PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - prof. dr hab. inż. Józef Korbicz

Dyscypliny naukowe informatyka techniczna i telekomunikacja; udział procentowy: 75%, oświadczenie N: Tak
automatyka, elektronika i elektrotechnika; udział procentowy: 25%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych / Zakład Informatyki Technicznej
Okres 1960 - 2030
Znaleziono 485 pozycji bibliograficznych
25 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi Oznaczona kolorami punktacja za osiągnięcia dotyczy publikacji za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2021]
[A] [B] gdzie:
A - Wartość punktowa udziału jednostkowego autora
B - Udział jednostkowy autora
Pokazana punktacja bierze pod uwagę dyscyplinę podstawową współautorów.
Gwiazdka (*) przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano inną niż UZ afiliację tego autora.
Znak (#) w opisie bibliograficznym oznacza, że publikacja wydana jest przez wydawcę z listy ministerialnej lub dotyczy konferencji z listy ministerialnej.
JIF: Journal Impact Factor (dana wyświetlana tylko z poziomu LAN UZ)
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)
1. Sztuczne sieci neuronowe : podstawy i zastosowania, 1994, Józef Korbicz , Andrzej Obuchowicz , Dariusz Uciński , Warszawa: Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, s. 251, (Problemy Współczesnej Nauki - Teoria i Zastosowania : Informatyka), ISBN: 8371011970, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: MON-NANG BibTeX (pkt. 25)
[WZ-7006] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
2. State and parameter estimation : digital and optimal filtering, applications, 1993, Józef Korbicz , Peter Bidyuk , Zielona Góra: Higher College Engineering Press, s. 303, (Monografie, 59), ISBN: 02397390, bibliogr. rys. wykr.
Kod: MON-ANG BibTeX (pkt. 25)
[WZ-7954] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
3. Estymacja i sterowanie stochastyczne układami o parametrach rozłożonych, 1991, Józef Korbicz , Michaił Z. Zgurowski , Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, s. 511, , ISBN: 8301103094, bibliogr. rys.
Kod: MON-NANG BibTeX (pkt. 25)
[WZ-7962] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
4. Wybrane metody numerycznego rozwiązywania równań różniczkowych cząstkowych, 1991, Józef Korbicz , Zbigniew Zajda , Włodzimierz Solnik , Dariusz Uciński , Zielona Góra: Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej, s. 208,  bibliogr. rys. tab.
Kod: SKT-MP-PN BibTeX (pkt. 0)
[WZ-7953] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
5. Metody matematyczne w zagadnieniach kontroli i sterowania w energetyce, 1990, Józef Korbicz , Borys I. Mokin , Zielona Góra ; Kijów: Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej ; "TECHNIKA", s. 158, nlb. 2, (Monografie, 51) bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: MON-NANG BibTeX (pkt. 25)
[WZ-7952] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
6. Metody filtracii i uprawlenija stochasticeskimi processami s raspredielenn'ymi parametrami, 1988, V. V. Ażogin , M. Z. Zgurovsky , Józef Korbicz , Kiev: Wyższa Szkoła, s. 447, 
Kod: MON-NANG BibTeX (pkt. 25)
[WZ-15687] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
7. Wybrane zagadnienia z teorii identyfikacji i estymacji : skrypt, 1987, Józef Korbicz , Zygmunt Mazurkiewicz , Andrzej Janczak , Zielona Góra: Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze, s. 143,  bibliogr. rys.
Kod: SKT-MP-PN BibTeX (pkt. 0)
[WZ-7959] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
8. O estymacji zmiennych stanu układów stochastycznych o parametrach rozłożonych, 1986, Józef Korbicz , Zielona Góra: Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej, s. 86, nlb. 3., (Monografie, 36) bibliogr. rys. summ.
Kod: MON-NANG BibTeX (pkt. 25)
[WZ-7951] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)
1. Fault-Tolerant Control: Analytical and Soft Computing Solutions, 2021, Józef Korbicz , Krzysztof Patan , Marcin Witczak , W: Automatic Control, Robotics, and Information Processing, 2021 / eds. P. Kulczycki, J. Korbicz, J. Kacprzyk, Cham: Springer International Publishing (#), (Studies in Systems, Decision and Control, Vol. 296), s. 565--588, ISBN: 9783030485863 https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-48587-0
Kod: MOR-W1 BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.1007/978-3-030-48587-0_18
[WZCZ-21682] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[8.2] [0.41]
2. Breast Cancer Computer-Aided Diagnosis System Using k-NN Algorithm Based on Hausdorff Distance, 2020, Marcin Skobel , Marek Kowal , Józef Korbicz , W: Current Trends in Biomedical Engineering and Bioimages Analysis: proceedings of the 21st Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering - PCBEE 2019, 2020 / eds. J. Korbicz, R. Maniewski, K. Patan, M. Kowal, Cham: Springer Nature Switzerland (#), (Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 1033), s. 179--188, ISBN: 9783030298845
Kod: MOR-W1 BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.1007/978-3-030-29885-2_16
Cytowania wg WOS: 0 [06-02-2023]
[WZCZ-21005] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[8.2] [0.41]
3. Sterowanie tolerujące uszkodzenia: rozwiązania analityczne i sztucznej inteligencji, 2020, Józef Korbicz , Krzysztof Patan , Marcin Witczak , W: Automatyka, robotyka i przetwarzanie informacji, 2020 / red. P. Kulczycki, J. Korbicz, J. Kacprzyk, Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN (#), s. 503--526, ISBN: 9788301209278 http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4895819&fromLocationLink=false&theme=nukat
Kod: MOR-W1 BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-21684] [data modyf. 25-06-2021 10:10]
[8.2] [0.41]
4. Cell Nuclei Segmentation Using Marker-Controlled Watershed and Bayesian Object Recognition, 2019, Marcin Skobel , Marek Kowal , Józef Korbicz , Andrzej Obuchowicz , W: Information Technology in Biomedicine: Proceedings 6th International Conference, ITIB-2018, 2019 / eds. E. Pietka, P. Badura, J. Kawa, W. Wieclawek, Cham: Springer International Publishing (#), (Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 762), s. 407--418, ISBN: 9783319912110
Kod: MOR-W1 BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.1007/978-3-319-91211-0_36
Cytowania wg WOS: 1 [06-02-2023]
[WZCZ-20177] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[5.8] [0.29]
5. Zastosowanie internetu rzeczy jako element profilaktyki upadków seniorów, 2019, Anna Pławiak-Mowna , Józef Korbicz , Małgorzata Mazurkiewicz , W: Informatyka w medycynie, 2019 / red. M. Kurzyński, L. Bobrowski, A. Nowakowski, J. Rumiński, Warszawa: Akademicka Oficyna Wydaw. EXIT (#), (Inżynieria Biomedyczna. Podstawy i Zastosowania, T. 7), s. 677--690, ISBN: 9788378370871 http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4757486&fromLocationLink=false&theme=nukat
Kod: MOR-W1 BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-21250] [data modyf. 22-12-2021 12:42]
[11.6] [0.58]
6. Linear Parameter-Varying Two Rotor Aero-Dynamical System Modelling with State-Space Neural Network, 2018, Marcel Luzar , Józef Korbicz , W: Artificial Intelligence and Soft Computing: 17th International Conference, ICAISC 2018, 2018 / eds. L. Rutkowski, R. Scherer, M. Korytkowski, W. Pedrycz, R. Tadusiewicz, J. M. Zurada , Cham: Springer International Publishing (#), (Lecture Notes in Computer Science, Vol. 10842), s. 592--602, ISBN: 9783319912622 https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-91262-2
Kod: MOR-W1 BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.1007/978-3-319-91262-2_52
Cytowania wg WOS: 2 [30-01-2023]
[WZCZ-20200] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[14.2] [0.71]
7. Nuclei Detection in Cytological Images Using Convolutional Neural Network and Ellipse Fitting Algorithm, 2018, Marek Kowal , Michał Żejmo , Józef Korbicz , W: Artificial Intelligence and Soft Computing: 17th International Conference, ICAISC 2018, 2018 / eds. L. Rutkowski, R. Scherer, M. Korytkowski, W. Pedrycz, R. Tadusiewicz, J. M. Zurada , Cham: Springer International Publishing (#), (Lecture Notes in Computer Science, Vol. 10842), s. 157--167, ISBN: 9783319912622 https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-91262-2
Kod: MOR-W1 BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.1007/978-3-319-91262-2_15
Cytowania wg WOS: 1 [06-02-2023]
[WZCZ-20201] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[8.2] [0.41]
8. Stochastic Geometry for Automatic Assessment of Ki-67 Index in Breast Cancer Preparations, 2018, Marek Kowal , Marcin Skobel , Józef Korbicz , Roman Monczak , W: Bioinformatics and Biomedical Engineering: 6th International Work-Conference, IWBBIO 2018, 2018 / eds. I. Rojas, F. Ortuno, Cham: Springer International Publishing (#), (Lecture Notes in Bioinformatics, 10814), s. 151--162, ISBN: 9783319787596
Kod: MOR-W1 BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.1007/978-3-319-78759-6_15
Cytowania wg WOS: 0 [06-02-2023]
[WZCZ-20176] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[7.1] [0.36]
9. Using Toboggan Segmentation in Detection of Centers and Radius of Cell Nuclei, 2018, Przemysław Jacewicz , Józef Korbicz , W: Image Processing and Communications Challenges 9: 9th International Conference, IP&C'2017, 2018 / eds. M. Choraś, R. S. Choraś, Cham: Springer International Publishing (#), (Advances in Intelligent Systems and Computing, 681), s. 35--42, ISBN: 9783319687193
Kod: MOR-W1 BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.1007/978-3-319-68720-9_5
[WZCZ-19509] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[14.2] [0.71]
10. Towards Robust Predictive Control for Non-linear Discrete Time System, 2016, Mariusz Buciakowski , Marcin Witczak , Józef Korbicz , W: Advanced and Intelligent Computations in Diagnosis and Control, 2016 / ed. Z. Kowalczuk, Cham Heidelberg: Springer International Publishing Switzerland, (Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 386), s. 179--191, ISBN: 9783319231792
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5) DOI: 10.1007/978-3-319-23180-8
Cytowania wg WOS: 0 [23-01-2023]
[WZCZ-17104] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
11. Robust, efficient predictive FTC, 2014, Marcel Luzar , Marcin Witczak , Józef Korbicz , W: Aktualne problemy automatyki i robotyki, 2014 / red. K. Malinowski, J. Józefczyk, J. Świątek, Warszawa: Akademicka Oficyna Wydaw. EXIT, (Monografie, T. 20), s. 300--308, ISBN: 9788378370406
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-16755] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
12. Neuronowo-rozmyte przetwarzanie obrazów cytologicznych w diagnostyce nowotworu piersi, 2013, Marek Kowal , Paweł Filipczuk , Andrzej Obuchowicz , Józef Korbicz , W: Sieci neuronowe w inżynierii biomedycznej, 2013 / red. R. Tadeusiewicz, J. Korbicz, L. Rutkowski, W. Duch. T. 9, Warszawa: Akademicka Oficyna Wydaw. EXIT, (Inżynieria Biomedyczna. Podstawy i Zastosowania), s. 155--169, ISBN: 9788378370246
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-15542] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
13. Przygotowanie danych i planowanie eksperymentu, 2013, Andrzej Marciniak , Józef Korbicz , W: Sieci neuronowe w inżynierii biomedycznej, 2013 / red. R. Tadeusiewicz, J. Korbicz, L. Rutkowski, W. Duch. T. 9, Warszawa: Akademicka Oficyna Wydaw. EXIT, (Inżynieria Biomedyczna. Podstawy i Zastosowania), s. 23--52, ISBN: 9788378370246
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-15541] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
14. On the GMDH approach to robust fault detection of non-linear dynamic systems, 2012, Józef Korbicz , Marcin Mrugalski , Marcin Witczak , W: Advances in control theory and automation: monograph dedicated to Professor Tadeusz Kaczorek on the occasion of his eightieth birthday, 2012 / ed. by M. Busłowicz, K. Malinowski, Białystok: Printing House of Białystok University of Technology, s. 129--140, ISBN: 9788362582174
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-14567] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
15. GMDH neural networks, 2011, Marcin Mrugalski , Józef Korbicz , W: Intelligent systems: the industrial electronics handbook, 2011 / ed. by B. M. Wilamowski, J. D. Irwin, Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group,.- second ed. s. 1--21, ISBN: 9781439802830
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-12860] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
16. Diagnostic methods, 2010, Wojciech Cholewa , Józef Korbicz , Jan Maciej Kościelny , Krzysztof Patan , Tomasz Rogala , Michał Syfert , Marcin Witczak , W: Modeling, diagnostics and process control: implementation in the DiaSter system, 2010 / eds. J. Korbicz, J. M. Kościelny, Berlin: Springer-Verlag, s. 153--231, ISBN: 9783642166525
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5) DOI: 10.1007/978-3-642-16653-2
[WZCZ-12475] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
17. Process modeling, 2010, Krzysztof Janiszowski , Józef Korbicz , Krzysztof Patan , Marcin Witczak , W: Modeling, diagnostics and process control: implementation in the DiaSter system, 2010 / eds. J. Korbicz, J. M. Kościelny, Berlin: Springer-Verlag, s. 55--118, ISBN: 9783642166525
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5) DOI: 10.1007/978-3-642-16653-2
[WZCZ-12473] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
18. Segmentation of breast cancer fine needle biopsy cytological images using fuzzy clustering, 2010, Marek Kowal , Józef Korbicz , W: Advances in Machine Learning I: Dedicated to the Memory of Professor Ryszard S. Michalski, 2010, Berlin - Heidelberg: Springer-Verlag, (Studies in Computational Intelligence, 262), s. 407--417, ISBN: 9783642051760
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5) DOI: 10.1007/978-3-642-05177-7_20
[WZCZ-11994] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
19. Uncertainty of dynamic GMDH neural models in robust fault detection systems, 2010, Marcin Mrugalski , Józef Korbicz , W: Advances in systems science, 2010 / eds. A. Grzech, P. Świątek, J, Drapała, Warsaw: Academic Publishing House EXIT, (Computer Science), s. 211--220, ISBN: 9788360434772
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-12285] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
20. Automatic fingerprint identification based on minutiae points, 2009, Maciej Hrebień , Józef Korbicz , W: Modelling dynamics in processes and systems, 2009 / eds. W. Mitkowski, J. Kacprzyk, Berlin - Heidelberg: Springer-Verlag, (Studies in Computational Intelligence, Vol. 180), s. 137--152, ISBN: 9783540922025
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5) DOI: 10.1007/978-3-540-92203-2_10
[WZCZ-11641] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
21. Database supported fine needle biopsy material diagnosis routine, 2009, Maciej Hrebień , Józef Korbicz , W: Computer recognition systems 3, 2009 / ed. M. Kurzynski, M. Wozniak, Berlin: Springer-Verlag, (Advances in Intelligent and Soft Computing, 57), s. 373--380, ISBN: 9783540939047
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5) DOI: 10.1007/978-3-540-93905-4
[WZCZ-11140] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
22. Implementacja odpornych dynamicznych modeli neuronowych w systemie DIASTER, 2009, Józef Korbicz , Krzysztof Patan , Marcin Witczak , Przemysław Prętki , Łukasz Dziekan , W: Systemy wykrywające, analizujące i tolerujące usterki, 2009 / red. Z. Kowalczuk, Gdańsk: Pomorskie Wydaw. Naukowo-Techniczne PWNT, (Automatyka Informatyka - Technologie Informacyjne : Automatyka : Diagnostyka), s. 3--10, ISBN: 9788392680628
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-11308] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
23. Metody diagnostyki, 2009, Wojciech Cholewa , Józef Korbicz , Jan Maciej Kościelny , Paweł Chrzanowski , Krzysztof Patan , Tomasz Rogala , Michał Syfert , Marcin Witczak , W: Modelowanie, diagnostyka i sterowanie nadrzędne procesami : implementacja w systemie DiaSter, 2009 / red. J. Korbicz, J. M. Kościelny, Warszawa: Wydaw. Naukowo-Techniczne, (Monografie, T. 14), s. 211--315, ISBN: 9788320436129
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-11362] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
24. Modele procesów, 2009, Krzysztof Janiszowski , Józef Korbicz , Krzysztof Patan , Marcin Witczak , W: Modelowanie, diagnostyka i sterowanie nadrzędne procesami : implementacja w systemie DiaSter, 2009 / red. J. Korbicz, J. M. Kościelny, Warszawa: Wydaw. Naukowo-Techniczne, (Monografie, T. 14), s. 59--137, ISBN: 9788320436129
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-11360] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
25. Parameters estimation methods in the robust fault diagnosis, 2009, Marcin Mrugalski , Józef Korbicz , W: Diagnosis of processes and systems, 2009 / ed. Z. Kowalczuk, Gdańsk: Pomeranian Science and Technology Publishers PWNT, (Control and Computer Science - Information Technology : Control Theory : Fault and System Diagnosis), s. 159--166, ISBN: 9788392680635
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-11611] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
26. Unknown input observers and uncertain neural models in robust fault diagnosis, 2008, Józef Korbicz , W: Recent advances in control and automation, 2008 / ed. K. Malinowski, L. Rutkowski, Warsaw: Academic Publishing House EXIT, (Challenging Problems of Science : Control and Automation), s. 381--397, ISBN: 9788360434420
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-10274] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
27. Analytical methods and artificial neural networks in fault diagnosis and modelling of non-linear systems, 2007, Józef Korbicz , Marcin Witczak , Krzysztof Patan , Andrzej Janczak , Marcin Mrugalski , W: Measurements models systems and design, 2007 / ed. by J. Korbicz, Warszawa: Wydaw. Komunikacji i Łączności, s. 175--204, ISBN: 9788320616446
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-9201] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
28. Hough transform, (1+1) search strategy and watershed algorithm in segmentation of cytological images, 2007, Maciej Hrebień , Józef Korbicz , Andrzej Obuchowicz , W: Computer recognition systems 2, 2007 / eds. M. Kurzynski, E. Puchala, M. Wozniak, A. Zolnierek, Berlin: Springer, (Advances in Soft Computing, 45), s. 550--557, ISBN: 9783540751748
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-9481] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
29. Metody analityczne i sztucznej inteligencji w diagnostyce uszkodzeń, 2007, Józef Korbicz , W: Techniki informacyjne w badaniach systemowych, 2007 / red. P. Kulczycki, O. Hryniewicz, J. Kacprzyk, Warszawa: Wydaw. Naukowo-Techniczne, s. 381--415, ISBN: 9788320432718
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-9190] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
30. Nonlinear principal component analysis in fault diagnosis, 2007, Gracjan Głowacki , Krzysztof Patan , Józef Korbicz , W: Fault diagnosis and fault tolerant control, 2007 / ed. by J. Korbicz, K. Patan, M. Kowal, Warszawa: Academic Publishing House EXIT, (Challenging Problems of Science - Theory and Applications : Automatic Control and Robotics), s. 211--218, ISBN: 9788360434321
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-9320] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
31. Odporne układy detekcji uszkodzeń z modelami sztucznej inteligencji, 2007, Józef Korbicz , W: Problemy automatyki i sterowania statkiem: jubileusz 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. Józefa Lisowskiego, 2007, Gdynia: Wydaw. Akademii Morskiej w Gdyni, s. 61--71, ISBN: 9788374210348
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-9627] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
32. Segmentation of cytological images by combined Hough, evolutionary and watershed algorithms, 2007, Maciej Hrebień , Józef Korbicz , W: Fault diagnosis and fault tolerant control, 2007 / ed. by J. Korbicz, K. Patan, M. Kowal, Warszawa: Academic Publishing House EXIT, (Challenging Problems of Science - Theory and Applications : Automatic Control and Robotics), s. 271--278, ISBN: 9788360434321
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-9323] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
33. Wybrane zastosowania metod sztucznej inteligencji w układach detekcji uszkodzeń systemów dynamicznych, 2007, Józef Korbicz , W: Inteligentne wydobywanie informacji w celach diagnostycznych, 2007 / red. Z. Kowalczuk, B. Wiszniewski, Gdańsk: Pomorskie Wydaw. Naukowo-Techniczne PWNT, (Automatyka Informatyka - Technologie Informacyjne : Diagnostyka), s. 145--166, ISBN: 9788391866320
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-9050] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
34. Wykrywanie anomalii przy użyciu kart kontrolnych oraz analizy szeregów czasowych, 2007, Marcin Kliński , Józef Korbicz , W: Sieci komputerowe. T. 1: nowe technologie, 2007 / red. S. Węgrzyn, J. Klamka, S. Kozielski, T. Czachórski, L. Znamirowski, Warszawa: Wydaw. Komunikacji i Łączności, s. 171--176, ISBN: 9788320616491
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-9189] [data modyf. 07-04-2021 09:23]
35. Obliczenia inteligentne w układach diagnostyki systemów dynamicznych, 2006, Józef Korbicz , W: Współczesne techniki regulacji i pomiarów oraz metody sterowania: praca zbiorowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Skoczowskiemu, 2006, Szczecin: Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, s. 209--224, ISBN: 8374570199
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-8572] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
36. System profilowania ruchu w sieciach komputerowych - wykrywanie anomalii, 2006, Marcin Kliński , Józef Korbicz , W: Nowe technologie sieci komputerowych. T. 1, 2006 / red. S. Węgrzyn, L. Znamirowski, T. Czachórski, S. Kozielski, Warszawa: Wydaw. Komunikacji i Łączności, s. 383--390, ISBN: 8320616107
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-8396] [data modyf. 07-04-2021 09:23]
37. Analiza danych przemysłowych z wykorzystaniem środowiska informatycznego SAS Institute, 2005, Marcin Dąbrowa , Józef Korbicz , W: Selected problems of computer science: proceedings of the 1st Polish and international PD forum-conference on computer science, 2005 / ed. D. Rutkowska, J. Kacprzyk, W. Kosiński, K. Przybyszewski, J. Starczewski, Warsaw: Academic Publishing House EXIT, s. 521--529, ISBN: 8360434255
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-8997] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
38. Combined computational intelligence and analytical methods in fault diagnosis, 2005, Ronald J. Patton , Józef Korbicz , Marcin Witczak , Faisel Javed Uppal , W: Intelligent Control Systems using Computational Intelligence Techniques, 2005 / ed. A. E. Ruano, London: The Institution of Electrical Engineers, (IEE Control Engineering Series, 70), s. 349--392, ISBN: 0863414893
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-7740] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
39. Comparison of minutiae matching techniques, 2005, Maciej Hrebień , Andrzej Marciniak , Józef Korbicz , W: Computer recognition systems: proceedings of the 4th International Conference on Computer Recognition Systems CORES' 05, 2005, Berlin: Springer, (Advances in Soft Computing), s. 775--782, ISBN: 3540250549
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-7466] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
40. Metody obliczeń inteligentnych w diagnostyce procesów, 2005, Józef Korbicz , W: Polioptymalizacja i komputerowe wspomaganie projektowania: Mielno 2005, 2005, Koszalin: Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, s. 63--75, ISBN: 8373650830
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-7563] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
41. Some aspects of multidimensional mutations in evolutionary algorithms, 2005, Józef Korbicz , Andrzej Obuchowicz , Przemysław Prętki , W: Issues in soft computing theory and applications, 2005 / ed. P. Grzegorzewski, M. Krawczak, S. Zadrożny, Warszawa: Akademicka Oficyna Wydaw. EXIT, (Problemy Współczesnej Nauki - Teoria i Zastosowania : Informatyka), s. 3--45, ISBN: 8387674982
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-7894] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
42. Artificial neural networks in fault diagnosis, 2004, Krzysztof Patan , Józef Korbicz , W: Fault diagnosis : models, artificial intelligence, applications, 2004, Berlin: Springer-Verlag, s. 333--379, ISBN: 3540407677
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-6803] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
43. Evolutionary methods in designing diagnostic systems, 2004, Andrzej Obuchowicz , Józef Korbicz , W: Fault diagnosis : models, artificial intelligence, applications, 2004, Berlin: Springer-Verlag, s. 301--331, ISBN: 3540407677
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-6802] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
44. Methods of signal analysis, 2004, Wojciech Cholewa , Józef Korbicz , Wojciech Moczulski , Anna Timofiejczuk , W: Fault diagnosis : models, artificial intelligence, applications, 2004, Berlin: Springer-Verlag, s. 119--153, ISBN: 3540407677
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-6801] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
45. Observers and genetic programming in the identification and fault diagnosis of non-linear dynamic systems, 2004, Marcin Witczak , Józef Korbicz , W: Fault diagnosis : models, artificial intelligence, applications, 2004, Berlin: Springer-Verlag, s. 457--509, ISBN: 3540407677
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-6805] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
46. Pattern recognition approach to fault diagnostics, 2004, Andrzej Marciniak , Józef Korbicz , W: Fault diagnosis : models, artificial intelligence, applications, 2004, Berlin: Springer-Verlag, s. 557--590, ISBN: 3540407677
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-6806] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
47. Projektowanie komputerowych systemów diagnostycznych, 2004, Józef Korbicz , W: Inżynieria diagnostyki maszyn, 2004 / red. B. Żółtowski, Cz. Cempel, Radom: Instytut Technologii Eksploatacji PIB, (Biblioteka Problemów Eksploatacji), s. 453--474, ISBN: 8372044147
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-7057] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
48. Dynamic GMDH type neural networks, 2003, Marcin Mrugalski , Eugen Arinton , Józef Korbicz , W: Neural networks and soft computing: proceedings of the sixth international conference, 2003, New York: Springer-Verlag Company, (Advances in Soft Computing), s. 698--703, ISBN: 3790800058
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-5764] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
49. Neuronowe sieci, sieci neuropodobne, 2003, Józef Korbicz , W: Wielka Encyklopedia PWN, 2003. T. 18, Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN SA, s. 480--481, ISBN: 8301138289(01)
Kod: ENC-H BibTeX (pkt. 0)
[WZCZ-7191] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
50. Systems identification with GMDH neural networks : a multi-dimensional case, 2003, Marcin Mrugalski , Eugen Arinton , Józef Korbicz , W: Artificial neural nets and genetic algorithms: proceedings of the International Conference, 2003, Wien: Springer-Verlag, (Computer Science), s. 115--120, ISBN: 3211007431
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-5770] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
51. Metody analizy sygnałów, 2002, Wojciech Cholewa , Józef Korbicz , Wojciech Moczulski , Anna Timofiejczuk , W: Diagnostyka procesów.: modele : metody sztucznej inteligencji : zastosowania, 2002, Warszawa: Wydaw. Naukowo-Techniczne, (Monografie, T. 3), s. 115--146, ISBN: 8320427347
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-5069] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
52. Metody ewolucyjne w projektowaniu systemów diagnostycznych, 2002, Andrzej Obuchowicz , Józef Korbicz , W: Diagnostyka procesów.: modele : metody sztucznej inteligencji : zastosowania, 2002, Warszawa: Wydaw. Naukowo-Techniczne, (Monografie, T. 3), s. 279--309, ISBN: 8320427347
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-5070] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
53. Metody rozpoznawania obrazów w diagnostyce, 2002, Andrzej Marciniak , Józef Korbicz , W: Diagnostyka procesów.: modele : metody sztucznej inteligencji : zastosowania, 2002, Warszawa: Wydaw. Naukowo-Techniczne, (Monografie, T. 3), s. 513--542, ISBN: 8320427347
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-5074] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
54. Observer-based approaches to fault diagnosis, 2002, Józef Korbicz , Marcin Witczak , W: Automatyka - sterowanie - zarządzanie: książka jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin profesora Kazimierza Mańczaka, 2002 / red. Jakub Gutenbaum, Warszawa: Instytut Badań Systemowych PAN, s. 135--151, ISBN: 8385847782
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-5658] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
55. Programowanie genetyczne w diagnostyce uszkodzeń i identyfikacji nieliniowych systemów dynamicznych, 2002, Marcin Witczak , Józef Korbicz , W: Diagnostyka procesów.: modele : metody sztucznej inteligencji : zastosowania, 2002, Warszawa: Wydaw. Naukowo-Techniczne, (Monografie, T. 3), s. 427--464, ISBN: 8320427347
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-5073] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
56. Sztuczne sieci neuronowe w układach diagnostyki, 2002, Krzysztof Patan , Józef Korbicz , Marcin Mrugalski , W: Diagnostyka procesów.: modele : metody sztucznej inteligencji : zastosowania, 2002, Warszawa: Wydaw. Naukowo-Techniczne, (Monografie, T. 3), s. 311--351, ISBN: 8320427347
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-5071] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
57. An evolutionary approach to identification of nonlinear dynamic systems, 2001, Marcin Witczak , Józef Korbicz , W: Artificial neural nets and genetic algorithms: proceedings of the International Conference, 2001, Wien: Springer-Verlag, (Computer Science), s. 240--243, ISBN: 3211836519
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-2141] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
58. Systemy neuro-rozmyte w diagnostyce procesów, 2001, Józef Korbicz , Marek Kowal , W: Zbiory rozmyte i ich zastosowania: praca dedykowana profesorowi Ernestowi Czogale, 2001, Gliwice: Wydaw. Politechniki Śląskiej, s. 333--379, ISBN: 8388000640
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-2201] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
59. Neuro-Fuzzy Detector for Industrial Process, 2000, Marek Kowal , Józef Korbicz , W: Fuzzy control: theory and practice, 2000, Heidelberg: Physica-Verlag, (Advances in Soft Computing), s. 294--301, ISBN: 3790813273
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-1362] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
60. Neuronowe sieci modularne, 2000, Andrzej Marciniak , Józef Korbicz , W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000. T. 6: Sieci neuronowe, 2000, Warszawa: Akademicka Oficyna Wydaw. EXIT, s. 135--177, ISBN: 8387674184
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-1221] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
61. Sieci dynamiczne i ich zastosowanie w modelowaniu i identyfikacji, 2000, Krzysztof Patan , Józef Korbicz , W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000. T. 6: Sieci neuronowe, 2000, Warszawa: Akademicka Oficyna Wydaw. EXIT, s. 389--417, ISBN: 8387674184
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-1224] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
62. Statyczne i dynamiczne sieci GMDH, 2000, Janusz Kuś , Józef Korbicz , W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000. T. 6: Sieci neuronowe, 2000, Warszawa: Akademicka Oficyna Wydaw. EXIT, s. 227--256, ISBN: 8387674184
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-1222] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
63. Wstępne przetwarzanie danych, 2000, Andrzej Marciniak , Józef Korbicz , Janusz Kuś , W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000. T. 6: Sieci neuronowe, 2000, Warszawa: Akademicka Oficyna Wydaw. EXIT, s. 29--71, ISBN: 8387674184
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-1220] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
64. Rozwój zielonogórskiego środowiska naukowego, 1996, Józef Korbicz , W: 50 lat rozwoju nauki na Ziemiach Zachodnich i Północnych, 1996 / red. nauk. A. Grzech, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, s. 79--86, ISBN: 8304043009
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-15727] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
65. Sensor allocation for state and parameter estimation of distributed systems, 1994, Józef Korbicz , Dariusz Uciński , W: Discrete structural optimization: IUTAM Symposium Zakopane, 1994 / eds. W. Gutkowski, J. Bauer, Berlin: Springer-Verlag, s. 178--189
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-9043] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
66. Adaptive state estimation algorithm for linear discrete-time distributed parameter systems with application to estimation of air pollutant, 1986, Józef Korbicz , M. Z. Zgurovsky , A. N. Selin , W: Complex and distributed systems. Analysis, simulation and control: 11th IMACS World Congress System Simulation and Scientific Computation, 1986 / ed. by S. Tzafestas, P. Borne, Amsterdam: North-Holland Publishing Company, (IMACS Transactions on Scientific Computation, Vol. 4), s. 275--280
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-9034] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)
1. Classical Computer Assisted Analysis of Small Multiqudit Systems, 2022, Roman Gielerak , Joanna Wiśniewska , Marek Sawerwain , Marek Wróblewski , Józef Korbicz , IEEE Access, Vol. 10, 82636--82655, ISSN: 2169-3536, eISSN: 2169-3536, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 100) DOI: 10.1109/ACCESS.2022.3196656
Cytowania wg WOS: 0 [23-01-2023] , JIF: 3.476
Open Access: Licence: CC-BY-NC-ND, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AFTER_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 05-08-2022
[AWCZ-33386] [data modyf. 12-12-2022 13:00]
[50] [0.5]
2. Breast cancer nuclei segmentation and classification based on a deep learning approach, 2021, Marek Kowal , Marcin Skobel , Artur Gramacki , Józef Korbicz , International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, Vol. 31, no. 1, 85--106, ISSN: 1641-876X, eISSN: 1641-876X, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: breast cancer, classification, image processing, nuclei segmentation
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 100) DOI: 10.34768/amcs-2021-0007
Cytowania wg WOS: 10 [30-01-2023] , JIF: 2.157
Open Access: Licence: CC-BY-NC-ND, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AT_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 03-04-2021
[AWCZ-31781] [data modyf. 30-06-2022 10:40]
[33.33] [0.33]
3. Cell Nuclei Segmentation in Cytological Images Using Convolutional Neural Network and Seeded Watershed Algorithm, 2020, Marek Kowal , Michał Żejmo , Marcin Skobel , Józef Korbicz , Roman Monczak , Journal of Digital Imaging, Vol. 33, 231--242, ISSN: 0897-1889, eISSN: 1618-727X, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Breast cancer, Convolutional neural networks, Mathematical morphology, Nuclei segmentation, Oversegmentation, Watershed
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 70) DOI: 10.1007/s10278-019-00200-8
Cytowania wg WOS: 29 [30-01-2023] , JIF: 4.056
[AWCZ-24138] [data modyf. 02-05-2022 14:17]
[22.14] [0.32]
4. Sensor-Based Weightlifting Workout Assisting System Design and its Practical Implementation, 2019, Marcel Luzar , Andrzej Czajkowski , Rafał Kasperowicz , Maciej Rot , Mateusz Semegen , Józef Korbicz , Journal of Sensors, 1--14, ISSN: 1687-725X, eISSN: 1687-7268, bibliogr. rys. tab. summ. - Article ID 1787351
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 70) DOI: 10.1155/2019/1787351
Cytowania wg WOS: 1 [30-01-2023]
[AWCZ-24754] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[28.58] [0.41]
5. Two-stage instrumental variables identification of polynomial Wiener systems with invertible nonlinearities, 2019, Andrzej Janczak , Józef Korbicz , International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, Vol. 29, no. 3, 571--580, ISSN: 1641-876X, eISSN: 1641-876X, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: dynamic models, nonlinear systems, parameter estimation, polynomial models
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 100) DOI: 10.2478/amcs-2019-0042
Cytowania wg WOS: 5 [06-02-2023] , JIF: .967
Open Access: Licence: CC-BY-NC-ND, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AFTER_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 28-09-2019
[AWCZ-24662] [data modyf. 22-06-2022 14:09]
[100] [1]
6. A bounded-error approach to simultaneous state and actuator fault estimation for a class of nonlinear systems, 2017, Mariusz Buciakowski , Marcin Witczak , Vicenç Puig , Damiano Rotondo , Fatiha Nejjari , Józef Korbicz , Journal of Process Control, Vol. 52, 14--25, ISSN: 0959-1524, eISSN: 1873-2771, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Bounded-error estimation, Fault detection, Fault isolation, Nonlinear systems, Observer, Quadratic boundedness
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 40) DOI: 10.1016/j.jprocont.2017.01.002
Cytowania wg WOS: 48 [30-01-2023] , JIF: 2.787
[AWCZ-21045] [data modyf. 06-09-2022 09:19]
[40] [1]
7. Metody obliczeń inteligentnych w diagnostyce procesów dynamicznych, 2017, Józef Korbicz , Zeszyt Naukowy Instytutu Podstaw Konstrukcji Maszyn: Politechnika Śląska ; Gliwice, nr 149, 25, bibliogr. http://ipkm.polsl.pl/index.php?n=ZeszytyKPKM.HomePage - Zastosowania Metod Sztucznej Inteligencji - AI-METH 2017
Kod: ROZ-3 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-31616] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
8. Occupational EMF exposure and risk of breast cancer, 2017, Anna Pławiak-Mowna , Józef Korbicz , Przegląd Elektrotechniczny, R. 93, nr 1, 177--180, ISSN: 0033-2097, eISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: breast cancer, ekspozycja zawodowa, electromagnetic field, ocucupational exposure, pole elektromagnetyczne, rak piersi
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 14) DOI: 10.15199/48.2017.01.43
[AWCZ-20848] [data modyf. 13-05-2021 21:35]
[7] [0.5]
9. A robust predictive actuator fault-tolerant control scheme for Takagi-Sugeno fuzzy systems, 2015, Piotr Witczak , Marcin Witczak , Józef Korbicz , Christophe Aubrun , Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Technical Sciences, Vol. 63, no. 4, 977--987, ISSN: 0239-7528, eISSN: 2300-1917, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: fault diagnosis, fault identification, fault-tolerant control, predictive control, robust control, robust invariant set
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.1515/bpasts-2015-0111
Cytowania wg WOS: 9 [23-01-2023]
[AWCZ-19624] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
10. Towards Robust Neural-Network-Based Sensor and Actuator Fault Diagnosis: Application to a Tunnel Furnace, 2015, Marcin Witczak , Marcin Mrugalski , Józef Korbicz , Neural Processing Letters: Special Issue: International Work-Conference on Artificial Neural Networks (IWANN) 2013, Vol. 42, iss. 1, 71--87, ISSN: 1370-4621, eISSN: 1573-773X, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: non-linear system identification, robust fault diagnosis, state-space GMDH neural networks
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.1007/s11063-014-9387-0
Cytowania wg WOS: 12 [06-02-2023]
[AWCZ-19177] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
11. Computer-aided diagnosis of breast cancer based on fine needle biopsy microscopic images, 2013, Marek Kowal , Paweł Filipczuk , Andrzej Obuchowicz , Józef Korbicz , Roman Monczak , Computers in Biology and Medicine, Vol. 43, iss. 10, 1563--1572, ISSN: 0010-4825, eISSN: 1879-0534, bibliogr. fot. rys. tab. summ.
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.1016/j.compbiomed.2013.08.003
[AWCZ-17533] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
12. Design of unknown input observers for non-linear stochastic systems and their application to robust fault diagnosis, 2013, Marcin Witczak , Józef Korbicz , Rafał Józefowicz , Control and Cybernetics, Vol. 42, no. 1, 227--256, ISSN: 0324-8569, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: fault diagnosis, multiple models, non-linear systems, unknown input, unscented Kalman filter
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 10)
[AWCZ-17441] [data modyf. 20-04-2021 14:10]
13. Prediction of corrections for the Polish time scale UTC(PL) using artificial neural networks, 2013, Marcel Luzar , Łukasz Sobolewski , Wiesław Miczulski , Józef Korbicz , Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Technical Sciences, Vol. 61, no. 3, 589--594, ISSN: 0239-7528, eISSN: 2300-1917, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: atomic clock, national timescale, neural network, prediction methods
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 25) DOI: 10.2478/bpasts-2013-0060
Cytowania wg WOS: 14 [06-02-2023]
[AWCZ-17631] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
14. Neural networks for modelling and fault detection of the inter-stand strip, 2012, Eugen Arinton , Sergiu Caraman , Józef Korbicz , Control Engineering Practice, Vol. 20, no 7, 684--694, ISSN: 0967-0661, eISSN: 1873-6939, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: faul detection, neural networks, steel industry, system identification, variable threshold
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 30) DOI: 10.1016/j.conengprac.2012.03.007
Cytowania wg WOS: 9 [30-01-2023]
[AWCZ-16556] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
15. Nonlinear model predictive control of a boiler unit: a faul tolerant control study, 2012, Krzysztof Patan , Józef Korbicz , International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, Vol. 22, no 1, 225--237, ISSN: 1641-876X, eISSN: 1641-876X, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: boiler unit, fault detection, predictive control, process model, recurrent neural networks
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.2478/v10006-012-0017-6
Cytowania wg WOS: 32 [06-02-2023]
[AWCZ-16591] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
16. Professor Tadeusz Kaczorek : 80th Jubilee, 2012, Jerzy Klamka , Józef Korbicz , International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, Vol. 22, no 2, [500-501], ISSN: 1641-876X, eISSN: 1641-876X,
Kod: ROZ-3 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-16593] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
17. Active fault-tolerant control design for Takagi-Sugeno fuzzy systems, 2011, Łukasz Dziekan , Marcin Witczak , Józef Korbicz , Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Technical Sciences, Vol. 59, no 1, 93--102, ISSN: 0239-7528, eISSN: 2300-1917, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: convergence, fault diagnosis, fault-tolerant control, observers, state estimation
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 30) DOI: 10.2478/v10175-011-0013-2
Cytowania wg WOS: 25 [23-01-2023]
[AWCZ-15614] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
18. Computer-aided diagnosis of breast cancer using Gaussian mixture cytological image segmentation, 2011, Marek Kowal , Paweł Filipczuk , Andrzej Obuchowicz , Józef Korbicz , Journal of Medical Informatics & Technologies, Vol. 17, 257--262, ISSN: 1642-6037, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: breast cancer, classification, image segmentation
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 5)
[AWCZ-15989] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
19. Hybrid cytological image segmentation method based on competitive neural network and adaptive thresholding, 2011, Marek Kowal , Paweł Filipczuk , Józef Korbicz , Pomiary, Automatyka, Kontrola, Vol. 57, nr 11, 1448--1451, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: breast cancer, diagnosis, diagnostyka, image segmentation, neural networks, rak piersi, segmentacja obrazu, sieci neuronowe
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 7)
[AWCZ-16110] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
20. Sztuczne sieci neuronowe i ich zastosowanie w elektrotechnice i energetyce, 2009, Józef Korbicz , Przegląd Elektrotechniczny, nr 9, 194--200, ISSN: 0033-2097, eISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: diagnostics, diagnostyka, electrical engines, forecasting, load in a power system, modelling, modelowanie, neural networks, prognozowanie, sieci neuronowe, silniki elektryczne, zużycie energii
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 6)
[AWCZ-14014] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
21. Artificial intelligence in technical diagnostics, 2008, Józef Korbicz , Diagnostyka, nr 2(46), 7--16, ISSN: 1641-6414, eISSN: 2449-5220, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: adaptive threshold, detekcja uszkodzeń, fault detection, genetic programming, neural networks, neuro-fuzzy networks, odporność, programowanie genetyczne, próg adaptacyjny, robustness, sieci neuronowe, sieci neuronowo-rozmyte
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 4)
[AWCZ-13172] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
22. Confidence estimation of GMDH neural networks and its application in fault detection systems, 2008, Józef Korbicz , Marcin Mrugalski , International Journal of Systems Science, Vol. 39, no 8, 783--800, ISSN: 0020-7721,
Słowa kluczowe: application, bounded-error modelling, fault diagnosis, model uncertainty, neural networks, non-linear systems, system identification
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. [?]) DOI: 10.1080/00207720701847745
Cytowania wg WOS: 16 [23-01-2023]
[AWCZ-13122] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
23. Confidence estimation of the multi-layer perceptron and its application in fault detection systems, 2008, Marcin Mrugalski , Marcin Witczak , Józef Korbicz , Engineering Applications of Artificial Intelligence, Vol. 21, iss. 8, 895--906, ISSN: 0952-1976, eISSN: 1873-6769, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: bounded-error modelling, model uncertainty, neural networks, non-linear systems, robust fault diagnosis, system identification
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.1016/j.engappai.2007.09.008
Cytowania wg WOS: 37 [06-02-2023]
[AWCZ-13360] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
24. Hough transform in music tunes recognition systems, 2008, Maciej Hrebień , Józef Korbicz , Lecture Notes in Artificial Intelligence: Artificial Intelligence and Soft Computing - ICAISC 2008, Vol. 5097, 588--596, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 10)
[AWCZ-13155] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
25. Towards robustness in neural network based fault diagnosis, 2008, Krzysztof Patan , Marcin Witczak , Józef Korbicz , International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, Vol. 18, no 4, 443--454, ISSN: 1641-876X, eISSN: 1641-876X, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: GMDH neural network, dynamic neural network, fault diagnosis, robustness
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 6) DOI: 10.2478/v10006-008-0039-2
Cytowania wg WOS: 42 [06-02-2023]
[AWCZ-13510] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
26. A GMDH neural network-based approach to passive robust fault detection using a constraint satisfaction backward test, 2007, Vicenç Puig , Marcin Witczak , Fatiha Nejjari , Joseba Quevedo , Józef Korbicz , Engineering Applications of Artificial Intelligence, Vol. 20, no 7, 886--897, ISSN: 0952-1976, eISSN: 1873-6769, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: adaptive threshold, faullt detection, fault diagnosis, neural network, robustness
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 20)
[AWCZ-12357] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
27. Fault detection in catalytic cracking converter by means of probability density approximation, 2007, Krzysztof Patan , Józef Korbicz , Engineering Applications of Artificial Intelligence, Vol. 20, no 7, 912--923, ISSN: 0952-1976, eISSN: 1873-6769, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: decision making, density shaping, fault diagnosis, identification, neural network
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 20)
[AWCZ-12456] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
28. Fault detection under fuzzy model uncertainty, 2007, Marek Kowal , Józef Korbicz , International Journal of Automation and Computing, Vol. 4, no 2, 117--124, ISSN: 1476-8186, eISSN: 1751-8520, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: fault diagnosis, fuzzy systems, noise, uncertainty
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. [?])
[AWCZ-12264] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
29. Fault diagnosis of non-linear dynamical systems using analytical and soft computing methods, 2007, Józef Korbicz , Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligent Systems, Vol. 1, no 1, 7--23, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: dynamical neural networks, evolutionary algorithms, fault detection, neuro-fuzzy systems, unknown input observer
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 4)
[AWCZ-12213] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
30. Least mean square vs. outer bounding ellipsoid algorithm in confidence estimation of the GMDH neural networks, 2007, Marcin Mrugalski , Józef Korbicz , Lecture Notes in Computer Science: Adaptive and natural computing algorithms : 8th International Conference - ICANNGA 2007, Vol. 2, Vol. 4432, 19--26, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 10)
[AWCZ-12067] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
31. LMI-based strategies for designing observers and unknown input observers for non-linear discrete-time systems, 2007, Józef Korbicz , Marcin Witczak , Vicenç Puig , Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Technical Sciences, Vol. 55, no 1, 31--42, ISSN: 0239-7528, eISSN: 2300-1917, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: LMI, convergence, fault diagnosis, non-linear systems, observers, state estimation
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 6)
[AWCZ-11980] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
32. Neuro-fuzzy networks and their application to fault detection of dynamical systems, 2007, Józef Korbicz , Marek Kowal , Engineering Applications of Artificial Intelligence, Vol. 20, no 5, 609--617, ISSN: 0952-1976, eISSN: 1873-6769, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: bounded noise, fault detection, neuro-fuzzy modelling, robustness, uncertainty
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 20)
[AWCZ-12263] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
33. Professor Ryszard Tadeusiewicz a double jubilee, 2007, Józef Korbicz , International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, Vol. 17, no 2, 289--290, ISSN: 1641-876X, eISSN: 1641-876X,
Kod: ROZ-3 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-12480] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
34. A GMDH neural network-based approach to robust fault diagnosis: application to the DAMADICS benchmark problem, 2006, Marcin Witczak , Józef Korbicz , Marcin Mrugalski , Ronald J. Patton , Control Engineering Practice, Vol. 14, no 6, 671--683, ISSN: 0967-0661, eISSN: 1873-6939, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: application, bounded-error modelling, fault diagnosis, model uncertainty, neural networks, non-linear systems
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 20)
[AWCZ-10767] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
35. Fault diagnosis of dynamical systems using evolutionary algorithms, 2006, Marcin Witczak , Józef Korbicz , Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika: Evolutionary computation and global optimization 2006 ; Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej ; Warszawa, nr 156, 413--420, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 2)
[AWCZ-28687] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
36. FDI approach to the DAMADICS benchmark problem based on qualitative reasoning coupled with fuzzy neural networks, 2006, Joao M. F. Calado , J. M. G. Sá da Costa , M. Bartyś , Józef Korbicz , Control Engineering Practice, Vol. 14, no 6, 685--698, ISSN: 0967-0661, eISSN: 1873-6939, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: control valves, fault detection, fault isolation, fuzzy sets, industrial actuators, neural networks, qualitative simulation
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 20)
[AWCZ-11303] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
37. Human identification based on fingerprint local features, 2006, Maciej Hrebień , Józef Korbicz , Lecture Notes in Artificial Intelligence: Artificial Intelligence and Soft Computing - ICAISC 2006, Vol. 4029, 796--803, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 10)
[AWCZ-10956] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
38. Robust fault detection using analytical and soft computing methods, 2006, Józef Korbicz , Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Technical Sciences, Vol. 54, no 1, 75--88, ISSN: 0239-7528, eISSN: 2300-1917, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: bounded-error approach, fault detection, model uncertainty, neural networks, neuro-fuzzy system, robustness, unknown input observer
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 6)
[AWCZ-10831] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
39. Robust fault detection using neuro-fuzzy models, 2006, Marek Kowal , Józef Korbicz , Przegląd Elektrotechniczny, nr 1, 32--36, ISSN: 0033-2097, eISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: detekcja uszkodzeń, fault detection, fuzzy modelling, modelowanie rozmyte, niepewność, uncertainty
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 6)
[AWCZ-10689] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
40. Detekcja uszkodzeń odporna na niepewność modelu neuronowego, 2005, Marcin Mrugalski , Józef Korbicz , Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 9, wyd. spec., 103--105, ISSN: 0032-4140, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: detekcja uszkodzeń, niepewność modelu, sieć neuronowa GMDH
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 6)
[AWCZ-10356] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
41. Global stability conditions of locally recurrent neural networks, 2005, Krzysztof Patan , Józef Korbicz , Przemysław Prętki , Lecture Notes in Computer Science: Artificial neural networks: Formal Models and Their Applications - ICANN 2005, part 2, Vol. 3697, 191--196, bibliogr. wykr. summ. - + CD-ROM
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 10)
[AWCZ-10379] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
42. Odporna detekcja uszkodzeń przy niepewności modelu rozmyto-neuronowego, 2005, Marek Kowal , Józef Korbicz , Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 9, wyd. spec., 93--95, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: detekcja uszkodzeń, modelowanie rozmyte, niepewność
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 6)
[AWCZ-10355] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
43. A novel genetic programming approach to nonlinear system modelling : application to the DAMADICS benchmark problem, 2004, Mihai Florin Metenidis , Marcin Witczak , Józef Korbicz , Engineering Applications of Artificial Intelligence, Vol. 17, 363--370, ISSN: 0952-1976, eISSN: 1873-6769, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: genetic algorithms, genetic programming, parameter estimation, system modelling
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 20)
[AWCZ-9707] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
44. Confidence estimation of GMDH neural networks, 2004, Józef Korbicz , Mihai Florin Metenidis , Marcin Mrugalski , Marcin Witczak , Lecture Notes in Artificial Intelligence: Artificial Intelligence and Soft Computing - ICAISC 2004, Vol. 3070, 210--216, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 10)
[AWCZ-9630] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
45. Dynamic high order neural networks : application for fault diagnosis, 2004, Eugen Arinton , Józef Korbicz , Lecture Notes in Artificial Intelligence: Artificial Intelligence and Soft Computing - ICAISC 2004, Vol. 3070, 145--150, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 10)
[AWCZ-9629] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
46. Neural networks in diagnostics of technological processes, 2004, Krzysztof Patan , Józef Korbicz , Przegląd Elektrotechniczny, nr 4, 331--334, ISSN: 0033-2097, eISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. tab.
Słowa kluczowe: classification, diagnostyka uszkodzeń, fault diagnosis, klasyfikacja, modelling, modelowanie, neural networks, sieci neuronowe
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 6)
[AWCZ-9719] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
47. Trendy i problemy w diagnostyce procesów, 2004, Józef Korbicz , Diagnostyka, T. 1 (30), 275--286, ISSN: 1641-6414, eISSN: 2449-5220, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: algorytmy ewolucyjne, diagnostyka procesów, logika rozmyta, obserwator o nieznanych wejściach, sieci neuronowo-rozmyte, sztuczne sieci neuronowe, układ z modelem, zastosowania
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 4)
[AWCZ-10048] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
48. Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych, 2003, Józef Korbicz , Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 2-3, wyd. spec., 15--16, ISSN: 0032-4140, fot. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ-0 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-8921] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
49. Obserwatory stanu i programowanie genetyczne w identyfikacji i diagnostyce systemów przemysłowych, 2003, Józef Korbicz , Marcin Witczak , Andrzej Obuchowicz , Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 2-3, wyd. spec., 59--64, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ-0 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-8750] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
50. Artificial neural network models for fault detection and isolation of industrial processes, 2002, Józef Korbicz , Andrzej Janczak , Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences, Vol. 9, no 1, 55--69, ISSN: 0010-1354, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: evaporation stations, fault detection and isolation, neural network models, parametric models
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 4)
[AWCZ-5128] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
51. Fault detection using neuro-fuzzy networks, 2002, Marek Kowal , Józef Korbicz , Mario J. G. C. Mendes , Joao M. F. Calado , Systems Science, Vol. 28, no 1, 45--57, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. [?])
[AWCZ-8719] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
52. Genetic programming based approaches to identification and fault diagnosis of non-linear dynamic systems, 2002, Marcin Witczak , Andrzej Obuchowicz , Józef Korbicz , International Journal of Control, Vol. 75, no 13, 1012--1031, ISSN: 0020-7179, eISSN: 1366-5820, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 20)
[AWCZ-8541] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
53. Możliwości rozwoju życia naukowego na pograniczu śląsko-łużyckim z wykorzystaniem nowoczesnego systemu informatycznego, 2002, Józef Korbicz , Rocznik Lubuski: Rozwój badań naukowych na pograniczu śląsko-łużyckim od XVI do XX wieku, T. 28 cz. 1, 21--31, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-INNE3 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-11730] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
54. Sieci neuronowe typu GMDH w diagnostyce systemów przemysłowych, 2002, Marcin Mrugalski , Eugen Arinton , Józef Korbicz , Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 2, 10--14, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 6)
[AWCZ-8346] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
55. Diagnosis system based on multiple neural classifiers, 2001, Andrzej Marciniak , Józef Korbicz , Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Technical Sciences, Vol. 49, no 4, 681--7001, ISSN: 0239-7528, eISSN: 2300-1917, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: classifiers, diagnosis, learning algorithms, neural networks, pattern recognition
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 6)
[AWCZ-6629] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
56. Neural network fault detection system for dynamic processes, 2001, Józef Korbicz , Krzysztof Patan , Andrzej Obuchowicz , Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Technical Sciences, Vol. 49, no 2, 301--321, ISSN: 0239-7528, eISSN: 2300-1917, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: cascade network architectures optimization, dynamic neural networks, fault detection system, observer based scheme, two-tank system
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 6)
[AWCZ-4889] [data modyf. 07-04-2021 08:05]
57. Optimal sensor allocation for parameter estimation in distributed systems, 2001, Dariusz Uciński , Józef Korbicz , Journal of Inverse and ILL-Posed Problems, Vol. 9, no 3, 301--317, bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-6653] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
58. Soft computing approaches to fault diagnosis for dynamic systems, 2001, Joao M. F. Calado , Józef Korbicz , Krzysztof Patan , Ronald J. Patton , J. M. G. Sá da Costa , European Journal of Control, Vol. 7, no 2-3, 248--286, ISSN: 0947-3580, eISSN: 1435-5671, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: classification, computational intelligence in control, computing methods, evolutionary algorithms, fault diagnosis
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. [?])
[AWCZ-4888] [data modyf. 07-04-2021 08:05]
59. Lubuskie Towarzystwo Naukowe w latach 1996-1999, 2000, Józef Korbicz , Studia Zielonogórskie, T. 6, 149--160, ISSN: 1233-815X,
Kod: CZR-INNE3 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-26775] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
60. Rozmyta baza wiedzy w diagnostyce symulatora elektrowni cieplnej, 2000, Krzysztof Pacyna , Józef Korbicz , Pomiary, Automatyka, Robotyka, nr 2, 14--17, ISSN: 1427-9126, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 4)
[AWCZ-2301] [data modyf. 07-04-2021 09:35]
61. Dynamic neural networks for process modelling in fault detection and isolation systems, 1999, Józef Korbicz , Krzysztof Patan , Andrzej Obuchowicz , International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, Vol. 9, no 3, 519--546, ISSN: 1641-876X, eISSN: 1641-876X, bibliogr. rys. tab. wykr.
Słowa kluczowe: FL-classifier, dynamic neural networks, fault detection, learning algorithms, non-linear modelling, two-tank system
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 6)
[AWCZ-1180] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
62. Neuro fuzzy detector for industrial process, 1999, Marek Kowal , Józef Korbicz , Wissenschaftliche Berichte: 7th Zittau Fuzzy Coloquium ; Hochschule Zittau/Görlitz ; Zittau, H. 59, 148--153, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE3 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-26449] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
63. 3D neuro-fuzzy PID controller, 1998, Andrzej Marciniak , Józef Korbicz , Wissenschaftliche Berichte: 6th Zittau Fuzzy Colloquium ; Hochschule Zittau/Görlitz ; Zittau, H. 54, 74--79, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: control, fuzzy logic control, induction motor, neuro-fuzzy
Kod: CZR-INNE3 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-26481] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
64. Sztuczne sieci neuronowe i ich zastosowanie w diagnostyce procesow przemysłowych, 1998, Józef Korbicz , Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 4, 129--133, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys.
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 6)
[AWCZ-2300] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
65. Knowledge-based fault detection system using evolutive observer approach, 1997, Józef Korbicz , Janusz Kuś , Systems Science, Vol. 23, no 1, 77--87, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. [?])
[AWCZ-12120] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
66. Integration of multisensor measurements using modified Kalman filter, 1994, Józef Korbicz , Vladimir Podladchikov , Peter Bidyuk , Applied Mathematics and Computer Science, Vol. 4, no 1, 39--51, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. [?])
[AWCZ-5168] [data modyf. 07-04-2021 08:05]
67. Robust observer for fault detection and diagnosis in dynamic systems, 1994, Józef Korbicz , Marek B. Zaremba , Systems Science, Vol. 20, no 4, 71--81, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. [?])
[AWCZ-12123] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
68. Analytical and knowledge-based redundancy for fault diagnosis in process plants, 1993, Zohred Fathi , W. Fred Ramirez , Józef Korbicz , Process Systems Engineering, Vol. 39, no 1, 42--56, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-12126] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
69. Knowledge-based fault detection and isolation system for power plant simulator, 1993, Józef Korbicz , Dariusz Uciński , Andrzej Pieczyński , Grażyna Marczewska , Applied Mathematics and Computer Science, Vol. 3, no 3, 613--630, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. [?])
[AWCZ-12124] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
70. State estimation schemes for fault detection and diagnosis in dynamic systems, 1993, Józef Korbicz , Zohred Fathi , W. Fred Ramirez , International Journal of Systems Science, Vol. 24, no 5, 985--1000, ISSN: 0020-7721, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. [?])
[AWCZ-12125] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
71. Sztuczne sieci neuronowe i ich zastosowanie w automatyce i robotyce, 1993, Józef Korbicz , Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej: IV krajowa konferencja robotyki ; Wydaw. Politechniki Wrocławskiej ; Wrocław(Seria: Konferencje), nr 93, T. 1, 40, 150--161, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: estymacja stanu, identyfikacja, modelowanie, sterowanie, sztuczne sieci neuronowe
Kod: CZR-INNE3 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-29002] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
72. Fault detection in coal fired power plants using nonlinear filtering, 1992, Zohred Fathi , Józef Korbicz , W. Fred Ramirez , Applied Mathematics and Computer Science, Vol. 2, no 1, 87--118, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. [?])
[AWCZ-12127] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
73. Discrete-scanning observation problem for stochastic non-linear discrete-time distributed parameter systems, 1991, Józef Korbicz , International Journal of Systems Science, Vol. 22, no 9, 1647--1662, ISSN: 0020-7721, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. [?])
[AWCZ-12131] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
74. Fault detection in dynamic systems. State estimation approach, 1991, Józef Korbicz , Zohred Fathi , W. Fred Ramirez , Applied Mathematics and Computer Science, Vol. 1, no 1, 83--106, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. [?])
[AWCZ-12130] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
75. Suboptimal control algorithm for discrete systems, 1991, Józef Korbicz , Vladimir Podladchikov , Peter Bidyuk , Problems of Control and Information Theory, Vol. 20, no 4, 281--290, bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-12132] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
76. An asymptotic analysis of optimal discrete-time controller, 1990, Józef Korbicz , Peter Bidyuk , Vladimir Podladchikov , Systems Science, Vol. 16, no 1, 77--88, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. [?])
[AWCZ-12134] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
77. Dinamičeskoe modelirovanie upravlenij v nekotoryh paraboličeskih sistemah, 1990, Józef Korbicz , V. I. Maksimov , U. S. Osipov , Prikladnaâ Matematika i Mehanika, T. 54, nr 3, 355--360, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-INNE BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-12136] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
78. Parameter identification of two-dimensional distributed systems, 1990, Dariusz Uciński , Józef Korbicz , International Journal of Systems Science, Vol. 21, no 12, 2441--2456, ISSN: 0020-7721, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. [?])
[AWCZ-12133] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
79. Convolution algebra representation of systems described by linear hyperbolic partial differential equations, 1989, S. P. Levkov , Józef Korbicz , International Journal of Control, Vol. 49, no 6, 2029--2044, ISSN: 0020-7179, eISSN: 1366-5820, bibliogr. summ.
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 20)
[AWCZ-12147] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
80. Analiza stabilności dyskretnego filtru Kalmana z wykorzystaniem macierzy tranzycyjnej, 1988, Józef Korbicz , Peter Bidyuk , V. N. Podładczikov , Archiwum Automatyki i Telemechaniki, T. 33, nr 3, 433--445, bibliogr. tab. summ.
Kod: CZR-INNE BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-12148] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
81. Identyfikaciâ parametrov fil'tracionnych processov stohastičeskogo haraktera, 1988, M. Z. Zgurovsky , Józef Korbicz , A. N. Novikov , Adaptivnye Sistemy Avtomačeskogo Upravleniâ: "Tehnika" ; Kiev, Vyp. 16, 3--12, bibliogr.
Kod: CZR-INNE3 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-29009] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
82. Matimatičeskoe obespečenie komputernoj grafiki dlâ modelirovaniâ sistem s raspedelennymi parametrami, 1988, Józef Korbicz , Igor Trušinskij , Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej: Wydaw. Politechniki Wrocławskiej ; Wrocław(Seria: Konferencje), nr 79, 36, 101--108, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE3 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-29005] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
83. Suboptimal sensors location in the state estimation problem for stochastic non-linear distributed parameter systems, 1988, Józef Korbicz , M. Z. Zgurovsky , A. N. Novikov , International Journal of Systems Science, Vol. 19, no 9, 1871--1882, ISSN: 0020-7721, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. [?])
[AWCZ-12150] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
84. Optimal'noe razmescenie kontrol'no-izmeritel'nyh datčikov v zadačah prognoza zagrâzneniâ vozdušnogo bassejna, 1987, M. Z. Zgurovsky , Józef Korbicz , I. L. Parmaste , Himičeskaâ Tehnologiâ, no 2, 68--74, bibliogr.
Kod: CZR-INNE BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-12151] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
85. Kvazilinejnoe i robastnoe ocenivanie sostoânij diskretnyh vo vremeni sistem s raspredelennymi parametrami, 1986, Józef Korbicz , Avtomatika, no 1, 26--34, bibliogr. wykr.
Kod: CZR-INNE BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-12154] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
86. Ocenivanie sostoânij v zadače kontrolâ processov zagrâzneniâ atmosfery, 1986, M. Z. Zgurovsky , Józef Korbicz , I. L. Parmaste , A. N. Selin , Himičeskaâ Tehnologiâ, no 1, 68--73, bibliogr.
Kod: CZR-INNE BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-12153] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
87. Suboptimal state estimation algorithm for non-linear discrete-time distributed-parameter systems, 1986, Józef Korbicz , International Journal of Systems Science, Vol. 17, no 5, 725--734, ISSN: 0020-7721, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. [?])
[AWCZ-12152] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
88. Adaptivnoe ocenivanie sostoâniâ raspedelennyh sistem s izmerâemymi parametrami, 1985, Józef Korbicz , V. P. Pas'ko , Adaptivnye Sistemy Avtomačeskogo Upravleniâ: "Tehnika" ; Kiev, Vyp. 13, 31--37, bibliogr.
Kod: CZR-INNE3 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-29007] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
89. Mašinnyj rasčet parametrov i sostoânij nasyscennych poristyh sred i optimal'noe raspredelenie datčikov, 1985, M. Z. Zgurovsky , Józef Korbicz , A. N. Novikov , Himičeskaâ Tehnologiâ, no 2, 50--55, bibliogr.
Kod: CZR-INNE BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-12155] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
90. Optimal'nyj fil'tr dlâ ocenivaniâ sostoâniâ linejnyh sistem s raspredelennymi parametrami po diskretnym izmereniâm pri korrelirovannyh šumah, 1985, Józef Korbicz , V. P. Pas'ko , Avtomatika, no 2, 24--31, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-12056] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
91. State estimation in discrete-time distributed parameter systems under incomplete priori information about the system, 1985, Józef Korbicz , Kybernetika, Vol. 21, no 6, 470--479, ISSN: 0023-5954, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 15)
[AWCZ-12156] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
92. Suboptimal filtering algorithm for nonlinear discrete-time distributed parameter systems with pointwise observation, 1985, Józef Korbicz , Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu: Metody matematyczne w technice ; Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej ; Opole(Seria: Konferencje, Matematyka), nr 109, T. 1, 9, 243--255, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE3 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-29006] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
93. Suboptimal stochastic control of a nuclear power reactor, 1985, Józef Korbicz , M. Z. Zgurovsky , Lecture Notes in Control and Information Sciences: Real Time Control of Large Scale Systems : proceedings of the First European Workshop, Vol. 67, 520--527, bibliogr. wykr.
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 10)
[AWCZ-12157] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
94. Wybrane zagadnienia oprogramowania systemu informacyjno-kontrolnego robota, 1985, Józef Korbicz , Wiktor Pasko , Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej: Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej ; Wrocław(Seria: Konferencje), nr 65, 24, 131--136, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-INNE3 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-28995] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
95. Application of a difference scheme in distributed parameter optimal control system design, 1984, V. V. Azhogin , M. Z. Zgurovsky , Józef Korbicz , Systems Science, Vol. 10, no 1, 89--99, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. [?])
[AWCZ-12055] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
96. Estymacja zmiennych stanu układu elektronicznego o parametrach losowych, 1983, Józef Korbicz , Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej: Wydaw. Uczelniane Wyższej Szkoły Inżynierskiej ; Zielona Góra(Seria: Elektrotechnika), nr 67, 11, 51--58, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-INNE3 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-29008] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
97. Optimal control of a nuclear power reactor, 1982, Józef Korbicz , Systems Science, Vol. 8, no 4, 49--62, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. [?])
[AWCZ-12054] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
98. Suboptimal Kalman-filter for the distributed parameter systems, 1980, V. E. Kraskevitch , Józef Korbicz , Systems Science, Vol. 6, no 3, 225--234,
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. [?])
[AWCZ-12053] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
99. Zastosowanie ułamków łańcuchowych do upraszczania transmitancji układów dyskretnych, 1978, Józef Korbicz , Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej: Wydaw. Uczelniane Wyższej Szkoły Inżynierskiej ; Zielona Góra(Seria: Elektryka), nr 49, 7, 67--69, bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE3 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-28627] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
100. Diskretnyj fil'tr Kalmana dlâ sistem s raspredelennymi parametrami, 1976, V. E. Kraskevitch , Józef Korbicz , Vestnik Kievskogo Politehničeskogo Instituta: Kiev(Seria: Seriâ Avtomatiki i Elektro-Priborostroeniâ), nr 13, 159--162, rys. summ.
Kod: CZR-INNE3 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-29026] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
101. Matematiceskoe obespečenie singulârnyh zadac upravleniâ, 1975, V. E. Kraskevitch , Józef Korbicz , Vestnik Kievskogo Politehničeskogo Instituta: Kiev(Seria: Seriâ Avtomatiki i Elektro-Priborostroeniâ), nr 12, 144--147, rys. summ.
Kod: CZR-INNE3 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-29027] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
5. Materiały konferencyjne (KONF)
1. Cell nuclei detection in breast cancer cytology images with U-Net neural network, 2021, Marcin Skobel , Marek Kowal , Józef Korbicz , W: XXII Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering - PCBBE: Abstract Book, Warsaw, Polska, Warsaw: Committee of Biocybernetics and Biomedical Engineering of the Polish Academy of Sciences, 2021, s. 126, https://pcbbe.ibib.waw.pl/
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-23811] [data modyf. 14-10-2021 15:58]
2. Convolution neural network in breast cancer microscopic images classification, 2020, Marcin Skobel , Marek Kowal , Józef Korbicz , W: 14th International Conference on Diagnostics of Processes and Systems - DPS: abstract book, Zielona Góra, Polska, Zielona Góra: --, 2020, s. 41, braklinku
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-23706] [data modyf. 12-10-2021 11:07]
3. Multivariate Distribution Model for Financial Risks Management, 2020, Józef Korbicz , Petro Bidyuk , Nataliia Kuznietsova , Arsenii Kroptya , Oleksandr Terentiev , Tetyana Prosiankina-Zharova , W: Information Control Systems & Technologies - ICST 2020: Proceedings of the 9th International Conference, Odessa, Ukraina, Odessa: Odessa National Polytechnic University, 2020, s. 416--429, http://icst-conf.com/
Słowa kluczowe: Copula, Financial Risks, Marginal Distribution, Risks Analysis, Risks Measures, Value-at-Risk
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-23726] [data modyf. 29-09-2021 13:36]
4. Analysis of cytological specimens using the distribution function of morphological features, 2019, Kamil Kiliszek , Marek Kowal , Marcin Skobel , Andrzej Obuchowicz , Józef Korbicz , W: 21st Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering: Abstract Book, Zielona Góra, Polska, Zielona Góra: Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2019, s. 1, ISBN: 9788388317163, https://www.pcbbe.uz.zgora.pl/
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-23538] [data modyf. 11-10-2021 10:00]
5. Analysis of texture features extracted from virtual slides of cytological samples, 2019, Sebastian Podgórski , Marcin Skobel , Marek Kowal , Andrzej Obuchowicz , Józef Korbicz , W: 21st Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering: Abstract Book, Zielona Góra, Polska, Zielona Góra: Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2019, s. 1, ISBN: 9788388317163, https://www.pcbbe.uz.zgora.pl/
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-23537] [data modyf. 11-10-2021 10:01]
6. Refinement of Convolutional Neural Network Based Cell Nuclei Detection Using Bayesian Inference, 2019, Marek Kowal , Józef Korbicz , W: Engineering in Medicine and Biology Society - EMBC 2019: 41st Annual International Conference (#), Berlin, Niemcy, New York: IEEE Xplore, 2019, s. 7216--7222, ISBN: 9781538613115,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.1109/EMBC.2019.8857950
[KONF-23584] [data modyf. 01-10-2021 17:57]
[10] [0.5]
7. Marked Point Process for Nuclei Detection in Breast Cancer Microscopic Images, 2017, Marek Kowal , Józef Korbicz , W: Recent advances in applied mathematics and computational and information sciences: 20th Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering, Krakow, Polska, Cham: Springer International Publishing, 2018, Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 647, s. 230--241, ISBN: 9783319669052,
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15) DOI: 10.1007/978-3-319-66905-2_20
Cytowania wg WOS: 2 [06-02-2023]
[KONF-23433] [data modyf. 11-06-2021 09:21]
[7.5] [0.5]
8. Nuclei Recognition Using Convolutional Neural Network and Hough Transform, 2017, Michał Żejmo , Marek Kowal , Józef Korbicz , Roman Monczak , W: 13th International Conference on Diagnostics of Processes and Systems - DPS, Sandomierz, Polska, Cham: Springer International Publishing, 2018, Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 635, s. 316--327, ISBN: 9783319644745,
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15) DOI: 10.1007/978-3-319-64474-5_26
Cytowania wg WOS: 0 [06-02-2023]
[KONF-23402] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[3.75] [0.25]
9. Nuclei Recognition Using Iterated Conditional Modes Approach, 2017, Marcin Skobel , Marek Kowal , Józef Korbicz , W: 10th International Conference on Computer Recognition Systems - CORES 2017, Polanica Zdrój, Polska, Cham: Springer International Publishing, 2018, Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 578, s. 326--335, ISBN: 9783319591612,
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15) DOI: 10.1007/978-3-319-59162-9_34
Cytowania wg WOS: 1 [09-01-2023]
[KONF-23039] [data modyf. 29-09-2021 11:31]
[5] [0.33]
10. Simultaneous estimation of multiple sensor and process faults for non-linear discrete-time systems, 2018, Marcin Pazera , Marcin Witczak , Christophe Aubrun , Józef Korbicz , W: 10th IFAC Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety for Technical Processes - SAFEPROCESS 2018 (#), Warsaw, Polska, Amsterdam: Elsevier, 2018, IFAC PapersOnline, Vol. 51, iss. 24, s. 82--87,
Słowa kluczowe: fault diagnosis, multiple fault estimation, process fault, robust estimator, sensor fault
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.1016/j.ifacol.2018.09.532
Cytowania wg WOS: 1 [06-02-2023]
[KONF-23251] [data modyf. 01-10-2021 16:38]
[5] [0.25]
11. A quadratic boundedness approach to fault tolerant control for nonlinear system, 2017, Mariusz Buciakowski , Marcin Witczak , Józef Korbicz , W: 20th World Congress the International Federation of Automatic Control (#), Toulouse, Francja, Amsterdam: Elsevier Science Publishers B. V., 2017, IFAC-PapersOnLine, Vol. 50, s. 2101--2106,
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.1016/j.ifacol.2017.08.532
Cytowania wg WOS: 0 [06-02-2023]
[KONF-22981] [data modyf. 29-09-2021 12:15]
[6.67] [0.33]
12. Classification of breast cancer cytological specimen using convolutional neural network, 2016, Michał Żejmo , Marek Kowal , Józef Korbicz , Roman Monczak , W: 13th European Workshop on Advanced Control and Diagnosis - ACD 2016, Lille, Francja, Bristol: IOP Publishing, 2017, Journal of Physics: Conference Series, Vol. 783, s. 1--12,
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15) DOI: 10.1088/1742-6596/783/1/012060
Cytowania wg WOS: 21 [06-02-2023]
[KONF-22479] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
[3.75] [0.25]
13. Combined estimation of actuator and sensor faults for non-linear dynamic systems, 2017, Marcin Pazera , Marcin Witczak , Józef Korbicz , W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2017: 22 international conference, Międzyzdroje, Polska, New York: IEEE, 2017, s. 912--917, ISBN: 9781538624029,
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15) DOI: 10.1109/MMAR.2017.8046954
[KONF-22697] [data modyf. 20-05-2021 11:57]
[5] [0.33]
14. Stochastic geometry approach for segmenting complex nuclei structures in cytological images, 2017, Marcin Skobel , Marek Kowal , Józef Korbicz , W: 14th European Workshop on Advanced Control and Diagnosis - ACD 2017, Bucharest, Rumunia, New York: IEEE Xplore, 2017, s. 1--6, https://www.aconf.org/conf_128040
Słowa kluczowe: Hough Transform, nuclei recognition, recognition, stochastic geometry
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-22828] [data modyf. 12-10-2021 10:54]
15. A process fault estimation strategy for non-linear dynamic systems, 2016, Marcin Pazera , Józef Korbicz , W: 13th European Workshop on Advanced Control and Diagnosis - ACD 2016, Lille, Francja, Bristol: IOP Publishing, 2016, Journal of Physics: Conference Series, Vol. 783, s. 1--13,
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15) DOI: 10.1088/1742-6596/783/1/012003
Cytowania wg WOS: 3 [06-02-2023]
[KONF-22477] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
16. A quadratic boundedness approach to adaptive simultaneous sensor and actuator fault estimation, 2016, Piotr Witczak , Marcin Witczak , Józef Korbicz , W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2016: 21 international conference, Międzyzdroje, Polska, New York: IEEE, 2016, s. 883--888, ISBN: 9781509018666,
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15)
[KONF-22255] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
17. Combining image thresholding and fast marching for nuclei extraction in microscopic images, 2016, Marek Kowal , Przemysław Jacewicz , Józef Korbicz , W: Image Processing and Communications Challenges 8: 8th International Conference, IP&C 2016, Advances in Intelligent Systems and Computing, Bydgoszcz, Polska, Bydgoszcz: Springer, Cham, 2016, s. 195--202, ISBN: 978-3-319-47274-4,
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15) DOI: 10.1007/978-3-319-47274-4_23
Cytowania wg WOS: 0 [06-02-2023]
[KONF-22570] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
18. Thrust balance estimation of an unmanned aerial vehicle: application to fault detection, 2016, Piotr Witczak , Marcin Pazera , Marcin Witczak , Józef Korbicz , Didier Theilliol , W: Proceedings of the 3rd Conference on Control and Fault-Tolerant Systems - SysTol 2016, Barcelona, Hiszpania, New York: IEEE, 2016, Conference on Control and Fault-Tolerant Systems, s. 15--20, ISBN: 9781509006588,
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15)
[KONF-22247] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
19. Towards a practical reachability test for dynamic systems under process faults, 2016, Marcin Witczak , Józef Korbicz , Michał de Rozprza-Faygel , Damiano Rotondo , Vicenç Puig , W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2016: 21 international conference, Międzyzdroje, Polska, New York: IEEE, 2016, s. 889--894, ISBN: 978-1-5090-1866-6,
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15)
[KONF-22256] [data modyf. 20-04-2021 14:08]
20. A neural network-based robust unknown input observer design: application to wind turbine, 2015, Piotr Witczak , Krzysztof Patan , Marcin Witczak , Vicenç Puig , Józef Korbicz , W: 9<sup>th</sup> IFAC Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety of Technical Processes, Paris, Francja, Amsterdam: Elsevier, 2015, IFAC-PapersOnLine, Vol. 48, iss. 21, s. 263--270,
Słowa kluczowe: Takagi-Sugeno systems, artificial neural networks, fault diagnosis, observer, robustness, sector non-linearities, system identification, unknown inputs
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0) DOI: 10.1016/j.ifacol.2015.09.538
[KONF-21856] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
21. Adaptive fault tolerant control: application to a DC servo motor, 2015, Mariusz Buciakowski , Marcin Witczak , Józef Korbicz , W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2015 : 20th International Conference, Miedzyzdroje, Polska, Szczecin, 2015, s. 800--805, ISBN: 9781479987009, - program and abstracts ISBN 978-83-7518-756-4; procedings: CD
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15)
[KONF-21842] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
22. A LMI-based strategy for H-infinity fault estimation of non-linear systems: application to the multi-tank system, 2014, Marcin Witczak , Józef Korbicz , Marcel Luzar , W: European Control Conference - ECC 2014, Strasbourg, Francja, [b. m.]: EUCA, 2014, s. 270--275, ISBN: 9783952426920,
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15)
[KONF-21382] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
23. A robust fault-tolerant model predictive control for linear parameter-varying systems, 2014, Piotr Witczak , Marcel Luzar , Marcin Witczak , Józef Korbicz , W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2014: 19th international conference, Międzyzdroje, Polska, Szczecin: [brak wydawcy], 2014, s. 462--467, ISBN: 9781479950829, - abstracts - ISBN: 978-83-75-697-0 ; pełne teksty na CD-ROM
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15)
[KONF-21460] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
24. Neural-network based robust FTC: application to wind turbines, 2014, Marcel Luzar , Marcin Witczak , Józef Korbicz , Piotr Witczak , W: 13th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing - ICAISC 2014, Zakopane, Polska, Cham: Springer International Publishing Switzerland, 2014, Vol. 1, s. 97--108, ISBN: 9783319071725,
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15) DOI: 10.1007/978-3-319-07173-2
[KONF-21473] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
25. Predictive and robust fault-tolerant control for Takagi-Sugeno systems, 2014, Marcin Witczak , Christophe Aubrun , Józef Korbicz , W: 19th World Congress the International Federation of Automatic Control, Cape Town, RPA, Amsterdam: Elsevier Science Publishers B. V., 2014, IFACF Proceedings Volumens, Vol. 47, s. 6735--6740, ISBN: 1474-6670,
Słowa kluczowe: fault diagnosis, fault identification, fault-tolerant control, predictive control, robust control, robust invariant set
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15)
[KONF-21641] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
26. Robust, efficient predictive FTC, 2014, Marcel Luzar , Marcin Witczak , Józef Korbicz , W: XVIII Krajowa Konferencja Automatyki - KKA 2014 [Dokument elektroniczny], Wrocław, Polska, Wrocław: [B. w.], 2014, s. 1--10,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-21542] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
27. Swarm intelligence algorithms for multi-level image thresholding, 2013, Andrzej Marciniak , Marek Kowal , Paweł Filipczuk , Józef Korbicz , W: 11th International Conference on Diagnostics of Processes and Systems - DPS 2013, Łagów Lubuski, Polska, Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2014, s. 301--311, ISBN: 9783642398803,
Słowa kluczowe: image segmentation, multi-level thresholding, swarm intelligence
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15)
[KONF-21182] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
28. A H-infinity approach to robust fault estimation of non-linear discrete-time systems, 2013, Marcin Witczak , Józef Korbicz , Rafał Józefowicz , W: European Control Conference - ECC 2013, Zürich, Szwajcaria, New York: IEEE Xplore, 2013, s. 1433--1438, ISBN: 9783033039629,
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15)
[KONF-21188] [data modyf. 20-04-2021 14:10]
29. Robust and efficient predictive FTC: application to wind turbines, 2013, Marcin Witczak , Piotr Witczak , Józef Korbicz , Christophe Aubrun , W: Conference on Control and Fault-Tolerant Systems - SysTol 2013, Nice, Francja, New York: IEEE Xplore, 2013, s. 371--376, ISBN: 9781479928552,
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15) DOI: 10.1109/SysTol.2013.6693920
[KONF-20995] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
30. Robust sensor and actuator fault diagnosis with GMDH neural networks, 2013, Marcin Witczak , Marcin Mrugalski , Józef Korbicz , W: International Work Conference on Artificial Neural Networks - IWANN 2013, Puerto de la Cruz, Hiszpania, Berlin - Heidelberg: Springer-Verlag, 2013, Part 1, s. 96--105, ISBN: 9783642386794,
Słowa kluczowe: non-linear system identification, robust fault diagnosis, state-space GMDH neural networks
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15) DOI: 10.1007/978-3-642-38679-4_8
[KONF-20804] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
31. Stable neural network based model predictive control, 2013, Krzysztof Patan , Józef Korbicz , W: Conference on Control and Fault-Tolerant Systems - SysTol 2013, Nice, Francja, New York: IEEE Xplore, 2013, s. 419--424, ISBN: 9781479928552,
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15) DOI: 10.1109/SysTol.2013.6693895
[KONF-21189] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
32. Actuators and sensors fault diagnosis with dynamic, state-space neural networks, 2012, Marcel Luzar , Andrzej Czajkowski , Marcin Witczak , Józef Korbicz , W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2012: 17th international conference, Międzyzdroje, Polska, Szczecin: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Zapol, Dmochowski, Sobczyk Sp.j., 2012, s. 196--201 [CD-ROM], ISBN: 9788375184532,
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15)
[KONF-20479] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
33. Sensor fault estimation in the framework of model predictive control. Boiler case study, 2012, Krzysztof Patan , Józef Korbicz , W: 8th IFAC International Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety for Technical Processes - SAFEPROCESS 2012, Mexico City, Meksyk, [B. m.]: [brak wydawcy], 2012, s. 403--408 [CD-ROM],
Słowa kluczowe: boiler unit, fault detection and isolation, fault estimation, fault tolerant control, neural networks
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-20595] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
34. Stability analysis of the neural network based fault tolerant control for the boiler unit, 2012, Andrzej Czajkowski , Krzysztof Patan , Józef Korbicz , W: 11th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing - ICAISC, Zakopane, Polska, [B. m.]: [brak wydawcy], 2012, Lecture Notes in Artificial Intelligence, Vol. 7268, s. 548--556,
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15)
[KONF-20901] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
35. A predictive fault-tolerant control scheme for Takagi-Sugeno fuzzy systems, 2011, Łukasz Dziekan , Marcin Witczak , Józef Korbicz , W: Proceedings of the 18th IFAC World Congress, Milano, Włochy, [B. m.]: International Federation of Automatic Control, 2011, s. 4684--4689 [CD-ROM],
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-20095] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
36. An unscented Kalman filter approach to designing GMDH neural networks: application to the tunnel furnace, 2011, Marcel Luzar , Marcin Mrugalski , Marcin Witczak , Józef Korbicz , W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2011: 16th international conference, Międzyzdroje, Polska, [B. m.]: [brak wydawcy], 2011, s. 204--209 [CD-ROM], ISBN: 9781457709135,
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15)
[KONF-20117] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
37. Design of an unscented unknown input filter with interacting multiple model algorithm, 2011, Rafał Józefowicz , Marcin Witczak , Józef Korbicz , W: 19th Mediterranean Conference on Control and Automation, Corfu, Grecja, [B. m.]: [brak wydawcy], 2011, s. 773--778,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-20134] [data modyf. 20-04-2021 14:10]
38. Fault identification with neural networks for fault-tolerant control, 2011, Marcel Luzar , Marcin Witczak , Marcin Mrugalski , Józef Korbicz , W: 9th European Workshop on Advanced Control and Diagnosis - ACD 2011, Budapest, Węgry, [B. m.]: [brak wydawcy], 2011, s. [6],
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-20200] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
39. Hybrid cytological image segmentation method based on competitive neural network and adaptive thresholding, 2011, Marek Kowal , Paweł Filipczuk , Józef Korbicz , W: Diagnostics of Processes and Systems - DPS 2011: 10th International Science and Technology Conference, Zamość, Polska, [B. m.]: [brak wydawcy], 2011, s. 521--527,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-20167] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
40. Predykcyjne sterowanie tolerujące uszkodzenia dla systemów rozmytych Takagi-Sugeno, 2011, Łukasz Dziekan , Marcin Witczak , Józef Korbicz , W: Diagnostics of Processes and Systems - DPS 2011: 10th International Science and Technology Conference, Zamość, Polska, [B. m.]: [brak wydawcy], 2011, s. [9],
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-20133] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
41. Systemy inteligentne w automatyce i diagnostyce procesów : stan i kierunki rozwoju w kraju, 2011, Józef Korbicz , W: XVII Krajowa Konferencja Automatyki - KKA'2011, Kielce - Cedzyna, Polska, Kielce: Politechnika Świętokrzysta, 2011, s. 50--67,
Słowa kluczowe: obliczenia ewolucyjne, obliczenia inteligentne, systemy rozmyte, sztuczne sieci neuronowe
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-20241] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
42. Unscented Kalman filter in designing dynamic neural networks, 2011, Marcel Luzar , Marcin Mrugalski , Marcin Witczak , Józef Korbicz , W: Diagnostics of Processes and Systems - DPS 2011: 10th International Science and Technology Conference, Zamość, Polska, [B. m.]: [brak wydawcy], 2011, s. [8],
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-20132] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
43. A fault-tolerant control scheme for non-linear discrete-time systems, 2010, Marcin Witczak , Józef Korbicz , W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2010: proceedings of the 15th international conference, Międzyzdroje, Polska, [B. m.]: [brak wydawcy], 2010, s. 302--307 [CD-ROM], ISBN: 9781424478266,
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15)
[KONF-19838] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
44. A fault-tolerant control strategy for Lipschitz non-linear discrete-time systems, 2010, Marcin Witczak , Józef Korbicz , W: 18th Mediterranean Conference on Control & Automation, Marrakech, Maroko, [B. m.]: [brak wydawcy], 2010, s. 1079--1084, ISBN: 9781424480920,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-19845] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
45. A pole estimation approach to the synthesis of the dynamic GMDH neural networks, 2010, Marcin Mrugalski , Marcin Witczak , Józef Korbicz , W: Conference on Control and Fault-Tolerant Systems - SysTol' 10, Nice, Francja, [B. m.]: [brak wydawcy], 2010, s. 323--328 [CD-ROM], ISBN: 9781424481521,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-19799] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
46. Memory usage reduction in hough transform based music tunes recognition systems, 2010, Maciej Hrebień , Józef Korbicz , W: 10th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing - ICAISC 2010, Zakopane, Polska, Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2010, Lecture Notes on Artificial Intelligence, Vol. 6114, s. 484--491, ISBN: 103642132316,
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15)
[KONF-20540] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
47. Nonlinear model predictive control of a boiler unit: a fault tolerant control study, 2010, Krzysztof Patan , Józef Korbicz , W: Conference on Control and Fault-Tolerant Systems - SysTol' 10, Nice, Francja, [B. m.]: [brak wydawcy], 2010, s. 738--743 [CD-ROM], ISBN: 9781424481521,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-19801] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
48. Active fault-tolerant control design for Takagi-Sugeno fuzzy systems, 2009, Łukasz Dziekan , Marcin Witczak , Józef Korbicz , W: 7th IFAC International Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety of Technical Systems - SAFEPROCESS '09, Barcelona, Hiszpania, [B. m.]: International Federation of Automatic Control, 2009, s. 450--455 [CD-ROM],
Słowa kluczowe: convergence, fault diagnosis, fault-tolerant control, observers, state estimation
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-19272] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
49. Bounded-error approach in robust fault diagnosis of dynamical systems, 2009, Józef Korbicz , Marcin Mrugalski , W: Systems theory : modeling, analysis and control - FES 2009: proceedings international conference, Fes, Maroko, Perpignan: Presses Universitaires de Perpignan, 2009, s. 159--166, ISBN: 9782354120436,
Słowa kluczowe: bounded-error approach, parameters identification, robust fault diagnosis
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-19210] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
50. Fault detection and accommodation by means of neural networks. Application to the boiler unit, 2009, Krzysztof Patan , Józef Korbicz , W: 7th IFAC International Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety of Technical Systems - SAFEPROCESS '09, Barcelona, Hiszpania, [B. m.]: International Federation of Automatic Control, 2009, s. 119--124 [CD-ROM],
Słowa kluczowe: fault accomodation, fault detection, fault tolerant control, neural networks
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-19273] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
51. Hough and fuzzy hough transform in music tunes recognition systems, 2009, Maciej Hrebień , Józef Korbicz , W: 9th International Coference on Adaptive and Natural Computing Algorithms - ICANNGA, Kuopio, Finlandia, Berlin: Springer-Verlag, 2009, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 5495, s. 479--488,
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15)
[KONF-20554] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
52. Robust fault diagnosis via parameter identification of dynamical systems, 2009, Marcin Mrugalski , Józef Korbicz , W: European Control Conference - ECC '09, Budapest, Węgry, [B. m.]: European Union Control Association, 2009, s. 2923--2928 [CD-ROM], ISBN: 9789633113691,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-19277] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
53. Unknown input matrix estimation via evolutionary search with soft selection algorithm, 2009, Rafał Józefowicz , Marcin Witczak , Józef Korbicz , W: Computer Methods and Systems - CMS '09: 7th conference, Kraków, Polska, Kraków: Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, 2009, s. 231--236, ISBN: 8391642054,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-19404] [data modyf. 20-04-2021 14:10]
54. A fault-tolerant control strategy for Takagi-Sugeno fuzzy systems, 2008, Marcin Witczak , Łukasz Dziekan , Vicenç Puig , Józef Korbicz , W: 17th World Congress of the International Federation of Automatic Control - IFAC '08, Seoul, Korea, [B. m.]: International Federation of Automatic Control, 2008, s. 7387--7392 [CD-ROM], ISBN: 9781123478902,
Słowa kluczowe: convergence, fault diagnosis, fault-tolerant control, observers, state estimation
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-18949] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
55. Design of a fault-tolerant control scheme for Takagi-Sugeno fuzzy systems, 2008, Marcin Witczak , Łukasz Dziekan , Vicenç Puig , Józef Korbicz , W: 16th Mediterranean Coference on Control and Automation - MED '08, Ajaccio, Francja, [B. m.]: [brak wydawcy], 2008, s. 280--285, ISBN: 9781424425051,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-19047] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
56. Fine needle biopsy material diagnosis with the use of image processing techniques, 2008, Maciej Hrebień , Józef Korbicz , W: Proceedings of the 23rd IAR Workshop on Advanced Control and Diagnosis 2008, Coventry, Wielka Brytania, Coventry: [brak wydawcy], 2008, s. 37--42 [CD-ROM],
Słowa kluczowe: Fourier descriptions, cytology, database supported Hough transform, image processing, local histogram thresholding
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-19016] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
57. On fault detection under soft computing model uncertainty, 2008, Józef Korbicz , Marcin Witczak , W: 17th World Congress of the International Federation of Automatic Control - IFAC '08, Seoul, Korea, [B. m.]: International Federation of Automatic Control, 2008, s. 7901--7906 [CD-ROM], ISBN: 9781123478902,
Słowa kluczowe: adaptive threshold, fault detection, neural networks, neuro-fuzzy networks, robustness
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-18951] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
58. Soft computing techniques in fault detection, 2008, Józef Korbicz , W: 31st International Conference on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory - IC-SPETO 2008, Gliwice - Ustroń, Polska, Gliwice: [brak wydawcy], 2008, s. [10], ISBN: 9788385940302,
Słowa kluczowe: fault detection, fault isolation, genetic programming, neural networks, neuro-fuzzy networks, soft computing
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-18823] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
59. A stochastic robustness approach to designing unknown input observers for non-linear systems, 2007, Marcin Witczak , Przemysław Prętki , Józef Korbicz , W: 7th IFAC Symposium on Nonlinear Control Systems - NOLCOS 2007, Pretoria, RPA, [B. m.]: [brak wydawcy], 2007, s. 337--342 [CD-ROM],
Słowa kluczowe: convergence, evolutionary algorithms, fault diagnosis, non-linear systems, observers, state estimation
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-18503] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
60. An extended unknown input observer-based approach to fault diagnosis of a two-tank system, 2007, Józef Korbicz , Marcin Witczak , W: 7th IFAC Symposium on Nonlinear Control Systems - NOLCOS 2007, Pretoria, RPA, [B. m.]: [brak wydawcy], 2007, s. 1091--1096 [CD-ROM],
Słowa kluczowe: FDI, fault diagnosis, non-linear systems, observers, state estimation, two-tank system
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-18504] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
61. Analytical and computational intelligence methods in diagnostics of processes and systems, 2007, Józef Korbicz , W: Computer Methods and Systems - CMS '07: VI konferencja, Kraków, Polska, Kraków: Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, 2007, s. 25--37, ISBN: 8391642046,
Słowa kluczowe: dynamical neural networks, evolutionary algorithms, fault detection, neuro-fuzzy systems, unknown input observer
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-18567] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
62. Comparision of fine needle biopsy cytological image segmentation methods, 2007, Maciej Hrebień , Piotr Steć , Józef Korbicz , W: International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics, 4th - ICINCO 2007: Proceedings : Robotics and Automation 2., Angers, Francja, [b.m.]: [brak wydawcy], 2007, s. 305--310 [DVD], ISBN: 9789728865825,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-18369] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
63. DC motor fault diagnosis by means of artifical neural networks, 2007, Krzysztof Patan , Józef Korbicz , Gracjan Głowacki , W: International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics, 4th - ICINCO 2007: Proceedings : Intelligent Control Systems and Optimization, Angers, Francja, [b.m.]: [brak wydawcy], 2007, s. 11--18 [DVD], ISBN: 9789728865825,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-18368] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
64. Design and convergence analysis of first- and second-order extended unknown input observers, 2007, Marcin Witczak , Przemysław Prętki , Józef Korbicz , W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2007: proceedings of the 13th IEEE/IFAC international conference, Szczecin, Polska, Szczecin: PPH Zapol, Dmochowski, Sobczyk, Spółka Jawna, 2007, s. 833--838 [CD-ROM], ISBN: 9788375180329,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-18498] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
65. Sequential evolutionary optimization in designing robust extended unknown input observers, 2007, Przemysław Prętki , Marcin Witczak , Józef Korbicz , W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2007: proceedings of the 13th IEEE/IFAC international conference, Szczecin, Polska, Szczecin: PPH Zapol, Dmochowski, Sobczyk, Spółka Jawna, 2007, s. 307--312 [CD-ROM], ISBN: 9788375180329,
Słowa kluczowe: evolutionary algorithms, monte carlo simulation, robustness analysis, stable distribution, statistical learning, unknown input observers
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-18499] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
66. Uncertainty of soft computing models in fault diagnosis, 2007, Józef Korbicz , W: Advanced Control and Diagnosis - ACD 2007: 5th Workshop, Grenoble, Francja, -: [brak wydawcy], 2007, s. [10 s.] CD-ROM,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-18617] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
67. A proposal routine for segmentation of cytological images, 2006, Maciej Hrebień , Andrzej Obuchowicz , Józef Korbicz , W: 1st. International Conference for Young Researchers in Computer Science, Control, Electrical Engineering and Telecommunications - ICYR: abstracts, Zielona Góra, Polska, Zielona Góra: [brak wydawcy], 2006, s. 104--105,
Słowa kluczowe: cytology, image processing, segmentation
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-18441] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
68. An LMI approach to designing observers and unknown input observers for nonlinear systems, 2006, Marcin Witczak , Józef Korbicz , Vicenç Puig , W: 6th IFAC Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety of Technical Processes - SAFEPROCESS 2006, Beijing, Chiny, Beijing: [brak wydawcy], 2006, s. 223--228 [CD-ROM],
Słowa kluczowe: LMI, convergence, nonlinear systems, observers, state estimation, unknown input observer
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-17957] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
69. Application of the MLP neural network to the robust fault detection, 2006, Marcin Mrugalski , Józef Korbicz , W: 6th IFAC Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety of Technical Processes - SAFEPROCESS 2006, Beijing, Chiny, Beijing: [brak wydawcy], 2006, s. 1465--1470 [CD-ROM],
Słowa kluczowe: fault diagnosis, neural networks, non-linear systems, robust fault detection, system identification
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-17960] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
70. Artificial intelligence methods in intelligent building technologies, 2006, Józef Korbicz , W: Intelligent Building Systems - InBuS 2006: 4th international congress, Cracow, Polska, Kraków: Oficyna Wydaw. TEXT, 2006, s. 59--68, ISBN: 8388934996,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-18289] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
71. Design of an extended unknown input observer, 2006, Marcin Witczak , Przemysław Prętki , Józef Korbicz , Vicenç Puig , W: IAR Annual Meeting 2006 and Workshop on Advanced Control Diagnosis, Nancy, Francja, Nancy: [brak wydawcy], 2006, s. [6] CD-ROM,
Słowa kluczowe: nonlinear systems, observers, state estimation, unknown input observer
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-18098] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
72. Design of observers for Lipschitz nonlinear discrete-time systems, 2006, Marcin Witczak , Józef Korbicz , W: 14th IFAC Symposium on System Identification - SYSID 2006: preprints, Newcastle, Australia, Newcastle: [brak wydawcy], 2006, s. 985--990 [CD-ROM],
Słowa kluczowe: LMI, convergence, nonlinear systems, observers, state estimation
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-17745] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
73. Fault detection in catalytic cracking converter by means of probability density approximation, 2006, Krzysztof Patan , Józef Korbicz , W: 6th IFAC Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety of Technical Processes - SAFEPROCESS 2006, Beijing, Chiny, Beijing: [brak wydawcy], 2006, s. 103--108 [CD-ROM],
Słowa kluczowe: decision making, density shaping, fault diagnosis, identification, neural network
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-17956] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
74. Fault detection under fuzzy model uncertainty, 2006, Marek Kowal , Józef Korbicz , W: 6th IFAC Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety of Technical Processes - SAFEPROCESS 2006, Beijing, Chiny, Beijing: [brak wydawcy], 2006, s. 775--780 [CD-ROM],
Słowa kluczowe: bounded noise, fault detection, fuzzy modelling, uncertainty
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-17958] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
75. Identification of polynomial MIMO Wiener systems using instrumental variables method, 2006, Andrzej Janczak , Józef Korbicz , W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2006: proceedings of the 12th IEEE international conference, Międzyzdroje, Polska, [Szczecin]: PPH Zapol, Dmochowski, Sobczyk, Spółka Jawna, 2006, s. 929--934 [CD-ROM], ISBN: 8360140936,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-17938] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
76. Network anomaly detection with time series processing, 2006, Marcin Kliński , Józef Korbicz , W: 1st. International Conference for Young Researchers in Computer Science, Control, Electrical Engineering and Telecommunications - ICYR: abstracts, Zielona Góra, Polska, Zielona Góra: [brak wydawcy], 2006, s. 82--83,
Słowa kluczowe: anomaly detection, network traffic prediction, statistics, time series
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-18436] [data modyf. 07-04-2021 09:23]
77. The Hough transform and the GrowCut method in segmentation of cytological images, 2006, Maciej Hrebień , Tomasz Nieczkowski , Józef Korbicz , Andrzej Obuchowicz , W: International Conference on Signals and Electronic Systems - ICSES '06, Łódź, Polska, Łódź: [brak wydawcy], 2006, Vol. 1, s. 367--370, ISBN: 8392117239,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-18000] [data modyf. 20-04-2021 14:09]
78. A GMDH neural network based approach to passive robust fault detection using a constraints satisfaction backward test, 2005, Vicenç Puig , Marcin Mrugalski , Ari Ingimundarson , Joseba Quevedo , Marcin Witczak , Józef Korbicz , W: 16th IFAC World Congress, Prague, Czechy, [B.m.]: [brak wydawcy], 2005, s. [6] CD-ROM,
Słowa kluczowe: adaptive threshold, fault detection, fault diagnosis, neural network, robustness
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-17292] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
79. Analiza danych przemysłowych z wykorzystaniem środowiska informatycznego SAS Institute, 2005, Marcin Dąbrowa , Józef Korbicz , W: 1st Polish and International PD Forum-Conference on Computer Science - FCCS 2005, Łódź - Bronisławów, Polska, Łódź: [brak wydawcy], 2005, s. [ 8 ] CD-ROM,
Słowa kluczowe: SAS Enterprise Miner, analiza danych przemysłowych, eksploracja danych, odkrywanie wiedzy z baz danych
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-17233] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
80. Confidence estimation of GMDH neural networks via least square method, 2005, Marcin Mrugalski , Józef Korbicz , W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2005: 11th IEEE International Conference, Międzyzdroje, Polska, Szczecin: [brak wydawcy], 2005, s. [6] CD-ROM, ISBN: 8360140901,
Słowa kluczowe: confidence estimation, model uncertainty, neural networks, robust fault detection
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-17322] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
81. Fault detection using neuro-fuzzy networks and bounded error approaches, 2005, Marek Kowal , Józef Korbicz , W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2005: 11th IEEE International Conference, Międzyzdroje, Polska, Szczecin: [brak wydawcy], 2005, s. [6] CD-ROM, ISBN: 8360140901,
Słowa kluczowe: bounded noise, fault detection, fuzzy modelling, uncertainty
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-17323] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
82. Fingerprint identification based on minutiae points, 2005, Maciej Hrebień , Józef Korbicz , W: Computer Methods and Systems - CMS '05: V konferencja, Kraków, Polska, Kraków: Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, 2005, Vol. 1 : Plenary lectures and special sessions, s. 107--113, ISBN: 8391642038,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-17497] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
83. Niepewność modeli sztucznej inteligencji w układach diagnostyki procesów, 2005, Józef Korbicz , W: XV Krajowa Konferencja Automatyki - KKA 2005, Warszawa, Polska, Warszawa: [brak wydawcy], 2005, T. 3, s. 3--10, ISBN: 8389475022,
Słowa kluczowe: adaptacyjny próg decyzyjny, diagnostyka procesów, niepewność modeli, sieci rozmyto-neuronowe, sztuczne sieci neuronowe
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-17225] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
84. Robust fault detection using neuro-fuzzy networks, 2005, Marek Kowal , Józef Korbicz , W: 16th IFAC World Congress, Prague, Czechy, [B.m.]: [brak wydawcy], 2005, s. [6] CD-ROM,
Słowa kluczowe: bounded noise, fault detection, fuzzy modeling, uncertainty
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-17293] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
85. Robust fault detection via GMDH neural networks, 2005, Marcin Mrugalski , Józef Korbicz , Ronald J. Patton , W: 16th IFAC World Congress, Prague, Czechy, [B.m.]: [brak wydawcy], 2005, s. [6] CD-ROM,
Słowa kluczowe: bounded-error approach, identification, neural networks, robust fault detection
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-17291] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
86. Rozpoznawanie twarzy przy wykorzystaniu analizy składników głównych, 2005, Gracjan Głowacki , Krzysztof Patan , Józef Korbicz , W: Computer Methods and Systems - CMS '05: V konferencja, Kraków, Polska, Kraków: Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, 2005, Vol. 2 : Regular sessions, s. 393--398, ISBN: 8391642038,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-17502] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
87. Techniki statystyczne w systemach wykrywania intruzów, 2005, Marcin Kliński , Józef Korbicz , W: Computer Methods and Systems - CMS '05: V konferencja, Kraków, Polska, Kraków: Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, 2005, Vol. 2 : Regular sessions, s. 337--342, ISBN: 8391642038,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-17501] [data modyf. 07-04-2021 09:23]
88. Uncertain soft computing models in robust fault detection, 2005, Józef Korbicz , Marcin Witczak , W: Networked control systems and fault tolerant control: 1st NeCST Workshop, Ajaccio, Francja, [B. m.]: [brak wydawcy], 2005, s. 199--204,
Słowa kluczowe: bounded-error approach, fault detection, model uncertainty, neural networks, neuro-fuzzy systems, robustness
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-17454] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
89. A bounded-error approach to confidence estimation of neural networks: Application to robust fault detection, 2004, Marcin Witczak , Marcin Mrugalski , Józef Korbicz , W: 12th Mediterranean Conference on Control and Automation - MED '04, Kusadasi - Aydin, Turcja, [B.m.]: [brak wydawcy], 2004, s. [ 6 ] CD-ROM,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-16431] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
90. Advances in fault diagnosis systems, 2004, Józef Korbicz , W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2004: Proceedings of the 10th IEEE International Conference, Międzyzdroje, Polska, Szczecin: Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2004, Vol. 2 : Robotics : Identification : Expert Systems and Scheduling Problems : Artificial Intelligence, s. 725--734, ISBN: 8388764098, - + CD-ROM
Słowa kluczowe: applications, evolutionary algorithms, fault detection, fuzzy logic, neural networks, robustness, state observers
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-16545] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
91. Designing model-based fault detection systems with d-optimum experimental conditions, 2004, Marcin Witczak , Józef Korbicz , W: Colloque Annuel IAR Jahrestagung and ACD Workshop 2004: conference proceedings, Karlsruhe, Polska, Karlsruhe: Universität Karlsruhe, 2004, s. 274--280,
Słowa kluczowe: experomental design, fault diagnosis, neural networks, non-linear systems, parameter estimation
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-16823] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
92. Stabilization of dynamic neural networks. Application to the sugar actuator fault diagnosis, 2004, Krzysztof Patan , Józef Korbicz , W: Colloque Annuel IAR Jahrestagung and ACD Workshop 2004: conference proceedings, Karlsruhe, Polska, Karlsruhe: Universität Karlsruhe, 2004, s. 160--165,
Słowa kluczowe: decision making, fault detection, identification, neural network, stability
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-16822] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
93. A novel genetic programming approach to nonlinear system modelling, 2003, Mihai Florin Metenidis , Józef Korbicz , W: Methods of Artificial Intelligence - AI-METH 2003, Gliwice, Polska, Gliwice: Silesian University of Technology, 2003, s. 183--186, ISBN: 8391463273, - + CD-ROM
Słowa kluczowe: genetic algorithms, genetic programming, parameter estimation, system modeling
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-16010] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
94. Combining a priori knowledge with neural networks: applications for system identification and fault detection, 2003, Eugen Arinton , Józef Korbicz , W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2003: Proceedings of the 9th IEEE International Conference, Międzyzdroje, Polska, Szczecin: Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2003, Vol. 2, s. 885--890, ISBN: 8388764772,
Słowa kluczowe: GMDH algorithm, fault detection, neural networks, system identification
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-15853] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
95. Dobór struktury modelu neuronowego w układzie detekcji uszkodzeń obiektów dynamicznych, 2003, Marcin Mrugalski , Józef Korbicz , W: Diagnostyka Procesów Przemysłowych - DPP '03: VI Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Władysławowo, Polska, Gdańsk: Pomorskie Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2003, s. 275--280, ISBN: 8391866300,
Słowa kluczowe: detekcja uszkodzeń, identyfikacja, obiekt dynamiczny, sieci neuronowe GMDH
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-15793] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
96. Evolutionary learning in identification of fuzzy models : application to DAMADICS benchmark, 2003, Arunas Lipnickas , Józef Korbicz , W: Diagnostyka Procesów Przemysłowych - DPP '03: VI Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Władysławowo, Polska, Gdańsk: Pomorskie Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2003, s. 247--252, ISBN: 8391866300,
Słowa kluczowe: evolutionary learning, fault diagnosis, fuzzy model
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-15790] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
97. Fault detection with dynamic GMDH neural networks : application to the DAMADICS benchmark problem, 2003, Marcin Mrugalski , Eugen Arinton , Józef Korbicz , W: 5th IFAC Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety of Technical Processes - SAFEPROCESS 2003, Washington, USA, Washington: [brak wydawcy], 2003, s. 1071--1076 [CD-ROM],
Słowa kluczowe: fault diagnosis, neural networks, non-linear systems, system identification
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-15688] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
98. Fault detection with observers and genetic programming : application to the DAMADICS benchmark problem, 2003, Marcin Witczak , Ronald J. Patton , Józef Korbicz , W: 5th IFAC Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety of Technical Processes - SAFEPROCESS 2003, Washington, USA, Washington: [brak wydawcy], 2003, s. 1203--1208 [CD-ROM],
Słowa kluczowe: fault diagnosis, genetic algorithms, non-linear systems, observers, system identification
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-15686] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
99. Genetic programming approach to model design : an application to the DAMADICS benchmark, 2003, Mihai Florin Metenidis , Józef Korbicz , W: Diagnostyka Procesów Przemysłowych - DPP '03: VI Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Władysławowo, Polska, Gdańsk: Pomorskie Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2003, s. 235--240, ISBN: 8391866300,
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-15789] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
100. Model-based fault detection using adaptive threshold, 2003, Eugen Arinton , Józef Korbicz , W: Diagnostyka Procesów Przemysłowych - DPP '03: VI Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Władysławowo, Polska, Gdańsk: Pomorskie Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2003, s. 121--126, ISBN: 8391866300,
Słowa kluczowe: adaptive threshold, confidence interval prediction, model-based fault detection, naural networks
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-15778] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
101. Pattern recognition approach to fault diagnosis in the DAMADICS benchmark flow control valve, 2003, Andrzej Marciniak , C. D. Bocaniala , R. Louro , J. M. G. Sá da Costa , Józef Korbicz , W: 5th IFAC Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety of Technical Processes - SAFEPROCESS 2003, Washington, USA, Washington: [brak wydawcy], 2003, s. 957--962 [CD-ROM],
Słowa kluczowe: fault diagnosis, fuzzy logic, neural-network models, nonlinearity, parameter estimation
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-15690] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
102. Samoorganizujący się rozmyty model Takagi-Sugeno w układzie detekcji uszkodzeń, 2003, Marek Kowal , Józef Korbicz , W: Diagnostyka Procesów Przemysłowych - DPP '03: VI Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Władysławowo, Polska, Gdańsk: Pomorskie Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2003, s. 253--258, ISBN: 8391866300,
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-15791] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
103. A bounder-error approach to design unknow input observers, 2002, Marcin Witczak , Józef Korbicz , Ronald J. Patton , W: 15th Triennial World Congress of the International Federation of Automatic Control, Barcelona, Hiszpania, Oxford: Pergamon, 2002, s. [6] CD-ROM,
Słowa kluczowe: bounded noise, fault diagnosis, non-linear systems, observers
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-14953] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
104. Designing state-space models with neural networks, 2002, Józef Korbicz , Marcin Mrugalski , Thomas Parisini , W: 15th Triennial World Congress of the International Federation of Automatic Control, Barcelona, Hiszpania, Oxford: Pergamon, 2002, s. [6] CD-ROM,
Słowa kluczowe: fault diagnosis, neural-networks, non-linear system identification, state-space models
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-14952] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
105. Detekcja uszkodzeń z wykorzystaniem rozmytych sieci neuronowych, 2002, Marek Kowal , Józef Korbicz , W: XIV Krajowa Konferencja Automatyki, Zielona Góra, Polska, Zielona Góra: [brak wydawcy], 2002, T. 1, s. 595--600, ISBN: 8389044609, - + CD-ROM
Słowa kluczowe: algorytmy klasteryzacji, detekcja uszkodzeń, diagnostyka techniczna, rozmyte sieci neuronowe
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-14921] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
106. Faul detection using takagi-sugeno neuro-fuzzy networks and ARX models, 2002, Marek Kowal , Józef Korbicz , W: Algorytmy ewolucyjne i optymalizacja globalna: Materiały warsztatów naukowych oraz konferencji "Systemy rozmyte", Kraków, Polska, Warszawa: [brak wydawcy], 2002, s. 198--205, ISBN: 8391458059,
Słowa kluczowe: ARX models, clustering algorithms, fault detection, modelling, neuro-fuzzy network
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-15014] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
107. Fault isolation approach using a profibus network : a case study, 2002, Mario J. G. C. Mendes , Marek Kowal , Joao M. F. Calado , Józef Korbicz , J. M. G. Sá da Costa , W: Controlo 2002: Proceedings of the 5th Portuguese Conference on Automatic Control, Aveiro, Portugalia, [B.m.]: [brak wydawcy], 2002, s. 219--224, ISBN: 9727890725,
Słowa kluczowe: benchmark examples, fault diagnosis, fault isolation, fuzzy logic, hierarchical structure, neural network
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-15158] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
108. Metody selekcji neuronów w procesie syntezy sieci neuronowych typu GMDH, 2002, Marcin Mrugalski , Eugen Arinton , Józef Korbicz , W: XIV Krajowa Konferencja Automatyki, Zielona Góra, Polska, Zielona Góra: [brak wydawcy], 2002, T. 2, s. 845--850, ISBN: 8389044609, - + CD-ROM
Słowa kluczowe: diagnostyka procesów, identyfikacja i modelowanie, metody selekcji, sieci neuronowe typu GMDH
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-14938] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
109. Neuro and neuro-fuzzy hierarchical structures comparison in FDI : case study, 2002, Joao M. F. Calado , Mario J. G. C. Mendes , J. M. G. Sá da Costa , Józef Korbicz , W: 15th Triennial World Congress of the International Federation of Automatic Control, Barcelona, Hiszpania, Oxford: Pergamon, 2002, s. [6] CD-ROM,
Słowa kluczowe: faul isolation, fuzzification, fuzzy systems, hierarchical structures, neural networks, white noise
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-14950] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
110. Neuro-fuzzy fault detection approach using a profibus network, 2002, Joao M. F. Calado , Marek Kowal , Mario J. G. C. Mendes , Józef Korbicz , J. M. G. Sá da Costa , W: 10th Mediterranean Conference on Control and Automation - MED 2002, Lisboa, Portugalia, [B. m.]: [brak wydawcy], 2002, s. [10] CD-ROM,
Słowa kluczowe: abrupt and incipient faults, fault detection, fieldbus, neuro-fuzzy
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-15159] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
111. Neuro-fuzzy structures in FDI system, 2002, Mario J. G. C. Mendes , Marek Kowal , Józef Korbicz , J. M. G. Sá da Costa , W: 15th Triennial World Congress of the International Federation of Automatic Control, Barcelona, Hiszpania, Oxford: Pergamon, 2002, s. [6] CD-ROM,
Słowa kluczowe: actuators, backpropagation algorithms, fault diagnosis, fuzzy modelling, hierarchical structure, neural network
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-14951] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
112. Obserwatory stanu w układach diagnostyki procesów, 2002, Józef Korbicz , W: XIV Krajowa Konferencja Automatyki, Zielona Góra, Polska, Zielona Góra: [brak wydawcy], 2002, T. 1, s. 23--32, ISBN: 8389044609, - + CD-ROM
Słowa kluczowe: diagnostyka procesów, obserwatory analityczne o nieznanym wejściu, obserwatory neuronowe, układy z modelem, zbieżność obserwatorów
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-14909] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
113. State esimation and fault detection of non-linear stochastic systems with unknown inputs, 2002, Marcin Witczak , Józef Korbicz , W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2002: Proceedings of the 8th IEEE International Conference, Szczecin, Polska, Szczecin: Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2002, Vol. 1, s. 243--248, ISBN: 8388764519,
Słowa kluczowe: bounded noise, fault diagnosis, model uncertainty, non-linear systems, observers
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-14971] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
114. A bounder-error approach to parameter estimation of dynamic GMDH neural networks, 2001, Marcin Mrugalski , Marcin Witczak , Józef Korbicz , W: Proceedings of the 14th International Conference on Systems Science, Wroclaw, Polska, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2001, Vol. 2 : Systems and control engineering, operation and manufacturing systems, knowledge engineering and intelligent systems, s. 298--305,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-10872] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
115. A cellular automata approach to modelling forest dynamics, 2001, Przemysław Jacewicz , Józef Korbicz , W: System - Modelling - Control: 10th International Conference, Zakopane, Polska, Łódź: Institute of Computer Science Technical University of Łódź, 2001, Vol. 1, s. 307--314,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-10114] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
116. A hybrid recognition system for breast cancer diagnosis, 2001, Maciej Patan , Józef Korbicz , W: Komputerowe Systemy Rozpoznawania - KOSYR 2001, Miłków, Polska, Wrocław: Politechnika Wrocławska, 2001, s. 47--52,
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-10370] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
117. A new method for improving the reliability of neural networks through their redundancy, 2001, Andrzej Marciniak , Józef Korbicz , W: Komputerowe Systemy Rozpoznawania - KOSYR 2001, Miłków, Polska, Wrocław: Politechnika Wrocławska, 2001, s. 369--374,
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-10371] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
118. Algorytmy ewolucyjne w systemach diagnostycznych, 2001, Andrzej Obuchowicz , Józef Korbicz , W: Diagnostyka Procesów Przemysłowych - DPP 2001: V Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Łagów Lubuski, Polska, Zielona Góra: Oficyna Wydaw. PZ, 2001, s. 115--122, - + CD-ROM
Słowa kluczowe: algorytmy ewolucyjne, detekcja i izolacja uszkodzeń, optymalizacja globalna
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-10692] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
119. An extended unknown input observer for nonlinear discrete-time systems, 2001, Marcin Witczak , Józef Korbicz , W: European Control Conference - ECC '01, Porto, Portugalia, Porto: [brak wydawcy], 2001, s. [6] CD-ROM,
Słowa kluczowe: fault detection and diagnosis in nonlinear systems, nonlinear observers
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-10938] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
120. Designing optimization of fault diagnosis systems using evolutionary techniques, 2001, Józef Korbicz , W: Methods of Artificial Intelligence in Mechanics and Mechanical Engineering - AI-MECH 2001, Gliwice, Polska, Gliwice: [brak wydawcy], 2001, s. 89--94,
Słowa kluczowe: evolutionary algorithms, fault detection and isolation, neural networks, non-linear observers
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-11325] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
121. Diagnostyka parametrów częstotliwościowych systemów dynamicznych przy pomocy harmonicznych sieci neuronowych GMDH, 2001, Janusz Kuś , Józef Korbicz , W: Diagnostyka Procesów Przemysłowych - DPP 2001: V Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Łagów Lubuski, Polska, Zielona Góra: Oficyna Wydaw. PZ, 2001, s. 141--144, - + CD-ROM
Słowa kluczowe: algorytm GMDH, analiza częstotliwościowa, sieci neuronowe
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-10696] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
122. Klasyfikacja obrazów z zastosowaniem analizy składników głównych, 2001, Bartłomiej Sulikowski , Józef Korbicz , W: Diagnostyka Procesów Przemysłowych - DPP 2001: V Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Łagów Lubuski, Polska, Zielona Góra: Oficyna Wydaw. PZ, 2001, s. 287--292, - + CD-ROM
Słowa kluczowe: algorytmy minimalnoodległościowe, analiza składników głównych, ekstrakcja cech, klasyfikacja
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-10711] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
123. Metody rozpoznawania obrazów w diagnozowaniu stadium nowotworu piersi, 2001, Maciej Patan , Józef Korbicz , W: Diagnostyka Procesów Przemysłowych - DPP 2001: V Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Łagów Lubuski, Polska, Zielona Góra: Oficyna Wydaw. PZ, 2001, s. 273--278, - + CD-ROM
Słowa kluczowe: klasyfikator hybrydowy, nowotwór piersi, rozpoznawanie obrazów, techniki neuronowe
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-10710] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
124. Projektowanie dynamicznych sieci neuronowych typu GMDH z automatycznym wyborem danych uczących, 2001, Marcin Mrugalski , Józef Korbicz , W: Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim: III Krajowa Konferencja, Kraków, Polska, Kraków: [brak wydawcy], 2001, s. 129--134,
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-11339] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
125. Projektowanie sieci neuronowych typu GMDH z zastosowaniem estymacji przy zbiorze ograniczonych wartości błędów, 2001, Marcin Mrugalski , Józef Korbicz , W: Diagnostyka Procesów Przemysłowych - DPP 2001: V Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Łagów Lubuski, Polska, Zielona Góra: Oficyna Wydaw. PZ, 2001, s. 127--132, - + CD-ROM
Słowa kluczowe: algorytm zewnętrznych elipsoid ograniczających, detekcja uszkodzeń, sieci neuronowe GMDH
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-10694] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
126. Robust diagnosis of faults in industrial processes using moving time window approach and neuro-fuzzy network, 2001, Marek Kowal , Józef Korbicz , W: System - Modelling - Control: 10th International Conference, Zakopane, Polska, Łódź: Institute of Computer Science Technical University of Łódź, 2001, Vol. 1, s. 401--406,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-10115] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
127. Robust diagnosis of process faults using neuro-fuzzy networks, 2001, Marek Kowal , Józef Korbicz , W: Proceedings of the 14th International Conference on Systems Science, Wroclaw, Polska, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2001, Vol. 2 : Systems and control engineering, operation and manufacturing systems, knowledge engineering and intelligent systems, s. 306--313,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-10873] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
128. Robustifying an extended unknown input observer with genetic programming, 2001, Marcin Witczak , Józef Korbicz , W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2001: Proceedings of the 7th IEEE International Conference, Międzyzdroje, Polska, Szczecin: Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2001, Vol. 2 : Robotics : Marine Automation : Control Engineering : Identification and Signal Processing, s. 1061--1066,
Słowa kluczowe: convergence analysis, fault diagnosis, genetic programming, nonlinear systems, observers
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-10675] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
129. Solving optimization tasks in construction of FDI systems : an evolutionary approach, 2001, Andrzej Obuchowicz , Józef Korbicz , W: European Control Conference - ECC '01, Porto, Portugalia, Porto: [brak wydawcy], 2001, s. [6] CD-ROM,
Słowa kluczowe: evolutionary algorithms, fault detection and isolation, neural networks, non-linear observers
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-10936] [data modyf. 07-04-2021 08:05]
130. The Bayesian formalism for combining multiple decision of a Neural Network Ensemble, 2001, Andrzej Marciniak , Józef Korbicz , W: European Control Conference - ECC '01, Porto, Portugalia, Porto: [brak wydawcy], 2001, s. [5] CD-ROM,
Słowa kluczowe: learning systems, neural networks
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-10937] [data modyf. 07-04-2021 08:05]
131. A neural and neuro-fuzzy approaches in classification of breast cancer screening, 2000, Maciej Patan , Józef Korbicz , W: Neural Networks and Soft Computing: Proceedings of the Fifth Conference, Zakopane, Polska, Częstochowa: [brak wydawcy], 2000, s. 568--573,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-2282] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
132. Application of dynamic neural networks in an industrial plant, 2000, Krzysztof Patan , Józef Korbicz , W: 4th IFAC Symposium on Fault Detection Supervision and Safety for Technical Processes: Safeprocess 2000, Budapest, Węgry, Budapest: [brak wydawcy], 2000, Vol. 1, s. 186--191,
Słowa kluczowe: dynamic modelling, fault detection, neural-network models, sensor failures, training
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-1160] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
133. Application of neural networks based observers to fault detection of an induction motor, 2000, Marcin Mrugalski , Józef Korbicz , W: Science Research Education - SRE 2000: Proceedings of the Polish-German Symposium, Zielona Góra, Polska, Zielona Góra: [brak wydawcy], 2000, Part 1, s. 103--108,
Słowa kluczowe: artificial neural networks, diagnostic, fault detection, neural network-based observer, nonlinear systems
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-2548] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
134. Diagnosis of sugar factory processes using GMDH neural networks, 2000, Józef Korbicz , Janusz Kuś , W: 4th IFAC Symposium on Fault Detection Supervision and Safety for Technical Processes: Safeprocess 2000, Budapest, Węgry, Budapest: [brak wydawcy], 2000, Vol. 1, s. 343--347,
Słowa kluczowe: fault detection, industrial control, intelligent knowledge-based systems, neural networks
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-1182] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
135. Fault detection of instrumental faults in chosen parts of sugar evaporator, 2000, Krzysztof Patan , Józef Korbicz , W: Development and Application of Methods for Actuator Diagnosis in Industrial Control Systems - DAMADICS: Workshop start up and benchmark definition, Nałęczów, Polska, Warsaw: [brak wydawcy], 2000, s. 44--53,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-9070] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
136. Frequency analysis of dynamic systems by means of harmonic neural networks of the GMDH type, 2000, Janusz Kuś , Józef Korbicz , W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2000: Proceedings of the Sixth International Conference, Międzyzdroje, Polska, Szczecin: Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2000, Vol. 2 : Robotics : Neural Networks : Discrete Processes : Identification, s. 717--720,
Słowa kluczowe: GMDH algorithm, frequency analysis, neural networks, power plant
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-1763] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
137. Genetic programming based observers for nonlinear systems, 2000, Marcin Witczak , Józef Korbicz , W: 4th IFAC Symposium on Fault Detection Supervision and Safety for Technical Processes: Safeprocess 2000, Budapest, Węgry, Budapest: [brak wydawcy], 2000, Vol. 2, s. 967--972,
Słowa kluczowe: fault detection, genetic algorithms, model approximation, nonlinear systems, observers
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-1200] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
138. Global optimization via evolutionary search with soft selection, 2000, Andrzej Obuchowicz , Józef Korbicz , W: Mathematical Theory of Networks and Systems - MTNS 2000: The fourteenth International Conference : Book of abstracts, Perpignan, Francja, Perpignan: [brak wydawcy], 2000, s. 313, - Pełne materiały na CD-ROM
Słowa kluczowe: evolutionary algorithms, global optimization, soft selection
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-1680] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
139. Identification of dynamic systems using genetic programming, 2000, Marcin Witczak , Józef Korbicz , W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2000: Proceedings of the Sixth International Conference, Międzyzdroje, Polska, Szczecin: Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2000, Vol. 2 : Robotics : Neural Networks : Discrete Processes : Identification, s. 795--800,
Słowa kluczowe: dynamic systems, genetic programming, identification, model approximation, nonlinear optimization
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-1900] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
140. Metody sztucznej inteligencji w diagnostyce procesów dynamicznych, 2000, Józef Korbicz , W: Methods of Artificial Intelligence in Mechanics and Mechanical Engineering - AI-MECH 2000, Gliwice, Polska, Gliwice: [brak wydawcy], 2000, s. 203--208,
Słowa kluczowe: algorytmy ewolucyjne, diagnostyka procesów dynamicznych, metody sztucznej inteligencji, systemy rozmyte, sztuczne sieci neuronowe
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-1480] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
141. Neuro-fuzzy approach for fault diagnosis of dynamic systems, 2000, Marek Kowal , Józef Korbicz , W: Neural Networks and Soft Computing: Proceedings of the Fifth Conference, Zakopane, Polska, Częstochowa: [brak wydawcy], 2000, s. 503--508,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-2280] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
142. Neuro-fuzzy approach to fault diagnosis in two-tank system, 2000, Marek Kowal , Józef Korbicz , W: Colloquia in Artificial Intelligence - CAI 2000: Third Polish Conference on Theory and Applications of Artificial Intelligence, Łódź, Polska, Łódź: [brak wydawcy], 2000, s. 107--120,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-4101] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
143. Optimal sensor allocation for parameter estimation in distributed systems, 2000, Dariusz Uciński , Józef Korbicz , W: Distributed Systems: Optimization and Economic-Environmental Applications - DSO 2000: Proceedings of the International Conference, Ekaterinburg, Rosja, Ekaterinburg: [brak wydawcy], 2000, s. 49--52, ISBN: 5769110473,
Słowa kluczowe: distributed systems, parameter estimation, sensor location
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-6042] [data modyf. 07-04-2021 07:29]
144. Optymalizacja modelowania neuronowego w diagnostyce procesów, 2000, Józef Korbicz , W: II International Congress of Technical Diagnostics: Diagnostyka 2000, Warszawa, Polska, Warszawa: Institute of Machine Design Fundamentals Faculty of Automobiles and Heavy Machinery Engineering, 2000, Vol. 1, s. 107--114,
Słowa kluczowe: diagnostyka procesów, optymalizacja architektury, sieci neuronowe, układy diagnostyki z modelem
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-1300] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
145. Structure optimisation of a neural network enseble, 2000, Andrzej Marciniak , Józef Korbicz , W: Neural Networks and Soft Computing: Proceedings of the Fifth Conference, Zakopane, Polska, Częstochowa: [brak wydawcy], 2000, s. 100--105,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-2260] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
146. Zielman - The Metrolpolitan Area Network of Zielona Góra, 2000, Janusz Baranowski , Józef Korbicz , Paweł Skalski , Roman Rekut , W: Science Research Education - SRE 2000: Proceedings of the Polish-German Symposium, Zielona Góra, Polska, Zielona Góra: [brak wydawcy], 2000, Part 1, s. 153--160,
Słowa kluczowe: ATM, Gigabit Ethernet, Local Area Network, Metropolitan Area Network, routers, switches
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-2564] [data modyf. 07-04-2021 09:38]
147. ZielMAN - Zielonogórska Miejska Sieć Komputerowa, stan aktualny i kierunki rozwoju, 2000, Janusz Baranowski , Józef Korbicz , Paweł Skalski , Roman Rekut , W: ZielMAN 2000: Zielonogórska Miejska Sieć Komputerowa w nauce gospodarce i administracji regionu : Seminarium, Zielona Góra, Polska, Zielona Góra: [brak wydawcy], 2000, s. 5--12,
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-10022] [data modyf. 07-04-2021 09:38]
148. A multiple network structure for fault diagnosis of nonlinear systems, 1999, Andrzej Marciniak , Józef Korbicz , W: Neural Networks and Their Applications: Proceedings of the Fourth Conference, Zakopane, Polska, Częstochowa: [brak wydawcy], 1999, s. 431--436,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-2242] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
149. A multiple network structure for fault diagnosis of nonlinear systems, 1999, Andrzej Marciniak , Józef Korbicz , W: Integration of Quantitative and Qualitative Fault Diagnosis Methods within the Framework of Industrial Application, Prague, Czechy, Prague: Czech Technical University, 1999, s. 45--50,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-4746] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
150. Cascade network of dynamic neurons in fault detection systems, 1999, Krzysztof Patan , Andrzej Obuchowicz , Józef Korbicz , W: European Control Conference - ECC '99: Conference Proceedings, Karlsruhe, Niemcy, Karlsruhe: [brak wydawcy], 1999, s. [6] CD-ROM,
Słowa kluczowe: dynamic neural networks, fault detection, identification, nonlinear modeling
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-3341] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
151. Design of non-linear observers using genetic programming, 1999, Marcin Witczak , Andrzej Obuchowicz , Józef Korbicz , W: Integration of Quantitative and Qualitative Fault Diagnosis Methods within the Framework of Industrial Application, Prague, Czechy, Prague: Czech Technical University, 1999, s. 7--15,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-4704] [data modyf. 07-04-2021 07:29]
152. Design of non-linear state observers using genetic programming, 1999, Marcin Witczak , Andrzej Obuchowicz , Józef Korbicz , W: Algorytmy ewolucyjne i optymalizacja globalna: Materiały III Krajowej Konferencji, Potok Złoty, Polska, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 1999, s. 345--352,
Słowa kluczowe: genetic programming, model uncertainty, non-linear state observer
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-1620] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
153. Diagnostyka procesów przemysłowych. Metody analityczne i sztucznej inteligencji, 1999, Józef Korbicz , W: XIII Krajowa Konferencja Automatyki: Materiały konferencyjne, Opole, Polska, Opole: Oficyna Wydaw. Politechniki Opolskiej, 1999, T. 2, s. 173--180,
Słowa kluczowe: diagnostyka techniczna, filtr Kalmana, programowanie genetyczne, systemy ekspertowe, sztuczne sieci neuronowe
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-1241] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
154. Diagnozowanie dynamicznych obiektów nieliniowych z wykorzystaniem statycznych sieci neuronowych, 1999, Andrzej Marciniak , Józef Korbicz , W: XIII Krajowa Konferencja Automatyki: Materiały konferencyjne, Opole, Polska, Opole: Oficyna Wydaw. Politechniki Opolskiej, 1999, T. 2, s. 185--190,
Słowa kluczowe: diagnozowanie, estymacja parametryczna, rozpoznawanie obrazów, sieci o radialnych funkcjach bazowych
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-1242] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
155. Dynamic GMDH neural networks and their application in fault detection systems, 1999, Józef Korbicz , Janusz Kuś , W: European Control Conference - ECC '99: Conference Proceedings, Karlsruhe, Niemcy, Karlsruhe: [brak wydawcy], 1999, s. [6] CD-ROM,
Słowa kluczowe: dynamic GMDH algorithm, fault diagnosis, neural networks
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-3381] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
156. Evolutionary search with soft selection algorithms in parameter opimization, 1999, Andrzej Obuchowicz , Józef Korbicz , W: Parallel Processing and Applied Mathematics - PPAM '99: Proceedings of the Third International Conference, Kazimierz Dolny, Polska, Częstochowa: [brak wydawcy], 1999, s. 578--586,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-4001] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
157. Modelling of the dynamic systems by means of the GMDH-type neural networks, 1999, Józef Korbicz , Janusz Kuś , W: Neural Networks and Their Applications: Proceedings of the Fourth Conference, Zakopane, Polska, Częstochowa: [brak wydawcy], 1999, s. 425--430,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-2241] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
158. Neural network models of Hammerstein systems and their application to fault detection and isolation, 1999, Andrzej Janczak , Józef Korbicz , W: 14th World Congress of IFAC International Federation of Automatic Control, Beijing, Chiny, Oxford: International Federation of Automatic Control, 1999, Vol. P, s. 85--90,
Słowa kluczowe: fault detection, fault isolation, least squares identification, neural network models, nonlinear systems, parameter estimation
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-1509] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
159. NN-based model of vapours pressure section 1 and 3 of evaporation station, 1999, Andrzej Janczak , Józef Korbicz , W: Integration of Quantitative and Qualitative Fault Diagnosis Methods within the Framework of Industrial Application, Prague, Czechy, Prague: Czech Technical University, 1999, s. 1--18,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-4744] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
160. Non-linear observer designed by GP (1), 1999, Marcin Witczak , Andrzej Obuchowicz , Józef Korbicz , W: Integration of Quantitative and Qualitative Fault Diagnosis Methods within the Framework of Industrial Application, Prague, Czechy, Prague: Czech Technical University, 1999, s. 140--147,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-4754] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
161. On robust design of sensor trajectories for parameter estimation of distributed systems, 1999, Dariusz Uciński , Józef Korbicz , W: 14th World Congress of IFAC International Federation of Automatic Control, Beijing, Chiny, Oxford: International Federation of Automatic Control, 1999, Vol. H : Modeling : Identification : Signal Processing I, s. 73--78, ISBN: 0080432484, - + CD-ROM
Słowa kluczowe: distributed-parameter systems, optimal experiment design, parameter identification, robustness, sensors, stochastic approximation
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-6222] [data modyf. 07-04-2021 07:29]
162. Path planning for moving sensors in parameter estimation of distributed systems, 1999, Dariusz Uciński , Józef Korbicz , W: Robot Motion and Control - RoMoCo '99: Proceedings of the first workshop, Kiekrz, Polska, [B.m.]: Technical University of Zielona Góra, Poznań University of Technology, 1999, s. 273--278,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-8638] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
163. Rozmyte sieci neuronowe w układzie detekcji uszkodzeń obiektów dynamicznych, 1999, Marek Kowal , Józef Korbicz , W: Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim: II Krajowa Konferencja, Kraków, Polska, Kraków: Krakowskie Centrum Informatyki Stosowanej, 1999, s. 613--618,
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-3422] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
164. Wielosieciowy neuronowy system rozpoznawania uszkodzeń w układach dynamicznych, 1999, Andrzej Marciniak , Józef Korbicz , W: Komputerowe Systemy Rozpoznawania - KOSYR '99: I Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Trzebieszowice, Polska, Wrocław: Zakład Systemów i Sieci Komputerowych Politechniki Wrocławskiej, 1999, s. 167--172,
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-2181] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
165. Zastosowanie programowania genetycznego do projektowania nieliniowych obserwatorów stanu, 1999, Marcin Witczak , Józef Korbicz , Andrzej Obuchowicz , W: Diagnostyka Procesów Przemysłowych - DPP '99: IV Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Kazimierz Dolny, Polska, Warszawa: Instytut Automatyki i Robotyki Politechniki Warszawskiej, 1999, s. 87--92, ISBN: 8391238105,
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-1440] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
166. Zastosowanie wielowyjściowych sieci neuronowych typu GMDH w diagnostyce dyskretnych obiektów dynamicznych, 1999, Janusz Kuś , Józef Korbicz , W: Diagnostyka Procesów Przemysłowych - DPP '99: IV Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Kazimierz Dolny, Polska, Warszawa: Instytut Automatyki i Robotyki Politechniki Warszawskiej, 1999, s. 145--148, ISBN: 8391238105,
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-1506] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
167. Zielonogórska Miejska Sieć Komputerowa ZIELMAN, 1999, Józef Korbicz , Maciej Walkowiak , Janusz Baranowski , Paweł Skalski , Waldemar Woźniak , Roman Rekut , W: Miejskie Sieci Komputerowe w Nauce, Gospodarce i Administracji - POLMAN '99: Materiały z konferencji organizowanej pod patronatem KBN, Poznań, Polska, Poznań: Ośrodek Wydaw. Naukowych, 1999, s. 459--469,
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-13059] [data modyf. 07-04-2021 09:38]
168. A fault detection and isolation system using GMDH neural networks, 1998, Józef Korbicz , Janusz Kuś , W: UKACC International Conference on Control '98, Swansea, Wielka Brytania, London: Institution of Electrical Engineers, 1998, Vol. 2, s. 952--957,
Słowa kluczowe: GMDH neural networks, fault detection, static and dynamic analysis
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-1280] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
169. Development of new neural-network-based fault diagnosis schemes, 1998, Józef Korbicz , W: Integration of Quantitative and Qualitative Fault Diagnosis Methods within the Framework of Industrial Application: Copernicus IQ2FD workshop, Budapest, Węgry, Budapest: [brak wydawcy], 1998, s. [3],
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-18298] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
170. Evolutionary search with soft selection and forced direction of mutation, 1998, Andrzej Obuchowicz , Józef Korbicz , W: Intelligent Information Systems: Proceedings of the Workshop, Malbork, Polska, Warszawa: Instytut Podstaw Informatyki PAN, 1998, s. 300--309,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-4021] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
171. Metody analityczne oraz sztucznej inteligencji w diagnostyce technicznej, 1998, Józef Korbicz , W: Diagnostyka Techniczna Urządzeń i Systemów - Diag '98: IV Krajowa Konferencja, Szczecin-Międzyzdroje-Ystad, Polska, Szczecin: [brak wydawcy], 1998, Cz. 1, s. 85--97,
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-5182] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
172. Metody rozpoznawania obrazów w diagnostyce procesów przemysłowych, 1998, Józef Korbicz , W: Diagnostyka Procesów Przemysłowych - DPP '98: III Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Jurata k/Gdańska, Polska, Gdańsk: Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, 1998, s. 93--100,
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-1360] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
173. Modelling of discrete dynamical systems by means of the GMDH-type neural networks, 1998, Józef Korbicz , Janusz Kuś , W: Proceedings of the 13th International Conference on Systems Science, Wrocław, Polska, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 1998, Vol. 2 : Operations and Manufacturing Systems-Robots : Knowledge Engineering Intelligent Systems, s. 281--286,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-5082] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
174. Modelowanie procesów dynamicznych z wykorzystaniem sieci neuronowych, 1998, Józef Korbicz , Krzysztof Patan , W: Zastosowanie sztucznych sieci nauronowych w symulacji i sterowaniu procesami metalurgicznymi - NEUROMET '98: materiały 2. seminarium, Kraków, Polska, Kraków: Wydaw. "Akapit", 1998, s. 26--48, ISBN: 8371080468,
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-16698] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
175. Multiple network structure for fault diagnosis of nonlinear systems, 1998, Andrzej Marciniak , Józef Korbicz , W: Integration of Quantitative and Qualitative Fault Diagnosis Methods within the Framework of Industrial Application: Copernicus IQ2FD Workshop : Final Programme and Proceedings, Kazimierz Dolny, Polska, [B.m.]: [brak wydawcy], 1998, s. 49--50,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-4749] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
176. Network of dynamic neurons approach to residual generators, 1998, Krzysztof Patan , Andrzej Obuchowicz , Józef Korbicz , W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR '98: Proceedings of the Fifth International Symposium, Międzyzdroje, Polska, Szczecin: Wydaw.Uczelniane Politechniki, 1998, Vol. 2 : Control Engineering : Neural Networks, s. 645--650,
Słowa kluczowe: fault detection, network of dynamic neurons, neural-residual generator
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-1840] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
177. Network of dynamic neurons in fault detection systems, 1998, Józef Korbicz , Andrzej Obuchowicz , Krzysztof Patan , W: 1998 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics - SMC '98: Intelligent Systems for Humans in a Cyberworld, San Diego, USA, San Diego: [brak wydawcy], 1998, s. 1862--1867, - + CD-ROM
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-2084] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
178. Optimization of sensors' allocation strategies for parameter estimation in distributed systems, 1998, Dariusz Uciński , Józef Korbicz , W: Computational Engineering in Systems Applications - CESA '98: 2nd IMACS International Multiconference, Nabeul-Hammamet, Tunezja, Lille: Ecole Centrale de Lille, 1998, s. 50, - Pełne materiały na CD-ROM
Słowa kluczowe: Distributed systems, Identification, Optimal control
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-2020] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
179. Optymalne rozmieszczenie czujników pomiarowych w estymacji parametrów procesów z czasoprzestrzenną dynamiką, 1998, Dariusz Uciński , Józef Korbicz , W: Zastosowanie Komputerów w Zakładach Przetwórstwa Metali - KomPlasTech '98: Materiały V Konferencji, Bukowina Tatrzańska, Polska, Kraków: Wydaw. "Akapit", 1998, s. 139--148,
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-6146] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
180. Rozmyte sieci neuronowe w układzie detekcji, 1998, Marek Kowal , Józef Korbicz , W: XXIII Konferencja Koła Naukowego Elektroników: Materiały Konferencyjne, Warszawa - Bemowo, Polska, [B.m.]: [brak wydawcy], 1998, s. 229--236,
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-3361] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
181. Self-organization of the GMDH-type neural networks in analysis of dynamical systems, 1998, Janusz Kuś , Józef Korbicz , W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR '98: Proceedings of the Fifth International Symposium, Międzyzdroje, Polska, Szczecin: Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1998, Vol. 2 : Control Engineering : Neural Networks, s. 639--644,
Słowa kluczowe: fault detection, network of dynamic neurons, neural-residual generator
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-1901] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
182. Zielonogórska Miejska Sieć Komputerowa - stan aktualny i kierunki rozwoju, 1998, Józef Korbicz , Maciej Walkowiak , Janusz Baranowski , Waldemar Woźniak , Paweł Skalski , W: Miejskie Sieci Komputerowe w Nauce, Gospodarce i Administracji - POLMAN '98: Materiały z konferencji organizowanej pod patronatem KBN, Poznań, Polska, Poznań: Ośrodek Wydaw. Naukowych, 1998, s. 619--627,
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-13119] [data modyf. 07-04-2021 09:33]
183. Dynamic neural network with filters of different orders, 1997, Krzysztof Patan , Józef Korbicz , W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR '97: Proceedings of the Fourth International Symposium, Międzyzdroje, Polska, Szczecin: Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1997, Vol. 2, s. 745--750,
Słowa kluczowe: IIR filter, dynamic neural model, order of neural model
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-18304] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
184. Efficiency and numerical properties of some linear programming methods, 1997, Leszek Hajn , Józef Korbicz , W: Parallel Processing and Applied Mathematics - PPAM '97: proceedings of the 2nd international conference, Zakopane, Polska, Częstochowa: Politechnika Częstochowska, 1997, Vol. 2, s. 555--563,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-18303] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
185. Measurement optimization with minimax criteria for parameter estimation in distributed systems, 1997, Dariusz Uciński , Józef Korbicz , W: Proceedings of European Control Conference - ECC '97, Brussels, Belgia, Brussels: [brak wydawcy], 1997, s. [6] CD-ROM,
Słowa kluczowe: distributed systems, identification, measurement optimization, optimal control
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-18306] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
186. Neural networks and their application in fault detection and diagnosis, 1997, Józef Korbicz , W: IFAC Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety for Technical Processes - SAFEPROCESS '97, Hull, Wielka Brytania, Hull: [brak wydawcy], 1997, Vol. 1, s. 377--382,
Słowa kluczowe: GMDH neural networks, diagnosis, electronic system, fault detection, neural network
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-18305] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
187. Neural networks of the GMDH type and their applications in technical diagnosis, 1997, Józef Korbicz , Janusz Kuś , W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR '97: Proceedings of the Fourth International Symposium, Międzyzdroje, Polska, Szczecin: Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1997, Vol. 3 : Discrete Processes : Robotics, s. 995--1000,
Słowa kluczowe: GMDH algorithm, diagnostic systems, neural networks
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-12579] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
188. Some dynamic neural network architectures in identification problems, 1997, Krzysztof Patan , Józef Korbicz , W: Neural Networks and Their Applications: Proceedings of the third conference, Kule, Polska, Częstochowa: [brak wydawcy], 1997, s. 538--543,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-10378] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
189. Zastosowanie agregacji operacji na rozmytych sygnałach obiektowych w detekcji uszkodzeń, 1997, Andrzej Pieczyński , Józef Korbicz , W: Diagnostyka Procesów Przemysłowych - DPP '97: II krajowa konferencja naukowo-techniczna, Łagów, Polska, Zielona Góra: Politechnika Zielonogórska, 1997, s. 93--98, ISBN: 8385911456,
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-18300] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
190. A complex expert system for the power plant, 1996, Andrzej Pieczyński , Józef Korbicz , W: Control of Power Systems - CPS '96, Bratislava, Słowacja, Bratislava: [brak wydawcy], 1996, Vol. 2, s. 404--408,
Słowa kluczowe: Kalman filters, analytical redundancy, expert system, failure detection, knowledge engineering, neural networks, power plant simulation
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-18311] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
191. A neural network approach to identification of structural systems, 1996, Józef Korbicz , Andrzej Janczak , W: Proceedings of the IEEE International Symposium on Industrial Electronics - ISIE '96, Warsaw, Polska, Warsaw: [brak wydawcy], 1996, Vol. 1, s. 98--103,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-18310] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
192. An algorithm for the computation of optimal measurement trajectories in distributed parameter systems identification, 1995, Dariusz Uciński , Józef Korbicz , W: Proceedings of the Third European Control Conference - ECC '95, Roma, Włochy, Roma: [brak wydawcy], 1996, s. 1267--1272,
Słowa kluczowe: distributed parameter systems, optimal control, optimum experimental design, parameter identification, sensors location
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-18320] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
193. Application of dynamic neural network in modelling and identification, 1996, Krzysztof Patan , Józef Korbicz , W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR '96: Proceedings of the Third International Symposium, Międzyzdroje, Polska, Szczecin: Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1996, Vol. 3, s. 1141--1146, ISBN: 8386359986,
Słowa kluczowe: dynamic multilayer perceptron, dynamic neuron model, extended dynamic back propagation algorithm, identification
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-16695] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
194. Fault detection and diagnosis using neural networks, 1996, Józef Korbicz , W: Neural Networks and Their Applications: proceedings of the second conference, Szczyrk, Polska, Częstochowa: [brak wydawcy], 1996, Vol. 1, s. 267--274,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-18312] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
195. Metody sztucznej inteligencji w diagnostyce technicznej : przegląd struktur i technik, 1996, Józef Korbicz , W: Kongres Diagnostyki Technicznej - KDT '96: materiały, Gdańsk, Polska, [B.m.]: [brak wydawcy], 1996, T. 2, s. 373--380, ISBN: 8390653338,
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-18307] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
196. Optimal location of movable sensors for distributed-parameter system identification, 1996, Dariusz Uciński , Józef Korbicz , W: Symposium on Control, Optimization and Supervision - CESA '96, Lille, Francja, [B. m.]: [brak wydawcy], 1996, Vol. 2, s. 1004--1009,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-18308] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
197. Structural-parametrical identification method in fault detection and diagnosis systems, 1996, Józef Korbicz , Janusz Kuś , W: Symposium on Control, Optimization and Supervision - CESA '96, Lille, Francja, [B. m.]: [brak wydawcy], 1996, Vol. 1, s. 696--700,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-18309] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
198. System ekspertowy dla symulatora elektrowni cieplnej, 1996, Andrzej Pieczyński , Józef Korbicz , W: Diagnostyka procesów przemysłowych: I krajowa konferencja naukowo-techniczna, Podkowa Leśna k/Warszawy, Polska, Warszawa: Politechnika Warszawska, 1996, s. 97--100,
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-18267] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
199. Zastosowanie sieci neuronowych w detekcji i lokalizacji uszkodzeń, 1996, Józef Korbicz , W: Diagnostyka procesów przemysłowych: I krajowa konferencja naukowo-techniczna, Podkowa Leśna k/Warszawy, Polska, Warszawa: Politechnika Warszawska, 1996, s. 35--41,
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-18265] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
200. Application of artificial neural networks in power plant diagnosis, 1995, Józef Korbicz , Andrzej Pieczyński , Grażyna Marczewska , W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR '95: Proceedings of the Second International Symposium, Międzyzdroje, Polska, Szczecin: Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1995, Vol. 2, s. 749--754,
Słowa kluczowe: Kalman filters, analytical redundancy, expert system, failure detection, knowledge engineering, neural networks, power plant simulation
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-18319] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
201. Ekspertowy system diagnostyczny dla symulatora elektrowni cieplnej, 1995, Józef Korbicz , Andrzej Pieczyński , Grażyna Marczewska , W: Diagnostyka Techniczna Urządzeń i Systemów: III Krajowa Konferencja, Szczyrk, Polska, Warszawa: Wydaw. Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, 1995, Informator Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych : T. 1, s. 145--153,
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-15369] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
202. Knowledge-based fault detection system using genetic observer approach, 1995, Józef Korbicz , Janusz Kuś , W: Proceedings of the 12th International Conference on Systems Science, Wrocław, Polska, Wrocław: Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1995, Vol. 3 : Computer systems - Information Systems - Knowledge Engineering - Expert Systems Technical and Nontechnical Applications, s. 262--270,
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-18318] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
203. Neural network architectures used in modelling/idnetification and control of dynamic systems, 1995, Józef Korbicz , W: System - Modelling - Control: proceedings of the 8-th international conference, Zakopane, Polska, Łódź: Polish Society of Medical Informatics, 1995, Vol. 3, s. 54--59,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-18321] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
204. Sieci neuronowe w diagnostyce układów technicznych, 1995, Józef Korbicz , W: Metody i techniki diagnostyki technicznej: Materiały krajowej konferencji naukowej, Zielona Góra, Polska, Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 1995, s. 16--24,
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-16168] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
205. Sztuczne sieci neuronowe w identyfikacji i sterowaniu układów dynamicznych, 1995, Józef Korbicz , W: Automatyzacja i eksploatacja systemów sterowania: materiały V krajowej konferencji, Gdynia, Polska, Gdynia: [brak wydawcy], 1995, T. 1, s. 113--124,
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-18315] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
206. Zastosowanie sieci neuronowych w automatyce. Przegląd wybranych modeli i struktur, 1995, Józef Korbicz , W: 1 Konferencja Granty - Automatyka '95: teoria sterowania, Warszawa, Polska, Warszawa: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, 1995, T. 1 : Referaty, s. 205--215,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-18313] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
207. An integrated approach to fault detection and diagnosis in power plant, 1994, Józef Korbicz , Dariusz Uciński , Andrzej Pieczyński , Grażyna Marczewska , W: IFAC Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety for Technical Processes - SAFEPROCESS '94, Helsinki, Finlandia, Helsinki: [brak wydawcy], 1994, Vol. 1, s. 140--146,
Słowa kluczowe: Kalman filters, analytical redundancy, expert system, failure detection, knowledge engineering, power plant simulation
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-18323] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
208. Neuronowa estymacja zmiennych stanu układów dynamicznych, 1994, Józef Korbicz , Grażyna Marczewska , W: Neural Networks and Their Applications: proceedings of the first national conference, Kule, Polska, Częstochowa: [brak wydawcy], 1994, Vol. 1, s. 29--36,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-18325] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
209. Neuronowy filtr konwolucyjny, 1994, Dariusz Maksimiuk , Józef Korbicz , W: Neural Networks and Their Applications: proceedings of the first national conference, Kule, Polska, Częstochowa: [brak wydawcy], 1994, Vol. 2, s. 340--346,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-18324] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
210. Technical diagnostic using genetic observers method, 1994, Józef Korbicz , Janusz Kuś , W: Model-Based Fault Diagnosis '94: workshop, Zakopane, Polska, Warszawa: [brak wydawcy], 1994, s. 104--118,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-18322] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
211. Combined connectionist and rule-based approach to solve robot maneuvering problems, 1993, Marek B. Zaremba , I. Popescu , Józef Korbicz , W: Computer Applications in Industry and Engineering: proceedings of the ISCA International Conference, Honolulu, USA, [B. m.]: [brak wydawcy], 1993, s. 89--93, ISBN: 1880843072,
Słowa kluczowe: autonomous systems, intelligent control, neural networks, rule-based systems
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-18326] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
212. Neural network approach to process fault diagnosis, 1993, Józef Korbicz , W: System - Modelling - Control, Zakopane, Polska, Łódź: Polish Society of Medical Informatics, 1993, Vol. 1, s. 259--265,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-18329] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
213. Neuronowa realizacja filtrów dolnoprzepustowych, 1993, Józef Korbicz , Dariusz Maksimiuk , W: Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe: materiały II krajowej konferencji naukowej, Wrocław, Polska, Wrocław: Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1993, T. 1, s. 221--228, ISBN: 8370850472,
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-18328] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
214. On optimization on sensors motions in parameter identification of two-dimensional distributed systems, 1993, Dariusz Uciński , Józef Korbicz , Marek B. Zaremba , W: Proceedings of the Second European Control Conference - ECC '93, Groningen, Holandia, [B. m.]: [brak wydawcy], 1993, Vol. 3, s. 1359--1364,
Słowa kluczowe: distributed systems, experimental design, optimal control, parameter identification, sensors location
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-18327] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
215. System ekspertowy diagnostyki technicznej dla symulatora elektrowni cieplnej, 1993, Józef Korbicz , Dariusz Uciński , Andrzej Pieczyński , Grażyna Marczewska , Renata Kasperska , W: Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe: materiały II krajowej konferencji naukowej, Wrocław, Polska, Wrocław: Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1993, T. 2, s. 534--543, ISBN: 8370850472,
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-18153] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
216. A knowledge-based system with embedded estimation components for fault detection and isolation in process plants, 1992, Zohred Fathi , W. Fred Ramirez , A. P. Tavares , Gerard Gilliland , Józef Korbicz , W: On-line Fault Detection and Supervision in the Chemical Process Industries: IFAC Symposium, Newark, USA, Newark: University of Delavare, 1992, s. 32--37,
Słowa kluczowe: Kalman filters, estimation, expert systems, failure detection, hierarchical systems
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-18332] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
217. An integrated diagnostic system using analytical redundancy and artificial intelligence for coal-fired power plants, 1992, Zohred Fathi , Józef Korbicz , W. Fred Ramirez , Gerard Gilliland , W: Control of Power Plants and Power Systems, Munich, Niemcy, Munich: [brak wydawcy], 1992, s. 207--212,
Słowa kluczowe: Kalman filters, artificial intelligence, estimation, failure detection, power system control
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-18333] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
218. Detekcja uszkodzeń w obiektach technicznych metodami analitycznymi i z wykorzystaniem sieci neuronowych, 1992, Józef Korbicz , W: Tendencje rozwojowe w technologii maszyn: VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna, Zielona Góra, Polska, Zielona Góra: Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1992, s. 5--15,
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-18330] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
219. Model-based failure detection in power plant control system, 1992, Józef Korbicz , W. Fred Ramirez , W: 8th International IMEKO Symposium on Technical Diagnostic, Dresden, Niemcy, Dresden: [brak wydawcy], 1992, s. 627--636,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-18331] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
220. Nekotorye problemy razmeseniâ izmeritel'nyh datčikov v zadačah identifikacii sistem s raspredelennymi parametrami, 1990, Józef Korbicz , Dariusz Uciński , W: Problemy kompleksnoj avtomatizacii: trudy četvertoj meždunarodnoj naučno-tehničeskoj konferencii, Kiev, Ukraina, Kiev: [brak wydawcy], 1990, Sekciâ 3 : Ocenivanie sostoânij i parametrov dinamičeskih sistem obrabotka dannyh izmerenij, s. 101--107,
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-18337] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
221. Primenenie ekspertnoj sistemy v prognozirovanii sostoânii zagrâneniâ atmosfery, 1990, Józef Korbicz , Ryszard Kowalczyk , W: Problemy kompleksnoj avtomatizacii: trudy četvertoj meždunarodnoj naučno-tehničeskoj konferencii, Kiev, Ukraina, Kiev: [brak wydawcy], 1990, Sekciâ 2 : Modelirovanie i upravlenie tehniceskimi sistemami, s. 77--81,
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-18338] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
222. Rekurencyjny algorytm identyfikacji parametrycznej liniowych obiektów o stałych rozłożonych metodą najmniejszych kwadratów, 1990, Dariusz Uciński , Józef Korbicz , W: IV Konferencja Naukowa Programu RP-I-02, Kozubnik, Polska, [B. m.]: [brak wydawcy], 1990, s. 64--69,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-18335] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
223. Short-term prediction of air pollution concentration by optimal estimation theory, 1990, Józef Korbicz , W: 11th IFAC World Congress: automatic control in the service of mankind, Tallinn, Estonia, Tallinn: [brak wydawcy], 1990, Vol. 10, s. 277--281,
Słowa kluczowe: air pollution, distributed parameter systems, environmental control, modelling, suboptimal filtering and predicting
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-18336] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
224. System komputerowego wspomagania podejmowania decyzji w zagadnieniach ochrony atmosfery "Pollutes", 1990, Ryszard Kowalczyk , Józef Korbicz , W: IV Konferencja Naukowa Programu RP-I-02, Kozubnik, Polska, [B. m.]: [brak wydawcy], 1990, s. 60--63,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-18334] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
225. Dinamičeskoe modelirovanie upravlenij v vozmuscennyh sistemah s rasperedelennymi parametrami, 1989, V. I. Maksimov , Józef Korbicz , W: Matematičeskie metody optimal'nogo upravleniâ i ih priloženiâ: meždunarodnyj sovetsko-pol'skij seminar, Minsk, Białoruś, Minsk: [brak wydawcy], 1989, s. 74--75,
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-18339] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
226. Location of sensors in state estimation for nonlinear discrete-time distributed systems, 1989, Józef Korbicz , Piotr Gawłowicz , W: System Modelling and Optimization: 14th IFIP conference, Leipzig, Niemcy, Leipzig: [brak wydawcy], 1989, Hft. 4, s. 96--97 [abstr.],
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-18340] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
227. Sensors location problem for stochastic non-linear discrete-time distributed parameter systems, 1989, Józef Korbicz , Piotr Gawłowicz , W: Fifth Symposium on Control of Distributed Parameter Systems, Perpignan, Francja, Perpignan: Université de Perpignan, 1989, s. 421--426,
Słowa kluczowe: distributed parameter systems, sensors location, state estimation, stochastic matrix maximum principle
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-18341] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
228. Simulation of urban air pollutant processes and monitoring stations location problem, 1988, Józef Korbicz , I. L. Parmaste , Piotr Gawłowicz , W: Systems Analysis and Simulation: proceedings of 3rd International Symposium, Berlin, Niemcy, Berlin: Akademie-Verlag, 1988, Vol. 2, s. 29--32,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-18342] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
229. Monotonic operators method in control theory for distributed parameter systems, 1987, Józef Korbicz , Victor I. Ivanenko , V. S. Mielnik , W: Modelling and Simulation of Distributed Parameter Systems: proceedings of the IMACS/IFAC International Symposium, Hiroshima, Japonia, Hiroshima: [brak wydawcy], 1987, s. 165--170,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-18344] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
230. Prediction and parameters identification of atmosphere processes on base combined method, 1987, Józef Korbicz , M. Z. Zgurovsky , W: Fifth International Conference on Systems Engineering, Fairbon, USA, [B. m.]: [brak wydawcy], 1987, s. 248--251,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-18343] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
231. State and parameter estimation of stochastic distributed parameter systems on base of combined method with application to air pollution processes, 1987, Józef Korbicz , M. Z. Zgurovsky , W: Modelling and Simulation of Distributed Parameter Systems: proceedings of the IMACS/IFAC International Symposium, Hiroshima, Japonia, Hiroshima: [brak wydawcy], 1987, s. 523--530,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-18345] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
232. Computer aided design of the distributed parameter control systems, 1986, Józef Korbicz , M. Z. Zgurovsky , W: IFAC/IMACS International Symposium on Simulation of Control Systems, Vienna, Austria, Vienna: International Federation of Automatic Control, 1986, s. 503--508,
Słowa kluczowe: computer aided design, difference schemes, optimal control, paritial differential equations, state and parameter estimation
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-18347] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
233. Fil'traciâ linejnych diskretnyh vo vremeni stohastičeskih raspredelennyh ob'ektov pri neparametričeskom zadanii korrelirovannyh šumov, 1986, Józef Korbicz , V. P. Pas'ko , I. L. Parmaste , W: International Symposium on System - Modelling - Control, Zakopane, Polska, [B. m.]: [brak wydawcy], 1986, s. 57--61,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-18346] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
234. Metody analizy układów elektronicznych o parametrach losowych, 1981, Józef Korbicz , W: Teoria obwodów i układy elektroniczne: IV krajowa konferencja, Drzonków k. Zielonej Góry, Polska, Zielona Góra: Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1981, s. 213--218,
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-18348] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
235. Adaptive algorithm of the Kalman filter for the distributed parameter systems, 1980, Józef Korbicz , W: Proceedings of International Conference on Systems Engineering, Coventry, Wielka Brytania, Coventry: [brak wydawcy], 1980, s. 266--274,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-18349] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
236. Obserwowalność i rozmieszczenie czujników dla układów o parametrach rozłożonych, 1980, Józef Korbicz , W: Aparatura kontrolno-pomiarowa i regulacyjna: konferencja naukowa z okazji 15-lecia Instytutu Elektrotechniki, Zielona Góra, Polska, Zielona Góra: Wydaw. Uczelniane Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1980, s. 88--94,
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-18360] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)
1. Energies : Artificial Neural Network in Engineering, 2022, / (Red.) Marcel Luzar , Andrzej Czajkowski , Józef Korbicz , .- Basel: MDPI Academic Open Access Publishing, 2022, iss. spec.
Kod: RED-S-ANG BibTeX (pkt. 0)
[RED-6079] [data modyf. 29-09-2022 10:58]
2. Fractional Dynamical Systems: Methods, Algorithms and Applications, 2022, / (Red.) Piotr Kulczycki , Józef Korbicz , Janusz Kacprzyk , .- Cham: Springer Nature Switzerland (#), 2022, s. 400.- ISBN: 9783030899714 - Studies in Systems, Decision and Control, Vol. 402
Kod: RED-MON-W1 BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.1007/978-3-030-89972-1
[RED-6023] [data modyf. 10-01-2022 09:16]
[11.6] [0.58]
3. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, 2021, / (Red.) Józef Korbicz , .- Zielona Góra: University of Zielona Góra Press, 2021, Vol. 31, 1-4.- ISSN: 1641-876X
Kod: RED-C-ANG BibTeX (pkt. 0)
[RED-6026] [data modyf. 10-01-2022 15:09]
4. Advances in Diagnostics of Processes and Systems Selected Papers from the 14th International Conference on Diagnostics of Processes and Systems (DPS), September 21-23, 2020, Zielona Góra (Poland), 2021, / (Red.) Józef Korbicz , Krzysztof Patan , Marcel Luzar , .- Cham: Springer International Publishing (#), 2021.- ISBN: 9783030589639 - Studies in Systems, Decision and Control, Vol. 313
Kod: RED-MON-W1 BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.1007/978-3-030-58964-6
[RED-5957] [data modyf. 28-10-2021 10:11]
[8.2] [0.41]
5. Automatic Control, Robotics, and Information Processing, 2021, / (Red.) Piotr Kulczycki , Józef Korbicz , Janusz Kacprzyk , .- Cham: Springer International Publishing (#), 2021, s. 843.- ISBN: 9783030485863
Kod: RED-MON-W1 BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.1007/978-3-030-48587-0
[RED-5933] [data modyf. 23-09-2021 09:55]
[11.6] [0.58]
6. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, 2020, / (Red.) Józef Korbicz , .- Zielona Góra: University of Zielona Góra Press, 2020, Vol. 30, 1-4.- ISSN: 1641-876X
Kod: RED-C-ANG BibTeX (pkt. 0)
[RED-6025] [data modyf. 10-01-2022 15:08]
7. Automatyka, robotyka i przetwarzanie informacji, 2020, / (Red.) Piotr Kulczycki , Józef Korbicz , Janusz Kacprzyk , .- Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN (#), 2020, s. 768.- ISBN: 9788301209278 http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4895819&fromLocationLink=false&theme=nukat
Kod: RED-MON-W1 BibTeX (pkt. 20)
[RED-5934] [data modyf. 23-09-2021 09:52]
[11.6] [0.58]
8. Current Trends in Biomedical Engineering and Bioimages Analysis proceedings of the 21st Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering, 2020, / (Red.) Józef Korbicz , Roman Maniewski , Krzysztof Patan , Marek Kowal , .- Cham: Springer Nature Switzerland (#), 2020, s. 338.- ISBN: 9783030298845
Kod: RED-MON-W1 BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.1007/978-3-030-29885-2
[RED-5839] [data modyf. 23-09-2021 09:51]
[5.8] [0.29]
9. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, 2019, / (Red.) Józef Korbicz , .- Zielona Góra: University of Zielona Góra Press (#), 2019, Vol. 29, no. 1-4.- ISSN: 1641-876X
Kod: RED-C-ANG BibTeX (pkt. 0)
[RED-5888] [data modyf. 10-01-2022 15:08]
10. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, 2018, / (Red.) Józef Korbicz , .- Zielona Góra: University of Zielona Góra Press, 2018, Vol. 28, no. 1-4.- ISSN: 1641-876X
Kod: RED-C-JCR BibTeX (pkt. 2)
[RED-5883] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[5] [1]
11. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, 2017, / (Red.) Józef Korbicz , .- Zielona Góra: University of Zielona Góra Press, 2017, Vol. 27, no. 1-4.- ISSN: 1641-876X
Kod: RED-C-JCR BibTeX (pkt. 2)
[RED-5673] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[5] [1]
12. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, 2016, / (Red.) Józef Korbicz , .- Zielona Góra: University of Zielona Góra Press, 2016, Vol. 26, no. 1-4.- ISSN: 1641-876X
Kod: RED-C-JCR BibTeX (pkt. 2)
[RED-5533] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
13. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, 2015, / (Red.) Józef Korbicz , .- Zielona Góra: University of Zielona Góra Press, 2015, Vol. 25, no. 1-4.- ISSN: 1641-876X
Kod: RED-C-JCR BibTeX (pkt. 2)
[RED-5388] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
14. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, 2014, / (Red.) Józef Korbicz , .- Zielona Góra: University of Zielona Góra Press, 2014, Vol. 24, no. 1-4.- ISSN: 1641-876X
Kod: RED-C-JCR BibTeX (pkt. 2)
[RED-5262] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
15. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science Spec. section: selected provblems of biomedical engineering, 2014, / (Red.) Marek Kowal , Józef Korbicz , .- Zielona Góra: University of Zielona Góra Press, 2014, Vol. 24, no. 1.- ISSN: 1641-876X
Kod: RED-S-ANG BibTeX (pkt. 0)
[RED-5263] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
16. Intelligent systems in technical and medical diagnostics, 2014, / (Red.) Józef Korbicz , Marek Kowal , .- Berlin - Heidelberg: Springer-Verlag, 2014, s. 536.- ISBN: 9783642398810
Kod: RED-MP-ANG BibTeX (pkt. 5)
[RED-5129] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
17. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, 2013, / (Red.) Józef Korbicz , .- Zielona Góra: University of Zielona Góra Press, 2013, Vol. 23, no 1-4.- ISSN: 1641-876X (print);
Kod: RED-C-JCR BibTeX (pkt. 2)
[RED-5098] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
18. Sieci neuronowe w inżynierii biomedycznej, 2013, / (Red.) Ryszard Tadeusiewicz , Józef Korbicz , Leszek Rutkowski , Włodzisław Duch , .- Warszawa: Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2013, T. 9, s. 745.- ISBN: 9788378370246
Kod: RED-MP-POL BibTeX (pkt. 5)
[RED-5131] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
19. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science Spec. section : analysis and control of spatiotemporal dynamic systems, 2012, / (Red.) Dariusz Uciński , Józef Korbicz , .- Zielona Góra: University of Zielona Góra Press, 2012, Vol. 22, no 2.- ISSN: 1641-876X
Kod: RED-S-ANG BibTeX (pkt. 0)
[RED-5034] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
20. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, 2012, / (Red.) Józef Korbicz , .- Zielona Góra: University of Zielona Góra Press, 2012, Vol. 22, no 1-4.- ISSN: 1641--876X
Kod: RED-C-JCR BibTeX (pkt. 2)
[RED-5012] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
21. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science Spec. iss. : advances in control and fault-tolerant systems, 2012, / (Red.) Józef Korbicz , Didier Maquin , Didier Theilliol , .- Zielona Góra: University of Zielona Góra Press, 2012, Vol. 22, no 1.- ISSN: 1641-876X
Kod: RED-S-ANG BibTeX (pkt. 0)
[RED-5033] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
22. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, 2011, / (Red.) Józef Korbicz , .- Zielona Góra: University of Zielona Góra Press, 2011, Vol. 21, no 1-4.- ISSN: 1641-876X
Kod: RED-C-JCR BibTeX (pkt. 2)
[RED-4869] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
23. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, 2010, / (Red.) Józef Korbicz , .- Zielona Góra: University of Zielona Góra Press, 2010, Vol. 20, no 1-4.- ISSN: 1641-876X
Kod: RED-C-JCR BibTeX (pkt. 2)
[RED-4726] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
24. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science Spec. section : computational intelligence in modern control systems, 2010, / (Red.) Józef Korbicz , Dariusz Uciński , .- Zielona Góra: University of Zielona Góra, 2010, Vol. 20, no 1.- ISSN: 1641-876X
Kod: RED-S-ANG BibTeX (pkt. 0)
[RED-4727] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
25. Modeling, diagnostics and process control implementation in the DiaSter system, 2010, / (Red.) Józef Korbicz , Jan Maciej Kościelny , .- Berlin: Springer-Verlag, 2010.- ISBN: 9783642166525
Kod: RED-MP-ANG BibTeX (pkt. 5) DOI: 10.1007/978-3-642-16653-2
[RED-4804] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
26. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, 2009, / (Red.) Józef Korbicz , .- Zielona Góra: University of Zielona Góra Press, 2009, Vol. 19, no 1-4.- ISSN: 1641-876X
Kod: RED-C-JCR BibTeX (pkt. 2)
[RED-4610] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
27. Modelowanie, diagnostyka i sterowanie nadrzędne procesami : implementacja w systemie DiaSter, 2009, / (Red.) Józef Korbicz , Jan Maciej Kościelny , .- Warszawa: Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2009, (Monografie ; T. 14), s. 443.- ISBN: 9788320436129
Kod: RED-MP-POL BibTeX (pkt. 5)
[RED-4644] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
28. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, 2008, / (Red.) Józef Korbicz , .- Zielona Góra: University of Zielona Góra Press, 2008, Vol. 18, no 1-4.- ISSN: 1641-876X
Kod: RED-C-JCR BibTeX (pkt. 2)
[RED-4493] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
29. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science Spec. issue : Issues in fault diagnosis and fault tolerant control, 2008, / (Red.) Józef Korbicz , Dominique Sauter , .- Zielona Góra: University of Zielona Góra Press, 2008, Vol. 18, no 4.- ISSN: 1641-876X
Kod: RED-S-ANG BibTeX (pkt. 0)
[RED-4569] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
30. Regionalna Sieć Transferu Technologii, 2008, / (Red.) Józef Korbicz , Justyna Patalas-Maliszewska , Roman Kielec , .- Zielona Góra: Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008, s. 66.- ISBN: 9788374811453
Kod: ROZ-6 BibTeX (pkt. 0)
[RED-4465] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
31. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, 2007, / (Red.) Józef Korbicz , .- Zielona Góra: University of Zielona Góra Press, 2007, Vol. 17, no 1-4.- ISSN: 1641-876X
Kod: RED-C-JCR BibTeX (pkt. 2)
[RED-4323] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
32. Diagnostyka procesów i systemów, 2007, / (Red.) Józef Korbicz , Krzysztof Patan , Marek Kowal , .- Warszawa: Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2007.- ISBN: 9788360434314
Kod: RED-MP-POL BibTeX (pkt. 5)
[RED-4380] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
33. Fault diagnosis and fault tolerant control, 2007, / (Red.) Józef Korbicz , Krzysztof Patan , Marek Kowal , .- Warszawa: Academic Publishing House EXIT, 2007, s. 373.- ISBN: 9788360434321
Kod: RED-MP-ANG BibTeX (pkt. 5)
[RED-4379] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
34. Measurements models systems and design, 2007, / (Red.) Józef Korbicz , .- Warszawa: Wydaw. Komunikacji i Łączności, 2007, s. 507.- ISBN: 9788320616446
Kod: RED-MP-ANG BibTeX (pkt. 5)
[RED-4368] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
35. Control Engineering Practice, 2006, / (Red.) Ronald J. Patton , Józef Korbicz , Suzanne Lesecq , .- Elsevier: Amsterdam, 2006, Vol. 14, no 6
Kod: RED-C-JCR BibTeX (pkt. 2)
[RED-4290] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
36. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, 2006, / (Red.) Józef Korbicz , .- Zielona Góra: University of Zielona Góra Press, 2006, Vol. 16, no 1-4.- ISSN: 1641-876X
Kod: RED-C-JCR BibTeX (pkt. 2)
[RED-4241] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
37. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science Spec. section : soft computing in control and fault diagnosis, 2006, / (Red.) Józef Korbicz , .- Zielona Góra: University of Zielona Góra Press, 2006, Vol. 16, no 1.- ISSN: 1641-876X
Kod: RED-S-ANG BibTeX (pkt. 0)
[RED-4240] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
38. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, 2005, / (Red.) Józef Korbicz , .- Zielona Góra: University of Zielona Góra Press, 2005, Vol. 15, no 1-4.- ISSN: 1641-876X
Kod: RED-C-JCR BibTeX (pkt. 2)
[RED-4106] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
39. Województwo lubuskie w roku przyjęcia Polski do Unii Europejskiej, 2005, / (Red.) Czesław Osękowski , Józef Korbicz , .- Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 2005, s. 256.- ISBN: 8388317806
Kod: RED-MP-POL BibTeX (pkt. 5)
[RED-4123] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
40. Innovation in building engineering proceedings of the INTERREG IIIC 3-CIP conference, 2005, / (Red.) Mieczysław Kuczma , Józef Korbicz , .- Zielona Góra: University of Zielona Góra Press, 2005, s. 162.- ISBN: 8374810068
Kod: RED-MP-ANG BibTeX (pkt. 5)
[RED-4199] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
41. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, 2004, / (Red.) Józef Korbicz , .- Zielona Góra: University of Zielona Góra Press, 2004, Vol. 14, no 1-4.- ISSN: 1641-876X
Kod: RED-C-JCR BibTeX (pkt. 2)
[RED-4045] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
42. Fault diagnosis : models, artificial intelligence, applications, 2004, / (Red.) Józef Korbicz , Jan Maciej Kościelny , Zdzisław Kowalczuk , Wojciech Cholewa , .- Berlin: Springer-Verlag, 2004, s. 920.- ISBN: 3540407677
Kod: RED-MP-ANG BibTeX (pkt. 5)
[RED-4055] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
43. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, 2003, / (Red.) Józef Korbicz , .- Zielona Góra: University of Zielona Góra Press, 2003, Vol. 13, no 1-4.- ISSN: 1641-876X
Kod: RED-C-JCR BibTeX (pkt. 2)
[RED-3931] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
44. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, 2002, / (Red.) Józef Korbicz , .- Zielona Góra: University of Zielona Góra Press, 2002, Vol. 12, no 1-4.- ISSN: 1641-876X
Kod: RED-C-JCR BibTeX (pkt. 2)
[RED-3843] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
45. Diagnostyka procesów. Modele. Metody sztucznej inteligencji. Zastosowania, 2002, / (Red.) Józef Korbicz , Jan Maciej Kościelny , Zdzisław Kowalczuk , Wojciech Cholewa , .- Warszawa: Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2002, s. 828.- ISBN: 8320427347
Kod: RED-MP-POL BibTeX (pkt. 5)
[RED-3835] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
46. XIV Krajowa Konferencja Automatyki, 2002, / (Red.) Zdzisław Bubnicki , Józef Korbicz , .- Zielona Góra: [B.w.], 2002, T. 1-2, s. 1145.- ISBN: 8389044609
Kod: RED-MP-POL BibTeX (pkt. 5)
[RED-3849] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
47. Diagnostyka Procesów Przemysłowych - DPP 2001 V Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna, 2001, / (Red.) Józef Korbicz , Andrzej Pieczyński , .- Zielona Góra: Oficyna Wydaw. Politechniki Zielonogórskiej, 2001, s. 542.- ISBN: 8385911774
Kod: RED-MP-POL BibTeX (pkt. 5)
[RED-2162] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
48. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, 2001, / (Red.) Józef Korbicz , .- Zielona Góra: University of Zielona Góra Press, 2001, Vol. 11, 1-6.- ISSN: 1641-876X
Kod: RED-C-JCR BibTeX (pkt. 2)
[RED-2665] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
49. Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000 Sieci neuronowe, 2000, / (Red.) Włodzisław Duch , Józef Korbicz , Leszek Rutkowski , Ryszard Tadeusiewicz , .- Warszawa: Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2000, T. 6, s. 833.- ISBN: 8387674184
Kod: RED-MP-POL BibTeX (pkt. 5)
[RED-1221] [data modyf. 07-04-2021 07:29]
50. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, 2000, / (Red.) Józef Korbicz , .- Zielona Góra: Technical University Press, 2000, Vol. 10, no 1-4.- ISSN: 0867-857X
Kod: RED-C-JCR BibTeX (pkt. 2)
[RED-1520] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
51. Science Research Education - SRE 2000 Proceedings of the Polish-German Symposium. Zielona Góra, Polska, 2000, 2000, / (Red.) Józef Korbicz , .- Zielona Góra: Wydaw. PZ, 2000, Part 1, s. 432.- ISBN: 8385911863
Kod: RED-MP-ANG BibTeX (pkt. 5)
[RED-1222] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
52. ZielMAN 2000 Zielonogórska Miejska Sieć Komuterowa w nauce, gospodarce i administracji regionu, 2000, / (Red.) Józef Korbicz , .- Zielona Góra: Wydaw. PZ, 2000, s. 76
Kod: RED-MP-POL BibTeX (pkt. 5)
[RED-2025] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
53. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science Special Issue : Advances in Computational Intelligence for Fault Diagnosis Systems, 1999, / (Red.) Ronald J. Patton , Józef Korbicz , .- Zielona Góra: Technical University Press, 1999, Vol. 9, no 3.- ISSN: 0867-857X
Kod: RED-S-ANG BibTeX (pkt. 0)
[RED-1200] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
54. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, 1999, / (Red.) Józef Korbicz , .- Zielona Góra: Technical University Press, 1999, Vol. 9, no 1-4.- ISSN: 0867-857X
Kod: RED-C-JCR BibTeX (pkt. 2)
[RED-1120] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
55. Warsztaty naukowe ZielMAN '99 Sieci komputerowe w badaniach naukowych, 1999, / (Red.) Józef Korbicz , .- Zielona Góra: Wydaw. PZ, 1999, s. 62
Kod: RED-MP-POL BibTeX (pkt. 5)
[RED-2022] [data modyf. 22-06-2021 11:35]
56. ZielMAN '99 Zielonogórska Miejska Sieć Komputerowa w nauce, gospodarce i administracji regionu : Seminarium, 1999, / (Red.) Józef Korbicz , .- Zielona Góra: Wydaw. PZ, 1999, s. 60
Kod: RED-MP-POL BibTeX (pkt. 5)
[RED-2024] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
57. Applied Mathematics and Computer Science, 1998, / (Red.) Józef Korbicz , .- Zielona Góra: Technical University Press, 1998, Vol. 8, no 1-4.- ISSN: 0867-857X
Kod: RED-C-ANG BibTeX (pkt. 0)
[RED-1100] [data modyf. 14-09-2021 13:29]
58. Integration of Quantitative and Qualitative Fault Diagnosis Methods Within the Framework of Industrial Application Copernicus IQ2FD Workshop, 1998, / (Red.) Józef Korbicz , Ronald J. Patton , .- [B.m.]: [B.w.], 1998, s. 118
Kod: RED-MP-ANG BibTeX (pkt. 5)
[RED-1280] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
59. ZielMAN '98 Zielonogórska Miejska Sieć komuterowa w nauce, gospodarce i administracji regionu : Seminarium, 1998, / (Red.) Józef Korbicz , .- Zielona Góra: Wydaw. PZ, 1998, s. 87
Kod: RED-C-NANG BibTeX (pkt. 0)
[RED-2023] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
60. Applied Mathematics and Computer Science, 1997, / (Red.) Józef Korbicz , .- Zielona Góra: Technical University Press, 1997, Vol. 7, no 1-4.- ISSN: 0867-857X
Kod: RED-C-ANG BibTeX (pkt. 0)
[RED-2285] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
61. Diagnostyka Procesów Przemysłowych - DPP '97, 1997, / (Red.) Józef Korbicz , .- Zielona Góra: Politechnika Zielonogórska, 1997.- ISBN: 8385911456
Kod: RED-MP-POL BibTeX (pkt. 5)
[RED-4317] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
62. Applied Mathematics and Computer Science Special Issue: Computational Intelligence, 1996, / (Red.) Witold Pedrycz , Józef Korbicz , .- Zielona Góra: Technical University Press, 1996, Vol.6, no 3.- ISSN: 0867-857X
Kod: RED-C-ANG BibTeX (pkt. 0)
[RED-2302] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
63. Applied Mathematics and Computer Science, 1996, / (Red.) Józef Korbicz , .- Zielona Góra: Technical University Press, 1996, Vol. 6, no 1-4.- ISSN: 0867-857X
Kod: RED-C-ANG BibTeX (pkt. 0)
[RED-2284] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
64. Diagnostyka procesów przemysłowych I krajowa konferencja naukowo-techniczna, 1996, / (Red.) Józef Korbicz , Jan Maciej Kościelny , .- Warszawa: Politechnika Warszawska, 1996
Kod: RED-MP-POL BibTeX (pkt. 5)
[RED-4311] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
65. Applied Mathematics and Computer Science, 1995, / (Red.) Józef Korbicz , .- Zielona Góra: Technical University Press, 1995, Vol. 5, no 1-4.- ISSN: 0867-857X
Kod: RED-C-ANG BibTeX (pkt. 0)
[RED-2283] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
66. Metody i techniki diagnostyki technicznej, 1995, / (Red.) Józef Korbicz , .- Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 1995, s. 54
Kod: RED-MP-POL BibTeX (pkt. 5)
[RED-4012] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
67. Applied Mathematics and Computer Science, 1994, / (Red.) Józef Korbicz , .- Zielona Góra: Technical University Press, 1994, Vol. 4, no 1-4.- ISSN: 0867-857X
Kod: RED-C-ANG BibTeX (pkt. 0)
[RED-2282] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
68. Applied Mathematics and Computer Science Special Issue: Neural Networks. Theory and Some Application, 1994, / (Red.) Ryszard Tadeusiewicz , Leszek Rutkowski , Józef Korbicz , .- Zielona Góra: Technical University Press, 1994, Vol. 4, no 3.- ISSN: 0867-857X
Kod: RED-C-ANG BibTeX (pkt. 0)
[RED-2303] [data modyf. 07-04-2021 08:05]
69. Applied Mathematics and Computer Science Spec. iss. : Analytical and Knowledge-based Redundancy in Fault Detection and Diagnosis, 1993, / (Red.) Józef Korbicz , Czesław Cempel , .- Zielona Góra: University of Zielona Góra Press, 1993, Vol. 3, no. 3.- ISSN: 1641-876X
Kod: RED-S-ANG BibTeX (pkt. 0)
[RED-5885] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
70. Applied Mathematics and Computer Science, 1993, / (Red.) Józef Korbicz , .- Zielona Góra: University of Zielona Góra Press, 1993, Vol. 3, no. 1-4.- ISSN: 1641-876X
Kod: RED-C-JCR BibTeX (pkt. 2)
[RED-5884] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
71. Applied Mathematics and Computer Science, 1992, / (Red.) Józef Korbicz , .- Zielona Góra: University of Zielona Góra Press, 1992, Vol. 2, no. 1-2.- ISSN: 1641-876X
Kod: RED-C-JCR BibTeX (pkt. 2)
[RED-5886] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
72. Applied Mathematics and Computer Science, 1991, / (Red.) Józef Korbicz , .- Zielona Góra: University of Zielona Góra Press, 1991, Vol. 1, no. 1.- ISSN: 1641-876X
Kod: RED-C-JCR BibTeX (pkt. 2)
[RED-5887] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)
1. Cyfrowe przetwarzanie sygnałów w automatyce elektroenergetycznej // Eugeniusz Rosołowski, 2003, (Rec.) Józef Korbicz , Przegląd Elektrotechniczny.- 2003, nr 2, s. 83
Kod: REC-KSI BibTeX (pkt. 0)
[REC-1380] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
2. Sterowanie zaawansowane obiektów przemysłowych. Struktury i algorytmy // Piotr Tatjewski, 2003, (Rec.) Józef Korbicz , Pomiary, Automatyka, Kontrola.- 2003, nr 6, s. 28
Kod: REC-KSI BibTeX (pkt. 0)
[REC-1381] [data modyf. 06-04-2021 13:59]