkiewicz, Paweł Skruch, Cham: Springer International Publishing (#), (Advances in Intelligent Systems and Computing, 577), s. 651--660, ISBN: 9783319606989
Kod: MOR-W1 BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.1007/978-3-319-60699-6
Cytowania wg WOS: 0 [06-02-2023]
[WZCZ-19169] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
9. Design of an Adaptive Sensor and Actuator Fault Estimation Scheme with a Quadratic Boundedness Approach, 2016, Marcin Witczak , Daniel Zegar , Marcin Pazera , W: Advanced and Intelligent Computations in Diagnosis and Control, 2016 / ed. Z. Kowalczuk, Cham Heidelberg: Springer International Publishing Switzerland, (Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 386), s. 49--59, ISBN: 9783319231792
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5) DOI: 10.1007/978-3-319-23180-8
Cytowania wg WOS: 5 [06-02-2023]
[WZCZ-17101] [data modyf. 20-04-2021 14:08]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)
1. A Novel Adaptive Sensor Fault Estimation Algorithm in Robust Fault Diagnosis, 2022, Marcin Pazera , Marcin Witczak , Sensors, 22, 1--15, ISSN: 1424-8220, eISSN: 1424-8220, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: fault estimation, fault estimation algorithm, robust fault diagnosis, sensor fault estimation
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 100) DOI: 10.3390/s22249638
Cytowania wg WOS: 0 [06-02-2023] , JIF: 3.847
Open Access: Licence: CC-BY, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AT_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 08-12-2022
[AWCZ-33627] [data modyf. 09-12-2022 10:13]
[100] [1]
2. Fault-tolerant tracking control for a non-linear twin-rotor system under ellipsoidal bounding, 2022, Norbert Kukurowski , Marcin Mrugalski , Marcin Pazera , Marcin Witczak , International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, Vol. 32, no. 2, 171--183, ISSN: 1641-876X, eISSN: 1641-876X, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: external disturbances, fault detection and diagnosis, fault-tolerant control, non-linear system, robust fault estimation, simultaneous faults
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 100) DOI: 10.34768/amcs-2022-0013
Cytowania wg WOS: 2 [06-02-2023] , JIF: 2.157
Open Access: Licence: CC-BY-NC-ND, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AT_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 15-06-2022
[AWCZ-33254] [data modyf. 30-06-2022 10:40]
[50] [0.5]
3. Deterministic vs. Random Modulated Interference on G3 Power Line Communication, 2021, Waseem Elsayed , Piotr Leżyński , Robert Smoleński , Amr Madi , Marcin Pazera , Adam Kempski , Energies, Vol. 14, iss. 11, 1--14, ISSN: 1996-1073, eISSN: 1996-1073, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: electromagnetic interference (EMI), power line communication (PLC), random modulatio
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 140) DOI: 10.3390/en14113257
Cytowania wg WOS: 4 [06-02-2023] , JIF: 3.252
Open Access: Licence: CC-BY, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AT_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 02-06-2021
[AWCZ-31970] [data modyf. 19-07-2022 08:21]
[140] [1]
4. Fault-Tolerant Tracking Control for a Descriptor System under an Unknown Input Disturbances, 2021, Norbert Kukurowski , Marcin Pazera , Marcin Witczak , Electronics, Vol. 10, iss. 18, 1--15, ISSN: 2079-9292, eISSN: 2079-9292, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: descriptor system, fault-tolerant tracking control, observer design, simultaneous faults, unknown input disturbances
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 100) DOI: 10.3390/electronics10182247
Cytowania wg WOS: 0 [06-02-2023] , JIF: 2.69
Open Access: Licence: CC-BY, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AFTER_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 13-09-2021
[AWCZ-32248] [data modyf. 30-06-2022 10:11]
[100] [1]
5. A quadratic boundedness approach to a neural network-based simultaneous estimation of actuator and sensor faults, 2020, Marcin Pazera , Mariusz Buciakowski , Marcin Witczak , Marcin Mrugalski , Neural Computing and Applications, Vol. 32, iss. 2, 379--389, ISSN: 0941-0643, eISSN: 1433-3058, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Actuator fault, Fault diagnosis, Multiple fault estimation, Neural network, Sensor fault
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 100) DOI: 10.1007/s00521-018-3706-8
Cytowania wg WOS: 9 [23-01-2023] , JIF: 5.606
Open Access: Licence: CC-BY, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AFTER_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 25-09-2018
[AWCZ-23157] [data modyf. 02-05-2022 14:13]
6. Fault diagnosis of an automated guided vehicle with torque and motion forces estimation: A case study, 2020, Marcin Witczak , Marcin Mrugalski , Marcin Pazera , Norbert Kukurowski , ISA Transactions, Vol. 104, 370--381, ISSN: 0019-0578, eISSN: 1879-2022, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Autonomous guided vehicle, Fault diagnosis, Linear parameter-varying system, Observers, Virtual sensors
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 140) DOI: 10.1016/j.isatra.2020.05.012
Cytowania wg WOS: 7 [06-02-2023] , JIF: 5.468
[AWCZ-25247] [data modyf. 02-05-2022 14:25]
7. Takagi-Sugeno Observer Design for Remaining Useful Life Estimation of Li-Ion Battery System Under Faults, 2020, Norbert Kukurowski , Marcin Pazera , Marcin Witczak , Electronics, Vol. 9, iss. 9, 1--18, ISSN: 2079-9292, eISSN: 2079-9292, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Takagi-Sugeno fuzzy system, observer design, remaining useful life, voltage and current measurement faults
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 100) DOI: 10.3390/electronics9091537
Cytowania wg WOS: 2 [30-01-2023] , JIF: 2.397
Open Access: Licence: CC-BY, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AFTER_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 27-03-2020
[AWCZ-25646] [data modyf. 29-04-2022 14:14]
8. Towards Simultaneous Actuator and Sensor Faults Estimation for a Class of Takagi-Sugeno Fuzzy Systems: A Twin-Rotor System Application, 2020, Marcin Pazera , Marcin Witczak , Norbert Kukurowski , Mariusz Buciakowski , Sensors, Vol. 20, iss. 12, 1--18, ISSN: 1424-8220, eISSN: 1424-8220, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Takagi-Sugeno fuzzy systems, actuator and sensor fault, fault detection and diagnosis, faults estimation, observer design
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 100) DOI: 10.3390/s20123486
Cytowania wg WOS: 7 [30-01-2023] , JIF: 3.576
Open Access: Licence: CC-BY, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AFTER_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 19-06-2020
[AWCZ-25407] [data modyf. 29-04-2022 12:21]
9. A Combined H2/H\infty Approach for Robust Joint Actuator and Sensor Fault Estimation: Application to a DC Servo-Motor System, 2019, Mariusz Buciakowski , Marcin Pazera , Marcin Witczak , Sensors, Vol. 19, iss. 11, 1--21, ISSN: 1424-8220, eISSN: 1424-8220, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: estimator design, fault estimation, observers, robustness, sensor and actuator fault
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 100) DOI: 10.3390/s19112648
Cytowania wg WOS: 1 [06-02-2023] , JIF: 3.275
Open Access: Licence: CC-BY, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AFTER_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 11-06-2019
[AWCZ-24151] [data modyf. 05-07-2022 11:37]
10. Towards robust simultaneous actuator and sensor fault estimation for a class of nonlinear systems: Design and comparison, 2019, Marcin Pazera , Marcin Witczak , IEEE Access, Vol. 7, 97143--97158, ISSN: 2169-3536, eISSN: 2169-3536, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: decision making, fault diagnosis, fault location, nonlinear systems, observers, robustness, stability, state estimation
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 100) DOI: 10.1109/ACCESS.2019.2929764
Cytowania wg WOS: 12 [06-02-2023] , JIF: 3.745
Open Access: Licence: CC-BY, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AFTER_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 18-07-2019
[AWCZ-24275] [data modyf. 13-06-2022 11:52]
11. Fault estimation of wind turbines using combined adaptive and parameter estimation schemes, 2018, Marcin Witczak , Damiano Rotondo , Vicenç Puig , Fatiha Nejjari , Marcin Pazera , International Journal of Adaptive Control and Signal Processing, Vol. 32, 549--567, ISSN: 0890-6327, eISSN: 1099-1115, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: fault estimation, joint fault and state estimation, unknown-but-bounded uncertainty, wind turbine
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 25) DOI: 10.1002/acs.2792
Cytowania wg WOS: 22 [06-02-2023] , JIF: 2.239
[AWCZ-21504] [data modyf. 04-07-2022 13:55]
12. Robust multiple sensor fault-tolerant control for dynamic non-linear systems: application to the aerodynamical twin-rotor system, 2018, Marcin Pazera , Mariusz Buciakowski , Marcin Witczak , International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, Vol. 28, no. 2, 297--308, ISSN: 1641-876X, eISSN: 1641-876X, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: fault estimation, fault-tolerant control, sensor fault, twin-rotor system
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 25) DOI: 10.2478/amcs-2018-0021
Cytowania wg WOS: 19 [06-02-2023] , JIF: 1.504
Open Access: Licence: CC-BY-NC-ND, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AFTER_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 29-06-2018
[AWCZ-22885] [data modyf. 22-06-2022 14:01]
13. Virtual Diagnostic Sensors Design for an Automated Guided Vehicle, 2018, Ralf Stetter , Marcin Witczak , Marcin Pazera , Applied Sciences, Vol. 8, no. 5, 1--20, ISSN: 2076-3417, eISSN: 2076-3417, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: automated guided vehicles, fault diagnosis, force balance, input estimation, observers
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 25) DOI: 10.3390/app8050702
Cytowania wg WOS: 14 [30-01-2023] , JIF: 2.217
Open Access: Licence: CC-BY, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AFTER_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 02-05-2018
[AWCZ-22728] [data modyf. 23-06-2022 11:36]
14. Fault tolerant-control: solutions and challenges, 2016, Marcin Witczak , Marcin Pazera , Pomiary, Automatyka, Robotyka, R. 20, nr 1, 5--16, ISSN: 1427-9126, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 8) DOI: 10.14313/PAR_219/5
[AWCZ-19788] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
15. Neural network-based robust actuator fault diagnosis for a non-linear multi-tank system, 2016, Marcin Mrugalski , Marcel Luzar , Marcin Pazera , Marcin Witczak , Christophe Aubrun , ISA Transactions, Vol. 61, 318--328, ISSN: 0019-0578, eISSN: 1879-2022, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Fault estimation, LPV systems, Neural network, Non-linear systems identification, Observers, Robust fault diagnosis
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 35) DOI: 10.1016/j.isatra.2016.01.002
Cytowania wg WOS: 47 [30-01-2023]
[AWCZ-19813] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
16. Robust unknown input observer for state and fault estimation in discrete-time Takagi-Sugeno systems, 2016, Damiano Rotondo , Marcin Witczak , Vicenç Puig , Fatiha Nejjari , Marcin Pazera , International Journal of Systems Science, Vol. 47, iss. 14, 1--16, ISSN: 0020-7721, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Takagi-Sugeno (TS) fuzzy system, fault diagnosis, state estimation, unknown input observers (UIOs)
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 30) DOI: 10.1080/00207721.2016.1165898
Cytowania wg WOS: 51 [06-02-2023]
[AWCZ-19983] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
5. Materiały konferencyjne (KONF)
1. A note on a minimum detectable actuator fault of dynamic systems under ellipsoidal bounding, 2022, Marcin Witczak , Marcin Pazera , Ryszard Matysiak , Christophe Aubrun , W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2022: 26 international conference, Międzyzdroje, Polska, New York: IEEE, 2022, s. 324--329, http://mmar.edu.pl/
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-23975] [data modyf. 29-08-2022 11:30]
2. Towards a process fault-tolerant iterative learning control for dynamic systems, 2022, Marcin Pazera , Bartłomiej Sulikowski , Marcin Witczak , W: 11th IFAC Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety for Technical Processes: SAFEProcess (#), Pafos, Cypr, -, 2022, s. -, - IFAC -Papers OnLine, Vol. 55, iss. 6, 115--120.
Słowa kluczowe: active fault diagnosis, estimation and fault detection, fault-tolerant, iterative learning control
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.1016/j.ifacol.2022.07.115
Cytowania wg WOS: 0 [30-01-2023]
Open Access: Licence: CC-BY-NC-ND, Article mode: PUBLISHER_WEBSITE, Release time: AFTER_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 30-06-2022
[KONF-23955] [data modyf. 13-09-2022 11:26]
[6.67] [0.33]
3. A fault-tolerant iterative learning control for Takagi-Sugeno fuzzy systems, 2021, Marcin Pazera , Bartłomiej Sulikowski , Norbert Kukurowski , Marcin Witczak , Christophe Aubrun , W: 5th Conference on Control and Fault Tolerant Systems - SysTol 2021, St. Raphaël, Francja, New York: IEEE Xplore, 2021, s. 267--272, ISBN: 9781665431583, http://www.systol.org/systol21/sub.html
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-23863] [data modyf. 14-10-2021 15:37]
4. A Robust Takagi-Sugeno Fault Diagnostic Scheme for Remaining Useful Life Estimation, 2021, Marcin Pazera , Norbert Kukurowski , Marcin Witczak , Mariusz Buciakowski , W: IEEE CIS International Conference on Fuzzy Systems 2021: Virtual Conference, July 11th-14th 2021 : Conference Proceedings (#), Luxembourg, Luxembourg, -: IEEE, 2021, s. 647--652, ISBN: 9781665444071, https://attend.ieee.org/fuzzieee-2021/
Słowa kluczowe: fault diagnosis, fault location, life estimation, observer
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 140)
[KONF-23820] [data modyf. 28-09-2021 15:28]
[140] [1]
5. Fault-Tolerant Tracking Control and Remaining Useful Life Estimation for Takagi-Sugeno fuzzy system, 2021, Norbert Kukurowski , Marcin Pazera , Marcin Witczak , W: IEEE CIS International Conference on Fuzzy Systems 2021: Virtual Conference, July 11th-14th 2021 : Conference Proceedings (#), Luxembourg, Luxembourg, -: IEEE, 2021, s. 687--693, ISBN: 9781665444071, https://attend.ieee.org/fuzzieee-2021/
Słowa kluczowe: Takagi-Sugeno model, fault diagnosis, fault tolerant control, remaining life assessment
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 140)
[KONF-23819] [data modyf. 28-09-2021 15:28]
[140] [1]
6. Design of an integrated actuator fault-tolerant control under robust performance requirements, 2020, Mariusz Buciakowski , Marcin Witczak , Marcin Pazera , W: 21st IFAC World Congress (Virtual) - 2020 (#), Berlin, Niemcy, -: International Federation of Automatic Control, 2020, s. 13935--13940, https://www.ifac2020.org/
Słowa kluczowe: Fault detection and diagnosis, Fault-tolerant, Observer design, Robust control
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 20)
[KONF-23690] [data modyf. 29-09-2021 13:25]
7. Robust actuator and sensor fault estimation: Application to a DC motor system, 2020, Norbert Kukurowski , Marcin Pazera , Marcin Witczak , W: 14th International Conference on Diagnostics of Processes and Systems - DPS: abstract book, Zielona Góra, Polska, Zielona Góra: --, 2020, s. 22,
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-23703] [data modyf. 12-10-2021 11:04]
8. Robust actuator and sensor fault estimation for Takagi-Sugeno fuzzy systems under ellipsoidal bounding, 2020, Marcin Witczak , Marcin Pazera , Norbert Kukurowski , Teodólo Iván Bravo Cruz , Didier Theilliol , W: 2020 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE): conference proceedings (#), on-line [Glasgow], Szkocja, Piscataway: IEEE Service Center, 2020, s. 1--7, ISBN: 9781728169323, - IEEE Word Congress on Computational Intelligence (WCCI 2020)
Słowa kluczowe: Takagi-Sugeno model, estimation, fault detection, fault diagnosis
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 140) DOI: 10.1109/FUZZ48607.2020.9177837
[KONF-23659] [data modyf. 28-09-2021 15:14]
9. A mixed H2M/H\infty approach to robust actuator fault estimation, 2019, Mariusz Buciakowski , Marcin Witczak , Marcin Pazera , W: American Control Conference - ACC 2019, Philadelphia, USA, New York: IEEE Xplore, 2019, s. 4418--4423, ISBN: 9781538679265, https://acc2019.a2c2.org/
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-23496] [data modyf. 12-10-2021 13:51]
10. A Neural Network-Based Approach to Sensor and Actuator Fault-Tolerant Control, 2019, Marcin Pazera , Marcin Mrugalski , Marcin Witczak , Mariusz Buciakowski , W: 15th International Work-Conference on Artificial Neural Networks - IWANN 2019: Advances in Computational Intelligence, Vol. 2 (#), Gran Canaria, Hiszpania, Cham: Springer Nature Switzerland, 2019, Lecture Notes in Computer Science ; Vol. 11507, s. 515--526, ISBN: 9783030205171,
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 70) DOI: 10.1007/978-3-030-20518-8_43
Cytowania wg WOS: 0 [30-01-2023]
[KONF-23597] [data modyf. 29-09-2021 12:34]
11. Robust unknown input observer design for simultaneous actuator and sensor faults, 2019, Marcin Pazera , Marcin Witczak , Norbert Kukurowski , W: 24th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2019, Międzyzdroje, Polska, New York: IEEE Xplore, 2019, s. 366--371, ISBN: 9781728109329, http://mmar.edu.pl/
Słowa kluczowe: actuator and sensor fault estimation, fault diagnosis, multiple faults, robust observer
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-23495] [data modyf. 12-10-2021 13:57]
12. A Process Fault-Tolerant Control for Non-linear Dynamic Systems, 2017, Marcin Pazera , Kamil Klimkowicz , Beata Wrzesińska , Marcin Witczak , W: 13th International Conference on Diagnostics of Processes and Systems - DPS, Sandomierz, Polska, Cham: Springer International Publishing, 2018, Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 635, s. 33--44, ISBN: 9783319644745,
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15) DOI: 10.1007/978-3-319-64474-5_3
Cytowania wg WOS: 0 [23-01-2023]
[KONF-23403] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
13. Constrained actuator fault tolerant control with the application to a wind turbine, 2018, Piotr Witczak , Marcin Pazera , Krzysztof Patan , Marcin Witczak , W: 10th IFAC Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety for Technical Processes - SAFEPROCESS 2018 (#), Warsaw, Polska, Amsterdam: Elsevier, 2018, IFAC PapersOnline, Vol. 51, iss. 24, s. 1157--1163,
Słowa kluczowe: fault estimation, fault tolerant control, robust controller, wind turbine
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.1016/j.ifacol.2018.09.709
Cytowania wg WOS: 5 [06-02-2023]
[KONF-23252] [data modyf. 01-10-2021 16:38]
14. Integrated Fault Diagnosis and Fault-Tolerant for Constrained Dynamic Systems, 2017, Marcin Witczak , Marcin Pazera , W: 13th International Conference on Diagnostics of Processes and Systems - DPS, Sandomierz, Polska, Cham: Springer International Publishing, 2018, Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 635, s. 17--32, ISBN: 9783319644745,
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15) DOI: 10.1007/978-3-319-64474-5_2
Cytowania wg WOS: 0 [06-02-2023]
[KONF-23404] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
15. Robust Guaranteed Cost Control for Nonlinear System Using Product Reduction Algorithm, 2017, Mariusz Buciakowski , Marcin Pazera , Marcin Witczak , W: 13th International Conference on Diagnostics of Processes and Systems - DPS, Sandomierz, Polska, Cham: Springer International Publishing, 2018, Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 635, s. 82--93, ISBN: 9783319644745,
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15) DOI: 10.1007/978-3-319-64474-5_7
Cytowania wg WOS: 0 [06-02-2023]
[KONF-23405] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
16. Robust time-varying sensor bias estimation for bounded-error systems: Application to the wind turbine benchmark, 2018, Marcin Witczak , Marcin Pazera , Vicenç Puig , Marcin Mrugalski , W: 26th Mediterranean Conference on Control and Automation - MED 2018, Zadar, Chorwacja, New York: IEEE Xplore, 2018, s. 679--684, ISBN: 9781538678909,
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15) DOI: 10.1109/MED.2018.8442572
[KONF-23059] [data modyf. 01-10-2021 16:16]
17. Simultaneous estimation of multiple sensor and process faults for non-linear discrete-time systems, 2018, Marcin Pazera , Marcin Witczak , Christophe Aubrun , Józef Korbicz , W: 10th IFAC Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety for Technical Processes - SAFEPROCESS 2018 (#), Warsaw, Polska, Amsterdam: Elsevier, 2018, IFAC PapersOnline, Vol. 51, iss. 24, s. 82--87,
Słowa kluczowe: fault diagnosis, multiple fault estimation, process fault, robust estimator, sensor fault
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.1016/j.ifacol.2018.09.532
Cytowania wg WOS: 1 [06-02-2023]
[KONF-23251] [data modyf. 01-10-2021 16:38]
18. Combined estimation of actuator and sensor faults for non-linear dynamic systems, 2017, Marcin Pazera , Marcin Witczak , Józef Korbicz , W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2017: 22 international conference, Międzyzdroje, Polska, New York: IEEE, 2017, s. 912--917, ISBN: 9781538624029,
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15) DOI: 10.1109/MMAR.2017.8046954
[KONF-22697] [data modyf. 20-05-2021 11:57]
19. Neural Network-Based Simultaneous Estimation of Actuator and Sensor Faults, 2017, Marcin Pazera , Marcin Witczak , Marcin Mrugalski , W: Advances in Computational Intelligence - IWANN 2017: 14th International Work-Conference on Artificial Neural Networks (#), Cadiz, Hiszpania, Cham: Springer International Publishing, 2017, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 10305, s. 305--316, ISBN: 9783319591520,
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 70) DOI: 10.1007/978-3-319-59153-7_27
Cytowania wg WOS: 1 [06-02-2023]
[KONF-23225] [data modyf. 29-09-2021 12:33]
20. Robust design for a novel sensor fault estimation scheme, 2017, Marcin Pazera , Marcin Witczak , W: 14th European Workshop on Advanced Control and Diagnosis - ACD 2017, Bucharest, Rumunia, New York: IEEE Xplore, 2017, s. 1--6, https://www.aconf.org/conf_128040
Słowa kluczowe: fault diagnosis, sensor fault, state and fault estimation
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-22826] [data modyf. 12-10-2021 10:54]
21. Simultaneous estimation of multiple actuator and sensor faults for Takagi-Sugeno fuzzy systems, 2017, Marcin Pazera , Marcin Witczak , Mariusz Buciakowski , Marcin Mrugalski , W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2017: 22 international conference, Międzyzdroje, Polska, New York: IEEE, 2017, s. 918--923, ISBN: 9781538624029,
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15) DOI: 10.1109/MMAR.2017.8046955
[KONF-22696] [data modyf. 20-05-2021 11:56]
22. A neural network-based simultaneous state and actuator fault estimation under unknown input decoupling, 2016, Piotr Witczak , Krzysztof Patan , Marcin Witczak , Marcin Pazera , W: Proceedings of the 3rd Conference on Control and Fault-Tolerant Systems - SysTol 2016, Barcelona, Hiszpania, New York: IEEE, 2016, Conference on Control and Fault-Tolerant Systems, s. 299--304, ISBN: 9781509006588,
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15)
[KONF-22246] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
23. A process fault estimation strategy for non-linear dynamic systems, 2016, Marcin Pazera , Józef Korbicz , W: 13th European Workshop on Advanced Control and Diagnosis - ACD 2016, Lille, Francja, Bristol: IOP Publishing, 2016, Journal of Physics: Conference Series, Vol. 783, s. 1--13,
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15) DOI: 10.1088/1742-6596/783/1/012003
Cytowania wg WOS: 3 [06-02-2023]
[KONF-22477] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
24. Thrust balance estimation of an unmanned aerial vehicle: application to fault detection, 2016, Piotr Witczak , Marcin Pazera , Marcin Witczak , Józef Korbicz , Didier Theilliol , W: Proceedings of the 3rd Conference on Control and Fault-Tolerant Systems - SysTol 2016, Barcelona, Hiszpania, New York: IEEE, 2016, Conference on Control and Fault-Tolerant Systems, s. 15--20, ISBN: 9781509006588,
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15)
[KONF-22247] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
25. Towards robust process fault estimation for uncertain dynamic systems, 2016, Marcin Pazera , Marcin Witczak , W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2016: 21 international conference, Międzyzdroje, Polska, New York: IEEE, 2016, s. 877--882, ISBN: 9781509018666,
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15)
[KONF-22253] [data modyf. 06-04-2021 13:59]